Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Visa kärlek ”i gärning och sanning”

Visa kärlek ”i gärning och sanning”

”Låt oss inte älska med ord ... utan i gärning och sanning.” (1 JOH. 3:18)

SÅNGER: 106, 100

1. Vilken är den mest upphöjda formen av kärlek, och varför det? (Se den inledande bilden.)

JEHOVA är källan till kärlek. (1 Joh. 4:7) Den mest upphöjda formen av kärlek, agạpē, bygger på hans principer. Sådan kärlek kan innefatta både värme och tillgivenhet, men framför allt kommer den till uttryck i osjälviska handlingar som blir till nytta för andra. Ett uppslagsverk säger att agạpē ”enbart kan kännas igen på de handlingar den leder till”. (Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words) När vi visar osjälvisk kärlek blir vi själva lyckliga, och vårt liv får mening.

2, 3. Hur har Jehova visat oss osjälvisk kärlek?

2 Jehova visade kärlek till oss människor redan innan han skapade Adam och Eva. Han förberedde jorden för att vi skulle kunna njuta av livet på den i all evighet. Och det gjorde han helt och hållet för vår skull, inte för att han själv skulle vinna på det. När han hade gjort jorden till ett vackert hem skapade han Adam och Eva och gav dem möjligheten att få leva för evigt där.

 3 Adam och Eva gjorde uppror mot Jehova, men då visade han osjälvisk kärlek på ett helt fantastiskt sätt. Han var så säker på att några av deras avkomlingar skulle älska honom att han ordnade med en lösen genom sin son så att de skulle kunna bli räddade. (1 Mos. 3:15; 1 Joh. 4:10) Från den stund Jehova gav det löftet var lösen så gott som betald i hans ögon, och 4 000 år senare gav han sin älskade son för oss. (Joh. 3:16) Vi är så tacksamma för den osjälviska kärlek Jehova har visat oss!

4. Hur vet vi att det är möjligt för ofullkomliga människor att visa osjälvisk kärlek?

4 Jehova skapade oss till sin avbild, och det gör att vi också kan visa osjälvisk kärlek. Vår ofullkomlighet gör det visserligen svårare, men det är ingen omöjlighet. Abels kärlek till Jehova blev tydlig när han offrade det bästa han hade. (1 Mos. 4:3, 4) Och Noa visade osjälvisk kärlek när han under en lång tid predikade för sina medmänniskor, trots att han inte fick någon respons. (2 Petr. 2:5) Abraham var villig att offra sin son Isak och visade på så sätt att han älskade Jehova mest av allt. (Jak. 2:21) Vi vill efterlikna dem och visa kärlek även när det är svårt.

VAD ÄR ÄKTA KÄRLEK?

5. Hur visar vi att vår kärlek är äkta?

5 Bibeln förklarar att äkta kärlek inte bara ska uttryckas i ord och fraser, utan också ”i gärning och sanning”. (1 Joh. 3:18) Betyder det att det är fel att visa kärlek i ord? Nej. (1 Thess. 4:18) Men vi vill inte bara säga fina saker – vi vill visa kärlek i praktiken också. Om någon i församlingen saknar något grundläggande i livet räcker det inte med att bara säga: ”Hoppas det löser sig.” (Jak. 2:15, 16) På samma sätt räcker det inte att be Jehova om att han ska få andra att predika. Vår kärlek till honom och våra medmänniskor får oss att själva göra allt vi kan i det arbetet. (Matt. 9:38)

6, 7. a) Vad är ”kärlek fri från hyckleri”? b) Nämn några exempel på kärlek som inte varit äkta.

6 Aposteln Johannes skrev att kärlek ska uttryckas i ”gärning och sanning”. Vår kärlek måste alltså vara ”fri från hyckleri”. (Rom. 12:9; 2 Kor. 6:6) En person kan verka vara kärleksfull utåt sett, men är kärleken uppriktig och äkta? Vad har han eller hon för motiv? Hycklande kärlek är ingen äkta kärlek, utan bara ett spel för gallerierna.

