Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Rätt skäl att tro på Gud

Rätt skäl att tro på Gud

Rätt skäl att tro på Gud

I DEN koreanska boken ”31 orsaker till att unga lämnar kyrkan” förklaras det att många slutar gå i kyrkan därför att de inte kan finna några tillfredsställande svar på sina frågor. De frågar sig till exempel: ”Varför får människor som tror på Gud lida?” och ”Varför måste vi godta allt som kyrkorna lär, när många av deras läror är förvirrande och motsägande?”

Många är besvikna på de svar som deras präster ger och drar slutsatsen att det inte finns några svar i Bibeln. När en präst ger en förklaring som enbart är grundad på hans personliga uppfattning, leder det ofta till missförstånd och till och med till att människor förkastar Gud och Bibeln.

Så var det för Abel, som uppfostrades som lutheran i Sydafrika. Han berättar: ”Kyrkan lär att alla som dör ’hämtas hem’ av Gud. Men jag kunde inte förstå varför en kärlekens Gud skulle skilja föräldrar från deras barn. Ute på landet i Afrika, där jag växte upp, slaktade vi aldrig en höna förrän kycklingarna hade blivit stora. Om en ko var dräktig, väntade vi med att slakta den tills kalven hade fötts och var avvand. Jag kunde inte förstå varför en kärleksfull Gud inte visade samma omsorg om människor.”

Aram, från Canada, hade liknande tvivel. ”När jag var 13 år, dog min pappa”, berättar han. ”Vid begravningen förklarade en framträdande präst att Gud ville att min pappa skulle dö så att han kunde komma närmare Gud i himlen. Han sade: ’Gud hämtar hem goda människor, eftersom han älskar sådana som är rättfärdiga.’ Jag förstod inte hur Gud kunde vara så självisk.”

Så småningom kom både Abel och Aram i kontakt med Jehovas vittnen, studerade Bibeln tillsammans med dem och fick till slut svar på sina frågor. De utvecklade kärlek till Gud och en stark tro på honom. Med tiden överlämnade de sitt liv åt Jehova och blev hans lojala tjänare.

Exakt kunskap – en nyckel till gudstro

Vad kan vi lära av de här erfarenheterna? De visar att när det handlar om att tro på Gud är det nödvändigt med kunskap i Bibeln. Aposteln Paulus sade till de kristna i den forntida staden Filippi: ”Detta fortsätter jag att frambära bön om: att er kärlek än mer och mer må överflöda av exakt kunskap och full omdömesförmåga.” (Filipperna 1:9) Här kopplar Paulus samman kärlek till Gud och till medtroende med exakt kunskap om Gud och förmågan att urskilja vad som är hans vilja.

Det här är rimligt, eftersom det första som behövs för att få förtroende för någon är att lära känna den personen – ju mer fullständigt och exakt, desto bättre. På samma sätt behöver man exakt kunskap för att kunna tro på Gud. ”Tro är den säkra förväntan om ting man hoppas på, det tydliga beviset på verkligheter som man inte ser”, sade Paulus. (Hebréerna 11:1) En gudstro utan exakt kunskap i Bibeln är som ett korthus. Det räcker med en liten puff så faller det.

Genom att studera Bibeln kan man finna svar på sådana frågor som Abel och Aram så länge hade grubblat över, till exempel: Varför dör människor? I Bibeln står det: ”Alldeles som synden kom in i världen genom en enda människa, och döden genom synden, och döden på så sätt spred sig till alla människor därför att de alla hade syndat.” (Romarna 5:12) Människor blir gamla och dör, inte för att Gud skall ”hämta hem” dem, utan därför att Adam syndade. (1 Moseboken 2:16, 17; 3:6, 17–19) Bibeln visar också vilket hopp som Jehova Gud ger. Genom sin Son, Jesus Kristus, ger han oss hoppet om en uppståndelse för den syndiga mänskligheten. (Johannes 5:28, 29; Apostlagärningarna 24:15)

För att vi skall kunna förstå sanningen om uppståndelsen innehåller Bibeln flera exempel på personer som Jesus återförde till liv. (Lukas 7:11–17; 8:40–56; Johannes 11:17–45) Medan du läser dessa berättelser i Bibeln, lägg då märke till vilken glädje som vännerna och släktingarna till de uppväckta kände. Lägg också märke till att de lovprisade Gud och satte tro till Jesus.

