Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är din klädstil till ära för Gud?

Är din klädstil till ära för Gud?

”Gör allt till Guds ära.” (1 KOR. 10:31)

SÅNGER: 34, 61

1, 2. Varför har Jehovas vittnen höga normer för sin klädsel? (Se den inledande bilden.)

EFTER ett möte för kyrkliga ledare skrev en holländsk dagstidning: ”Många var fritidsklädda, särskilt när det var varmt.” I samma artikel sades det att det såg annorlunda ut när Jehovas vittnen hade sammankomst. Pojkar och män hade ”kavaj och slips”, och flickornas och kvinnornas kjollängd var ”smakfull men modern”. Ja, Jehovas vittnen får ofta positiva kommentarer för att de ”smyckar sig i välordnad klädsel, med blygsamhet och sunt sinne, ... på det sätt som anstår ... [dem som] bekänner sig ha vördnad för Gud”. (1 Tim. 2:9, 10) Även om aposteln Paulus här talade om kvinnor, så gäller samma norm för kristna män.

2 Vi som tillhör Jehovas folk har höga normer för vår klädsel, eftersom det är något som är viktigt i Jehovas ögon. (1 Mos. 3:21) I Bibeln framgår det tydligt att Jehova, den högste i universum, har normer för klädsel och yttre som han vill att hans tjänare följer. Därför bör vi inte bara gå efter vad vi själva föredrar eller tycker om. Vi behöver också tänka på vad som är godtagbart i Jehovas ögon.

3. Vad visar Guds lag till israeliterna om hans syn på klädsel?

 3 I Guds lag till israeliterna fanns det bland annat föreskrifter som skyddade dem mot den omoraliska livsstilen i nationerna omkring dem. I lagen ser man tydligt hur illa Jehova tycker om kläder som suddar ut gränsen mellan manligt och kvinnligt, en beskrivning som stämmer bra in på en del modetrender i dag. (Läs 5 Moseboken 22:5.) När vi undersöker Guds lag förstår vi att han inte tycker om klädstilar som får män att se ut som kvinnor och kvinnor att se ut som män eller som gör det svårt att se någon skillnad på män och kvinnor.

4. Vad kan hjälpa oss att fatta bra beslut när det gäller vår klädsel?

4 Bibeln innehåller principer som kan hjälpa oss som kristna att fatta bra beslut när det gäller vår klädsel, och de principerna fungerar i alla länder, kulturer och klimat. Vi behöver ingen lång lista på vilka klädstilar som är godtagbara och vilka som inte är det. Nej, vi låter Bibeln vägleda oss, och då finns det ändå utrymme för personlig smak och stil. Vi ska nu gå igenom några principer som kan hjälpa oss att avgöra ”vad som är Guds goda och välbehagliga och fullkomliga vilja” när vi ska välja kläder. (Rom. 12:1, 2)

”PÅ ALLA SÄTT VISAR VI ATT VI ÄR GUDS TJÄNARE”

5, 6. Hur vill vi att andra ska påverkas av vår klädsel?

5 Paulus blev inspirerad att skriva ner en viktig princip som vi kan läsa i 2 Korinthierna 6:4. (Läs.) Vårt yttre säger mycket om oss, och många bildar sig en uppfattning om oss utifrån ”det som är synligt för ögonen”. (1 Sam. 16:7) Så eftersom vi tjänar Gud förstår vi att vår klädstil inte bara handlar om vad vi tycker om och trivs i. Principerna i Bibeln bör få oss att undvika kläder som är för åtsittande, avslöjande eller sexuellt utmanande. Det inbegriper även kläder som framhäver privata kroppsdelar. Vi vill inte att andra ska behöva känna sig besvärade eller tvungna att titta bort när de ser hur vi är klädda.

6 När vi är rena, prydliga och anständigt klädda blir det lättare för människor att respektera oss som Jehovas tjänare. Det kanske också gör att de dras till den Gud vi tillber, får större respekt för vår organisation och vill lyssna på vårt livräddande budskap.

7, 8. När behöver vi vara särskilt noga med hur vi klär oss?

7 Vi har ett ansvar inför vår helige Gud, våra kristna bröder och systrar och människor på våra distrikt att klä oss på ett sätt som ger ära åt Jehova och värdighet åt vårt budskap. (Rom. 13:8–10) Det här är särskilt viktigt när vi tar del i andliga aktiviteter, som när vi är med vid våra möten eller är ute i tjänsten. Vi bör klä oss på ”det sätt som anstår ... [dem som] bekänner sig ha vördnad för Gud”. (1 Tim. 2:10) En del kläder som är passande på en viss plats kan naturligtvis vara opassande någon annanstans. Därför tar Jehovas folk världen över hänsyn till lokala seder och kulturer så att de inte stöter sig med någon.