7 Det finns många exempel på kärlek som inte har varit äkta. När Satan pratade med Eva i Edens trädgård gav han sken av att han ville hennes bästa, men det han gjorde bevisade motsatsen. (1 Mos. 3:4, 5) Davids vän Ahitofel valde att gå över på motståndarsidan när han trodde att han själv skulle tjäna på det. Det här visade tydligt att hans kärlek var falsk. (2 Sam. 15:31) I dag finns det avfällingar och andra som skapar splittring i församlingen genom att vara inställsamma och beräknande. Det kan verka som att de vill andras bästa, men egentligen är de bara själviska. (Rom. 16:17, 18)

8. Vad kan vi fråga oss själva?

8 Det som är särskilt motbjudande med hycklande kärlek är att den ger en förvrängd bild av äkta kärlek. Hycklare kanske kan lura människor, men de kan inte lura Jehova. Jesus sa faktiskt att sådana människor kommer att straffas  ”med den största stränghet”. (Matt. 24:51) Vi som tjänar Jehova vill såklart inte att vår kärlek ska vara tillgjord. Därför är det bra att vi frågar oss själva: ”Är min kärlek alltid äkta, eller har den spår av själviskhet eller oärlighet?” Vi ska nu gå igenom nio olika sätt att visa kärlek som är ”fri från hyckleri”.

HUR VI KAN VISA KÄRLEK ”I GÄRNING OCH SANNING”

9. Vad får äkta kärlek oss att göra?

9 Betjäna vännerna även när andra inte ser det. Vi bör vara villiga att göra gott mot andra i det tysta, eller utanför strålkastarljuset, när så är möjligt. (Läs Matteus 6:1–4.) Men så tänkte inte Ananias och Safira. De nöjde sig inte med att ge en gåva anonymt, utan överdrev i stället rejält när de sa hur mycket de hade gett. Det fick ödesdigra konsekvenser. (Apg. 5:1–10) När vi verkligen älskar våra vänner kommer vi att vilja göra saker för dem utan att få uppmärksamhet för det. Tänk på bröderna som hjälper den styrande kretsen att förbereda den andliga maten. De håller låg profil och berättar inte vilket material de har jobbat med.

10. Hur kan vi visa andra ära?

10 Ta initiativet till att visa andra ära. (Läs Romarna 12:10.) Jesus satte ribban för hur vi ska vara mot varandra när han ödmjukt tvättade fötterna på sina apostlar. (Joh. 13:3–5, 12–15) Vi kan behöva anstränga oss för att sätta andra högre än oss själva; det kanske inte alltid faller sig naturligt. Inte ens apostlarna förstod fullt ut vad Jesus ville lära dem där och då. Det gjorde de först när de fick helig ande. (Joh. 13:7) Vi visar andra ära genom att inte tänka för högt om oss själva på grund av vår utbildning, vår inkomst eller vår uppgift inom organisationen. (Rom. 12:3) Och när andra får beröm blir vi glada för deras skull, inte avundsjuka. Det gäller även om vi kanske känner att vi också borde ha fått en del av äran.

11. Varför måste vårt beröm komma från hjärtat?

11 Var ärlig när du berömmer andra. Vi vill ge beröm så ofta vi kan eftersom vi vet att det ”tjänar till att bygga upp”. (Ef. 4:29) Men vi måste vara uppriktiga, annars kanske vi bara säger något smickrande eller undviker att ta vårt ansvar att ge ett välbehövligt råd. (Ords. 29:5) Det skulle vara falskt av oss att berömma någon och sedan säga något annat bakom ryggen på honom. Aposteln Paulus älskade verkligen sina medkristna, det förstår vi bland annat av det han skrev till församlingen i Korinth. Han berömde dem för sådant som de gjorde bra. (1 Kor. 11:2) Men vissa saker kunde han inte berömma, och då förklarade han vänligt men bestämt varför. (1 Kor. 11:20–22)

Vi kan visa kärlek genom att hjälpa till att fylla andras behov. (Se paragraf 12.)

12. Hur kan vi visa äkta kärlek när vi är gästfria?

12 Var gästfri. Jehova uppmanar oss att vara generösa mot våra bröder och systrar. (Läs 1 Johannes 3:17.) Men vi vill vara det av rätt motiv. Vi kan fråga oss: ”Bjuder jag oftast hem nära vänner, sådana som märks i församlingen eller sådana som kommer att kunna ge mig något i gengäld? Eller försöker jag vara generös mot dem som jag inte känner så väl eller som kanske inte har möjlighet att bjuda igen?” (Luk. 14:12–14) Eller hur är det om en av dina vänner hamnar i en svår situation på grund av  dålig planering eller om någon du bjudit hem glömmer att tacka för det? Då är det bra att följa rådet: ”Var gästfria mot varandra utan att knota.” (1 Petr. 4:9) Vi kommer att bli lyckliga när vi ger av rätt motiv. (Apg. 20:35)

13. a) När kan vi behöva visa mer tålamod? b) Hur kan vi hjälpa de svaga rent praktiskt?

