Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 38

”Kom till mig ... så ska jag ge er nya krafter”

”Kom till mig ... så ska jag ge er nya krafter”

”Kom till mig, ni som arbetar hårt och är nedtyngda av bördor, så ska jag ge er nya krafter.” (MATT. 11:28)

SÅNG 17 ”Jag vill”

ÖVERSIKT *

1. Vilket löfte gav Jesus i Matteus 11:28–30?

JESUS gav ett fantastiskt löfte till en grupp människor som lyssnade på honom. Han sa: ”Kom till mig ... så ska jag ge er nya krafter.” (Läs Matteus 11:28–30.) Det här var inte bara tomma ord. Tänk till exempel på hur han hjälpte en kvinna som led av en fruktansvärd sjukdom.

2. Hur hjälpte Jesus en sjuk kvinna?

2 Kvinnan var i desperat behov av hjälp. Hon hade gått till många olika läkare, men ingen kunde hjälpa henne. Hon hade lidit av en hemsk sjukdom i tolv år, och enligt lagen var hon oren. (3 Mos. 15:25) Men hon fick reda på att Jesus kunde bota människor, och därför sökte hon upp honom. När hon hittade honom rörde hon vid fransen på hans mantel, och i samma ögonblick blev hon frisk! Men Jesus botade henne inte bara, utan han såg också till att hon fick tillbaka sin värdighet. Han visade att han älskade och respekterade henne genom att kalla henne för ”dotter”. Hon måste verkligen ha fått nya krafter av det Jesus gjorde! (Luk. 8:43–48)

3. Vilka frågor ska vi få svar på?

3 Tänkte du på att kvinnan själv sökte upp Jesus? Hon tog alltså initiativet. Vi måste också ta initiativet att komma till Jesus. I vår tid kan man inte komma till Jesus och förvänta att bli mirakulöst botad. Men han lovar fortfarande att han ska ge oss nya krafter om vi kommer  till honom. I den här artikeln ska vi få svar på fem frågor: Hur kommer vi till Jesus? Vad menade Jesus när han sa: ”Ta på er mitt ok”? Vad kan vi lära oss av Jesus? På vilket sätt får vi nya krafter av att utföra det arbete han har gett oss? Vad kan vi själva göra för att få styrka under Jesus ok?

”KOM TILL MIG”

4, 5. På vilka olika sätt kan vi komma till Jesus?

4 Ett sätt att komma till Jesus är att lära sig så mycket som möjligt om det han sa och gjorde. (Luk. 1:1–4) Vi måste på egen hand läsa och studera vad Bibeln säger om Jesus. Ingen annan kan göra det åt oss. Vi kan också komma till Jesus genom att ta beslutet att döpa oss och bli hans lärjungar.

5 Ett annat sätt att komma till Jesus är att vi ber de äldste om hjälp när vi behöver det. De är gåvor som Jesus använder för att ta hand om sina får. (Joh. 21:16; Ef. 4:7, 8, 11; 1 Petr. 5:1–3) Vi måste själva ta initiativet och be om deras hjälp. Vi kan inte förvänta att de ska läsa våra tankar och veta vad vi behöver. En broder som heter Julian berättar: ”Jag var tvungen att sluta på Betel på grund av dålig hälsa. En av mina vänner sa att jag borde be de äldste om ett herdebesök. Först tänkte jag att det var onödigt. Men efter ett tag bad jag ändå om hjälp, och det besöket visade sig vara en av de bästa gåvor jag har fått.” Sådana här fina äldstebröder kan hjälpa oss att ha ”Kristus sinne”, alltså att förstå och efterlikna Jesus tänkesätt och inställning. (1 Kor. 2:16; 1 Petr. 2:21) Det är bland det finaste de kan ge oss.

”TA PÅ ER MITT OK”

6. Vad menade Jesus när han sa ”ta på er mitt ok”?

6 När Jesus sa ”ta på er mitt ok” kanske han menade ”underordna er min myndighet”. Han kan också ha menat: ”Kom in under mitt ok, så arbetar vi tillsammans för Jehova.” Men oavsett vad han menade så medförde oket arbete.

7. Vilket arbete har vi fått enligt Matteus 28:18–20, och vad kan vi vara säkra på?

7 Vi tackar ja till Jesus inbjudan genom att överlämna oss åt Jehova och bli döpta. Den möjligheten har alla. Jesus skulle aldrig avvisa en person som verkligen vill tjäna Gud. (Joh. 6:37, 38) Jehova har gett Jesus ett uppdrag, och alla som är Jesus efterföljare har förmånen att hjälpa till att utföra det här uppdraget. Och vi kan vara säkra på att Jesus alltid kommer att stötta oss i det arbetet. (Läs Matteus 28:18–20.)

”LÄR AV MIG”

Styrk andra, precis som Jesus gjorde. (Se paragraf 8–11.) *

8, 9. Varför drogs ödmjuka människor till Jesus, och vad kan vi fråga oss själva?

