Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Hade jungfrun Marias ofullkomlighet någon negativ inverkan vid Jesu avlelse?

Den av Gud inspirerade skildringen berättar så här om ”Jesu Kristi födelse”: ”Medan hans mor, Maria, var förlovad med Josef, visade det sig, innan de blivit förenade, att hon var havande genom helig ande.” (Matteus 1:18) Ja, Guds heliga ande var avgörande för att Maria skulle bli havande.

Men hur var det med Maria? Var hennes äggcell över huvud taget delaktig när hon blev havande? Med tanke på Guds löften till Abraham, Isak, Jakob, Juda och kung David – Marias förfäder – måste det barn som skulle födas vara en verklig avkomling till dem. (1 Moseboken 22:18; 26:24; 28:10–14; 49:10; 2 Samuelsboken 7:16) Hur skulle annars det barn Maria fick kunna vara en rättmätig arvinge till dessa löften från Gud? Han måste verkligen vara hennes son. (Lukas 3:23–34)

Jehovas ängel hade visat sig för jungfrun Maria och sagt: ”Hys ingen fruktan, Maria, ty du har funnit ynnest hos Gud; och se! du skall bli med barn i ditt moderliv och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.” (Lukas 1:30, 31) För att ett barn skall bli till krävs det att ett ägg blir befruktat. Maria blev alltså gravid genom att Jehova Gud överförde sin enfödde Sons liv från den andliga världen till jorden. (Galaterna 4:4)

Kan ett barn som blivit till på detta sätt i en ofullkomlig kvinna ha en fullkomlig kropp fri från synd? Hur fungerar ärftlighetslagarna vid en förening mellan fullkomligt och ofullkomligt? Kom ihåg att det var genom helig ande som Guds Sons fullkomliga livskraft överfördes och så gav upphov till befruktningen. Därmed upphävdes verkan av den ofullkomlighet som fanns i Marias ägg. På det sättet skapades ett genetiskt mönster som redan från början var fullkomligt.

Hur det än gick till kan vi vara övertygade om att det sätt som Guds ande verkade på vid den tiden var en garanti för att Guds uppsåt skulle ha framgång. Ängeln Gabriel förklarade för Maria: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall överskugga dig. Därför skall också det som föds kallas heligt, Guds Son.” (Lukas 1:35) Guds heliga ande verkade så att det växande embryot från befruktningen och framåt inte skulle utsättas för något ofullkomligt eller skadligt inflytande.

Jesus hade alltså sin himmelske Fader och inte någon människa att tacka för sitt fullkomliga mänskliga liv. Jehova beredde en kropp åt honom, och Jesus var verkligen – från befruktningen och framåt – ”obesudlad, skild från syndarna”. (Hebréerna 7:26; 10:5)

[Bild på sidan 19]

”Du skall bli med barn i ditt moderliv och föda en son”