Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Låt ingenting ta ifrån dig segerpriset

Låt ingenting ta ifrån dig segerpriset

”Låt inte segerpriset berövas er av någon.” (KOL. 2:18)

SÅNGER: 122, 139

1, 2. a) Vilket segerpris ser Guds tjänare fram emot? b) Vad hjälper oss att hålla blicken på vårt framtidshopp? (Se den inledande bilden.)

PRECIS som aposteln Paulus har de smorda kristna i dag det dyrbara hoppet att få ”segerpriset, Guds kallelse uppåt”. (Fil. 3:14) De ser fram emot att få regera tillsammans med Jesus i hans himmelska rike och hjälpa mänskligheten att nå fram till fullkomlighet. (Upp. 20:6) Vilket underbart hopp Jehova har gett dem! De andra fåren har ett annat hopp. De ser fram emot att få evigt liv här på jorden, och den framtidsutsikten gör dem verkligen lyckliga. (2 Petr. 3:13)

2 Paulus ville hjälpa sina smorda medkristna att bevara sig trogna och vinna segerpriset. Därför sa han: ”Håll ert sinne fäst vid det som är där ovan.” (Kol. 3:2) De behövde fokusera på sitt dyrbara himmelska hopp. (Kol. 1:4, 5) Ja, alla vi som tjänar Jehova behöver hålla hans löften för framtiden levande i vårt sinne. Det kommer att hjälpa oss att fokusera på segerpriset, oavsett om vi har det himmelska hoppet eller det jordiska. (1 Kor. 9:24)

3. Vilka faror tog Paulus upp när han skrev till sina medkristna?

 3 Paulus varnade också de kristna för sådant som skulle kunna göra att de gick miste om segerpriset. Han skrev till exempel till församlingen i Kolossai om falska kristna som försökte få Guds godkännande genom att följa Moses lag i stället för att ha tro på Kristus. (Kol. 2:16–18) Paulus tog även upp faror som gäller oss i vår tid och som skulle kunna ta ifrån oss segerpriset. Han skrev om hur man står emot omoraliska begär och vad man kan göra om det uppstår problem i familjen eller mellan medtroende. De här råden är mycket värdefulla för oss i dag. Vi ska därför se på några av de kärleksfulla varningar han gav i sitt brev till kolosserna.

DÖDA OMORALISKA BEGÄR

4. Varför kan omoraliska begär hindra oss från att vinna segerpriset?

4 När Paulus hade påmint sina bröder om deras fantastiska hopp skrev han: ”Döda därför era lemmar, som är på jorden, vad beträffar otukt, orenhet, sexuell lidelse, skadligt begär och vinningslystnad.” (Kol. 3:5) Omoraliska begär kan vara väldigt starka, och om vi ger efter för dem kan vi förlora vår vänskap med Jehova och vårt framtidshopp. En broder som gjorde det men som längre fram kom tillbaka till församlingen sa: ”Jag drogs av en kraft som var så stark att jag inte tog mitt förnuft till fånga förrän det var för sent.”

5. Hur kan vi ha garden uppe i farliga situationer?

5 Det är extra viktigt att vi är på vår vakt när vi hamnar i situationer där det skulle vara frestande att bryta mot Jehovas moralnormer. Det är till exempel klokt att par som sällskapar redan från början sätter upp tydliga gränser när det gäller sådant som att röra varandra, kyssas eller vara ensamma med varandra. (Ords. 22:3) Farliga situationer kan också uppstå om man är på affärsresa eller jobbar med någon av det motsatta könet. (Ords. 2:10–12, 16) Om du hamnar i ett sådant läge, berätta då att du är ett Jehovas vittne. Var respektfull och professionell, och kom ihåg att flörtande kan få katastrofala följder. Vi behöver också vara försiktiga om vi känner oss ledsna och ensamma. I sådana lägen kanske vi längtar efter någon som får oss att känna oss behövda. Vi kanske längtar så mycket efter känslomässigt stöd att vi låter nästan vem som helst ge oss uppmärksamhet. Om du skulle känna det så, vänd dig då till Jehova och till dina bröder och systrar och be om hjälp. Låt ingenting hindra dig från att vinna segerpriset. (Läs Psalm 34:18; Ordspråksboken 13:20.)

