Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är Kristi ledarskap verkligt för dig?

Är Kristi ledarskap verkligt för dig?

Är Kristi ledarskap verkligt för dig?

”Inte heller skall ni låta kalla er för ’ledare’, ty en är er Ledare, Kristus.” (MATTEUS 23:10)

1. Vem ensam är de sanna kristnas ledare?

DET var tisdagen den 11 nisan. Tre dagar längre fram skulle Jesus Kristus bli dödad. Detta var hans sista besök i templet. Den här dagen talade Jesus om en viktig sak som han inskärpte i de församlade skarorna och i lärjungarna. Han sade: ”Ni skall inte låta kalla er Rabbi, ty en är er lärare, medan ni alla är bröder. För övrigt skall ni inte kalla någon på jorden för fader, ty en är er Fader, den himmelske. Inte heller skall ni låta kalla er för ’ledare’, ty en är er Ledare, Kristus.” (Matteus 23:8–10) Det är tydligt att Jesus Kristus är de sanna kristnas ledare.

2, 3. Vilken verkan har det på vårt liv att vi lyssnar till Jehova och godtar den ledare han har förordnat?

2 Tänk vilka goda verkningar Jesu ledarskap har på vårt liv, när vi godtar det! Jehova Gud förutsade denne ledares ankomst, när han tillkännagav genom profeten Jesaja: ”Hallå där, alla ni törstiga! Kom till vattnet. Och de som inte har några pengar! Kom, köp och ät. Ja, kom, köp vin och mjölk till och med utan pengar och utan betalning. ... Lyssna uppmärksamt till mig, och ät vad gott är, och låt er själ finna sin rika förnöjelse i själva fetman. ... Se! Som ett vittne för folkgrupperna har jag gett honom, som en ledare och befälhavare för folkgrupperna.” (Jesaja 55:1–4)

3 Jesaja använde vanliga vätskor – vatten, mjölk och vin – som metaforer för att visa hur vårt personliga liv påverkas när vi lyssnar till Jehova och följer den ledare och befälhavare som han har gett oss. Verkan är uppfriskande och styrkande. Det är som att dricka ett glas kallt vatten en het dag. Vår törst efter sanning och rättfärdighet släcks. Mjölk styrker spädbarn och hjälper dem att växa, och på liknande sätt verkar ordets ”mjölk” – den styrker oss och främjar andlig tillväxt i vårt förhållande till Gud. (1 Petrus 2:1–3) Och vem kan förneka att vin bidrar till glädjen vid festliga tillfällen? På liknande sätt gör tillbedjan av Gud och att man följer i fotspåren på den ledare han har förordnat att livet inte kan ”annat än uppfyllas av glädje”. (5 Moseboken 16:15) Det är därför viktigt att vi alla – unga och gamla, män och kvinnor – visar att Kristi ledarskap är verkligt för oss. Men hur kan vi då i vårt dagliga liv visa att Messias är vår ledare?

Ungdomar – fortsätt att ”göra framsteg i vishet”

4. a) Vad hände när den 12-årige Jesus besökte Jerusalem vid tiden för påskhögtiden? b) Hur kunnig var Jesus redan vid 12 års ålder?

4 Tänk på det föredöme vår ledare har gett de unga. Det är inte mycket känt om Jesu barndom, men en händelse är mycket upplysande. När Jesus var 12 år, tog hans föräldrar honom med sig på sin årliga färd till Jerusalem för påskhögtiden. Vid det här tillfället blev han fördjupad i ett bibliskt samtal, och hans föräldrar gav sig oavsiktligt i väg utan honom. Tre dagar senare hittade hans bekymrade föräldrar, Josef och Maria, honom i templet, ”där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade till dem och frågade ut dem”. Dessutom var det så att ”alla som hörde honom blev oupphörligt förundrade över hans förstånd och hans svar”. Tänk dig att Jesus, vid bara 12 års ålder, inte bara kunde ställa tankeväckande, andligt inriktade frågor, utan också ge förståndiga svar! Det råder inget tvivel om att han hade fått hjälp genom föräldrarnas undervisning. (Lukas 2:41–50)

5. Hur kan de unga utvärdera sin inställning till familjestudiet?

5 Det kan hända att du är ung. Om dina föräldrar är hängivna tjänare åt Gud, är det troligt att ni i ert hem har ett regelbundet familjeprogram för bibelstudium. Vilken inställning har du till familjestudiet? Varför inte tänka på sådana frågor som: Stöder jag helhjärtat anordningen med ett bibelstudium i min familj? Samarbetar jag, så att jag inte rubbar rutinen? (Filipperna 3:16) Tar jag aktivt del i studiet? När det lämpar sig, ställer jag då frågor om studiematerialet och ger kommentarer om tillämpningen? När jag går framåt andligen, uppodlar jag då smak för ”den fasta födan [som] är för de mogna”? (Hebréerna 5:13, 14)

6, 7. Hur värdefullt kan ett program med daglig bibelläsning vara för ungdomar?