8 Ödmjuka människor drogs till Jesus. (Matt. 19:13, 14; Luk. 7:37, 38) Varför det? Jesus var helt annorlunda än fariséerna. De var hårda och arroganta. (Matt. 12:9–14) Jesus däremot var varm och ödmjuk. Fariséerna ville ha uppmärksamhet och var stolta över sin position. Jesus tyckte inte om sådana personlighetsdrag, och han lärde sina lärjungar att vara ödmjuka och betjäna andra. (Matt. 23:2, 6–11) Fariséerna skrämde andra till lydnad. (Joh. 9:13, 22) Jesus styrkte andra genom att vara kärleksfull och snäll i både ord och handling.

9 Försöker du vara som Jesus? Fråga  dig själv: Tycker andra att jag är ödmjuk och mild? Är jag villig att utföra lite tråkiga och oglamorösa uppgifter för att betjäna andra? Är jag snäll och omtänksam?

10. Vilken arbetsmiljö skapade Jesus?

10 Jesus skapade en lugn och trivsam miljö för sina medarbetare, och han tyckte om att öva dem. (Luk. 10:1, 19–21) Han uppmuntrade sina lärjungar att ställa frågor, och han var intresserad av vad de tyckte. (Matt. 16:13–16) De trivdes verkligen, precis som växter i ett växthus gör. De tog till sig av allt som Jesus lärde dem och bar frukt genom att göra goda gärningar.

Var tillgänglig och snäll.

Var aktiv och engagerad.

Var ödmjuk och arbetsam. *

11. Vad kan vi fråga oss?

11 Har du en viss myndighet över andra? Fråga dig i så fall: ”Hur behandlar jag andra på jobbet och hemma? Skapar jag en trivsam miljö? Uppmuntrar jag andra att ställa frågor? Lyssnar jag på vad andra tycker?” Vi vill absolut inte vara som fariséerna, som såg ner på dem som ifrågasatte dem och förföljde dem som tyckte annorlunda än de. (Mark. 3:1–6; Joh. 9:29–34)

”NI [SKA] FÅ NY STYRKA”

12–14. Varför får vi ny styrka av arbetet som Jesus har gett oss?

12 Hur kommer det sig att vi får ny styrka av arbetet som Jesus har gett oss? Det finns många skäl, och vi ska gå igenom några av dem.

13 Vi har de bästa arbetsledarna. Jehova är vår främsta arbetsledare. Han är inte hård eller otacksam, utan uppskattar verkligen det arbete vi utför. (Hebr. 6:10) Dessutom ger han oss den kraft vi behöver för att klara av det. (2 Kor. 4:7; Gal. 6:5) Jesus, vår kung, säger inte bara vad vi ska göra, utan går före med gott exempel. (Joh. 13:15) Och de äldste försöker efterlikna Jesus, den store herden, när de tar hand om oss. (Hebr. 13:20; 1 Petr. 5:2) De gör sitt bästa för att vara snälla, uppmuntrande och modiga.

14 Vi har de bästa arbetskamraterna. Vi har kärleksfulla vänner och ett meningsfullt arbete, och det är något helt unikt. Tänk bara på det här: vi får arbeta tillsammans med människor som har höga moralnormer men som inte är självrättfärdiga. De har fantastiska förmågor men skryter inte om det. Dessutom tänker de högre om andra än om sig själva. De är våra vänner, inte bara våra medarbetare. Och de älskar oss så mycket att de är beredda att offra livet för oss!

15. Hur känner vi för vårt arbete?

15 Vi har det bästa arbetet. Vi får lära andra sanningen om Jehova och avslöja Satans lögner. (Joh. 8:44) Satan tynger ner människor med lögner som får dem att känna sig värdelösa. Han försöker till exempel få oss att tro att Jehova inte förlåter oss för våra synder och att vi inte är värda att älskas. Vilken fruktansvärd lögn! Vi får förlåtelse för våra synder när vi kommer till Jesus. Och sanningen är att Jehova älskar oss alla väldigt mycket. (Rom. 8:32, 38, 39) Det är verkligen underbart att få hjälpa andra att lära sig att lita på Jehova och se hur deras liv förbättras.

OKET KAN GE NYA KRAFTER

16. Vad är skillnaden mellan det arbete som Jesus ber oss att göra och andra arbeten?

16 Det är stor skillnad mellan det arbete  Jesus ber oss att göra och andra arbeten. Vi kan till exempel känna oss helt slut och inte särskilt glada efter en hel dag på jobbet. Men när vi har gjort saker för Jehova och Jesus känner vi oss nöjda och glada. Efter en lång arbetsdag kanske vi måste tvinga oss själva till mötet på kvällen. Men efter mötet brukar vi känna oss glada, och vi har fått nya krafter. Det fungerar på samma sätt med tjänsten och vårt personliga bibelstudium: belöningen är så mycket större än ansträngningen!