6. Vad måste vi tänka på när vi väljer underhållning?

6 För att kunna döda omoraliska begär måste vi undvika omoralisk underhållning. Mycket av det som nöjesindustrin serverar i dag påminner om hur det var i de forntida städerna Sodom och Gomorra. (Jud. 7) Många producenter inom underhållningsvärlden för fram sina egna uppfattningar och får sexuell omoral att framstå som något normalt och harmlöst. Så vi får inte slappna av och bara låta oss matas med vad som än erbjuds. Vi måste välja underhållning som inte hindrar oss från att hålla blicken fäst vid det eviga livet. (Ords. 4:23)

 ”KLÄ ER I KÄRLEKEN” OCH VISA OMTÄNKSAMHET

7. Vilka problem kan uppstå i församlingen?

7 Vi håller alla med om att det är underbart att få tillhöra den kristna församlingen. Vi studerar Bibeln vid våra möten och hjälper och stöttar varandra, och det hjälper oss att hålla blicken riktad på priset. Men ibland kan vi missförstå varandra, och det kan skapa en del problem. Om vi inte reder ut sådana problem kan det lätt leda till bitterhet. (Läs 1 Petrus 3:8, 9.)

8, 9. a) Vilka egenskaper kommer att hjälpa oss att vinna segerpriset? b) Vad kan hjälpa oss att bevara friden om en medtroende sårar oss?

8 Hur kan vi förhindra att känslor av bitterhet gör att vi går miste om vårt segerpris? Paulus uppmanade kolosserna: ”Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i medömkans ömma tillgivenhet, omtänksamhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Fortsätt att ha fördrag med varandra och att villigt förlåta varandra, om någon har orsak till klagomål mot en annan. Så som Jehova villigt har förlåtit er, just så skall också ni göra. Men, förutom allt detta, klä er i kärleken, eftersom den är ett fullkomligt föreningsband.” (Kol. 3:12–14)

9 Kärlek och omtänksamhet kan hjälpa oss att förlåta andra. Om någon sårar oss kan vi tänka på de gånger vi själva sagt eller gjort något dumt och blivit förlåtna. Vid de tillfällena uppskattade vi att våra bröder och systrar var kärleksfulla och omtänksamma mot oss, eller hur? (Läs Predikaren 7:21, 22.) Vi är också tacksamma för den omtanke Jesus visar genom att förena alla sanna tillbedjare. (Kol. 3:15) Vi älskar alla samme Gud, predikar samma budskap och ställs ofta inför samma slags problem. När vi är kärleksfulla, omtänksamma och förlåtande mot varandra svetsas vi samman och kan hålla blicken fäst vid vår lön, det eviga livet.

10, 11. a) Varför är det så farligt med avundsjuka? b) Hur kan vi förhindra att känslor av avund kommer emellan oss och vårt segerpris?

10 Flera varnande exempel i Bibeln visar att avundsjuka kan komma emellan oss och vårt segerpris. Kain blev avundsjuk på sin bror Abel och dödade honom. Kora, Datan och Abiram blev avundsjuka på Mose och gjorde uppror mot honom. Och kung Saul blev avundsjuk på David när det gick bra för honom och försökte döda honom. Inte undra på att Bibeln säger: ”Där det är svartsjuka och stridslystnad, där är det oordning och allt möjligt ont.” (Jak. 3:16)

11 Om vi anstränger oss för att vara kärleksfulla och omtänksamma blir vi inte så lätt avundsjuka, eller svartsjuka. Guds ord säger: ”Kärleken är tålmodig och omtänksam. Kärleken är inte svartsjuk.” (1 Kor. 13:4) För att avundsjuka inte ska bli en del av vår personlighet behöver vi försöka se saker på samma sätt som Jehova gör. Vi kan tänka på att våra bröder och systrar alla tillhör en och samma kropp, den kristna församlingen. Det hjälper oss att visa medkänsla. Bibeln säger: ”Om en lem blir ärad, gläder sig alla de andra lemmarna med den.” (1 Kor. 12:16–18, 26) Så när vi märker att andra blir välsignade känner vi oss glada för deras skull, inte avundsjuka. Tänk på kung Sauls son Jonatan. Han blev inte avundsjuk på David när han utvaldes till kung. Tvärtom uppmuntrade han David och gav honom sitt stöd. (1 Sam. 23:16–18) Kan vi vara  lika kärleksfulla och omtänksamma som Jonatan?

VINN SEGERPRISET SOM FAMILJ

12. Vilka bibliska råd kan hjälpa oss som familj att vinna segerpriset?

12 När alla i familjen tillämpar Bibelns principer bidrar det till en fridsam och lycklig atmosfär i hemmet. Vilka råd som gäller familjen gav Paulus de kristna i Kolossai? Han skrev: ”Ni hustrur, fortsätt att underordna er era män, som det passar sig i Herren. Ni män, fortsätt att älska era hustrur, och var inte bittra och hårda mot dem. Ni barn, var lydiga mot era föräldrar i allt, ty detta är välbehagligt i Herren. Ni fäder, reta inte upp era barn, så att de tappar modet.” (Kol. 3:18–21) Du håller säkert med om att de här inspirerade orden fortfarande kan vara till stor nytta för män, hustrur och barn och hjälpa dem att vinna segerpriset.

