Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 46

Håller du ”trons stora sköld” i gott skick?

Håller du ”trons stora sköld” i gott skick?

”Ta ... upp trons stora sköld.” (EF. 6:16)

SÅNG 119 Vi måste ha tro

ÖVERSIKT *

1, 2. a) Varför behöver vi ”trons stora sköld”, som nämns i Efesierna 6:16? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

HAR du tagit upp ”trons stora sköld”? (Läs Efesierna 6:16.) Självklart har du det. En stor sköld skyddar nästan hela kroppen, och vår tro skyddar oss från världens omoraliska, våldsamma och gudlösa inflytande.

2 Men vi lever i ”de sista dagarna”, och vår tro kommer att bli prövad gång på gång. (2 Tim. 3:1) Hur kan du ta reda på om din tro är tillräckligt stark? Och hur kan du hålla hårt i ”trons stora sköld”? Det ska vi få svar på i den här artikeln.

INSPEKTERA DIN SKÖLD

Efter en strid såg soldaterna till att deras sköldar var i gott skick. (Se paragraf 3.)

3. Vad gjorde soldater med sina sköldar, och varför?

3 På Bibelns tid hade soldater ofta sköldar som var klädda med läder. Soldaterna oljade in sina sköldar för att bevara lädret och för att metalldelarna inte skulle rosta. Om en soldat upptäckte en skada i skölden såg han till att reparera den så att han alltid var redo för nästa strid. Hur kan vi tillämpa det här på vår tro?

4. Varför måste vi inspektera vår tro, och hur kan vi göra det?

4 Precis som soldater förr i tiden måste vi regelbundet inspektera och ta hand om ”trons stora sköld” så att vi alltid är redo för strid. Vi kristna är med i ett andligt  krig, och på fiendesidan finns bland annat onda andevarelser. (Ef. 6:10–12) Det är bara du som kan ta hand om din ”sköld”. Hur kan du se till att din tro är tillräckligt stark för att möta prövningar? Du måste först och främst be Gud om hjälp. Sedan behöver du använda Bibeln för att kunna vara ärlig mot dig själv och se dig själv som Gud ser dig. (Hebr. 4:12) I Bibeln sägs det: ”Förlita dig på Jehova av hela ditt hjärta, och stöd dig inte på ditt eget förstånd.” (Ords. 3:5, 6) Ha den versen i minnet och fundera på hur du tacklat några situationer som uppstått den senaste tiden. Har du till exempel haft det tufft ekonomiskt? Tänkte du då på Jehovas löfte i Hebréerna 13:5: ”Jag ska aldrig lämna dig och aldrig överge dig”? Gjorde det här löftet dig övertygad om att Jehova skulle hjälpa dig? I så fall är din ”sköld” i gott skick!

5. Vad kan vi upptäcka när vi inspekterar vår tro?

5 Vi kan bli lite överraskade när vi inspekterar vår tro. Vi kanske upptäcker svagheter som vi inte sett tidigare. Det kan hända att vi märker att onödig oro, lögner och modfälldhet har skadat vår tro. Vad ska vi göra i så fall?

SKYDDA DIG MOT ONÖDIG ORO, LÖGNER OCH MODFÄLLDHET

6. När kan det vara motiverat att något upptar våra tankar?

6 Ibland är det motiverat att vi oroar oss eller att något upptar våra tankar. Det är till exempel bra om tankarna är upptagna av hur vi kan få Jehovas och Jesus godkännande. (1 Kor. 7:32) Och om vi har begått en allvarlig synd kan vårt samvete oroa oss och få oss att vilja reparera vårt förhållande till Gud. (Ps. 38:18) Vi vill också att vår äktenskapspartner ska må bra, och vi bryr oss om släktingar och medtroende. Sådant får också gärna uppta våra tankar. (1 Kor. 7:33; 2 Kor. 11:28)

7. Varför behöver vi inte ha människofruktan enligt Ordspråksboken 29:25?

7 Men onödig oro kan skada vår tro. Vi skulle till exempel kunna oroa oss för hur vi ska ha råd med mat och kläder. (Matt. 6:31, 32) En sådan oro skulle kunna få oss att gå in för att få ekonomisk trygghet, och vi skulle rentav kunna börja älska pengar. Om vi låter det hända skulle det försvaga vår tro på Jehova och skada oss allvarligt andligt sett. (Mark. 4:19; 1 Tim. 6:10) En annan fara är att vi bryr oss för mycket om vad andra tycker och tänker. Vi skulle kunna oroa oss mer för att bli hånade och förföljda än för att förlora Jehovas godkännande. För att skydda oss mot människofruktan måste vi be Jehova ge oss tro och mod. (Läs Ordspråksboken 29:25; Luk. 17:5)