13 Hjälp de svaga. Vi kan visa hur äkta vår kärlek är genom att följa Bibelns uppmaning: ”Stöd de svaga, var tålmodiga mot alla.” (1 Thess. 5:14) Många som är svaga växer med tiden andligen och får en stark tro, medan andra behöver fortsatt hjälp. Vi kan visa tålamod och berätta för dem om andliga guldkorn från vår bibelläsning, ta med dem ut i tjänsten eller bara låta dem få prata av sig. I stället för att kategoriskt se andra som antingen ”starka” eller ”svaga” inser vi att vi alla har olika styrkor och svagheter. Till och med Paulus erkände sina svagheter. (2 Kor. 12:9, 10) Vi behöver alltså alla få stöd och hjälp av våra medtroende.

14. Vad kan vi behöva göra för att bevara friden?

14 Bevara friden. Vi gör allt vi kan för att bevara friden, även när vi känner oss missförstådda eller orättvist behandlade. (Läs Romarna 12:17, 18.) Om vi har sårat någon behöver vi be om ursäkt, och det vi säger måste komma från hjärtat. I stället för att säga ”jag är ledsen att du känner dig sårad” är det mycket bättre att vi erkänner vår egen del i problemet genom att säga ”jag är ledsen att jag sårade dig”. Det här är särskilt viktigt inom äktenskapet. Ett gift par kan inte låtsas älska varandra när de är bland folk och sedan tiga ihjäl varandra eller säga eller göra elaka saker mot varandra i enrum.

15. Hur kan vi visa att vi har förlåtit någon på riktigt?

15 Förlåt villigt. Om vi blivit sårade av någon förlåter vi genom att dra ett streck över det som hänt. Det kan vi göra oavsett om personen är medveten om att vi har blivit sårade eller inte. Då visar vi att vi ”har fördrag med varandra i kärlek och ivrigt strävar efter att bevara andens enhet i fridens sammanhållande band”. (Ef. 4:2, 3) Men för att förlåta varandra på riktigt måste vi också sluta älta det som hänt. (1 Kor. 13:4, 5) Långvarig bitterhet kan skada både vårt förhållande till våra bröder och systrar och till Jehova. (Matt. 6:14, 15) Ett annat sätt att visa att vi verkligen har förlåtit andra är att be för dem. (Luk. 6:27, 28)

16. Hur kan vi visa kärlek när vi får uppgifter inom organisationen?

 16 Tänk på andras bästa. Vi får fina möjligheter att visa kärlek och ”söka den andres fördel i stället för ... [vår] egen” i samband med olika uppgifter inom organisationen. (1 Kor. 10:24) Tänk till exempel på våra sammankomster när mötesvärdarna blir insläppta före alla andra. De skulle kunna se det som en chans att boka de bästa platserna till sig själva och sina familjer, men i stället väljer många av dem att ta plats där andra kanske inte vill sitta. Genom att offra sin egen bekvämlighet på det här sättet visar de att de är osjälviska och älskar sina vänner. Visst vill vi efterlikna dem!

17. Vad får äkta kärlek oss att göra om vi har begått en allvarlig synd?

17 Bekänn synder och överge dem. Vissa som har begått allvarliga synder försöker dölja det för att inte tappa ansiktet och göra andra besvikna. (Ords. 28:13) Men det är verkligen kärlekslöst att dölja sina synder, eftersom det skadar både en själv och andra. Det kan få Jehova att hålla tillbaka sin ande, och då hotas friden i hela församlingen. (Ef. 4:30) Kärlek kan motivera den som har begått en allvarlig synd att prata med de äldste, så att de kan ge den hjälp som behövs. (Jak. 5:14, 15)

18. Varför är det viktigt med äkta kärlek?

18 Av alla egenskaper som finns är kärleken den största. (1 Kor. 13:13) När vi visar kärlek kan andra se att vi är Jesus efterföljare och att vi efterliknar Jehova, källan till kärlek. (Ef. 5:1, 2) Paulus skrev: ”Om jag ... inte har kärlek, då är jag ingenting.” (1 Kor. 13:2) Vi vill fortsätta att visa kärlek, inte bara i ord utan också ”i gärning och sanning”.