6 Ett program för daglig bibelläsning är också värdefullt. Psalmisten sjöng: ”Lycklig är den man som inte har vandrat efter de ondskefullas råd ..., utan finner behag i Jehovas lag, och i hans lag läser han med låg röst dag och natt.” (Psalm 1:1, 2) Moses efterträdare, Josua, läste i lagboken ”med låg röst dag och natt”. Det gjorde att han kunde handla vist och få framgång i att utföra sitt av Gud givna uppdrag. (Josua 1:8) Vår ledare, Jesus Kristus, sade: ”Det är skrivet: ’Människan skall leva inte bara av bröd, utan av varje uttalande som går ut genom Jehovas mun.’” (Matteus 4:4) Om vi behöver fysisk föda varje dag, hur mycket mer behöver vi då inte regelbundet få andlig föda!

7 Trettonåriga Nicole uppfattade sina andliga behov och började läsa Bibeln varje dag. * Nu, när hon är 16, har hon läst igenom hela Bibeln och har hunnit halvvägs igenom den en andra gång. Hennes metod är enkel. ”Jag har bestämt mig för att läsa åtminstone ett kapitel varje dag”, säger hon. Hur har den dagliga bibelläsningen hjälpt henne? Hon svarar: ”Dåligt inflytande förekommer överallt. I skolan och på andra platser utsätts jag varje dag för påtryckningar som ifrågasätter min tro. Att jag läser Bibeln varje dag hjälper mig att snabbt komma ihåg bibliska bud och principer som uppmuntrar mig att stå emot de här påtryckningarna. Resultatet blir att jag känner mig närmare Jehova och Jesus.”

8. Vilken vana hade Jesus i fråga om synagogan, och hur kan de unga efterlikna honom?

8 Jesus hade som vana att lyssna när man läste ur Skrifterna i synagogan, och han medverkade genom att själv läsa. (Lukas 4:16; Apostlagärningarna 15:21) Det är verkligen till stor nytta för unga att följa detta föredöme genom att regelbundet vara med vid kristna möten, där man läser och studerar Bibeln! Fjortonårige Richard ger uttryck åt uppskattning av sådana möten: ”De här mötena är värdefulla för mig. Jag blir hela tiden påmind om vad som är gott och vad som är ont, vad som är moraliskt och vad som är omoraliskt, vad som är Kristuslikt och vad som inte är det. Jag behöver inte få reda på det på det svåra sättet – genom erfarenhet.” Ja, ”Jehovas påminnelse är tillförlitlig, gör den oerfarne vis”. (Psalm 19:7) Också Nicole är noga med att vara med vid alla fem församlingsmötena varje vecka. Hon använder också mellan två och tre timmar till att förbereda sig för dem. (Efesierna 5:15, 16)

9. Hur kan ungdomar fortsätta att ”göra framsteg i vishet”?

9 Ungdomen är en tid då det är lämpligt att ”inhämta kunskap om ... den ende sanne Guden, och om den som ... [han] har sänt ut, Jesus Kristus”. (Johannes 17:3) Du kanske känner ungdomar som använder mycket tid till att läsa serietidningar, se på TV, spela dataspel eller surfa på Internet. Varför skulle du efterlikna dem, när du kan följa det fullkomliga föredöme som vår ledare är? Som pojke tyckte han om att lära sig mer om Jehova. Och vad blev resultatet? På grund av att Jesus älskade andliga ting ”fortsatte [han] att göra framsteg i vishet”. (Lukas 2:52) Det kan du också göra.

”Underordna er varandra”

10. Vad kommer att hjälpa till att göra familjelivet till en källa till frid och lycka?

10 Hemmet kan vara en oas med frid och förnöjsamhet, men där kan också råda stridigheter och gräl. (Ordspråken 21:19; 26:21) Att vi godtar Kristi ledarskap bidrar till frid och lycka i familjen. Jesu exempel är i själva verket ett mönster för relationerna inom familjen. I Bibeln heter det: ”Underordna er varandra i Kristi fruktan. Hustrurna må underordna sig sina män såsom Herren, eftersom en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, då han ju är denna kropps räddare. ... Ni män, fortsätt att älska era hustrur, alldeles som Kristus också älskade församlingen och gav ut sig för den.” (Efesierna 5:21–25) Till församlingen i Kolossai skrev aposteln Paulus: ”Ni barn, var lydiga mot era föräldrar i allting, ty detta är välbehagligt i Herren.” (Kolosserna 3:18–20)