(Se paragraf 8.) *

8. Hur ska vi reagera på lögner?

8 Satan, som är ”far till all lögn”, använder dem som han har inflytande över för att sprida lögner om Jehova och våra bröder och systrar. (Joh. 8:44) Avfällingar motarbetar Jehovas organisation, och de sprider lögner och halvsanningar via bland annat nätet och tv-program. Sådana lögner är några av Satans ”brinnande pilar”. (Ef. 6:16) Hur ska vi reagera om någon börjar prata med oss om sådana lögner? Vi vägrar lyssna! Varför då? För att vi litar  på Jehova och våra bröder och systrar. Faktum är att vi undviker all kontakt med avfällingar. Vi låter inte någon eller något, inte ens nyfikenhet, få oss att börja diskutera med dem.

9. Hur kan modfälldhet påverka oss?

9 Modfälldhet kan försvaga vår tro. Ibland blir vi missmodiga på grund av problem vi har. Självklart kan vi inte bara strunta i våra problem, det skulle till och med vara oansvarigt. Men vi får inte låta problemen ta över våra tankar. Det skulle kunna få oss att sluta tänka på det underbara hopp som Jehova har gett oss. (Upp. 21:3, 4) Modfälldhet kan dränera oss på energi och få oss att vilja ge upp. (Ords. 24:10) Men vi kan se till att det inte händer oss.

10. Vad tar du med dig från ett brev som en syster skrev?

10 Tänk på hur en syster i USA höll sin tro i gott skick medan hon tog hand om sin svårt sjuke man. I ett brev till huvudkontoret skriver hon: ”Vår situation har emellanåt gjort oss väldigt pressade och missmodiga, men vi håller hoppet levande. Jag är så glad för allt som Jehova ger oss för att stärka vår tro och uppmuntra oss. Vi behöver verkligen alla råd och all uppmuntran vi får. Det håller oss på banan och hjälper oss att klara av alla svårigheter som Satan vräker över oss.” Det den här systern skrev visar att vi kan övervinna modfälldhet. Hur då? Se dina svårigheter som en prövning från Satan. Lita på att Jehova kommer att trösta och uppmuntra dig. Och se till att du äter av den andliga maten.

Ser du till att ”trons stora sköld” är i gott skick? (Se paragraf 11.) *

11. Vilka frågor kan vi ställa oss själva för att ta reda på vilket skick vår tro är i?

11 Finns det några delar av din ”sköld” som behöver ses över? Har du under de senaste månaderna lyckats slå bort onödig oro? Har du vägrat lyssna på avfällingar och motstått frestelsen att diskutera deras lögner? Och har du lyckats hantera modfälldhet? I så fall är din tro  i gott skick! Men vi måste vara på vår vakt eftersom Satan har andra vapen han använder mot oss. Nu ska vi se på ett av dem.

SKYDDA DIG MOT MATERIALISM

12. Vad kan materialism få oss att göra?

12 Materialism kan få oss att bli distraherade och bli slarviga med vår ”sköld”. Paulus skrev: ”Ingen soldat går helt upp i det civila livet, för han vill bli godkänd av den som har värvat honom.” (2 Tim. 2:4) Romerska soldater fick alltså inte bli engagerade i ”det civila livet”, det vill säga ta ett vanligt jobb. Vad kunde hända om en soldat inte följde det kravet?

13. Varför skulle en soldat inte engagera sig i det civila livet?

13 Tänk dig in i följande scenario. En grupp soldater ägnar förmiddagen åt övning för strid, men en i gruppen saknas. Den soldaten är i staden och håller på att sälja mat. På kvällen inspekterar soldaterna sin rustning och slipar sina svärd. Men soldaten som sålde mat håller på att laga mat som han kan sälja nästa dag. Nästa morgon attackerar fienden utan förvarning. Vilka är då redo för strid och kommer att få befälhavarens godkännande? Och vem skulle du vilja ha bredvid dig: en soldat som är förberedd eller en som är splittrad?

