Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 48

Slutför det du har påbörjat

Slutför det du har påbörjat

”Slutför därför detta arbete ... som ni påbörjade.” (2 KOR. 8:11)

SÅNG 35 Avgör vad som är verkligt viktigt

ÖVERSIKT *

1. Vad har Jehova gett oss?

JEHOVA har gett oss friheten att själva välja vad vi vill göra med våra liv. Han lär oss hur vi kan fatta bra beslut, och han hjälper oss att lyckas när vi har fattat beslut som han tycker om. (Ps. 119:173) Vi kommer att fatta bättre beslut när vi tillämpar de goda råd som finns i Bibeln. (Hebr. 5:14)

2. Vad kan vara svårt även om man har fattat ett bra beslut?

2 Även om vi har fattat ett bra beslut kan det ibland vara svårt att slutföra det vi har påbörjat. Vi kan se några exempel på det. En ung broder bestämmer sig för att läsa Bibeln från pärm till pärm. Det går bra i några veckor, men sedan rinner det ut i sanden. En syster bestämmer sig för att börja som pionjär, men hon skjuter hela tiden upp startdatumet. En äldstekrets fattar ett enhälligt beslut om att engagera sig mer i herdeverksamhet, men månaderna går och inget händer. De här situationerna är helt olika, men de har ändå något gemensamt: besluten genomfördes inte. De kristna i Korinth under det första århundradet hade samma problem. Vi ska se vad vi kan lära oss av dem.

3. Vad beslutade vännerna i Korinth, men vad hände?

3 Omkring år 55 v.t. fattade vännerna i Korinth ett viktigt beslut. De hade hört att deras bröder och systrar i Jerusalem och Judeen hade det svårt och var fattiga och att andra församlingar samlade in pengar för att hjälpa dem. Korinthierna var omtänksamma och generösa, så de beslutade sig för att bidra och frågade Paulus hur de kunde hjälpa till. Paulus skickade anvisningar till församlingen  och gav Titus i uppgift att hjälpa till med insamlingen. (1 Kor. 16:1; 2 Kor. 8:6) Men några månader senare fick Paulus höra att vännerna i Korinth inte hade kommit någonstans med sin insamling. Så deras gåva skulle förmodligen inte hinna samlas ihop och skickas till Jerusalem tillsammans med de andra församlingarnas bidrag. (2 Kor. 9:4, 5)

4. Vad uppmuntrade Paulus vännerna i Korinth att göra enligt 2 Korinthierna 8:7, 10, 11?

4 Vännerna i Korinth hade fattat ett bra beslut, och Paulus berömde dem för deras starka tro och för att de ville vara generösa. Men han blev också tvungen att ge dem rådet att slutföra det de hade påbörjat. (Läs 2 Korinthierna 8:7, 10, 11.) Det här exemplet visar att även lojala kristna kan ha svårt att genomföra sina beslut.

5. Vilka frågor ska vi få svar på?

5 Vi kan precis som korinthierna ibland ha svårt att genomföra sådant som vi har sagt att vi ska göra. Varför det? Vi är ofullkomliga, så vi kanske helt enkelt skjuter det framför oss. Eller så kan något oväntat sätta käppar i hjulen och göra det omöjligt för oss att göra det vi hade tänkt. (Pred. 9:11; Rom. 7:18) Hur kan vi fatta bra beslut? Hur kan vi ompröva våra beslut när det behövs? Och hur kan vi bli bättre på att slutföra det vi har påbörjat?

INNAN DU FATTAR BESLUTET

6. När kan vi behöva ompröva ett beslut?

6 En del stora och viktiga beslut skulle vi aldrig vilja ompröva. Vi är till exempel helt beslutna att hålla fast vid Jehova, och vi skulle aldrig få för oss att vara otrogna mot vår partner. (Matt. 16:24; 19:6) Men andra beslut kan behöva omprövas. Varför det? Därför att omständigheterna förändras. Nu ska vi se på några steg vi kan ta för att fatta så bra beslut som möjligt.

