Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Lita på vår ledare, Kristus

Lita på vår ledare, Kristus

”Ni har bara en ledare, Kristus.” (MATT. 23:10)

SÅNGER: 16, 14

1, 2. Vilka utmaningar ställdes Josua inför efter Moses död?

JEHOVAS ORD ekade fortfarande i Josuas huvud: ”Min tjänare Mose är död. Bryt upp och gå över Jordan, du och hela detta folk, och dra in i det land som jag ger åt dem.” (Jos. 1:1, 2) Vilken förändring för Josua! Han hade ju varit Moses medhjälpare i nästan 40 år.

2 Med tanke på att Mose hade varit Israels ledare så länge kanske Josua undrade om han själv skulle bli accepterad som ledare. (5 Mos. 34:8, 10–12) I en kommentar till Josua 1:1, 2 sägs det i ett bibliskt uppslagsverk: ”Ett ledarskifte har alltid, både i forntid och i nutid, varit ett av de mest kritiska skedena när det gäller en nations säkerhet.”

3, 4. Hur välsignade Gud Josua för att han litade på honom, och vilken fråga skulle kunna uppstå?

3 Man kan förstå om Josua kände en viss oro. Men han litade på Jehova och var snabb att följa hans anvisningar. (Jos. 1:9–11) Och Josua skulle inte bli besviken. Bibeln visar att Jehova vägledde honom och israeliterna genom en ängel. Det är högst troligt att den ängeln var Ordet, Guds  förstfödde son. (2 Mos. 23:20–23; Joh. 1:1)

4 Jehova hjälpte israeliterna att anpassa sig till de förändringar som kom av att Josua blev deras nye ledare. Vi lever också i en tid av stora förändringar. Och nu när allt inom organisationen går framåt så snabbt kanske vi undrar: Har vi goda skäl att lita helt på Jesus som vår förordnade ledare? (Läs Matteus 23:10.) Vi ska titta lite på hur Jehova tidigare har lett sitt folk i omvälvande tider.

GUDS FOLK LEDS IN I DET UTLOVADE LANDET

5. Vad var Josua med om när han närmade sig Jeriko? (Se den inledande bilden.)

5 Kort efter att israeliterna hade gått över Jordan var Josua med om något väldigt oväntat. I närheten av Jeriko mötte han en man med ett draget svärd i handen. Josua frågade främlingen: ”Är du på vår sida eller på våra fienders?” Till hans stora förvåning presenterade sig främlingen som ”befälhavare över Jehovas armé”, och han var redo att försvara Guds folk. (Läs Josua 5:13–15 och fotnoten.) Även om det står på andra ställen i skildringen att Jehova talade direkt till Josua, använde han sig förmodligen av den här ängeln, precis som han ofta hade gjort tidigare. (2 Mos. 3:2–4; Jos. 4:1, 15; 5:2, 9; Apg. 7:38; Gal. 3:19)

6–8. a) Varför kan några av Jehovas anvisningar ha låtit märkliga? b) På vilket sätt visade sig anvisningarna vara förståndiga och helt rätt i tiden? (Se även fotnoten.)

6 Josua hade redan fått tydliga anvisningar om hur staden Jeriko skulle intas. Men en del av anvisningarna kan ha låtit märkliga. Jehova befallde till exempel att alla män skulle omskäras, vilket skulle göra att de inte kunde strida på flera dagar. Var det här verkligen rätt tillfälle att omskära dem? (1 Mos. 34:24, 25; Jos. 5:2, 8)

7 Soldaterna undrade nog hur de skulle kunna skydda sina familjer om fienden anföll deras läger. Men plötsligt spred sig nyheten att Jeriko hade bommat för sina portar ”på grund av israeliterna”. (Jos. 6:1) Visst måste den här oväntade vändningen ha stärkt deras tillit till Guds vägledning?

