Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Möten som sporrar till kärlek och förträffliga gärningar

Möten som sporrar till kärlek och förträffliga gärningar

”Kom till mig, ... så skall jag vederkvicka er”

Möten som sporrar till kärlek och förträffliga gärningar

FRÅN Toronto till Tokyo, från Moskva till Montevideo – ja, över hela världen samlas miljoner Jehovas vittnen tillsammans med sina vänner flera gånger i veckan till sina möten. Bland dem finns hårt arbetande familjefäder som är trötta efter en lång dag på jobbet, flitiga hustrur och mammor med småbarn, energiska ungdomar som har varit i skolan hela dagen, svaga åldringar som stapplar fram på förvärkta ben, uthålliga änkor och föräldralösa barn och nedstämda som behöver tröst.

Dessa Jehovas vittnen färdas på många olika sätt för att komma till mötena – från höghastighetståg till åsnor och från överfulla tunnelbanevagnar till lastbilar. En del måste ta sig över floder fulla av krokodiler, medan andra får stå ut med den nervpåfrestande trafiken i storstäderna. Varför gör de sådana ansträngningar?

Först och främst är de med vid möten och tar del i dem därför att det är ett viktigt sätt att tillbe Jehova Gud. (Hebréerna 13:15) Aposteln Paulus nämnde ytterligare en anledning när han skrev: ”Låt oss tänka på varandra för att sporra till kärlek och förträffliga gärningar, i det vi inte underlåter att själva församlas, ... utan uppmuntrar varandra, och det så mycket mer som ni ser dagen närma sig.” (Hebréerna 10:24, 25) Paulus gav här uttryck för samma känslor som psalmisten David, som sjöng: ”Jag gladdes när man sade till mig: ’Låt oss gå till Jehovas hus.’” (Psalm 122:1)

Varför gläds då kristna över att vara med vid sina möten? Därför att de närvarande inte bara är åskådare. Mötena ger dem i stället möjlighet att lära känna varandra. Framför allt får alla tillfälle att ge och inte bara ta emot och att uppmuntra varandra till kärlek och förträffliga gärningar. Det bidrar till att mötena blir uppmuntrande. Genom mötena håller Jesus dessutom sitt löfte: ”Kom till mig, ... så skall jag vederkvicka er.” (Matteus 11:28)

En oas där man får tröst och omtanke

Jehovas vittnen har all anledning att betrakta sina möten som vederkvickande. För det första serveras andlig mat i rätt tid från ”den trogne och omdömesgille slaven”. (Matteus 24:45) Mötena spelar också en viktig roll när det gäller att göra Jehovas tjänare till skickliga och nitiska lärare i Guds ord. Dessutom kan man finna kärleksfulla, engagerade och omtänksamma vänner i Rikets sal, som villigt hjälper och tröstar andra i påfrestande tider. (2 Korinthierna 7:5–7)

Phillis, som blev änka när hennes barn var fem och åtta år, fick uppleva det. Hon beskriver hur uppbyggande de kristna mötena var för henne och hennes barn: ”Vi kände oss tröstade när vi kom till Rikets sal, eftersom våra medtroende alltid visade kärlek och omtanke genom kramar och varma handslag och genom att nämna bibliska tankar. Jag önskade att jag alltid kunde få vara där.” (1 Thessalonikerna 5:14)

När Marie hade genomgått en större operation, sade hennes läkare att det skulle ta minst sex veckor för henne att återhämta sig. Under de första veckorna kunde Marie inte vara med vid några möten. Läkaren lade märke till att hon inte var lika glad som förut, och när han förstod att hon inte var med vid mötena, uppmuntrade han henne att vara det. Marie sade då att hennes man, som inte var ett Jehovas vittne, inte ville att hon skulle gå på möten, eftersom han var orolig för hennes hälsa. Läkaren skrev därför ut ett recept som ”ordinerade” Marie att besöka Rikets sal för att bli uppmuntrad och uppbyggd av samvaron där. Marie säger: ”Efter första mötet mådde jag mycket bättre. Jag fick tillbaka aptiten, jag kunde sova hela natten, jag behövde inte ta smärtstillande medel lika ofta, och jag var glad igen!” (Ordspråken 16:24)

Utomstående lägger märke till den kärleksfulla atmosfären vid de kristna mötena. En högskolestuderande som läste etnologi valde att observera Jehovas vittnen för att skriva en uppsats om dem. Så här skrev hon om stämningen vid mötena: ”Det varma mottagande jag fick ... [var] verkligen imponerande. ... Jehovas vittnens vänlighet var en mycket framträdande egenskap, och jag tycker att den kännetecknar atmosfären vid mötena.” (1 Korinthierna 14:25)

I den här orosfyllda världen är den kristna församlingen en fridfull andlig oas där kärleken överflödar. Genom att vara med vid mötena kan du själv få uppleva sanningen i psalmistens ord: ”Se, hur gott och hur ljuvligt det är att bröder bor tillsammans i endräkt!” (Psalm 133:1)

[Ruta/bild på sidan 25]

ETT SPECIELLT BEHOV

Hur kan de som är hörselskadade få nytta av kristna möten? Över hela världen bildar Jehovas vittnen teckenspråksförsamlingar. Under de senaste 13 åren har de bildat 27 teckenspråksförsamlingar och 43 teckenspråksgrupper i USA. Och i minst 40 andra länder finns det sammanlagt cirka 140 teckenspråksförsamlingar. Man har också framställt kristna publikationer på videofilm på 13 olika teckenspråk.

Den kristna församlingen ger döva möjlighet att prisa Jehova. Odile, en före detta katolik i Frankrike som tidigare plågades av allvarliga depressioner och självmordstankar, är djupt tacksam för den bibliska undervisning hon har fått vid kristna möten. Hon säger: ”Jag fick tillbaka hälsan och livsglädjen. Men framför allt fann jag sanningen. Nu har livet fått mening.”