Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 45

Helig ande hjälper oss

Helig ande hjälper oss

”Allt har jag styrka till tack vare honom som ger mig kraft.” (FIL. 4:13)

SÅNG 104 En bön om helig ande

ÖVERSIKT *

1, 2. a) Vad kan hjälpa oss att ta itu med de problem vi kämpar med varje dag? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

HAR du gått igenom en svår period och efteråt tänkt: ”Det där hade jag aldrig klarat av i egen kraft”? Många har känt så. Du kanske kände så efter att ha kämpat med en allvarlig sjukdom eller med sorgen efter ett dödsfall. Det som fick dig att orka med en dag till var att Jehova gav dig ”kraft som är över det normala” genom helig ande. (2 Kor. 4:7–9)

2 Den heliga anden hjälper oss också att stå emot inflytandet från den här onda världen. (1 Joh. 5:19) Dessutom måste vi kämpa mot ”de onda andemakterna”. (Ef. 6:12) Vi kan klara av det här med hjälp av den heliga anden, och nu ska vi gå igenom hur anden hjälper oss på två sätt. Sedan ska vi se hur vi kan få full nytta av den heliga anden.

HELIG ANDE GER OSS KRAFT

3. Hur kan Jehovas heliga ande hjälpa oss?

3 Jehovas heliga ande hjälper oss genom att ge oss kraft och styrka att göra det vi måste, oavsett vad vi går igenom. Paulus kunde fortsätta tjäna Jehova trots att han kämpade med svårigheter, och det kunde han tack vare ”kraften från Kristus”. (2 Kor. 12:9) Under sin andra missionsresa arbetade Paulus samtidigt som han predikade så mycket han kunde. När han var i Korinth bodde han hemma hos Aquila och Priscilla. De var tältmakare precis som Paulus, och vissa dagar arbetade de tillsammans. (Apg. 18:1–4) Det var tack vare Jehovas heliga ande som  Paulus klarade av att både predika och arbeta för att försörja sig.

4. Vad fick Paulus kämpa med enligt 2 Korinthierna 12:7b–9?

4 Läs 2 Korinthierna 12:7b–9. Vad menade Paulus när han sa att han hade ”en törntagg i köttet”? Det kan göra riktigt ont om man sticker sig på en tagg och den fastnar, så Paulus menade att han hade ett smärtsamt problem. Han sa att det var som att ”en ängel från Satan” slog honom hela tiden. Det kanske inte var Satan och demonerna som direkt orsakade Paulus problem, eller tryckte in taggen i köttet. Men när de märkte att den satt där, var de inte sena att trycka in den lite djupare och göra hans situation värre. Hur reagerade Paulus?

5. Hur svarade Jehova på Paulus böner?

5 Paulus ville bli av med sin ”törntagg”. Han sa: ”Tre gånger har jag bett till Herren [Jehova] om att få slippa den.” Men taggen försvann inte, trots hans böner. Betyder det att Jehova inte lyssnade på hans böner? Inte alls. Jehova tog visserligen inte bort problemet, men han gav Paulus kraft att klara av det. Jehova sa: ”Min kraft är som starkast när du är som svagast.” (2 Kor. 12:8, 9) Och Jehova hjälpte Paulus att kunna känna sig glad och ha inre frid. (Fil. 4:4–7)

6. a) Hur kan Jehova svara på våra böner? b) Vilka bibelställen i paragrafen ger dig kraft?

6 Har du, precis som Paulus, bett Jehova ta bort ett problem som du har? Trots dina uppriktiga böner så blir du inte av med problemet, utan det kanske till och med blir värre. Undrar du om du har gjort något fel och om Jehova verkligen godkänner dig? Tänk då på Paulus. Precis som Jehova lyssnade på hans böner så lyssnar han på dina böner! Han kanske inte tar bort problemet, men genom den heliga anden kommer han att ge dig kraft så att du kan hålla ut. (Ps. 61:3, 4) Du kanske är ”[slagen] till marken”, men Jehova överger dig aldrig. (2 Kor. 4:8, 9; Fil. 4:13)

HELIG ANDE GER OSS VIND I SEGLEN

7, 8. a) På vilket sätt är den heliga anden som en vind? b) Hur beskrev Petrus hur den heliga anden fungerar?

7 Vi kan få hjälp av den heliga anden på fler sätt. Precis som en gynnsam vind på ett stormigt hav, kan den heliga anden föra oss igenom livets stormar och problem och ta oss till en trygg hamn i Guds nya värld.