8 Dessutom fick israeliterna anvisningar om att inte anfalla Jeriko, utan i stället marschera runt staden en gång om dagen i sex dagar och sju gånger på den sjunde dagen. Några av soldaterna kanske tänkte: ”Vilket slöseri med tid och energi!” Men Jehova, Israels osynlige ledare, visste precis vad han gjorde. När israeliterna följde anvisningarna stärktes deras tro, och de behövde inte ens strida mot Jerikos skickliga krigare. (Jos. 6:2–5; Hebr. 11:30) *

9. Varför bör vi följa de anvisningar vi får från Guds organisation? Ge ett exempel.

9 Vad kan vi lära oss av den här skildringen? Vi kanske inte alltid förstår exakt varför organisationen gör vissa förändringar. Vi kan ta ett exempel. Först kanske vi kände oss lite tveksamma till att använda surfplattor eller mobiltelefoner i tjänsten, på mötena och under våra egna studiestunder. Men i dag ser vi säkert stora fördelar med att använda  dem om vi har möjlighet. När vi ser det positiva resultatet av förändringar som vi kanske först var lite skeptiska till, stärks vår tro och vår enhet.

KRISTUS LEDER DE FÖRSTA KRISTNA

10. Vem var det egentligen som låg bakom den styrande kretsens viktiga möte i Jerusalem?

10 Omkring 13 år efter att Cornelius hade blivit kristen fanns det fortfarande en del kristna judar som hävdade att omskärelse var ett krav. (Apg. 15:1, 2) När bröderna i Antiokia inte kunde enas i den här frågan, fick Paulus föra frågan vidare till den styrande kretsen i Jerusalem. Hur kom det sig? Paulus skrev: ”Jag reste dit på grund av en uppenbarelse.” Det är tydligt att Kristus vägledde händelserna så att den styrande kretsen kunde reda ut frågan. (Gal. 2:1–3)

Kristus ledarskap var tydligt under det första århundradet. (Se paragraf 10, 11.)

11. a) Vilken oenighet rådde kring frågan om omskärelse? b) Hur visade Paulus ödmjukhet? (Se även fotnoten.)

11 Under Kristus ledning klargjorde den styrande kretsen att icke-judiska kristna inte behövde omskäras. (Apg. 15:19, 20) Men många år senare var det fortfarande vanligt att kristna judar omskar sina söner. När de äldste i Jerusalem fick höra att det gick rykten om att Paulus inte levde efter Moses lag, gav de honom några oväntade anvisningar. * (Apg. 21:20–26) De sa att han skulle ta med sig fyra män till templet och rena sig ceremoniellt tillsammans med dem, så att folk kunde se att han respekterade lagen. Paulus kunde ha ifrågasatt om det här verkligen var så klokt och hävdat att problemet snarare låg hos de kristna judar som inte hade rätt syn på frågan om omskärelse. Men han insåg att de äldste ville främja enheten bland de kristna, och därför följde han ödmjukt deras anvisningar. Men någon kanske undrar: Varför lät Jesus frågan om omskärelse förbli ett problem under  så lång tid fastän lagen hade upphävts vid hans död? (Kol. 2:13, 14)

12. Vad kan ha varit en anledning till att Kristus lät frågan om omskärelse förbli olöst under en tid?

12 Det kan ta lite tid att anpassa sig till en ny förståelse. En del kristna judar behövde få tid på sig att ändra sitt tänkesätt. (Joh. 16:12) Vissa hade svårt att acceptera att omskärelse inte längre var ett tecken på ett särskilt förhållande till Gud. (1 Mos. 17:9–12) Andra var rädda att de skulle bli förföljda om de stack ut för mycket i det judiska samhället. (Gal. 6:12) Men med tiden gav Kristus ytterligare vägledning genom Paulus inspirerade brev. (Rom. 2:28, 29; Gal. 3:23–25)

KRISTUS LEDER FORTFARANDE SIN FÖRSAMLING

13. Vad kan hjälpa oss att lita på Kristus ledarskap?

13 Om vi inte helt skulle förstå anledningen till att vissa förändringar görs i organisationen, kan vi påminna oss hur Kristus utövat sitt ledarskap tidigare. Som vi har sett gav han vis vägledning både på Josuas tid och under det första århundradet. Han ger alltid vägledning som skyddar Guds folk, stärker deras tro och hjälper dem att bevara sin enhet. (Hebr. 13:8)

14–16. Hur visar den vägledning vi får från den trogne tjänaren att Kristus bryr sig om vår andliga hälsa?

14 I dag ger ”den trogne och förståndige tjänaren” oss precis den vägledning vi behöver, när vi behöver den. (Matt. 24:45) Det visar verkligen att Jesus bryr sig om oss. En fyrabarnspappa som heter Marc säger: ”Satan försöker försvaga våra församlingar genom att rikta in sig på familjer. Men nu uppmuntras vi att ha en andlig familjekväll varje vecka, och budskapet till föräldrar är tydligt: Skydda familjen!”

