Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 47

Vad kan vi lära oss från 3 Moseboken?

Vad kan vi lära oss från 3 Moseboken?

”Hela Skriften är inspirerad av Gud och är till stort värde.” (2 TIM. 3:16)

SÅNG 98 Skriften – inspirerad av Gud

ÖVERSIKT *

1, 2. Varför är 3 Moseboken intressant för oss?

PAULUS påminde sin unge vän Timoteus om att ”hela Skriften är inspirerad av Gud och är till stort värde”. (2 Tim. 3:16) Och där ingår 3 Moseboken. Hur ser du på den bibelboken? En del ser den som en lång rad regler som inte är relevanta längre, men vi som är kristna tänker inte så.

2 Tredje Moseboken skrevs för drygt 3 500 år sedan, men Jehova har bevarat den ”för att ge oss undervisning”. (Rom. 15:4) Vi kan få reda på hur Jehova tänker och känner när vi läser 3 Moseboken, så den är väldigt intressant för oss. Det finns mycket vi kan lära oss från den inspirerade boken. Vi ska se närmare på fyra saker.

HUR FÅR VI JEHOVAS GODKÄNNANDE?

3. Varför offrades djur på försoningsdagen?

3 För det första: Vi behöver Jehovas godkännande för att han ska kunna ta emot våra offer. På försoningsdagen varje år samlades israeliterna, och översteprästen offrade djur. De offren påminde israeliterna om att de behövde bli renade från sina synder. Men innan översteprästen tog med sig blod från djuroffren in i det allra heligaste var han tvungen att göra något annat – något som var ännu viktigare än att folket skulle få förlåtelse för sina synder.

(Se paragraf 4.) *

4. Vad gjorde översteprästen första gången han gick in i det allra heligaste under försoningsdagen, enligt 3 Moseboken 16:12, 13? (Se bilden på framsidan.)

 4 Läs 3 Moseboken 16:12, 13. Föreställ dig hur det gick till under försoningsdagen. Översteprästen går in i tälthelgedomen. Han kommer att gå in i det allra heligaste tre gånger under dagen, och nu ska han gå in första gången. I ena handen har han en behållare med väldoftande rökelse och i den andra har han ett rökelsekar i guld fyllt av glödande kol. Han stannar till ett ögonblick framför förhänget som täcker ingången till det allra heligaste. Fylld av vördnad tar han steget in i det allra heligaste och ställer sig framför förbundsarken. Symboliskt sett står han nu framför Jehova! Översteprästen lägger försiktigt den heliga rökelsen på de glödande kolen, och rummet fylls av en fantastisk doft. * Senare kommer han att gå in i det allra heligaste igen med blod från de offrade djuren. Men lägg märke till att han brände rökelsen innan han bar fram blodet från syndoffren.

5. Vad kan vi lära oss av hur rökelsen användes under försoningsdagen?

5 Vad kan vi lära oss av hur rökelsen användes under försoningsdagen? Bibeln visar att bönerna från Jehovas trogna tjänare är som rökelse. (Ps. 141:2; Upp. 5:8) Du minns säkert att det var med den största vördnad som översteprästen bar in rökelsen i Jehovas närvaro. Och när vi ber till Jehova gör vi det med djup respekt och vördnad. Vi är så otroligt tacksamma för att vi kan vända oss till universums skapare och komma nära honom – lika nära som ett barn kan komma sin pappa. (Jak. 4:8) Han kallar oss sina vänner! (Ps. 25:14) Det här är verkligen ett privilegium, och vi uppskattar det så mycket att vi aldrig vill göra Jehova besviken.

