Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Guds ord ... utvecklar kraft”

”Guds ord ... utvecklar kraft”

”Guds ord är levande och utvecklar kraft.” (HEBR. 4:12)

SÅNGER: 96, 94

1. Vad övertygar dig om att Bibeln har stor kraft? (Se den inledande bilden.)

VI SOM tjänar Jehova tvivlar inte en sekund på att hans budskap till oss ”är levande och utvecklar kraft”. (Hebr. 4:12) Vi är själva bevis på att Bibeln har kraft att förändra liv. En del bröder och systrar var tidigare tjuvar eller missbrukare eller hade en sexuellt omoralisk livsstil. Andra hade lyckats i livet men kände ändå att det var något som saknades. (Pred. 2:3–11) Guds ord har gett många vilsna människor ett hopp för framtiden och en mening med livet. Du har säkert tyckt om att läsa sådana personers berättelser i artikelserien ”Bibeln förändrar liv” i Vakttornet. Och Bibeln fortsätter att påverka dem som är Jehovas vittnen så att de kan göra andliga framsteg.

2. Hur påverkades människor av Guds ord under det första århundradet?

2 Är det förvånande att många människor gör stora förändringar när de studerar Bibeln? Nej, absolut inte. Så var det för våra smorda bröder och systrar redan under det första århundradet. (Läs 1 Korinthierna 6:9–11.) Först  definierar Paulus vilka som inte får ärva Guds kungarike, och sedan säger han: ”Detta [är] vad några av er har varit.” Guds ord och hans heliga ande hade alltså hjälpt dem att göra förändringar. Men några av dem hamnade i rejäla andliga svackor även efter att de hade kommit med i sanningen. Bibeln nämner till och med att en smord broder behövde uteslutas men att han senare blev återupptagen. (1 Kor. 5:1–5; 2 Kor. 2:5–8) Visst är det uppmuntrande att läsa om hur våra bröder och systrar har kunnat hantera olika utmaningar med hjälp av Guds ord?

3. Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

3 Guds ord är otroligt kraftfullt. Och eftersom vi har tillgång till det vill vi använda det så mycket som möjligt. (2 Tim. 2:15) I den här artikeln ska vi därför gå igenom hur vi kan utnyttja kraften i Guds ord 1) i vardagen, 2) i tjänsten och 3) när vi håller tal. Det kommer att motivera oss att visa hur mycket vi älskar Jehova och hur tacksamma vi är mot honom. Vi vet ju att han alltid vill vårt bästa. (Jes. 48:17)

I VARDAGEN

4. a) Vad måste vi göra om Guds ord ska kunna påverka oss? b) Hur får du tid att läsa Bibeln regelbundet?

4 Om Guds ord ska kunna påverka oss måste vi läsa det regelbundet, helst varje dag. (Jos. 1:8) Vi har alla mycket att göra. Men ingenting får komma i vägen för vår bibelläsning – inte ens sådant som vi är förpliktade att göra. (Läs Efesierna 5:15, 16.) Man kan behöva vara lite kreativ för att få tid att läsa Bibeln varje dag, oavsett om det passar bäst på morgonen, kvällen eller någonstans däremellan. Vi känner precis som psalmisten som sa: ”Vad jag älskar din lag! Hela dagen begrundar jag den.” (Ps. 119:97)

5, 6. a) Varför är det så viktigt att vi begrundar det vi läser? b) Vad kan hjälpa oss att reflektera över det vi läst i Bibeln? c) Vilken nytta har du haft av att läsa och begrunda Guds ord?

5 Men det räcker inte med att bara läsa Bibeln. Det är viktigt att vi också begrundar det vi läser. (Ps. 1:1–3) Det är först då vi kan få personlig nytta av Bibelns tidlösa lärdomar. Och det spelar ingen roll om vi läser en tryckt eller digital bibel. Målet med vår bibelläsning är att få tankarna att lyfta från Bibelns blad och nå in i hjärtat.

6 Hur kan vi göra det? Många tycker att det fungerar bra att läsa en bit, stanna upp och reflektera över frågor som: ”Vad lär det här mig om Jehova?  Hur har den här principen påverkat mitt liv? Vad skulle jag kunna göra bättre?” Bibelläsning kombinerat med bön och begrundan motiverar oss att omsätta det vi lärt oss i praktiken. Då kommer vi att se hur den inneboende kraften i Bibeln släpps lös och verkligen påverkar vårt liv. (2 Kor. 10:4, 5)

I TJÄNSTEN

7. Hur kan vi utnyttja kraften i Guds ord i tjänsten?

7 Vad kan hjälpa oss att utnyttja kraften i Guds ord när vi går i tjänsten? Vi måste framför allt använda Bibeln ofta och mycket. En broder sa så här: ”Om du var ute i tjänsten med Jehova, skulle du då prata själv vid alla dörrar eller skulle du låta honom göra det?” När vi läser direkt från Bibeln är det alltså som att vi låter Jehova prata med den vi besöker. Ett väl valt bibelställe är mycket mer effektfullt än något vi själva skulle kunna säga. (1 Thess. 2:13) Fråga dig: ”Tar jag vara på alla chanser att läsa ur Bibeln i tjänsten?”