15 När vi ser Kristus ledning förstår vi att han vill hjälpa oss att vara andligt starka. En äldstebroder som heter Patrick berättar att en del till en början tyckte att det kändes lite trist att träffas i små tjänstegrupper på helgerna. Men han förklarar att den här förändringen tydligt visar att Jesus bryr sig om alla i församlingen. Han säger: ”En del bröder och systrar som är blyga eller som inte brukade gå i tjänsten så ofta känner sig nu mer uppskattade och värdefulla. Det har gjort att de växt andligen.”

16 Kristus hjälper oss också att fokusera på predikoarbetet, det viktigaste arbete som utförs på jorden i dag. (Läs Markus 13:10.) André, en broder som nyligen blivit äldste, har alltid varit vaken för förändringar inom Jehovas organisation. Han säger: ”Att man minskat personalen vid avdelningskontoren påminner oss om vilken allvarlig tid vi lever i och hur viktigt det är att vi satsar på tjänsten.”

STÖD LOJALT KRISTUS LEDARSKAP

17, 18. Varför är det bra att tänka på hur vi har haft nytta av den senaste tidens förändringar?

17 När vi tänker på den vägledning vi får av vår kung, Jesus Kristus, är det tydligt att han blickar framåt. Därför är det bra att vi påminner oss allt positivt som har kommit av att vi anpassat oss till den senaste tidens förändringar. Kanske du och din familj under den andliga familjekvällen skulle kunna prata om hur ni haft nytta av de förändringar  som gjorts när det gäller mötena och tjänsten?

Hjälper du din familj och andra att hålla jämna steg med Jehovas organisation? (Se paragraf 17, 18.)

18 Om vi ser andan bakom alla anvisningar från Jehovas organisation och vilka goda resultat de får, så blir det lättare att följa dem med glädje. Det känns fint att tänka på att organisationen sparar pengar på att trycka mindre litteratur och att den nya tekniken gör att vi kan nå ännu fler med de goda nyheterna. Skulle vi med tanke på det kunna använda elektroniska publikationer, filmer och ljudinspelningar i större utsträckning? Det är ett sätt för oss att visa att vi precis som Kristus är måna om att organisationens resurser används förståndigt.

19. Varför är det bra att lojalt stödja Kristus ledarskap?

19 När vi lojalt stöder Kristus ledarskap kan vi stärka andras tro och bidra till enheten. André kommenterar minskningen av betelfamiljen världen över så här: ”Den fina inställningen hos de tidigare beteliter som anpassat sig till sådana förändringar fyller mig med tillit och respekt. De håller jämna steg med Jehovas vagn genom att vara glada oavsett vilket uppdrag de får.”

HA TRO OCH LITA PÅ VÅR LEDARE

20, 21. a) Varför kan vi lita helt och fullt på Kristus, vår ledare? b) Vad ska vi behandla i nästa artikel?

20 Vår förordnade ledare, Jesus Kristus, kommer snart att ”göra sin seger fullständig” och ”uträtta stordåd”. (Upp. 6:2; Ps. 45:4) Men redan nu förbereder han oss för livet i den nya världen och det arbete som ligger framför oss. Då kommer vi alla att få hjälpas åt med att undervisa dem som får uppstå och att göra jorden till ett paradis.

21 Vår smorde kung kommer att leda oss in i den nya världen, förutsatt att vi litar på honom vad som än händer. (Läs Psalm 46:1–3.) Ibland kan det vara svårt med förändringar, särskilt när livet tar en oväntad vändning. Hur kan vi hålla oss lugna och förtrösta på Jehova i sådana lägen? Det ska vi se närmare på i nästa artikel.

^ § 8 Bland Jerikos ruiner har arkeologer hittat stora förråd av säd, vilket tyder på att staden inte hade varit belägrad under särskilt lång tid och att matförråden inte hade tömts. Med tanke på att israeliterna inte fick plundra Jeriko var det helt rätt tid för dem att inta landet, för det var skördetid och gott om säd på fälten. (Jos. 5:10–12)

^ § 11 Se rutan ”Paulus reagerar ödmjukt på ett prov” i Vakttornet för 15 mars 2003, s. 24.