6. Vad kan vi lära oss av att översteprästen brände rökelsen innan han bar fram offer?

6 Tänk på att översteprästen var tvungen att bränna rökelsen innan han kunde bära fram offren. Han gjorde det för att ha Jehovas godkännande när han sedan kom med offren. Vad kan vi lära oss av det? Innan Jesus kunde ge sitt liv som ett offer var han tvungen att göra något mycket viktigt – något som var ännu viktigare än att rädda mänskligheten. Vad var det? Han behövde vara hängiven och lojal mot Jehova under hela sitt liv på jorden för att Jehova skulle kunna ta emot hans offer. Jesus visade att det enda rätta sättet att leva är att göra saker och ting på Jehovas sätt. Jesus hävdade Jehovas suveränitet, det vill säga visade att Jehovas sätt att styra är rätt och rättvist.

7. Varför var Jehova så stolt över Jesus?

7 Jesus var fullständigt lojal mot Jehova under hela sitt liv på jorden, trots att han blev frestad och drabbades av prövningar. Ingenting kunde försvaga hans beslutsamhet att försvara sin Fars sätt att styra – inte ens vetskapen om att han skulle behöva dö på ett plågsamt sätt. (Fil. 2:8) När han hamnade i svåra situationer bad han ”med förtvivlade rop och  tårar”. (Hebr. 5:7) Hans innerliga böner visade att han var lojal mot Jehova, och hans böner hjälpte honom att bli ännu mer besluten att lyda sin Far. I Jehovas ögon var Jesus böner precis som väldoftande rökelse. Jesus försvarade Jehovas suveränitet genom sitt sätt att leva och gjorde honom mycket stolt och glad.

8. Hur kan vi efterlikna Jesus?

8 Vi kan efterlikna Jesus genom att göra vårt bästa för att lyda Jehova och göra saker på hans sätt. När vi drabbas av prövningar ber vi innerligt till Jehova om hjälp eftersom vi vill få hans godkännande. Det här visar att vi vill försvara Jehovas sätt att styra. Vi förstår att Jehova inte kommer att lyssna på våra böner om vi lever på ett sätt som han inte godkänner. Men om vi lever efter Jehovas normer kan vi vara helt säkra på att våra innerliga böner blir som väldoftande rökelse för Jehova. Vi kan också vara helt säkra på att han blir stolt och glad när vi är hängivna och lojala mot honom. (Ords. 27:11)

KÄRLEK OCH TACKSAMHET FÅR OSS ATT TJÄNA JEHOVA

(Se paragraf 9.) *

9. Varför frambar israeliterna gemenskapsoffer?

9 För det andra: Vi tjänar Jehova för att vi är tacksamma mot honom. Vi ska se vad vi kan lära oss av israeliternas gemenskapsoffer. * I Tredje Moseboken kommer det fram att en israelit kunde bära fram ett gemenskapsoffer ”för att uttrycka sin tacksamhet”. (3 Mos. 7:11–13, 16–18) Han kom inte med sitt offer för att han var tvungen, utan för  att han ville. Så helt frivilligt frambar han det här offret för att han älskade sin Gud, Jehova. Den som kom med offret, hans familj och prästerna skulle äta kött från det offrade djuret. Men vissa delar av offret tillföll Jehova. Vilka delar var det?

(Se paragraf 10.) *

10. Hur påminner gemenskapsoffren som beskrivs i 3 Moseboken 3:6, 12, 14–16 om Jesus tjänst för Jehova?

10 För det tredje: Vi ger Jehova vårt bästa för att vi älskar honom. I Jehovas ögon var fettet det bästa på ett djur. Han tyckte också att vissa viktiga organ, till exempel njurarna, var särskilt värdefulla. (Läs 3 Moseboken 3:6, 12, 14–16.) Så det betydde extra mycket för Jehova när en israelit frivilligt gav honom de delarna. En israelit som gav ett sådant offer visade att han ville ge sitt allra bästa till Jehova. Jesus gav på ett liknande sätt sitt allra bästa till Jehova. Han gjorde allt han kunde i tjänsten för Jehova eftersom han älskade honom. (Joh. 14:31) Jesus älskade också Guds lag och att göra hans vilja. (Ps. 40:8) Det måste ha varit underbart för Jehova att se Jesus tjäna honom så villigt!