8. Vad måste vi göra när vi har läst ett bibelställe för någon i tjänsten, och varför det?

8 Naturligtvis räcker det inte med att läsa ett bibelställe rakt upp och ner för dem vi träffar. Varför inte det? Därför att många vet så lite om Bibeln. Så var det på de första kristnas tid, och så är det i dag. (Rom. 10:2) Vi kan inte utgå från att de vi besöker förstår vad en vers betyder bara för att vi har läst den för dem. Det är viktigt att vi trycker lite extra på huvudtanken, kanske läser vissa bärande ord igen och förklarar innebörden. Det kan göra att de vi besöker förstår och faktiskt påverkas av budskapet i Guds ord. (Läs Lukas 24:32.)

9. Hur kan vi introducera bibelställen på ett sätt som ökar respekten för Bibeln? Ge exempel.

 9 Det är också viktigt att vi introducerar bibelställen på ett bra sätt, för det kan bygga upp respekten för Guds ord hos dem vi träffar. Om vi träffar någon som är troende kan vi säga: ”Vi kan se vad Skaparen säger om det här.” Pratar vi med någon som inte är kristen kan vi säga: ”Se vad som står i de heliga skrifterna.” Och om vi träffar någon som inte alls är religiös kanske vi kan säga: ”Har du hört det här gamla talesättet någon gång?” Vi försöker alltid anpassa det vi säger efter dem vi träffar, för vi vet ju att alla är olika. (1 Kor. 9:22, 23)

10. a) Berätta vad en broder var med om. b) Hur har du sett kraften i Guds ord när du använder det i tjänsten?

10 Guds ord har verkligen stor kraft och kan påverka dem vi träffar i tjänsten. Vi ska se ett exempel på det. En broder gjorde återbesök hos en äldre herre som läst våra tidskrifter i många år. Men i stället för att bara lämna det senaste Vakttornet bestämde sig brodern för att läsa ett bibelställe som fanns i tidskriften. Han läste 2 Korinthierna 1:3, 4, där det står: ”Den ömma barmhärtighetens Fader och all trösts Gud ... tröstar oss i all vår vedermöda.” Mannen blev så rörd att han bad brodern läsa det igen, och sedan berättade han att han och hans hustru verkligen behövde få tröst. De här verserna väckte hans intresse för Bibeln. Det är tydligt att Guds ord har stor kraft när vi använder det i tjänsten. (Apg. 19:20)

NÄR DU HÅLLER TAL

11. Vilket ansvar har bröder som håller tal?

11 Vi älskar våra möten och sammankomster. Först och främst går vi dit för att tillbe Jehova. Men vi får också stor nytta av den andliga undervisningen. Det är verkligen en förmån för bröder att få hålla tal vid sådana tillfällen. Samtidigt är det viktigt att de inser vilket stort ansvar det är. (Jak. 3:1) De måste se till att undervisningen alltid bygger på Guds ord. Har du fått en sådan uppgift? Hur kan du då se till att utnyttja kraften i Guds ord för att nå dem som lyssnar?

12. Hur kan bröder se till att Bibeln är det centrala i deras tal?

12 Se till att Bibeln är det centrala i ditt tal. (Joh. 7:16) Vad innebär det? Var noga med att inte låta någonting dra uppmärksamheten från Bibeln eller ta över, vare sig erfarenheter, illustrationer eller ditt framförande. Tänk också på att du inte undervisar från Bibeln bara för att du läser från Bibeln. Om du läser för många bibelställen kan det faktiskt sluta med att åhörarna inte kommer ihåg något av dem. Så tänk till när du väljer vilka bibeltexter du ska använda. Ta dig tid att läsa, förklara, illustrera och tillämpa dem. (Neh. 8:8) Ska du hålla ett tal som bygger på en disposition? Då är det viktigt att du sätter dig in i den och de bibelställen den innehåller. Försök förstå hur tankarna i dispositionen hör ihop med bibelhänvisningarna. Välj sedan vilka bibeltexter du ska använda för att få fram lärdomarna. (Det finns bra förslag på hur man kan göra i lektion 21 till 23  i Skolan i teokratisk tjänst – utbildning till nytta för dig.) Men det viktigaste av allt är att du ber Jehova om hjälp att kunna förmedla de dyrbara sanningarna i hans ord. (Läs Esra 7:10; Ordspråksboken 3:13, 14.)

13. a) Hur påverkades en syster av ett bibelställe hon hörde på ett möte? b) Hur har du påverkats av undervisningen från Bibeln på våra möten?

13 En syster i Australien påverkades djupt av en bibeltext hon hörde på ett möte. Hon hade haft en tragisk barndom och kom senare med i sanningen. Trots det hade hon väldigt svårt att tro att Jehova kunde älska henne. Men med tiden gick det upp för henne att han verkligen gjorde det. Vad blev vändpunkten? Den kom när hon begrundade ett bibelställe som lästes vid ett möte och kopplade ihop det med andra tankar från Bibeln. * Har du också påverkats starkt av ett bibelställe du har hört på ett möte eller en sammankomst? (Neh. 8:12)

14. Hur kan vi visa att vi uppskattar Jehovas ord?

14 Visst är vi tacksamma för att Jehova har gett oss sitt skrivna ord, Bibeln? Han har lovat att hans ord ska bestå, och han har hållit sitt löfte. (1 Petr. 1:24, 25) Så vi vill vara noga med att läsa Bibeln regelbundet, tillämpa det vi läser och använda den för att hjälpa andra. Då visar vi att vi älskar och uppskattar den här gåvan, och framför allt att vi älskar och uppskattar Jehova, som ligger bakom den.

^ § 13 Se rutan ” En vändpunkt”.