Klär du dig på ett sätt som gör att andra får respekt för den Gud du representerar? (Se paragraf 7, 8.)

8 (Läs 1 Korinthierna 10:31.) När vi är med på sammankomster är det viktigt att det vi har på oss är anständigt och blygsamt och inte liknar de extrema  klädstilar som är vanliga i världen. Vi undviker också att vara alltför fritidsklädda, eller rentav slarvigt klädda, när vi checkar in och ut på hotell och kopplar av före och efter sammankomstprogrammet. Då behöver vi aldrig dra oss för att säga att vi är Jehovas vittnen, och det blir lättare att ta vara på tillfällen att vittna.

9, 10. Varför bör orden i Filipperna 2:4 påverka vad vi väljer att sätta på oss?

9 (Läs Filipperna 2:4.) Varför behöver vi tänka på hur vår klädsel påverkar våra bröder och systrar? En anledning är att Guds folk anstränger sig för att följa Bibelns uppmaning: ”Döda därför era lemmar, som är på jorden, vad beträffar otukt, orenhet, sexuell lidelse.” (Kol. 3:2, 5) En del av våra vänner i församlingen har lämnat en omoralisk livsstil bakom sig men kämpar kanske fortfarande mot orätta begär. Om vi inte är försiktiga kan vårt sätt att klä oss göra det svårare för dem att följa Bibelns råd och stå emot sådana begär. (1 Kor. 6:9, 10) Vi skulle ju aldrig vilja göra kampen svårare för dem, eller hur?

10 När vi umgås med våra bröder och systrar vill vi bidra till en moraliskt ren miljö. Vår klädsel bör återspegla den känslan oavsett om vi är på ett möte eller träffas i mer informella sammanhang. Vi är fria att välja vad vi ska ha på oss. Men samtidigt har vi ansvaret att klä oss på ett sätt som gör det lättare för andra att vara rena i Guds ögon och hålla fast vid hans normer i tanke, ord och  handling. (1 Petr. 1:15, 16) Äkta kärlek ”bär sig inte oanständigt åt” och ”söker inte sina egna intressen”. (1 Kor. 13:4, 5)

RÄTT KLÄDER I RÄTT SAMMANHANG

11, 12. Vad behöver vi väga in när vi ska fatta beslut som gäller våra kläder?

11 När vi ska fatta beslut som gäller våra kläder tänker vi också på att det finns ”en tid för varje angelägenhet och för varje verk”. (Pred. 3:1, 17) Naturligtvis påverkar vädret och årstiden hur vi klär oss. Olika levnadsförhållanden och omständigheter spelar också in. Men Jehovas normer ändras inte efter väderleken. (Mal. 3:6)

12 På varmare breddgrader kan det vara en extra utmaning att klä sig på ett värdigt och blygsamt sätt. Så våra bröder och systrar uppskattar när vi visar gott omdöme och undviker kläder som är för avslöjande, oavsett om de är för tajta eller för löst sittande. (Job 31:1) Och när vi är på stranden eller vid en pool behöver vi tänka på att ha blygsamma och anständiga badkläder. (Ords. 11:2, 20) Många i världen omkring oss har avslöjande badkläder, men vi vill alltid vara noga med att välja kläder som är till ära för vår helige Gud, Jehova.

13. Varför bör rådet i 1 Korinthierna 10:32, 33 påverka vårt val av kläder?

13 Det finns ytterligare en viktig princip som hjälper oss att välja lämpliga kläder. (Läs 1 Korinthierna 10:32, 33.) Vi behöver ta hänsyn till andras samvete, vare sig de tillhör församlingen eller inte. Det är vårt ansvar att undvika kläder som andra skulle kunna ta anstöt av. Paulus skrev: ”Var och en av oss skall behaga sin nästa i det som är gott och till hans uppbyggelse.” Sedan gav han följande skäl: ”Inte heller Kristus behagade ju sig själv.” (Rom. 15:2, 3) Jesus gjorde Guds vilja och satte andras behov före sin egen bekvämlighet. Eftersom vi vill efterlikna Jesus avstår vi gärna från klädesplagg eller stilar som vi personligen tycker om men som skulle kunna hindra andra från att lyssna på vårt budskap.

