Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 11

Lyssna till Jehovas röst

Lyssna till Jehovas röst

”Det här är min son ... Lyssna på honom.” (MATT. 17:5)

SÅNG 89 Lyssna till Gud och bli välsignad

ÖVERSIKT *

1, 2. a) Hur har Jehova kommunicerat med människor? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

JEHOVA älskar att kommunicera med oss. På Bibelns tid förmedlade han sina tankar genom profeter, änglar och sin son, Jesus Kristus. (Am. 3:7; Gal. 3:19; Upp. 1:1) I dag kommunicerar han med oss genom sitt ord, Bibeln. Han har gett oss den boken för att vi ska kunna lära känna honom och förstå vad hans vilja är.

2 När Jesus var på jorden talade Jehova från himlen vid tre tillfällen. Vi ska se vad han sa vid de här tillfällena, vad vi kan lära oss av hans ord och hur vi har nytta av dem.

”DU ÄR MIN SON, SOM JAG ÄLSKAR”

3. Hur bekräftade Jehova sin son enligt Markus 1:9–11?

3 Markus 1:9–11 hittar vi det första tillfället då Jehova talade från himlen. (Läs.) Han sa: ”Du är min son, som jag älskar. Jag har godkänt dig.” Det måste ha betytt otroligt mycket för Jesus att få höra sin Far säga de här varma och kärleksfulla orden. Jehovas ord bekräftade tre viktiga sanningar om Jesus: för det första att Jesus är Guds son, för det andra att Gud älskar honom och för det tredje att han har godkänt honom. Vi ska se närmare på de här tre sanningarna.

4. Hur förändrades förhållandet mellan Jehova och Jesus vid Jesus dop?

4 ”Du är min son.” Genom att Jehova sa de här orden samtidigt som den heliga anden utgöts visade han att hans älskade son, Jesus, hade fått ett nytt förhållande till honom. Medan Jesus var en andevarelse i himlen  var han Guds son. Men vid Jesus dop visade Gud att Jesus nu var pånyttfödd som hans smorde son och hade hoppet om att få återvända till himlen och bli Guds utvalde kung och överstepräst. (Luk. 1:31–33; Hebr. 1:8, 9; 2:17) Så vid Jesus dop hade Jehova goda skäl att säga: ”Du är min son.” (Luk. 3:22)

Beröm och uppmuntran får oss att växa. (Se paragraf 5.) *

5. Hur kan vi efterlikna Jehova och vara kärleksfulla och uppmuntrande?

5 Efter att Jehova hade sagt ”du är min son” tillade han ”som jag älskar”. Jehovas exempel i att uttrycka sin kärlek och sitt godkännande påminner oss om att vi behöver leta efter möjligheter att uppmuntra andra. (Joh. 5:20) Visst känns det bra när någon som bryr sig om oss visar kärlek och berömmer oss för något bra vi gör? Det är likadant för våra bröder och systrar i församlingen och våra familjemedlemmar. De behöver vår kärlek och uppmuntran. När vi berömmer andra stärker vi deras tro och hjälper dem att vara lojala mot Jehova. Det är extra viktigt att föräldrar uppmuntrar sina barn. Föräldrarnas uppriktiga beröm och tillgivenhet gör mycket för att barnen ska känna sig trygga och må bra.

6. Varför kan vi ha fullt förtroende för Jesus?

6 ”Jag har godkänt dig.” De här orden visar att Jehova var övertygad om att Jesus troget skulle utföra hans vilja. Eftersom Jehova har så stort förtroende för sin son, kan även vi vara övertygade om att Jesus troget kommer att se till att alla Jehovas löften uppfylls. (2 Kor. 1:20) När vi tänker på Jesus exempel blir vi ännu mer beslutna att lära av honom och följa i hans fotspår.  Jehova har även stort förtroende för oss. Han litar på att vi som grupp betraktade kommer att fortsätta följa Jesus exempel. (1 Petr. 2:21)

”LYSSNA PÅ HONOM”

7. a) Vid vilket tillfälle talade Jehova från himlen enligt Matteus 17:1–5? b) Vad sa Jehova?

7 Läs Matteus 17:1–5. Andra gången Jehova talade från himlen var när Jesus ”förvandlades”. Jesus hade bett Petrus, Jakob och Johannes att följa med honom upp på ett högt berg. Där fick de se en fantastisk syn. Jesus ansikte lyste, och hans kläder strålade. Två gestalter, som representerade Mose och Elia, började samtala med Jesus om hans kommande död och uppståndelse. Även om de tre apostlarna ”var mycket dåsiga” var de helt klarvakna när de såg den här mäktiga synen. (Luk. 9:29–32) Sedan täcktes de av ett lysande moln, och en röst hördes ur molnet – Guds röst! Precis som vid Jesus dop bekräftade Jehova att han älskade och godkände sin son genom att säga: ”Det här är min son, som jag älskar och har godkänt.” Men den här gången tillade han: ”Lyssna på honom.”