11. Hur kan en man visa att Kristi ledarskap är verkligt för honom?

11 Att man följer detta råd betyder att mannen tar ledningen i familjen, att hustrun lojalt bistår honom och att barnen lyder sina föräldrar. Men mannens ledarskap leder till lycka bara när det utövas på rätt sätt. En förståndig man måste lära sig att utöva ledarskap genom att efterlikna den som är huvud och ledare för honom, nämligen Kristus Jesus. (1 Korinthierna 11:3) Även om Jesus längre fram blev ”huvud över allting åt församlingen”, kom han till jorden, inte ”för att bli betjänad utan för att betjäna”. (Efesierna 1:22; Matteus 20:28) På liknande sätt är det inte för självisk fördels skull som en kristen man utövar sitt ledarskap, utan för att vårda sig om sin hustrus och sina barns intressen – ja, hela familjens. (1 Korinthierna 13:4, 5) Han söker efterlikna de gudaktiga egenskaper som kännetecknar hans huvud, Jesus Kristus. I likhet med Jesus är han mild till sinnes och anspråkslös i hjärtat. (Matteus 11:28–30) Han tycker inte att det är svårt att använda sådana uttryck som ”förlåt” och ”du har rätt” när han har handlat fel. Hans goda exempel gör det lättare för en hustru att vara en ”hjälpare”, ett ”komplement” och en ”partner” till en sådan man, i det hon lär av honom och arbetar sida vid sida med honom. (1 Moseboken 2:20; Malaki 2:14)

12. Vad kommer att hjälpa hustrun att utan invändningar acceptera principen om ledarskap?

12 Hustrun skall för sin del underordna sig sin man. Men om hon är påverkad av andan i världen, kan detta börja undergräva hennes syn på principen om ledarskap, och tanken på att underordna sig en äkta man skulle då inte vara tilltalande för henne. Bibeln ger ingen antydan om att den äkta mannen skall vara dominerande, men den kräver att hustrur skall underordna sig sina äkta män. (Efesierna 5:24) Bibeln håller också den äkta mannen eller familjefadern ansvarig, och när dess råd tillämpas, bidrar det till frid och ordning i familjen. (Filipperna 2:5)

13. Vilket föredöme i fråga om underordnande har Jesus gett barnen?

13 Barn skall vara lydiga mot sina föräldrar. I fråga om detta var Jesus ett utomordentligt föredöme. Efter händelsen i templet, då den 12-årige Jesus blev kvarlämnad i tre dagar, gick han ner med sina föräldrar och ”kom till Nasaret, och han förblev dem undergiven”. (Lukas 2:51) Att barn underordnar sig sina föräldrar bidrar till frid och harmoni i familjen. När var och en i familjen underordnar sig Kristi ledarskap, blir resultatet en lycklig familj.

14, 15. Vad kommer att hjälpa oss att få framgång när vi ställs inför en problematisk situation i hemmet? Ge ett exempel.

14 Också när det uppstår svåra situationer i hemmet är nyckeln till framgång att efterlikna Jesus och godta hans vägledning. Som exempel kan vi tänka på hur den 35-årige Jerrys giftermål med Lana, mor till en tonårig dotter, medförde en utmaning som ingen av dem hade kunnat föreställa sig. Jerry förklarar: ”Jag visste att jag för att få framgång som familjeöverhuvud måste tillämpa samma bibliska principer som ger framgång i andra familjer. Men jag upptäckte snart att jag måste tillämpa dem med mera vishet och urskillning.” Hans styvdotter betraktade honom som någon som hade kommit mellan henne och hennes mor och var mycket förbittrad på honom. Jerry behövde urskillning för att förstå att den här inställningen påverkade det flickan sade och gjorde. Hur hanterade han situationen? Jerry svarar: ”Lana och jag kom överens om att hon, åtminstone tills vidare, skulle svara för den fostrande delen av föräldraansvaret, medan jag inriktade mig på att bygga upp en bra relation till min styvdotter. Med tiden gav det här sättet att ta itu med saken goda resultat.”

15 När vi ställs inför svåra situationer i hemmet, behöver vi urskillning för att få reda på varför familjemedlemmar talar och handlar så som de gör. Vi behöver också vishet för att på tillbörligt sätt tillämpa principerna från Gud. Som exempel kan vi se på hur Jesus tydligt urskilde varför kvinnan som led av blödningar hade rört vid honom, och han behandlade henne med vishet och medkänsla. (3 Moseboken 15:25–27; Markus 5:30–34) Vishet och urskillning är egenskaper som är karakteristiska för vår ledare. (Ordspråken 8:12) Vi är lyckliga om vi handlar på det sätt som han skulle ha handlat.