7. Vad ska vi be om, och varför?

7 Be om vishet. Jehova såg till att Jakob skrev: ”Om någon av er behöver vishet ska han be till Gud om det och inte ge upp, för Gud ger frikostigt åt alla.” (Jak. 1:5) Vi behöver alla vishet. Så be Jehova hjälpa dig, både när du ska fatta ett beslut och när du ska utvärdera ett beslut. Då kommer Jehova att hjälpa dig att göra bra val.

8. Vad behöver vi göra innan vi fattar ett beslut?

8 Gör ordentlig research. Vänd dig till Bibeln, läs publikationer från Jehovas organisation och prata med någon du kan lita på. (Ords. 20:18) Det är helt nödvändigt att göra sådan research innan man fattar viktiga beslut, som till exempel att byta jobb, flytta eller välja utbildning som gör att man kan försörja sig och fortsätta tjäna Jehova.

9. Varför är det bra att vara ärlig mot sig själv?

9 Analysera dina motiv. Jehova är intresserad av våra motiv. (Ords. 16:2) Han vill att vi ska vara ärliga. Så när vi fattar beslut vill vi vara ärliga med vad våra motiv är, både mot oss själva och mot andra. Om vi inte är helt ärliga kan det bli svårt för oss att hålla fast vid vårt beslut. Tänk dig en ung broder som bestämmer sig för att börja som pionjär. Efter ett tag som pionjär börjar det bli svårt för honom att klara timkravet, och han tycker inte längre att det känns så roligt att gå i tjänsten. Han kanske själv trodde att han ville bli pionjär för  Jehovas skull. Men kan det ha varit så att han i själva verket ville att hans föräldrar eller någon annan han såg upp till skulle bli stolt över honom?

10. Vad behövs för att kunna göra förändringar?

10 Tänk dig en person som studerar Bibeln och bestämmer sig för att sluta röka. Det är inte lätt i början. Han klarar sig bra de första veckorna, men så får han ett återfall. Men till sist lyckas han övervinna sin dåliga vana! Och det gör han tack vare att han älskar Jehova och vill glädja honom. (Kol. 1:10; 3:23)

11. Varför måste vi sätta upp konkreta mål?

11 Sätt upp konkreta mål. Ju mer konkret du är, desto lättare blir det att fullfölja det du har påbörjat. Du kanske till exempel har bestämt dig för att läsa Bibeln oftare. Men om du inte har tänkt ut något särskilt schema kanske du inte når ditt mål. * De äldste i en församling kanske har bestämt att de ska göra fler herdebesök, men tiden går och de genomför inte beslutet. De skulle kunna fundera på frågorna: Har vi pratat om vilka bröder och systrar som skulle må bra av ett herdebesök? Har vi bestämt när vi ska besöka dem?

12. Vad kan vi behöva göra, och varför?

12 Var realistisk. Det är ingen av oss som har tid, energi och resurser att göra allt vi vill. Så var realistisk och ha rimliga förväntningar. Ibland kanske du måste ändra ett beslut som du inser att du inte kan genomföra. (Pred. 3:6) Tänk dig att du har utvärderat ett beslut, justerat det efter dina behov och känner att du kan genomföra det. Hur kan du gå vidare? Vi ska se på fem steg som kan hjälpa dig att slutföra det du har påbörjat.

FEM STEG SOM HJÄLPER DIG ATT GENOMFÖRA DINA BESLUT

13. Hur kan du få den styrka du behöver för att genomföra ett beslut?

13 Be om styrka. Jehova kan ge dig ”styrka ... att göra det som gläder honom” och att genomföra ditt beslut. (Fil. 2:13) Så be Jehova om helig ande så att du får den kraft du behöver. Och fortsätt be även om bönesvaret verkar dröja. Det är ju som Jesus sa: ”Fortsätt be, så ska ni få [helig ande].” (Luk. 11:9, 13)