Exakt kunskap om Gud och hans vilja kan få samma effekt på människor i dag. Många var tidigare förvirrade och nertyngda av viktiga frågor som de inte kunde få något tillfredsställande svar på, ja sådana frågor kanske till och med var en stötesten för dem. Men när de började studera Bibeln fann de svaren, och det förändrade deras liv fullständigt.

Kärlek till Gud – det främsta skälet till att tjäna honom

Det är viktigt med exakt kunskap för att tro på Gud, men det behövs mer för att man skall lyda och tjäna honom. När Jesus fick frågan om vad som var det största av Guds bud, sade han: ”Du skall älska Jehova, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt sinne och av all din styrka.” (Markus 12:30) Om en person älskar Gud på det sätt som Jesus visade, kommer han att mycket villigt lyda och tjäna honom. Är det så i ditt fall också?

Rachel, som har tjänat som missionär i Sydkorea i många år, ger den här förklaringen till sin tro: ”Jag tänker på vilken frikostighet Jehova har visat mot sina skapelser, hur han har varit förlåtande mot sitt folk och hur han vill lära oss det som är till nytta för oss. Allt detta gör att min kärlek till Gud växer, och den kärleken får mig att vilja tjäna honom.”

Martha, en änka från Tyskland, har tjänat Jehova i 48 år. Hon säger: ”Varför jag tjänar Jehova? Därför att jag älskar honom. Varje kväll talar jag med Jehova i bön och förklarar min djupa tacksamhet över allt han har gett oss, särskilt lösenoffret.”

Ja, kärlek till Gud får oss att vilja tjäna honom av hjärtat. Men hur kan man utveckla en sådan kärlek? Den främsta anledningen till att uppodla kärlek till Gud är djup uppskattning av den kärlek han har visat oss. Lägg märke till denna hjärtevärmande påminnelse i Bibeln: ”Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, eftersom Gud är kärlek. Av detta har Guds kärlek gjorts uppenbar i vårt fall, därför att Gud har sänt ut sin enfödde Son i världen för att vi skulle få liv genom honom. Kärleken består i detta: inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt ut sin Son som ett försoningsoffer för våra synder.” (1 Johannes 4:8–10)

Inser du hur stor denna kärlek är? Tänk dig att du höll på att drunkna i en stark ström och någon riskerar sitt liv för att rädda dig. Skulle du glömma honom, eller skulle du vara oerhört tacksam mot honom? Skulle du inte vilja göra allt du kan för honom? Den kärlek som Gud visade när han gav sin Son, Jesus Kristus, som ett lösenoffer är mycket större än så. (Johannes 3:16; Romarna 8:38, 39) När du i ditt hjärta påverkas av Guds kärlek, kommer det att få dig att älska och tjäna honom helhjärtat.

Välsignelser nu och i framtiden

Även om vår kärlek till Gud bör vara det främsta skälet till att vi gör hans vilja, är det hjärtevärmande att veta att Gud belönar dem som tjänar honom. Aposteln Paulus konstaterar: ”Utan tro är det för övrigt omöjligt att behaga honom väl, ty den som närmar sig Gud måste tro att han är till och att han blir deras belönare som uppriktigt söker honom.” (Hebréerna 11:6)