Kärlek till Jehova får oss att vilja ge honom vårt bästa. (Se paragraf 11, 12.) *

11. På vilket sätt är vår tjänst som gemenskapsoffren, och varför är det så uppmuntrande?

11 I likhet med gemenskapsoffren är vår tjänst helt frivillig och visar hur vi känner för Jehova. Vi ger honom vårt bästa eftersom vi älskar honom av hela vårt hjärta. Jehova måste tycka att det är helt underbart att se miljoner människor tjäna honom frivilligt för att de älskar honom och hans sätt att göra saker på. Det är uppmuntrande att tänka på att Jehova inte bara ser det vi gör, utan att han också ser och uppskattar våra motiv. Om du till exempel har blivit äldre och inte längre kan göra så mycket som du vill, kan du vara helt säker på att Jehova har förståelse för det. Du kanske känner att du inte har så mycket att ge, men Jehova ser kärleken som driver dig att göra det du faktiskt kan göra. Det betyder mycket för Jehova när du gör så gott du kan.

12. Vilken slutsats kan vi dra av hur Jehova kände för gemenskapsoffren?

12 Vad kan vi lära oss av gemenskapsoffren? När de bästa delarna av offerdjuret brändes steg röken långsamt mot himlen, och Jehova älskade det. Så du kan vara övertygad om att Jehova älskar dig när du frivilligt tjänar honom och gör så gott du kan. (Kol. 3:23) Tänk på hur mycket du betyder för honom. Oavsett om du kan göra mycket eller lite i tjänsten ser Jehova dina ansträngningar som skatter, skatter som han sparar och värdesätter för alltid. (Matt. 6:20; Hebr. 6:10)

JEHOVA VÄLSIGNAR SIN ORGANISATION

13. Hur visade Jehova att han godkände prästerna enligt det som står i 3 Moseboken 9:23, 24?

13 För det fjärde: Jehova välsignar den jordiska delen av sin organisation. Tänk på vad som hände år 1512 f.v.t. när tälthelgedomen sattes upp vid foten av berget Sinai. (2 Mos. 40:17) Mose ledde en ceremoni där Aron och hans söner installerades som präster. Och hela folket kom för att se prästerna frambära de första djuroffren. (3 Mos. 9:1–5) Hur visade Jehova att han godkände de här prästerna? Han sände eld från himlen som slukade det som fanns kvar av offret  på altaret medan Aron och Mose välsignade folket. (Läs 3 Moseboken 9:23, 24.)

14. Varför är det intressant för oss i vår tid att Jehova godkände de aronitiska prästerna?

14 Elden som kom från Jehova visade att de aronitiska prästerna hade hans fullständiga stöd. Och när israeliterna såg det här tydliga beviset på att Jehova stöttade prästerna, hade de också goda skäl att göra det. Kan vi lära oss något av det? Ja. Prästerna i Israel representerade en större och viktigare grupp präster. Kristus är den större översteprästen, och det finns 144 000 kungar och präster som ska tjäna tillsammans med honom i himlen. (Hebr. 4:14; 8:3–5; 10:1)

Jehova leder och välsignar sin organisation, och vi ger den vårt helhjärtade stöd. (Se paragraf 15–17.) *

15, 16. Hur har Jehova visat att han godkänner ”den trogne och förståndige tjänaren”?

15 År 1919 tillsatte Jesus en grupp smorda bröder som ”den trogne och förståndige tjänaren”. Den tjänaren har en ledande roll i predikoarbetet och ser till att Kristus efterföljare får ”mat i rätt tid”. (Matt. 24:45) Finns det bevis för att Gud godkänner den trogne och förståndige tjänaren?