8. Hur påverkades Jesus och lärjungarna av synen?

8 Den här synen gav en förhandsglimt av Jesus framtida härlighet och makt som kung i Guds rike. Synen måste verkligen ha gett Jesus styrka inför det lidande och den plågsamma död som väntade honom. Den byggde också upp hans lärjungars tro och styrkte dem inför de lojalitetsprov och år av hårt arbete som låg framför dem. Omkring 30 år senare skrev Petrus om det här tillfället. Det är tydligt att han fortfarande hade förvandlingssynen i färskt minne. (2 Petr. 1:16–18)

9. Vilka praktiska råd gav Jesus sina lärjungar?

9 ”Lyssna på honom.” Jehova var tydlig med att han vill att vi ska lyssna på hans sons ord och följa dem. Vad sa Jesus medan han var här på jorden? Han sa mycket som verkligen var värt att lyssna på! Kärleksfullt lärde han sina efterföljare hur de skulle predika de goda nyheterna, och gång på gång påminde han dem om att vara vaksamma. (Matt. 24:42; 28:19, 20) Han uppmanade dem också att kämpa hårt och att inte ge upp. (Luk. 13:24) Han betonade att de behövde älska varandra, vara enade och hålla hans bud. (Joh. 15:10, 12, 13) Tänk vilka praktiska råd han gav sina lärjungar! Och de är lika aktuella i dag.

10, 11. Hur kan vi visa att vi lyssnar på Jesus?

10 Jesus sa: ”Den som är på sanningens sida lyssnar till min röst.” (Joh. 18:37) Vi visar att vi lyssnar till hans röst genom att ”ha överseende med varandra” och ”villigt förlåta varandra”. (Kol. 3:13; Luk. 17:3, 4) Vi visar också att vi lyssnar på honom genom att ivrigt predika de goda nyheterna ”både i goda tider och i svåra tider”. (2 Tim. 4:2)

11 Jesus sa: ”Mina får lyssnar till min röst.” (Joh. 10:27) Vad mer innefattas i att vi lyssnar till hans röst? Jo, att vi låter hans ord forma vårt sätt att leva. Vi låter oss inte distraheras av ”livets bekymmer”. (Luk. 21:34) I stället låter vi Jesus befallningar komma på  första plats i livet, även när det är svårt. Många av våra vänner får uthärda prövningar, däribland angrepp från motståndare, extrem fattigdom och naturkatastrofer. Men trots det är de trogna mot Jehova, kosta vad det kosta vill. Jesus ger dem följande försäkran: ”Den som har tagit emot mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig, han kommer att bli älskad av min Far.” (Joh. 14:21)

Tjänsten hjälper oss att ha rätt fokus. (Se paragraf 12.) *

12. På vilket ytterligare sätt kan vi visa att vi lyssnar på Jesus?

12 Ett ytterligare sätt för oss att visa att vi lyssnar på Jesus är att samarbeta med dem som han har gett ansvaret att ta ledningen bland oss. (Hebr. 13:7, 17) På senare år har det gjorts många förändringar inom Jehovas organisation. Bland annat har vi fått nya tjänsteverktyg, nya predikometoder, ett nytt upplägg på veckomötet och justerade anvisningar för hur vi ska bygga, renovera och underhålla våra Rikets salar. Vi uppskattar verkligen den här kärleksfulla och genomtänkta vägledningen, som ligger helt rätt i tiden. Vi kan vara säkra på att Jehova kommer att välsigna våra ansträngningar att följa organisationens anvisningar.

13. Vilken nytta har vi av att lyssna på Jesus?

13 Vi har nytta av att lyssna på allt som Jesus sa. Han försäkrade sina lärjungar om att det han lärde ut skulle ge dem nya krafter. Han sa: ”Ni [ska] få ny styrka. För mitt ok är skonsamt, och min börda är lätt.” (Matt. 11:28–30) Guds ord, däribland de fyra evangelieskildringarna av Jesus liv och tjänst, ger oss ny andlig styrka och gör oss visa. (Ps. 19:7; 23:3) Jesus sa: ”Lyckliga är de som lyssnar till Guds ord och följer det!” (Luk. 11:28)

JAG SKA FÖRHÄRLIGA MITT NAMN

14, 15. a) Vilket var enligt Johannes 12:27, 28 det tredje tillfället då Jehova talade från himlen? b) Varför måste Jehovas ord ha lugnat Jesus?