8 Petrus var fiskare och van vid sjön. Så det är intressant att hans beskrivning av hur den heliga anden kan hjälpa oss för tankarna till segling. Han skrev: ”Ingen profetia har någonsin kommit till på grund av en människas vilja. Nej, människor talade ord från Gud medan de vägleddes av helig ande.” Det grekiska ord som översatts med ”vägleddes” betyder ordagrant ”bars (fördes) i väg”. (2 Petr. 1:21; noten)

9. Vilken bild målade Petrus upp när han använde uttrycket ”fördes i väg”?

9 Vilken bild ville Petrus måla upp när han använde uttrycket ”fördes i väg”? Lukas, som skrev Apostlagärningarna, använde en form av samma grekiska ord när han beskrev ett skepp som ”började driva” för vinden. (Apg. 27:15) En bibelkommentator sa att Petrus använde ”en fascinerande sjöfartsmetafor” när han skrev att bibelskribenterna ”fördes i väg”. Petrus sa i själva verket att  precis som vinden får en segelbåt att nå sitt slutmål så fick den heliga anden profeterna och bibelskribenterna att slutföra sitt arbete. Samma bibelkommentator sa också: ”Profeterna hissade så att säga sina segel.” Jehova gjorde sin del och gav dem ”vind” eller helig ande. Sedan gjorde bibelskribenterna sin del genom att följa andens vägledning.

STEG 1: Var regelbundet med på andliga aktiviteter.

STEG 2: Engagera dig så mycket du kan. (Se paragraf 11.) *

10, 11. Vilka två saker måste vi göra för att vägledas av den heliga anden?

10 Jehova använder inte längre sin heliga ande för att vägleda människor att skriva bibelböcker. Men han ger fortfarande sina tjänare helig ande. Han gör fortfarande sin del. Så hur kan vi se till att göra vår del och få vägledning av den heliga anden?

11 Vi kan göra en jämförelse. En seglare måste göra två saker för att utnyttja vinden så mycket som möjligt. Först måste han se till att båten är där det blåser. Stannar han i hamn kommer han ju ingenstans. För det andra måste han hissa seglen. Om seglen är revade spelar det ingen roll hur mycket det blåser, han kommer ingenstans. På liknande sätt är vi beroende av helig ande för att kunna fortsätta tjäna Jehova. Och för att vägledas av anden måste vi göra två saker. För det första måste vi vara på rätt plats och göra det som anden vägleder oss att göra. För det andra måste vi ”hissa seglen” genom att engagera oss så mycket vi kan. (Ps. 119:2) När vi gör de här två sakerna kan helig ande föra oss igenom vågor av motstånd och problem och hjälpa oss att troget följa kursen mot Guds nya värld.

12. Vad ska vi gå igenom nu?

12 Vi har nämnt två sätt som den heliga anden hjälper oss på. Helig ande ger oss  kraft och hjälper oss att hålla ut trots att vi får kämpa med problem. Den hjälper oss också att stanna kvar och gå framåt på vägen mot liv. Nu ska vi se på fyra saker vi måste göra för att få full nytta av den heliga anden.

FÅ FULL NYTTA AV DEN HELIGA ANDEN

13. Hur kan Bibeln påverka oss enligt 2 Timoteus 3:16, 17, men vad måste vi göra?

13 För det första: Studera Bibeln. (Läs 2 Timoteus 3:16, 17.) Det grekiska ord som översatts med ”inspirerad av Gud” betyder ordagrant ”av Gud utandad (inblåst)”. Gud använde sin heliga ande för att ”blåsa in” sina tankar i bibelskribenternas sinne. När vi läser Bibeln och begrundar det vi har läst kommer Guds vägledning att påverka våra tankar och känslor. Och det kan få oss att forma vårt liv efter Guds vilja. (Hebr. 4:12) Men om vi ska få full nytta av den heliga anden måste vi ta oss tid att studera Bibeln regelbundet och stanna upp och tänka på det vi har läst. Då kommer Guds ord att påverka allt vi säger och gör.

14. a) Varför kan vi säga att helig ande finns på våra möten? b) Hur kan vi få full nytta av den heliga anden på våra möten?

