Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Låt oss ... göra vad som är gott mot alla”

Låt oss ... göra vad som är gott mot alla”

”Kom till mig, ... så skall jag vederkvicka er”

Låt oss ... göra vad som är gott mot alla”

JESU främsta verksamhet var att predika de goda nyheterna om Guds kungarike och undervisa andra om dem. (Markus 1:14; Lukas 8:1) Eftersom Kristi efterföljare önskar efterlikna honom, betraktar de arbetet med att lära ut det bibliska budskapet om Guds kungarike som sin främsta verksamhet i livet. (Lukas 6:40) Det är verkligen hjärtevärmande för Jehovas vittnen att se hur budskapet om Guds kungarike skänker bestående vederkvickelse åt dem som tar emot det, alldeles som fallet var då Jesus var på jorden. (Matteus 11:28–30)

Förutom att undervisa i Guds ord gjorde Jesus andra goda gärningar, till exempel botade sjuka och mättade hungrande. (Matteus 14:14–21) Jehovas vittnen kompletterar på liknande vis sitt bibliska undervisningsverk med att de hjälper behövande människor. När allt kommer omkring rustar Skriften de kristna ”för allt gott verk” och uppmanar dem att göra ”vad som är gott mot alla”. (2 Timoteus 3:16, 17; Galaterna 6:10)

”Våra bröder var där”

I september 1999 skakades Taiwan av en förödande jordbävning. Några månader senare vållade skyfallsliknande regn och jordskred en av de värsta naturkatastroferna i Venezuelas historia. Nyligen hemsöktes Moçambique av svåra översvämningar. I alla tre fallen var Jehovas vittnen snabbt på plats med förråd av mat, vatten, medicin, kläder, tält och kokkärl åt offren. Frivilliga arbetare med medicinsk kunskap satte upp tillfälliga sjukavdelningar för att hjälpa de skadade, och frivilliga byggnadsarbetare byggde nya hus åt dem som blivit hemlösa.

De som drabbats kände sig uppmuntrade av den hjälp i rätt tid som de fick. ”När vi var som mest förtvivlade, var våra bröder hos oss”, säger Malyori, vars hem förstördes av ett jordskred i Venezuela. Sedan de frivilliga byggnadsarbetarna hade byggt ett helt nytt hus åt Malyoris familj, utbrast hon: ”Vi kan aldrig tacka Jehova tillräckligt för allt som han har gjort för oss!” Och när översvämningsoffren i Moçambique fick nycklarna till sina nybyggda hus, började hela gruppen plötsligt sjunga sången ”Jehova är vår tillflykt”. *

Att hjälpa de behövande var stimulerande också för de frivilliga arbetarna. ”Det kändes gott att få vara till nytta för dessa bröder, som hade lidit så mycket”, konstaterade Marcelo, som arbetade som sjuksköterska i ett flyktingläger i Moçambique. Huang, en frivillig arbetare i Taiwan, konstaterade: ”Det var en stor glädje att få leverera mat och tält till de behövande bröderna. Det var trosstärkande.”

Ett frivilligprogram som fungerar

Frivilligt arbete har också skänkt andlig vederkvickelse åt tiotusentals fångar världen runt. Hur då? Under de senaste åren har Jehovas vittnen tillhandahållit biblisk litteratur åt mer än 30 000 personer som suttit i omkring 4 000 fängelser enbart i USA. Dessutom besöker Jehovas vittnen personligen fängelser, där så är möjligt, för att hålla bibelstudier med interner och leda kristna möten med dem. Får internerna nytta av det?

En del fångar som det hålls bibelstudium med börjar dela med sig av Guds ords uppfriskande läror till sina medinterner. Till följd därav finns det nu i ett antal fängelser världen runt grupper av interner som tillsammans tillber Jehova. ”Vår grupp blomstrar”, rapporterade en intern i Oregon i USA under 2001. ”Vi är 7 förkunnare och leder 38 bibelstudier. Mer än 25 personer är med vid det offentliga föredraget och Vakttornsstudiet, och det var 39 närvarande vid Åminnelsen [av Kristi död]. Tre personer till skall bli döpta inom kort!”

Fördelar och glädjeämnen

Fängelsepersonal har lagt märke till att detta frivilligprogram fungerar. Men vad som gör största intrycket på myndigheterna är att nyttan av det här frivilligprogrammet varar så länge. I en rapport konstateras det: ”Under de tio år som det här programmet har fungerat har inte en enda frigiven intern som döpts i fängelset som ett Jehovas vittne återkommit till fängelset, i motsats till de 50–60 procent av andra grupper som kommer tillbaka.” Påverkad av de resultat som Jehovas vittnen uppnått skrev en fängelsepräst i Idaho i ett brev till Jehovas vittnens världshögkvarter: ”Även om jag inte instämmer i er teologi, har er organisation gjort stort intryck på mig.”

Att hjälpa dem som är i fängelse skänker också mycket glädje åt de frivilliga. Sedan en frivillig hållit ett möte med en grupp interner, som för första gången sjöng en av Rikets sånger, skrev han: ”Det var uppmuntrande att se 28 män förena sig i att sjunga lovsånger till Jehova. Och de sjöng med hög röst! Vilket privilegium det är att få vara med vid ett sådant tillfälle!” En frivillig som besökte fängelser i Arizona konstaterade: ”Vilken välsignelse det har varit att få ta del i det här särskilda arbetet!”

Jehovas vittnen som arbetar frivilligt världen runt instämmer villigt med Jesus, som sade: ”Det är lyckligare att ge än att få.” (Apostlagärningarna 20:35) De bekräftar också att det i sanning är stimulerande att följa Bibelns råd att göra gott mot alla. (Ordspråken 11:25)

[Fotnoter]

^ § 7 Se sång nummer 85 i boken Sjung lovsånger till Jehova, utgiven av Jehovas vittnen.

[Bild på sidan 8]

Venezuela

[Bild på sidan 8]

Taiwan

[Bild på sidan 8]

Moçambique