Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Varför så många går i kyrkan

Varför så många går i kyrkan

Varför så många går i kyrkan

”I SYDKOREA finns det nu nästan fyra gånger så många presbyterianer som i USA.” Den här uppgiften i tidskriften Newsweek kanske förvånade många läsare, eftersom de flesta tänker sig Sydkorea som ett konfucianskt eller buddhistiskt samhälle. I dag kan en besökare där hitta rätt många ”kristna” kyrkor, som brukar kännas igen på sina röda neonkors. På söndagarna är det vanligt att man ser koreaner gå till kyrkan, två och två eller tre och tre och med Bibeln i hand. Enligt en undersökning gjord 1998 går nästan 30 procent av koreanerna till antingen en katolsk eller en protestantisk kyrka, vilket är fler än antalet koreaner som bekänner sig till buddhismen.

I vår tid är det ovanligt med en så stor andel av en befolkning som går i kyrkan regelbundet. Men det är just vad som sker inte bara i Sydkorea, utan också i andra länder i Asien, liksom i Afrika och Latinamerika. Varför är det så många som fortfarande bekänner sig tro på Gud, när likgiltigheten för religion tycks vara så utbredd i världen? Varför går så många i kyrkan?

En gallupundersökning visade att mer än hälften av kyrkobesökarna i Sydkorea gör det för att söka sinnesfrid, omkring en tredjedel hoppas på evigt liv efter döden, och en av tio önskar sig god hälsa, rikedom och framgång.

Många människor i Kina söker sig till kyrkorna i hopp om att finna någonting som kan fylla det andliga tomrum som har blivit följden, när kapitalistiska strävanden gradvis ersätter den kommunistiska ideologin. Varje år trycks och distribueras flera miljoner exemplar av Bibeln i Kina, och många tycks läsa den på samma sätt som de läste Maos lilla röda.

En del katoliker i Brasilien, särskilt de som tillhör den yngre generationen, är inte nöjda med löftet om lycka i livet efter detta – de vill uppleva den redan nu. I nyhetsmagasinet Tudo konstateras det: ”Om det var befrielseteologin som påverkade människor på sjuttiotalet, är det framgångsteologin i dag.” I en undersökning i Storbritannien bad man kyrkobesökare nämna någon anledning till att de gillade sin kyrka. Det som de flesta valde var gemenskapen.

Allt detta visar att även om det finns ett stort antal människor som tror på Gud, bryr sig de flesta mer om vad de kan få nu än om det som skall komma, ja, till och med mer än om Gud själv. Vad tycker du bör vara det rätta skälet till att tro på Gud? Vad säger Bibeln om den här saken? Svaret ges i följande artikel.