Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Dopet – ett krav för de kristna

Dopet – ett krav för de kristna

”Detta räddar nu också er, nämligen dop.” (1 PETR. 3:21)

SÅNGER: 52, 41

1, 2. a) Hur reagerar en del föräldrar när deras barn vill bli döpta? b) Varför får dopkandidater frågan om de har överlämnat sig åt Jehova? (Se den inledande bilden.)

MARIA reste sig upp tillsammans med de andra som ville bli döpta. Med klar och tydlig röst svarade hon ja på de två frågor som talaren ställde, och strax efteråt blev hon döpt.

2 Marias föräldrar, som satt i närheten och såg på, var så stolta och glada över att deras dotter hade bestämt sig för att överlämna sitt liv åt Jehova och bli döpt. Men Marias mamma hade haft sina funderingar. Hon hade undrat: Är Maria för ung för att bli döpt? Förstår hon verkligen allvaret i det hon vill göra? Skulle det vara bättre om hon väntade lite? Många föräldrar ställer sig sådana frågor när deras barn säger att de vill bli döpta. (Pred. 5:5) Att överlämna sig och bli döpt är trots allt det viktigaste beslutet man kan ta i livet. (Se rutan ” Har du överlämnat dig åt Jehova?”)

3, 4. a) Vad jämförde Petrus dopet med? b) Varför var det en bra illustration?

 3 När aposteln Petrus behandlade det här ämnet gjorde han en koppling mellan dopet och att Noa byggde arken. Han skrev: ”Det som svarar mot detta räddar nu också er, nämligen dop.” (Läs 1 Petrus 3:20, 21.) Arken var ett påtagligt, synligt bevis för att Noa verkligen ville göra Guds vilja. Noa utförde troget det uppdrag som Jehova hade gett honom. Ja, tack vare Noas tro blev både han och hans familj räddade igenom den stora översvämningen. Vad var det Petrus ville hjälpa oss att förstå?

4 På samma sätt som arken stod där som ett monument över Noas tro blir dopet ett tydligt tecken för dem som bevittnar det. Ett tecken på vad? På att den som blir döpt har satt tro till Kristus lösenoffer och uppståndelse och har överlämnat sig åt Jehova. I likhet med Noa utför de som blir döpta troget det uppdrag som Gud har gett dem. Och precis som Jehova bevarade Noa igenom den stora översvämningen kommer han att rädda sina lojala döpta tjänare när den här onda världen tillintetgörs. (Mark. 13:10; Upp. 7:9, 10) Det här visar hur viktigt överlämnandet och dopet är. Det är inget man bara kan skjuta framför sig, för då äventyrar man sina utsikter till evigt liv.

5. Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

5 Med tanke på hur viktigt dopet är behöver vi få svar på tre frågor: Vad säger Bibeln om dopet? Vad måste man göra innan man kan bli döpt? Varför behöver vi tänka på hur viktigt dopet är när vi studerar Bibeln med våra barn eller någon annan?

 VAD BIBELN SÄGER OM DOP

6, 7. a) Förklara vad Johannes dop stod för. b) Vems dop skilde sig från alla andras, och varför det?

6 Första gången Bibeln nämner dop är i samband med Johannes döparen. (Matt. 3:1–6) Varför kom människor till honom för att bli döpta? För att visa att de hade ångrat sina synder mot Moses lag. Men det viktigaste dop som Johannes förrättade hade ingenting med ånger att göra. Johannes hade den stora förmånen att få döpa Jesus, Guds fullkomlige son. (Matt. 3:13–17) Han hade aldrig begått någon synd och hade ingenting att ångra. (1 Petr. 2:22) Så varför blev han döpt? För att visa att han ville använda sitt liv till att göra Guds vilja. (Hebr. 10:7)

7 Under den tid Jesus predikade här på jorden började även hans lärjungar döpa andra. (Joh. 3:22; 4:1, 2) De som döptes av lärjungarna hade också ångrat sina synder mot Moses lag. Men efter Jesus död och uppståndelse skulle dopet få en helt annan innebörd för hans efterföljare.