14. Hur kan du använda principen i Ordspråksboken 21:5 när du ska genomföra ett beslut?

14 Gör upp en plan. (Läs Ordspråksboken 21:5.) Vad det än är för projekt du påbörjar, så behöver du en plan för att kunna slutföra det. Sedan måste du naturligtvis följa den planen. Så är det även när man har fattat ett beslut. Gör en specifik lista över de saker du behöver göra för att kunna genomföra beslutet. Det blir lättare att se sina framsteg om man delar upp en uppgift i mindre delar och betar av dem en i taget. Paulus uppmanade vännerna i Korinth att lägga undan lite pengar ”första dagen i veckan” i stället för att vänta och börja samla in pengar när han kom till dem. (1 Kor. 16:2) En annan fördel med att bryta ner en uppgift i mindre delar är att den inte känns så överväldigande.

15. Vad har man för nytta av att skriva ner sina planer?

15 Om du skriver ner din plan blir det lättare för dig att verkligen fullfölja den. (1 Kor. 14:40) Äldstekretsar uppmanas till exempel att ge en äldste uppgiften att  skriva ner vad som har beslutats, vilka som har ansvaret att genomföra det och när det ska vara genomfört. Äldste som följer den här anvisningen har bättre förutsättningar att verkligen genomföra sina beslut. (1 Kor. 9:26) Du kanske kan göra något liknande i din vardag. Du skulle kunna göra en att göra-lista för varje dag och skriva ner punkterna i den ordning du tänker göra dem. Det här kan hjälpa dig att slutföra det du har påbörjat och få mer gjort på kortare tid.

16. Vad krävs för att genomföra ett beslut, och hur betonas det i Romarna 12:11?

16 Ansträng dig. Man måste anstränga sig för att följa en plan och slutföra det man har påbörjat. (Läs Romarna 12:11.) Paulus uppmanade Timoteus att bli en bättre undervisare och sa flera gånger att han skulle fortsätta arbeta på det. Det rådet är bra att följa oavsett vilket andligt mål man försöker nå. (1 Tim. 4:13, 16)

17. Hur kan vi tillämpa Efesierna 5:15, 16 när vi ska genomföra ett beslut?

17 Använd tiden på bästa sätt. (Läs Efesierna 5:15, 16.) Bestäm när du ska genomföra ditt beslut och håll dig till det. Vänta inte på att den perfekta tidpunkten ska komma, för det gör den förmodligen inte. (Pred. 11:4) Se till att mindre viktiga saker inte stjäl tid och slukar den energi du behöver till viktigare saker. (Fil. 1:10) Försök att välja en tid när du får vara ostörd. Tala om för andra att du behöver vara i fred så att du kan koncentrera dig. Du kanske kan stänga av telefonen och vänta med att kolla mejl och sociala medier. *

18, 19. Vad kan hjälpa dig att inte ge upp när du får ett bakslag?

18 Fokusera på resultatet. Resultatet av ditt beslut kan jämföras med slutdestinationen på en resa. Om du verkligen vill komma dit så kommer du att fortsätta framåt, även om du måste ta en omväg för att en väg är avstängd. Och om vi fokuserar på slutresultatet av våra beslut kommer vi inte att ge upp, även om vi får ett bakslag eller måste ta en ”omväg”. (Gal. 6:9)

19 Det kan vara svårt att fatta bra beslut och att genomföra dem. Men med Jehovas hjälp kan du få både den vishet och den styrka du behöver för att slutföra det du har påbörjat.

SÅNG 65 Gå framåt!

^ § 5 Ångrar du en del av de beslut du har fattat? Eller tycker du ibland att det är svårt att fatta bra beslut och sedan genomföra dem? I den här artikeln kommer du att få tips på hur du kan hantera de utmaningarna och slutföra det du har påbörjat.

^ § 11 Du skulle kunna använda bibelläsningsschemat som finns på jw.org® för att få struktur på din bibelläsning.

^ § 17 Fler tips på hur du kan använda tiden på bästa sätt finns i artikeln ”20 sätt att få mer tid” i Vakna! för april 2010.