16 Satan och hans värld har gjort mycket för att sätta käppar i hjulen för den trogne tjänarens arbete, och utan Jehovas hjälp hade arbetet stoppats. Men den trogne och förståndige tjänaren har hela tiden sett till att Kristus efterföljare på jorden har fått andlig mat, och det har fungerat trots världskrig, förföljelse, globala ekonomiska kriser och grova orättvisor. Tänk på vilket överflöd av andlig mat som vi kan få utan kostnad på över 900 språk. Det är definitivt ett bevis på Jehovas stöd. Ett annat bevis för  att Jehova välsignar den trogne tjänaren är predikoarbetet. De goda nyheterna förkunnas verkligen ”på hela jorden”. (Matt. 24:14) Det råder inga tvivel om att Jehova leder sin organisation och överöser den med välsignelser.

17. Hur kan vi visa vårt stöd för Jehovas organisation?

17 Det är bra att fråga sig: ”Är jag tacksam för att jag får vara en del av Jehovas organisation?” Jehova har gett oss lika överväldigande bevis som elden från himlen på Moses och Arons tid. Vi har så mycket att vara tacksamma för. (1 Thess. 5:18) Hur kan vi visa vårt stöd för den organisation som Jehova använder? Genom att tillämpa det vi lär oss från Bibeln i vår litteratur och på våra möten och sammankomster. Vi kan också visa vårt stöd genom att vara så engagerade som möjligt i tjänsten. (1 Kor. 15:58)

18. Vad är du inställd på att göra?

18 Nu har vi sett på några lärdomar från 3 Moseboken, och nu gäller det att omsätta dem i praktiken. Vi vill få Jehovas godkännande så att han kan ta emot våra offer. Vi vill tjäna Jehova för att vi är så tacksamma mot honom. Vi vill fortsätta ge Jehova vårt bästa eftersom vi älskar honom av hela vårt hjärta. Och vi vill göra allt vi kan för att understödja den organisation som han använder. När vi gör de här sakerna visar vi Jehova att vi verkligen känner oss hedrade över att få vara hans vittnen.

SÅNG 96 Guds egen bok – en skatt

^ § 5 Tredje Moseboken innehåller lagar som Jehova gav till det forntida Israel. Vi som är kristna behöver inte följa de lagarna, men det finns ändå mycket vi kan lära oss av dem. I den här artikeln ska vi se närmare på några lärdomar från 3 Moseboken.

^ § 4 Rökelsen som brändes i tälthelgedomen ansågs vara helig, och i det forntida Israel användes den enbart i samband med tillbedjan av Jehova. (2 Mos. 30:34–38) Det finns inget som tyder på att de kristna under det första århundradet brände rökelse i religiösa sammanhang.

^ § 9 Läs mer om gemenskapsoffer i Insikt i Skrifterna, band 2, s. 505, 506.

^ § 54 BILDBESKRIVNING: På försoningsdagen gick översteprästen i Israel in i det allra heligaste med rökelse och glödande kol för att rummet skulle fyllas av den väldoftande rökelsen. Lite senare gick han in i det allra heligaste igen med blod från syndoffren.

^ § 56 BILDBESKRIVNING: En israelit kommer med ett får som gemenskapsoffer till en präst för att han vill visa familjens tacksamhet mot Jehova.

^ § 58 BILDBESKRIVNING: När Jesus var på jorden visade han hur mycket han älskade Jehova genom att hålla hans bud och genom att hjälpa andra att göra det.

^ § 60 BILDBESKRIVNING: En äldre syster ger sitt bästa till Jehova genom brevvittnande, trots att hon har en del fysiska begränsningar.

^ § 62 BILDBESKRIVNING: I februari 2019 presenterade broder Gerrit Lösch, som är medlem av den styrande kretsen, en reviderad utgåva av Nya världens översättning på tyska. Nu använder förkunnarna i Tyskland med glädje den nya bibelöversättningen i tjänsten, bland annat de här två systrarna.