8. a) Vilken befallning gav Jesus sina efterföljare efter sin uppståndelse? b) Vad är innebörden i det kristna dopet?

8 Kort efter sin uppståndelse år 33 v.t. visade sig Jesus för mer än 500 män och kvinnor och förmodligen även barn. Det kan ha varit vid det tillfället som han sa: ”Gå därför och gör lärjungar av människor av alla nationerna, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er.” (Matt. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6) Jesus befallde alltså sina efterföljare att göra lärjungar. Och han visade att dopet var ett krav för alla som ville ta på sig det kristna ”oket”, dvs. bli hans lärjungar. (Matt. 11:29, 30) För att kunna tillbe Jehova på ett sätt som han godkänner måste man erkänna och acceptera den roll Jesus har i att genomföra Jehovas vilja. Först därefter kan man bli döpt. Det här är det enda vattendop som har Guds godkännande. Bibeln visar tydligt att de första kristna förstod hur viktigt dopet var. Och de sköt inte upp dopet och tänkte att de kunde vänta med det. (Apg. 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33)

SKJUT INTE UPP DET

9, 10. Vad kan berättelserna om den etiopiske mannen och aposteln Paulus lära oss om dopet?

9 (Läs Apostlagärningarna 8:35, 36.) Tänk på exemplet med den etiopiske proselyt som hade tillbett i Jerusalem och var på väg hem. Jehovas ängel sände Filippus till honom, och Filippus förkunnade ”de goda nyheterna om Jesus” för honom. Hur reagerade han? Han förstod hur viktigt det var att erkänna Jesus som sin Herre och ville leva upp till Jehovas krav för de kristna. Så han bad att få bli döpt där och då.

10 Ett annat exempel är en judisk man som förföljde de kristna. Hela den judiska nationen var överlämnad åt Jehova. Men judarna hade förlorat sitt särskilda förhållande till honom. Den här mannen var väldigt engagerad i judendomens traditioner, men så hände något. Den uppståndne Jesus, som han trodde var död, talade direkt till honom från himlen. Hur reagerade mannen? Han tog tacksamt emot hjälp från Ananias, som var en lärjunge till Jesus. Bibeln säger att han sedan ”steg upp  och blev döpt”. (Apg. 9:17, 18; Gal. 1:14) Du har säkert redan listat ut att det här handlar om den man som senare blev känd som aposteln Paulus. Lägg märke till att han blev döpt på en gång. När han förstod att Gud använde Jesus för att utföra sin vilja lät han ingen tid gå förlorad. (Läs Apostlagärningarna 22:12–16.)

11. a) Vad ligger bakom beslutet att bli döpt? b) Hur påverkas vi när någon blir döpt?

11 Det är på liknande sätt med många som studerar Bibeln i dag, unga som gamla. De som har tro och verkligen uppskattar sanningarna i Bibeln är ivriga att överlämna sig åt Jehova och bli döpta. Doptalet är något som vi alltid ser fram emot vid våra sammankomster. Vi blir så glada när någon tar emot sanningen och bestämmer sig för att bli döpt. Och föräldrar blir såklart lyckliga när deras barn tar det här steget. Under tjänsteåret 2017 var det mer än 284 000 som blev döpta för att visa att de hade överlämnat sig åt Jehova. (Apg. 13:48) Helt klart insåg de här nya lärjungarna att dopet är ett krav för de kristna. Men vad var det som ledde fram till det beslutet?

12. Vilka steg måste man ta innan man kan bli döpt?

12 Innan man kan bli döpt måste man bygga upp en tro som grundar sig på ingående kunskap om Gud, om hans vilja med jorden och människan och om allt han har gjort för att rädda mänskligheten. (1 Tim. 2:3–6) En sådan tro gör att man blir motiverad att följa Jehovas upphöjda normer och att hålla sig borta från allt som han hatar. (Apg. 3:19) Det här är viktigt, för ett överlämnandelöfte betyder inget för Jehova om man samtidigt fortsätter att göra sådant som han hatar. (1 Kor. 6:9, 10) Men det räcker inte med att bara följa Jehovas moralnormer. Den som vill överlämna sitt liv åt Jehova behöver också vara med på församlingens möten och regelbundet predika de goda nyheterna och undervisa andra. Det här är något som förväntas av dem som vill följa Kristus. (Apg. 1:8) Det är inte förrän man har tagit alla de här stegen som man kan överlämna sitt liv åt Jehova i en personlig bön och sedan visa detta offentligt genom att bli döpt.