14 För det andra: Tillbe Gud tillsammans med andra. (Ps. 22:22) Man kan säga att våra möten är tillfällen när det ”blåser” eftersom Jehovas ande är där. (Upp. 2:29) Varför kan vi säga det? Vi ber om helig ande på våra möten, vi sjunger sånger som är grundade på Bibeln och vi lyssnar till biblisk undervisning som framförs av bröder som blivit förordnade genom den heliga anden. Och det är samma ande som hjälper systrarna att förbereda och framföra uppgifter. Men för att vi ska få full nytta av den heliga anden måste vi förbereda oss för att svara på mötena. Då kommer vi till mötena med ”hissade segel”.

15. Hur hjälper den heliga anden oss i tjänsten?

15 För det tredje: Gå i tjänsten. När vi använder Bibeln i tjänsten så låter vi den heliga anden hjälpa oss. (Rom. 15:18, 19) För att få full nytta av den heliga anden måste vi gå i tjänsten regelbundet och använda Bibeln så mycket som möjligt. Ett sätt att göra tjänsten mer meningsfull och få trevliga samtal är att använda samtalsförslagen vi får på våra veckomöten.

16. Vad är det snabbaste sättet att få helig ande?

16 För det fjärde: Be till Jehova. (Matt. 7:7–11; Luk. 11:13) Det snabbaste sättet att få helig ande är att be Jehova om den. Ingenting kan hindra våra böner från att nå Jehova eller hindra den heliga anden från att nå oss, inte ens fängelsemurar eller Satan. (Jak. 1:17) Hur ska vi be för att få mesta möjliga nytta av den heliga anden? Vi ska se närmare på en liknelse i Lukas evangelium för att få svar på det. *

FORTSÄTT BE

17. Vad kan vi lära oss om bön av Jesus liknelse i Lukas 11:5–9, 13?

17 Läs Lukas 11:5–9, 13. Jesus liknelse visar hur vi ska be om helig ande. Mannen i liknelsen fick det han behövde ”eftersom han inte ... [gav] sig”. Han var inte rädd för att be sin vän om hjälp trots att det var mitt i natten. (Se studienot till Lukas 11:8.) Hur tillämpade Jesus  det här på bön? Han sa: ”Fortsätt be, så ska ni få. Fortsätt söka, så ska ni finna. Fortsätt bulta på, så ska dörren öppnas.” Vad kan vi lära oss? Om vi ska få helig ande måste vi fortsätta be om den och inte ge upp.

18. Varför kan vi vara säkra på att Jehova kommer att ge oss helig ande, med tanke på Jesus liknelse?

18 Jesus liknelse hjälper oss att förstå varför Jehova ger oss helig ande. Mannen i liknelsen får besök mitt i natten och vill vara en god värd. Han vill ge sin gäst något att äta men har inget att bjuda på. Mannen går till sin vän och ber honom om bröd. Han får till slut det han ber om eftersom han inte ger upp. Vad ville Jesus lära oss? Om en ofullkomlig människa är beredd att hjälpa en vän som inte ger sig, så är det självklart att vår omtänksamme Far kommer att ge helig ande till dem som ber honom om det. Vi kan alltså fortsätta be om helig ande och vara säkra på att Jehova kommer att ge oss det. (Ps. 10:17; 66:19)

19. Hur vet vi att vi kommer att kunna hålla ut?

19 Satan kommer att fortsätta angripa oss, men vi kan hålla ut. Och det kan vi eftersom helig ande hjälper oss på två olika sätt. För det första kan vi få kraft att klara av problem. Och för det andra kan helig ande ge oss ”vind i seglen”, så att vi kan fortsätta tjäna Jehova med kursen inställd på den nya världen. Vi vill verkligen göra allt för att få full nytta av den heliga anden!

SÅNG 41 Hör min bön

^ § 5 Den här artikeln förklarar hur Guds heliga ande kan hjälpa oss att klara av problem. Vi ska också se hur vi kan få full nytta av den heliga anden.

^ § 16 Lukas är den evangelieskribent som kraftigast betonar att bönen var en viktig del av Jesus liv. (Luk. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 18:1; 22:41, 44)

^ § 59 BILDBESKRIVNINGAR: STEG 1: En broder och en syster kommer till ett möte på Rikets sal. Det är ett tillfälle när Jehovas ande är närvarande. STEG 2: De har förberett sig så att de kan vara engagerade och svara. De här två stegen kan tillämpas även på de andra sakerna vi har gått igenom: studera Bibeln, gå i tjänsten och be till Jehova.