Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Den generöse blir välsignad

Den generöse blir välsignad

OFFER har länge haft en central roll i den sanna tillbedjan. Israeliterna offrade djur, och de kristna har alltid varit kända för att frambära ”ett lovprisningens offer”. Men det finns även andra offer som Gud tycker om. (Hebr. 13:15, 16) De här offren leder till både glädje och välsignelser, vilket följande exempel visar.

Hanna, som tjänade Jehova troget på Bibelns tid, ville så gärna få en son men kunde inte bli gravid. Hon lovade i bön att om hon fick en son, skulle hon ”ge honom åt Jehova alla hans livsdagar”. (1 Sam. 1:10, 11) Med tiden blev Hanna gravid och födde en son som fick heta Samuel. När han hade blivit avvand tog hon med honom till tältboningen precis som hon hade lovat. Jehova välsignade Hanna för hennes osjälviska inställning. Hon fick fem barn till, och Samuel blev en profet och en bibelskribent. (1 Sam. 2:21)

Precis som Hanna och Samuel har vi i dag förmånen att få använda vår tid och våra krafter i tjänsten för Jehova. Jesus lovade att Jehova kommer att välsigna alla uppoffringar vi gör för sanningens skull. (Mark. 10:28–30)

Dorkas levde i det första århundradet. Hon var en osjälvisk syster som ofta hjälpte andra. Ja, hon var känd för sina ”goda gärningar och ... barmhärtighetsgåvor”. Men till stor sorg för församlingen ”blev hon sjuk och dog”. När lärjungarna hörde att Petrus var i området bad de honom att genast komma dit. Tänk så glada de måste ha blivit när han kom och uppväckte Dorkas – det första nedtecknade exemplet på hur en av apostlarna uppväckte någon som dött. (Apg. 9:36–41) Jehova hade inte glömt Dorkas uppoffringar. (Hebr. 6:10) Än i dag kan vi läsa om hennes generositet och följa hennes fina exempel.

Aposteln Paulus är också ett utmärkt exempel på någon som generöst lade tid och energi på att hjälpa andra. Han skrev till sina kristna bröder i Korinth: ”Jag för min del vill mycket gärna förbruka mina tillgångar och låta mig själv helt förbrukas för era själar.” (2 Kor. 12:15) Han visste av egen erfarenhet hur bra det känns när man gör uppoffringar för andras skull. Men framför allt visste han att det leder till Jehovas välsignelse och godkännande. (Apg. 20:24, 35)

Det råder ingen tvekan om att Jehova uppskattar när vi använder vår tid och våra krafter till nytta för riket och för våra bröder och systrar. Men kan vi stödja predikoarbetet på fler sätt? Ja, absolut! Förutom att visa vår kärlek i handling kan vi ära Jehova genom att bidra ekonomiskt. Våra frivilliga bidrag används till att sprida de goda nyheterna jorden runt, vilket inbegriper att understödja missionärer och andra i särskild heltidstjänst. Våra bidrag täcker också kostnader för framställning och översättning av litteratur och filmer, riketssalsbyggen och bistånd i samband med katastrofer. Vi kan vara övertygade om att ”den som har ett välvilligt öga [eller: ”den generöse”] blir välsignad”. Dessutom ärar vi Jehova när vi ger honom våra ”värdefulla ting”. (Ords. 3:9; 22:9)