ETT MÅL FÖR DEM SOM STUDERAR BIBELN

Hur kan du hjälpa den du studerar med att förstå hur viktigt dopet är? (Se paragraf 13.)

13. Varför måste vi komma ihåg att dopet är ett krav för de kristna?

13 När vi studerar med våra barn och andra och hjälper dem att ta dessa steg, behöver vi påminna oss själva om att dopet är ett krav för de kristna. Då kommer vi inte att tveka att ta upp det här ämnet vid lämpliga tillfällen, utan vara tydliga med hur viktigt överlämnandet och dopet är. Vi vill ju verkligen att våra barn och andra som studerar Bibeln ska göra framsteg och bli döpta!

14. Varför pressar vi inte någon att bli döpt?

14 Naturligtvis ska varken föräldrar eller andra i församlingen pressa någon att bli döpt. Det är inte så Jehova vill ha det. Han tvingar ingen. (1 Joh. 4:8) När vi undervisar andra måste vi i stället betona hur viktigt det är att de utvecklar ett personligt förhållande till Jehova. Då kommer det att vara deras egen tacksamhet för sanningen och deras egen önskan att leva som kristna som motiverar dem att bli döpta. (2 Kor. 5:14, 15)

15, 16. a) Finns det någon rätt ålder för att bli döpt? Förklara. b) Varför måste man bli döpt som ett Jehovas vittne även om man tidigare blivit döpt i ett annat samfund?

 15 Det finns ingen rätt ålder för att bli döpt. Alla är olika, och en del växer och mognar snabbare än andra. Många blir döpta när de är unga, och de fortsätter att vara trogna mot Jehova när de blir äldre. Andra lär känna Bibelns sanning lite senare i livet och blir döpta när de har kommit upp i åren. En del har varit över 100 år!

16 En äldre kvinna frågade systern som studerade med henne om det verkligen var nödvändigt att hon blev döpt en gång till. Hon hade blivit döpt i flera olika samfund under årens lopp. Tillsammans gick de igenom några verser i Bibeln som svarade på den frågan. När kvinnan förstod vad som var rätt enligt Bibeln dröjde det inte länge förrän hon döpte sig, trots att hon var närmare 80. Ja, för att dopet ska vara giltigt måste det bygga på att man verkligen vet vad Jehovas vilja är. Även om nya lärjungar har blivit döpta i ett annat samfund tidigare, måste de alltså bli döpta igen. (Läs Apostlagärningarna 19:3–5.)

17. Vad är det bra att man tänker på den dag man blir döpt?

17 Dopdagen är verkligen en speciell dag med mycket glädje, men den innehåller också allvar. Att leva upp till sitt överlämnande och vara en efterföljare till Jesus inbegriper hårt arbete. Det var därför Jesus liknade det vid ett ok. Hans lärjungar ska ”inte längre ... leva för sig själva, utan för honom som dog för dem och blev uppväckt”. (2 Kor. 5:15; Matt. 16:24)

18. Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

18 Det var sådana här funderingar som gjorde att Marias mamma ställde frågorna som nämndes i inledningen av artikeln. Om du själv är förälder kanske du har undrat: Är mitt barn redo för dopet? Har han eller hon tillräckligt mycket kunskap för att överlämna sig åt Gud? Hur blir det med andra mål som gäller utbildning och arbete? Vad händer om han eller hon blir döpt och sedan begår en allvarlig synd? I nästa artikel ska vi se närmare på de frågorna och hur föräldrar kan ha en balanserad syn på dopet.