17. Vad måste vi inse, och vad måste vi vara noga med?

17 Vi måste vara realistiska och inse att vi bara har en viss mängd energi. Därför måste vi vara noga med vad vi lägger den på, så att vi inte slösar bort den på till exempel pengar och saker. Tänk på vad Jesus svarade när en rik ung man frågade honom: ”Vad behöver jag göra för att få ärva evigt liv?” Han följde redan lagen, och han måste ha varit en bra människa för det sägs att Jesus ”kände starkt för honom”. Jesus svarade: ”Gå i väg och sälj allt du äger ... Kom sedan och bli min efterföljare.” Mannen ville visserligen bli Jesus efterföljare, men han var inte beredd att lämna sina ägodelar. (Mark. 10:17–22) Han ville alltså inte ta på sig Jesus ok, utan fortsatte vara slav åt ”rikedomen”. (Matt. 6:24) Hur hade du gjort?

18. Vad är det bra att göra emellanåt, och varför?

18 Det är bra att vi då och då utvärderar våra prioriteringar i livet. Då kan vi försäkra oss om att vi använder vår energi på ett bra sätt. En broder som heter Mark säger: ”I många år tyckte jag att jag levde ett enkelt liv. Jag var pionjär, men mina tankar snurrade kring hur jag kunde få mer pengar och ett bekvämare liv. Jag kunde inte förstå varför det kändes så tungt. Men sedan gick det upp för mig att jag för det mesta satte mina egna intressen först och gav Jehova den tid och energi som blev över.” Mark ändrade sitt tänkesätt och sin livsstil, och det gjorde att han fick mer tid för att tjäna Jehova. Han säger: ”Ibland oroar jag mig för ekonomin. Men med Jehovas och Jesus stöd kan jag fokusera på rätt saker.”

19. Varför är det så viktigt att ha rätt inställning?

19 Vi behöver göra tre saker för att Jesus ok ska fortsätta ge oss nya krafter. För det första måste vi ha rätt inställning. Vi utför Jehovas arbete, så vi måste göra det på hans sätt. Jehova är vår arbetsledare, och vi är hans arbetare. (Luk. 17:10) Om vi försöker göra hans arbete på vårt eget sätt gör vi det bara svårt för oss själva. Även om en oxe är stark, så skulle den förmodligen skada sig och bli utmattad om den stretade emot oket och försökte dra åt ett annat håll. När vi gör Jehovas arbete på hans sätt och låter honom styra, kommer vi att kunna klara otroliga saker och övervinna vilka hinder som helst. Kom ihåg att ingen kan hindra att det blir som Jehova vill! (Rom. 8:31; 1 Joh. 4:4)

20. Varför vill vi vara under Jesus ok?

20 För det andra måste vi ha rätt motivation till det vi gör. Vårt mål är att upphöja vår kärleksfulle Far, Jehova. På Jesus tid fanns det en del som var giriga och hade själviska motiv. Men de blev olyckliga och ville inte vara under Jesus  ok. (Joh. 6:25–27, 51, 60, 66; Fil. 3:18, 19) Men det fanns också de som var motiverade av osjälvisk kärlek till Gud och sina medmänniskor. De fortsatte med glädje att bära Jesus ok hela livet och kunde se fram emot att arbeta tillsammans med Jesus i himlen. Vi kan också fortsätta vara glada om vi bär Jesus ok med rätt motivation.

21. Vad kan vi förvänta av Jehova enligt Matteus 6:31–33?

21 För det tredje så måste vi ha rätt förväntningar på Jehova. Vi har valt ett självuppoffrande liv med hårt arbete. Och Jesus sa att vi skulle bli förföljda. Men vi kan räkna med att Jehova ska ge oss kraft att klara av vad som helst. Ju mer vi klarar av, desto starkare blir vi. (Jak. 1:2–4) Vi kan också förvänta oss att Jehova ska ge oss det vi behöver, att Jesus ska vara vår herde och att vi ska få uppmuntran från våra vänner. (Läs Matteus 6:31–33; Joh. 10:14; 1 Thess. 5:11) Behöver vi egentligen något mer?

22. Vad är vi tacksamma för?

22 Kvinnan som Jesus botade fick tillbaka sina krafter på en gång. Men för att få en långsiktig lösning behövde hon bli en lärjunge till Jesus. Vad tror du hon gjorde? Om hon valde att ta på sig Jesus ok så fick hon en helt fantastisk belöning – att få arbeta tillsammans med honom i himlen! Vilka uppoffringar hon än fick göra för att följa Jesus, så bleknade de i jämförelse med belöningen. Oavsett om vi har hoppet att leva för evigt i himlen eller på jorden, så är vi glada att vi har tackat ja till Jesus inbjudan: ”Kom till mig!”

SÅNG 13 Kristus, vår förebild

^ § 5 Jesus vill att vi ska komma till honom. Vad innebär det? Det ska vi få svar på i den här artikeln. Dessutom kommer vi att bli påminda om hur vi får nya krafter av att arbeta tillsammans med Jesus.

^ § 60 BILDBESKRIVNING: Jesus styrkte andra på många olika sätt.

^ § 66 BILDBESKRIVNING: En broder efterliknar Jesus och ger andra nya krafter på olika sätt.