De som älskar och lyder Gud blir verkligen välsignade av honom. Många får en bättre hälsa därför att de följer Bibelns principer. (Ordspråken 23:20, 21; 2 Korinthierna 7:1) De som tillämpar Bibelns principer som gäller ärlighet och flit brukar vinna större förtroende hos sina arbetsgivare, och de får därmed större ekonomisk trygghet. (Kolosserna 3:23) Genom att sätta sin förtröstan till Jehova blir Guds tjänare välsignade med sinnesfrid också under prövande omständigheter. (Ordspråken 28:25; Filipperna 4:6, 7) Framför allt ser de tillitsfullt fram emot välsignelsen evigt liv i det kommande jordiska paradiset. (Psalm 37:11, 29)

De som får sådana välsignelser av Jehova, hur känner de för honom? Jacqueline, en kristen förkunnare från Canada, uttrycker sin uppskattning av Gud: ”Han har gett oss så många fantastiska gåvor, och han har gett oss det säkra hoppet om evigt liv.” Abel, som vi läste om tidigare, beskriver sina känslor så här: ”Tanken på att få leva för evigt på en paradisisk jord var någonting nytt för mig, och jag ser verkligen fram emot det. Men även om det inte skulle finnas något paradis, skulle det ändå vara en glädje för mig att visa min kärlek till Gud genom att tjäna honom.”

Du kan också få en sann tro

”Härars Jehova dömer med rättfärdighet; han prövar njurarna och hjärtat”, står det i Bibeln. (Jeremia 11:20) Ja, Jehova prövar vad som finns dolt djupt inom oss. Alla bör granska sina motiv till sin gudstro. Felaktiga uppfattningar om Gud kan ha gjort att man tidigare handlat felaktigt. Men exakt kunskap i Bibeln kan göra att man får ett rätt förhållande till Skaparen, Jehova Gud. (1 Timoteus 2:3, 4)

Genom att erbjuda kostnadsfria bibelstudier i hem hjälper Jehovas vittnen människor att få exakt kunskap om Gud. (Matteus 28:20) Många som har tagit emot sådan hjälp har börjat älska Gud och har utvecklat en sann tro på honom. Genom bibelstudium har de förvärvat ”praktisk vishet och tankeförmåga”, vilket hjälper dem att ”vandra i trygghet” i dessa svåra tider. (Ordspråken 3:21–23) Framför allt har de nu ett framtidshopp som är ”både säkert och fast”. (Hebréerna 6:19) Du kan också få en sann tro och få del av dessa välsignelser.

[Ruta på sidan 6]

Svåra frågor som kräver ett svar

”När jag studerade medicin och praktiserade på ett sjukhus, såg jag goda människor lida på grund av sjukdomar och katastrofer. Om det finns en Gud, varför händer sådant? Är religion bara ett sätt att få sinnesfrid?” – En tidigare presbyterian från Sydkorea.

”Jag funderade ofta över om min far, som hade varit alkoholist, hade kommit till himlen eller helvetet. Jag var mycket rädd för de döda och skrämdes av tanken på ett brinnande helvete. Jag kunde inte förstå hur en kärleksfull Gud kunde skicka någon till att plågas för evigt i helvetet.” – En tidigare katolik från Brasilien.

”Vad kommer framtiden att föra med sig för jorden och för mänskligheten? Hur skall mänskligheten kunna leva för evigt? Hur skall mänskligheten kunna uppnå verklig fred?” – En tidigare katolik från Tyskland.

”Jag tyckte inte att reinkarnationsläran var förnuftig. Djur dyrkar inte någon gud, så om man av någon anledning återföds som ett djur för att betala sina synder, hur kan man då rätta till saken och komma ur det tillståndet?” – En tidigare hindu från Sydafrika.

”Jag växte upp i en konfuciansk familj, och jag brukade ta del i en ceremoni för våra döda förfäder. När jag gjorde i ordning offerbordet och böjde mig ner, undrade jag om de döda förfäderna verkligen kom och åt av maten och såg när vi knäböjde för dem.” – En tidigare konfucian från Sydkorea.

Alla de här personerna fann svar på sina frågor, när de studerade Bibeln tillsammans med Jehovas vittnen.