14. Hur kan föräldrar lära sina barn att klä sig på ett sätt som ärar Jehova?

14 Kristna föräldrar har ansvaret att lära sina barn att följa Bibelns principer. De behöver därför se till att både de själva och deras barn har en klädsel och ett yttre som gläder Jehovas hjärta. (Ords. 22:6; 27:11) Föräldrar som föregår med gott exempel och ger kärleksfull och praktisk vägledning hjälper barnen att utveckla respekt för vår helige Gud och hans normer. Ni föräldrar som hjälper era barn att hitta blygsamma och lämpliga kläder är verkligen värda beröm! Då lär sig barnen att inte bara gå efter vad de själva tycker om, utan att också tänka på hur de kan klä sig på ett sätt som ärar Jehova, den Gud vi representerar.

ANVÄND DIN FRIA VILJA PÅ ETT FÖRSTÅNDIGT SÄTT

15. Vad kan hjälpa oss att fatta förståndiga beslut?

15 Bibeln innehåller praktisk vägledning som kan hjälpa oss att fatta förståndiga beslut till ära för Gud. Men det finns ändå utrymme för tycke och smak. Var och en har sin egen personliga stil, och även ekonomin skiljer sig från person till person. Men våra kläder bör alltid vara hela, rena, blygsamma,  lämpliga för situationen och allmänt accepterade där vi bor.

16. Varför är det värt ansträngningen att försöka hitta lämpliga kläder?

16 Det ska erkännas att det inte alltid är så lätt att hitta kläder som är passande för oss som kristna. Många butiker säljer bara det senaste modet, så det kan krävas mycket tid och ansträngning för att hitta kjolar, klänningar och toppar som är lämpliga och kostymer och byxor som inte är alltför slimmade. Våra bröder och systrar kommer att lägga märke till och uppskatta att vi har ansträngt oss för att hitta snygga och lämpliga kläder. Och tänk så bra det känns när vi vet att vi ärar vår himmelske Far. Den känslan uppväger mer än väl de uppoffringar vi kan behöva göra för att våra kläder ska vara till ära för honom.

17. Vilka faktorer kan påverka en broders beslut när det gäller skägg?

17 Är det lämpligt för bröder att ha skägg? I Moses lag blev männen befallda att ha skägg. Men vi som kristna står inte under Moses lag och har inte heller någon skyldighet att följa den. (3 Mos. 19:27; 21:5; Gal. 3:24, 25) I en del länder och kulturer är det allmänt accepterat att män har välansade skägg, och där kanske det inte alls drar bort uppmärksamheten från de goda nyheterna. Till och med en del förordnade bröder har skägg. Men en del bröder kanske ändå väljer att inte ha skägg. (1 Kor. 8:9, 13; 10:32) I andra delar av världen är det inte lika vanligt med skägg, och där anses det inte vara lämpligt för Jehovas vittnen. Om en broder i en sådan kultur har skägg skulle det faktiskt kunna hindra honom från att ära Gud och att ”vara oförvitlig”. (Rom. 15:1–3; 1 Tim. 3:2, 7)

18, 19. Hur får vi hjälp av orden i Mika 6:8?

18 Visst är vi tacksamma för att Jehova inte har gett oss en lång detaljerad lista med regler om klädsel och yttre? Han låter oss i stället använda vår fria vilja och har gett oss bibliska principer som hjälper oss att fatta kloka personliga beslut. Så även när vi fattar beslut som gäller vår klädsel och vårt yttre kan vi visa att vi vill vara blygsamma när vi vandrar med vår Gud. (Mik. 6:8)

19 Vi inser ödmjukt att Jehova är helig och ren och att vi är helt beroende av hans vägledning. Vi förstår också att vi behöver visa respekt för andras känslor och uppfattningar. Vi kan alltså blygsamt vandra med vår Gud genom att följa hans upphöjda normer och ta hänsyn till andras samveten.

20. Hur bör vår klädsel och vårt yttre påverka andra?

20 När människor ser hur vi är klädda vill vi inte att de ska dra någon annan slutsats än att vi tjänar Jehova. Våra bröder och systrar och även människor i allmänhet ska kunna se att vi representerar vår rättfärdige Gud. Han har höga normer, och vi vill göra vårt bästa för att leva upp till de normerna. Alla ni bröder och systrar som klär er och uppför er på ett sätt som gör att ärliga människor dras till Bibelns livgivande budskap är verkligen värda beröm. På det sättet ärar ni Jehova och gör honom glad. Ja, om vi fattar förståndiga beslut när det gäller vår klädsel kommer vi att kunna fortsätta ge ära åt den som är klädd i ”värdighet och prakt”. (Ps. 104:1, 2)