Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Redo till allt gott verk”

”Redo till allt gott verk”

”Redo till allt gott verk”

”FORTSÄTT att påminna dem om att underordna sig och att lyda regeringar och myndigheter såsom härskare, att vara redo till allt gott verk.” (Titus 3:1) Vilket gott verk hade aposteln Paulus i tankarna, när han skrev det här till sina medtillbedjare? Bibelkännaren E. F. Scott ger ett exempel på ett gott verk: ”De kristna skulle inte bara underordna sig myndighet, de måste också vara redo till allt gott verk. ... När det uppstod ett behov skulle de kristna vara bland de första att visa social ansvarskänsla. På den tiden förekom det ofta bränder, farsoter och katastrofer av olika slag, situationer då alla goda samhällsmedborgare önskade hjälpa sina grannar.”

Kristna hjälper gärna till på olika sätt i samhället så länge det inte strider mot Guds lagar. (Apostlagärningarna 5:29) Så till exempel har Jehovas vittnens avdelningskontor i Ebina i Japan en brandövning varje år i enlighet med anvisningarna från de lokala brandmyndigheterna. Hela Betelfamiljen deltar och får instruktioner av en representant från brandförsvaret.

I mer än tio år har avdelningskontoret i Japan dessutom samarbetat med myndigheterna när det gäller en utställning som anordnas för att öka kunskapen om hur man förhindrar bränder. På utställningen visar företag på orten vilken brandberedskap man har. Avdelningskontoret har ofta fått erkännanden för sin kunnighet och samarbetsvillighet. År 2001 tilldelades avdelningskontoret förstapriset vid utställningen. De är redo att utföra ett gott verk som kan rädda liv i samband med bränder. 

Ett värdefullt arbete

Men Jehovas vittnen engagerar sig i ett arbete som är ännu viktigare och som också räddar liv. De besöker regelbundet sina medmänniskor för att dela med sig av de goda nyheterna om Guds rike. (Matteus 24:14) Jehovas vittnen uppmuntrar människor att läsa Bibeln och tillämpa bibliska principer i sina liv för att höja livskvaliteten redan nu och ha hoppet om evigt liv i en värld där det kommer att råda verklig fred och säkerhet.

En del kanske inte uppskattar att Jehovas vittnen utför det här arbetet, utan tycker att de kommer och stör. Men domare Jean Crepeau vid Quebecs överdomstol var av en annan åsikt. Jehovas vittnen hade trotsat en lag som gällde för Blainville i Quebec. Enligt den här lagen skulle det krävas ett tillstånd för att gå från dörr till dörr. I domstolens utslag sade domare Crepeau: ”Jehovas vittnens besök är en samhällelig tjänst, och ... den litteratur de erbjuder till intresserade samhällsmedborgare är god litteratur som behandlar ämnen som religion, Bibeln, droger, alkoholism, utbildning, äktenskapsproblem och skilsmässa. Den enda slutsats domstolen kan dra är att varje jämförelse mellan Jehovas vittnen och tiggare är förolämpande, nedvärderande, sårande och ärekränkande.”

Jehovas vittnen bidrar till samhällsnyttan genom att hjälpa människor att klara av problem i vardagen och ge dem ett hopp för framtiden. Redskapet för att kunna göra det är Bibeln. ”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering, till tuktan i rättfärdighet, så att gudsmänniskan kan vara fullt duglig, fullständigt rustad för allt gott verk.” (2 Timoteus 3:16, 17)

Skulle du vilja veta hur Jehovas vittnen kan vara ”redo till allt gott verk”? Det kan du få, om du utnyttjar möjligheten att lära dig mer om Bibeln, en möjlighet som Jehovas vittnen erbjuder alla, både i trakten där du bor och i världen i övrigt.

[Bilder på sidorna 30, 31]

Jehovas vittnen anstränger sig för att samarbeta med myndigheterna

[Bild på sidan 31]

Jehovas vittnen hjälper gärna sina medmänniskor