”Fortsätt ... med att först söka kungariket”

16. Vad bör inta den centrala platsen i vårt liv, och hur visade Jesus detta genom sitt exempel?

16 Jesus lämnade inte något tvivel beträffande vad som skulle inta den centrala platsen i deras liv som accepterar hans ledarskap. Han sade: ”Fortsätt därför med att först söka kungariket och hans [Guds] rättfärdighet.” (Matteus 6:33) Och genom sitt exempel visade han oss hur vi skall göra detta. Vid slutet av en 40 dagar lång period av fasta, meditation och bön som följde på dopet mötte Jesus en frestelse. Satan, Djävulen, erbjöd honom herradömet över ”världens alla kungariken”. Föreställ dig det liv Jesus kunde ha levt, om han hade accepterat Djävulens erbjudande! Kristus var emellertid helt inriktad på att göra sin Faders vilja. Han insåg också att ett sådant liv i Satans värld skulle vara kort. Han avvisade genast Djävulens erbjudande och förklarade: ”Det är ju skrivet: ’Det är Jehova, din Gud, du skall tillbe, och det är endast honom du skall ägna helig tjänst.’” Kort därefter ”började Jesus predika och säga: ’Ändra ert sinne, för himlarnas kungarike har kommit nära.’” (Matteus 4:2, 8–10, 17) Under återstoden av sitt jordiska liv använde Kristus hela sin tid till att förkunna Guds kungarike.

17. Hur kan vi visa att Guds kungarikes intressen intar första platsen i vårt liv?

17 Vi gör väl i att efterlikna vår ledare och inte låta Satans värld locka oss till att göra ett välbetalt arbete och karriär till vårt främsta mål i livet. (Markus 1:17–21) Det skulle verkligen vara dåraktigt om vi blev så insnärjda i ett nät av världsliga strävanden att Guds kungarikes intressen kom på andra plats! Jesus har anförtrott oss arbetet att förkunna om Guds kungarike och göra lärjungar. (Matteus 24:14; 28:19, 20) Ja, vi har kanske familj eller andra ansvarsförpliktelser att tänka på, men är vi inte glada över att kunna använda kvällar och veckoslut till att fullgöra vårt kristna ansvar att predika och undervisa? Och det är verkligen uppmuntrande att det under tjänsteåret 2001 var omkring 780 000 som kunde verka som heltidsförkunnare, dvs. pionjärer!

18. Vad hjälper oss att finna glädje i tjänsten?

18 Evangeliernas skildringar framställer Jesus både som en handlingskraftig man och som en person som hyste ömma känslor. När han urskilde de andliga behoven hos dem som var runt omkring honom, kände han medlidande med dem och erbjöd dem ivrigt hjälp. (Markus 6:31–34) Vår förkunnartjänst blir glädjefylld när vi tar del i den av kärlek till andra och med en uppriktig önskan att hjälpa dem. Men hur kan vi få en sådan önskan? ”När jag var i tonåren”, säger en ung man som heter Jayson, ”kände jag ingen särskild glädje i tjänsten.” Vad hjälpte honom att uppodla kärlek till det här arbetet? Jayson svarar: ”I min familj var lördagsförmiddagarna alltid avsatta för tjänst på fältet. Det var bra för mig, för ju mer jag gick ut i tjänsten, desto mer såg jag det goda den åstadkommer, och desto mer tyckte jag om den.” Vi bör också regelbundet och flitigt ta del i tjänsten.

19. Vad bör vara vårt beslut med avseende på Kristi ledarskap?

19 Det är verkligen upplivande och givande att acceptera Kristi ledarskap. När vi gör det, blir ungdomen en tid då vi gör framsteg i kunskap och vishet. Familjelivet blir en källa till frid och lycka, och tjänsten blir en verksamhet som medför glädje och tillfredsställelse. Låt oss vara beslutna att i det dagliga livet och i de beslut vi fattar visa att Kristi ledarskap är verkligt för oss. (Kolosserna 3:23, 24) Men Jesus Kristus har visat sig vara vår ledare också på ett annat område – den kristna församlingen. Nästa artikel behandlar hur vi kan ha nytta av den anordningen.

[Fotnoter]

^ § 7 En del av namnen är utbytta.

Minns du?

• Hur är det till nytta för oss att vi följer vår av Gud förordnade ledare?

• Hur kan ungdomar visa att de vill följa Jesu ledarskap?

• Vilken verkan på familjelivet har det haft för dem som underordnar sig Kristi ledarskap?

• Hur kan vår förkunnartjänst visa att Kristi ledarskap är verkligt för oss?

[Frågor]

[Bilder på sidan 9]

Ungdomen är en utmärkt tid för att skaffa sig kunskap om Gud och vår förordnade ledare

[Bild på sidan 10]

Undergivenhet under Kristi ledarskap främjar lyckan i familjen

[Bilder på sidan 12]

Jesus sökte först Guds kungarike. Gör du det?