14 Läs Johannes 12:27, 28. I Johannes evangelium hittar vi det tredje tillfället då Jehova talade från himlen. Några dagar före sin död var Jesus i Jerusalem för att fira sin sista påsk. ”Nu känner jag mig orolig”, sa han. Sedan bad han: ”Far, förhärliga ditt namn.” Då  svarade hans Far från himlen: ”Jag har förhärligat det och ska förhärliga det igen.”

15 Jesus kände sig orolig på grund av det stora ansvar som vilade på honom – att förbli trogen mot Jehova. Jesus visste att han skulle bli torterad och dö en plågsam död. (Matt. 26:38) Hans högsta önskan var att ära sin Fars namn. Men han blev anklagad för hädelse och var rädd att hans död skulle dra vanära över Gud. Så Jehovas ord måste verkligen ha lugnat honom. Han kunde vara helt trygg i vetskapen om att Jehovas namn skulle bli förhärligat. Hans Fars ord måste ha tröstat honom och gett honom styrka inför det som låg framför honom. Jesus var kanske den ende som kunde urskilja Jehovas ord vid det tillfället, men Jehova såg till att orden blev nedtecknade och bevarade för vår skull. (Joh. 12:29, 30)

Jehova kommer att förhärliga sitt namn och rädda sitt folk. (Se paragraf 16.) *

16. Vad kan oroa oss ibland?

16 Precis som Jesus kan vi också oroa oss över att Jehovas namn blir skymfat. Vi kanske precis som Jesus blir orättvist behandlade. Eller så kanske vi är bekymrade över att osanna historier som motståndare sprider om oss kastar en skugga över Jehovas namn och hans organisation. Vid sådana tillfällen kan  vi få stor tröst av det Jehova sa till Jesus. Vi behöver inte vara överdrivet oroliga. Vi kan vara övertygade om att ”Guds frid, som övergår allt förstånd”, ska skydda våra ”hjärtan och ... sinnen med hjälp av Kristus Jesus”. (Fil. 4:6, 7) Vi behöver inte tvivla en sekund på att Jehova ska förhärliga sitt namn. Genom sitt rike kommer han att omintetgöra all den skada som Satan och den här världen vållar hans trogna tjänare. (Ps. 94:22, 23; Jes. 65:17)

FORTSÄTT LYSSNA TILL JEHOVAS RÖST

17. Hur talar Jehova till oss i dag, med tanke på det som står i Jesaja 30:21?

17 Jehova talar till oss än i dag. (Läs Jesaja 30:21.) Visserligen hör vi inte honom tala till oss direkt från himlen. Men han ger oss vägledning genom sitt skrivna ord, Bibeln. Och genom sin heliga ande låter han ”den trogne och förståndige förvaltaren” ge oss den mat vi behöver. (Luk. 12:42) Tänk på allt tryckt material, allt webbmaterial och alla filmer och ljudinspelningar vi får. Vilket överflöd av andlig mat!

18. Hur kan Jehovas ord bygga upp din tro och ge dig mod?

18 Låt oss fortsätta tänka på de ord Jehova sa när Jesus var här på jorden. Jehovas uttalanden, som finns nedtecknade i Bibeln, påminner oss om att han har allt under kontroll och att han kommer att reparera all den skada som Satan och hans onda värld har orsakat oss. Och låt oss vara beslutna att lyssna noga på Jehovas röst. Då kommer vi att kunna hålla ut oavsett vilka problem vi ställs inför, både nu och i framtiden. Bibeln påminner oss: ”Ni behöver uthållighet för att kunna göra Guds vilja och sedan få se löftet bli verklighet.” (Hebr. 10:36)

SÅNG 4 ”Jehova är min herde”

^ § 5 Medan Jesus var på jorden talade Jehova från himlen vid tre tillfällen. Vid ett av dessa tillfällen uppmanade han Jesus lärjungar att lyssna på hans son. I dag talar Jehova till oss genom sitt skrivna ord, vilket inbegriper det Jesus lärde, och sin organisation. I den här artikeln ska vi se vilken nytta vi har av att lyssna på Jehova och Jesus.

^ § 52 BILDBESKRIVNINGAR: En äldste ser att en församlingstjänare hjälper till med skötseln av Rikets sal och står vid litteraturdisken. Äldstebrodern ger honom varmt beröm.

^ § 54 BILDBESKRIVNING: Ett par i Sierra Leone ger en mötesinbjudan till en fiskare.

^ § 56 BILDBESKRIVNING: Vittnen i ett land där vår verksamhet är begränsad träffas i ett privat hem. De är fritidsklädda för att inte dra uppmärksamheten till sig.