13. Hur kan en syster hjälpa sin man att vilja tjäna Jehova?

13 Vad kan du som syster göra om din man inte är ett vittne och du känner att han inte behandlar dig på det sätt som han borde göra? Skulle det göra saken bättre om du blev upprörd och hela tiden klagade på honom? Och även om du skulle få honom att göra som du vill, skulle det vinna över honom på Jehovas och sanningens sida? Troligen inte. Om du däremot visar att du respekterar din mans ställning som familjens huvud  bidrar det till friden i familjen. Det blir till ära för Jehova, och det kanske till och med får din man att vilja tjäna honom. Då kan ni båda vinna det eviga livet! (Läs 1 Petrus 3:1, 2.)

14. Vad bör en kristen man göra om hans icke troende fru inte respekterar honom?

14 Vad kan du som broder göra om din fru inte är ett vittne och du känner att hon inte respekterar dig? Skulle hon respektera dig mer om du skrek åt henne för att visa vem som bestämmer? Nej, absolut inte! Jehova förväntar att du ska ta ledningen i familjen på ett kärleksfullt sätt och efterlikna Jesus. (Ef. 5:23) Han är alltid tålmodig och kärleksfull när han leder sin församling. (Luk. 9:46–48) Om du efterliknar honom kanske din fru själv får en önskan att tjäna Jehova.

15. Hur visar en kristen man att han älskar sin fru?

15 Jehova uppmanar gifta män: ”Fortsätt att älska era hustrur, och var inte bittra och hårda mot dem.” (Kol. 3:19) En kärleksfull man ärar sin fru genom att lyssna på henne och visa att han uppskattar att få höra vad hon tycker och tänker. (1 Petr. 3:7) Även om han inte alltid kan göra som hon vill, kan han ofta fatta ett mer balanserat beslut genom att väga in hennes synpunkter. (Ords. 15:22) En kärleksfull man kräver inte sin frus respekt. I stället försöker han förtjäna den. När en gift man älskar sin fru och sina barn är det mer troligt att familjen känner glädje i sin tjänst för Jehova och vinner segerpriset.

Hur kan vi förhindra att problem i familjen berövar oss segerpriset? (Se paragraf 13–15.)

UNGDOMAR – LÅT INGENTING TA IFRÅN ER SEGERPRISET!

16, 17. Vad kan hjälpa dig som är ung att inte bli alltför irriterad på dina föräldrar?

16 Vad kan du göra om du är i tonåren och känner att dina kristna föräldrar inte förstår dig eller att de är för stränga? Det kanske känns så jobbigt att du undrar om livet i sanningen verkligen är det allra bästa. Men om du lämnar Jehova kommer du snart att upptäcka att det inte finns någon i hela världen som älskar dig lika mycket som dina föräldrar och dina vänner i församlingen.

17 Och tänk om dina föräldrar aldrig tillrättavisade dig. Skulle du då inte undra om de verkligen brydde sig om dig? (Hebr. 12:8) De är ju såklart ofullkomliga, så det kanske snarare är deras sätt att tillrättavisa som du stör dig på. Men i stället för att haka upp dig för mycket på det, försök förstå varför de gör som de gör. Håll dig lugn, och försök att inte överreagera. Bibeln säger: ”Den förståndige spar sina ord, den kloke håller huvudet kallt.” (Ords. 17:27, Bibel 2000) Ha som mål att bli en mogen person som kan ta emot ett råd på ett lugnt och sansat sätt och dra nytta av det utan att fokusera på hur det gavs. (Ords. 1:8) Att ha föräldrar som älskar Jehova är verkligen en gåva. De vill hjälpa dig att vinna det eviga livet.

18. Varför är du besluten att hålla blicken fäst vid segerpriset?

18 Vi har en fantastisk framtid i sikte, antingen odödligt liv i himlen eller evigt liv i ett paradis här på jorden. Det här är ett säkert hopp. Det grundar sig på de löften som universums skapare själv har gett, däribland löftet att jorden ska vara ”full av kunskapen om Jehova”. (Jes. 11:9) När det här uppfylls kommer alla på jorden att bli undervisade av honom. Det är verkligen en framtid som är värd att kämpa för! Så håll Jehovas löften levande i ditt sinne, och låt ingenting ta ifrån dig segerpriset!