Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Tiderna för återställelsen” är nära!

”Tiderna för återställelsen” är nära!

”Tiderna för återställelsen” är nära!

Strax innan Jesus for upp till himlen, frågade några av hans trogna lärjungar honom: ”Herre, återställer du kungariket åt Israel i denna tid?” Jesu svar antydde att en viss tid skulle gå innan ”kungariket” skulle komma. Under den tiden skulle hans efterföljare ha ett omfattande arbete att utföra. De skulle vara vittnen om Jesus ”både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens mest avlägsna del”. — Apostlagärningarna 1:6–8.

DET här uppdraget kunde inte fullbordas på bara några dagar, veckor eller månader. Men utan att tveka satte lärjungarna i gång att predika. Deras intresse för återställelsen fanns dock kvar. Aposteln Petrus talade om den inför en stor folkskara som var samlad i Jerusalem och sade: ”Ändra ... sinne och vänd om, för att få era synder utplånade, så att vederkvickelsens tider må komma från Jehovas person och han må sända ut den Kristus som är bestämd för er, Jesus, som himlen i sanning måste behålla hos sig intill tiderna för återställelsen av alla de ting som Gud har talat om förr i tiden genom sina heliga profeters mun.” — Apostlagärningarna 3:19–21.

De här ”tiderna för återställelsen” skulle inleda ”vederkvickelsens tider”, en tid som ger ny styrka, från Jehova. Den förutsagda återställelsen skulle komma i två steg. Först skulle det bli en vederkvickande andlig återställelse, som pågår nu. Därefter skulle det upprättas ett bokstavligt paradis på jorden.

Tiden för återställelsen börjar

Som aposteln Petrus påpekade för folkskaran i Jerusalem behöll himlen Jesus hos sig. Så var det fram till 1914, när Jesus tog sin kungamakt i besittning och började härska som Guds förordnade kung. Petrus förutsade att Jehova vid den tiden skulle ”sända ut” sin Son i den betydelsen att han skulle låta Jesus fullfölja sin roll som centralgestalten i Guds uppsåt. Bibeln beskriver denna händelse i symboliska ordalag: ”Och [Guds himmelska organisation] ... födde en son, en gosse, [Guds rike med Jesus Kristus som kung] som är bestämd att vara herde över alla nationerna med järnstav.” — Uppenbarelseboken 12:5.

Men nationerna hade inte en tanke på att underkasta sig Kristi styre. Nej, de gick till angrepp mot hans lojala jordiska undersåtar, som i dag är kända som Jehovas vittnen. Precis som deras föregångare, apostlarna, har de utan att tveka återupptagit ”arbetet att vittna om Jesus”. (Uppenbarelseboken 12:17) I land efter land flammade det upp motstånd mot det arbete som dessa uppriktiga kristna utförde. År 1918 blev ansvariga bröder vid Sällskapet Vakttornets högkvarter i Brooklyn i New York ställda inför rätta på falska anklagelser och dömdes på orätta grunder till långa fängelsestraff. Under en tid såg det ut som om det nutida arbetet med att vittna ”till jordens mest avlägsna del” skulle misslyckas. — Uppenbarelseboken 11:7–10.

År 1919 blev dock bröderna från högkvarteret frisläppta och senare rentvådda från alla de falska anklagelserna. Omedelbart återupptog de det andliga återställelsearbetet. Alltsedan dess har Jehovas folk kunnat glädja sig åt ett andligt välstånd utan motstycke.

En omfattande kampanj sattes i gång för att lära människor av alla nationer att hålla allt som Kristus hade befallt sina efterföljare att göra. (Matteus 28:20) Det var verkligen styrkande att se några som tidigare hade visat djurlika egenskaper ändra inställning! De klädde av sig den gamla personligheten som frambringar sådant som ”förbittring”, ”skymford” och ”oanständigt tal” och iklädde sig den nya personligheten, ”som genom exakt kunskap förnyas efter bilden av [Gud] ... som har skapat den”. I andligt avseende uppfylls profeten Jesajas ord redan nu: ”Vargen [en människa som tidigare visade varglika egenskaper] kommer verkligen att bo en tid tillsammans med bagglammet [en människa som visar en ödmjuk inställning], och tillsammans med killingen kommer rentav leoparden att lägga sig ner, och kalven och det manprydda unga lejonet och det välgödda djuret, alla tillsammans.” — Kolosserna 3:8–10; Jesaja 11:6, 9.

Ytterligare återställelse snart!

Förutom den återställelse som har lett till ett andligt paradis i dag närmar sig den tid snabbt då vår planet skall bli ett bokstavligt paradis. En liten del av jorden var ett paradis när Jehova satte våra förfäder, Adam och Eva, i Edens trädgård. (1 Moseboken 1:29–31) Det är därför vi kan tala om ett återupprättat paradis. Men innan det sker måste jorden bli fri från falsk religion som vanärar Gud. Den här världens politiska element kommer att verkställa detta. (Uppenbarelseboken 17:15–18) Därefter kommer de politiska och kommersiella elementen, tillsammans med sina anhängare, att tillintetgöras. Till slut kommer de sista av Guds motståndare — Satan, Djävulen, och hans demoner — att spärras in i tusen år — den tid det tar att återställa jorden. Under den tiden kommer ”vildmarken och den vattenlösa trakten ... att jubla, och ökenslätten kommer att fröjda sig och blomstra som saffranskrokusen”. (Jesaja 35:1) Hela jorden kommer att få ro. (Jesaja 14:7) Till och med de miljoner människor som har dött kommer att väckas upp till liv igen på jorden. Alla kommer att kunna dra nytta av lösenoffret som gör återställelsen möjlig. (Uppenbarelseboken 20:12–15; 22:1, 2) Ingen på jorden kommer då att vara blind, döv eller halt. ”Ingen som har sin boning där kommer att säga: ’Jag är sjuk.’” (Jesaja 33:24) Strax efter slutet på Kristi tusenåriga regering kommer Djävulen och hans demoner att släppas lösa under en kort tid och får då se hur Guds uppsåt med jorden har uppfyllts. Till slut kommer de att bli för evigt tillintetgjorda. — Uppenbarelseboken 20:1–3.

När jorden når slutet på de tusen åren av återställelse kommer ”allt som andas” att lovprisa Jehova, och de kommer att göra det evigheten igenom. (Psalm 150:6) Kommer du att vara bland dem? Det kan du vara.