14. Vad värdesätter vi som soldater för Kristus?

14 Vi vill vara som de skickliga soldaterna. Det viktigaste för oss är att bli godkända av våra befälhavare, Jehova och Jesus. Vi värdesätter det mer än något annat som vi skulle kunna få i Satans värld. Vi ser till att vi har den tid och energi vi behöver för att tjäna Jehova och hålla vår ”sköld” och resten av vår andliga rustning i gott skick.

15. Vad varnade Paulus för, och varför?

15 Vi måste alltid vara på vår vakt. Varför då? Paulus sa att några av dem som hade gått in för att bli rika hade ”kommit bort från tron”. (1 Tim. 6:9, 10) Det  här visar att vi kan bli distraherade om vi försöker skaffa oss onödiga saker. Det kan leda till att ”oförnuftiga och skadliga begär” börjar gro i vårt hjärta. Men vi måste komma ihåg att Satan använder sådana begär som ett vapen för att försvaga vår tro.

16. Vilka frågor kan vi ställa oss med tanke på skildringen i Markus 10:17–22?

16 Låt säga att vi har ekonomi till att köpa många saker. Gör vi då något fel om vi köper sådant vi vill ha men egentligen inte behöver? Inte nödvändigtvis. Men tänk ändå på de här frågorna: Även om vi har råd att köpa en sak, har vi verkligen tid och energi att använda den och underhålla den? Finns det en risk att vi börjar tycka om våra ägodelar lite för mycket? Tycker vi om dem så mycket att vi blir som den unge mannen som tackade nej när Jesus uppmanade honom att utöka sin tjänst? (Läs Markus 10:17–22.) Det är mycket bättre att vi lever ett enkelt och okomplicerat liv och lägger tiden och energin på att göra Guds vilja!

HÅLL HÅRT I DIN SKÖLD

17. Vad får vi aldrig glömma?

17 Vi får aldrig glömma att vi är i krig  och måste vara redo för strid varje dag. (Upp. 12:17) Våra bröder och systrar kan inte bära ”trons stora sköld” åt oss. Vi måste själva hålla hårt i vår sköld.

18. Varför höll soldater förr i tiden hårt i sina sköldar?

18 Om en soldat förr i tiden hade varit tapper i krig blev han hedrad. Men han fick skämmas om han kom hem utan sin sköld. Den romerske historikern Tacitus skrev i sin bok Germania: ”Att lämna sin sköld i sticket räknas som en särdeles stor skam.” Det var en anledning till att soldaterna såg till att hålla hårt i sina sköldar under strid.

En syster håller hårt i ”trons stora sköld” genom att be och läsa Bibeln, regelbundet gå på mötena och göra det hon kan i tjänsten. (Se paragraf 19.)

19. Hur kan vi hålla hårt i vår sköld?

19 Vi håller hårt i vår sköld när mötena är ett stående inslag i våra liv och när vi berättar för andra om Jehovas namn och hans rike. (Hebr. 10:23–25) Dessutom läser vi Bibeln varje dag och ber om hjälp att omsätta råden och vägledningen i våra liv. (2 Tim. 3:16, 17) Då kommer inget vapen som Satan smider mot oss att kunna orsaka någon bestående skada. (Jes. 54:17) ”Trons stora sköld” kommer att skydda oss. Vi kommer att stå rakryggade och vinna de dagliga striderna tillsammans med våra bröder och systrar. Men framför allt så kommer vi att få äran att stå på Jesus sida när han vinner det stora kriget mot Satan och hans anhängare. (Upp. 17:14; 20:10)

SÅNG 118 ”Ge oss mer tro”

^ § 5 Soldater förr i tiden hade sköldar som skulle skydda dem. Vår tro är som en sköld som skyddar oss. Och precis som soldater behövde se till att deras sköldar var i gott skick, så måste vi hålla ”trons stora sköld” i gott skick. I den här artikeln ska vi se hur vi kan göra det.

^ § 58 BILDBESKRIVNING: När en familj som är Jehovas vittnen ser ett inslag på tv som innehåller lögner från avfällingar stänger de av direkt.

^ § 60 BILDBESKRIVNING: Senare under den andliga familjekvällen använder pappan ett avsnitt från Bibeln för att stärka familjens tro.