Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Låter du ditt hjärta påverkas av det som står skrivet?

Låter du ditt hjärta påverkas av det som står skrivet?

”Det som hände ... skrevs ner till varning för oss, över vilka slutet på tingens ordningar har kommit.” (1 KOR. 10:11)

SÅNGER: 11, 61

1, 2. Varför ska vi se närmare på fyra av kungarna i Juda?

OM DU såg att någon halkade omkull på en stig, skulle du då inte vara extra försiktig om du sedan själv skulle gå där? Genom att se på andras misstag kan vi få hjälp att undvika att göra liknande misstag. Samma sak gäller på ett andligt plan. Vi kan lära oss mycket av andras misstag, bland annat de som finns nedtecknade i Bibeln.

2 De fyra kungarna i Juda som vi läste om i förra artikeln tjänade Jehova med odelat hjärta. Men de gjorde också en del allvarliga misstag. Vad kan vi lära oss av det som hände dem, och hur kan vi undvika att själva göra något liknande? Hur kan vi med andra ord få nytta av det ”som skrivits förr ... till vår undervisning”? (Läs Romarna 15:4.)

DET LEDER TILL KATASTROF ATT LITA PÅ MÄNSKLIG VISHET

3–5. a) Vilket misstag gjorde Asa fastän han tjänade Jehova helhjärtat? b) Vad kan ha fått Asa att förlita sig på människor när Basa drog upp mot Juda?

3 Vi ska börja med att granska Asas exempel och se hur Guds ord kan påverka vårt liv. Asa förtröstade på Jehova när en  miljon etiopier drog upp mot Juda, men däremot gjorde han inte det när Basa, Israels kung, började befästa Rama, som låg nära gränsen till Asas område. (2 Krön. 16:1–3) Vid det senare tillfället förlitade han sig i stället på sin egen förmåga och mutade den arameiske kungen Ben-Hadad för att han skulle angripa Basa. Fungerade det? Bibeln säger: ”Så snart Basa hörde det upphörde han att bygga på Rama och inställde sitt arbete.” (2 Krön. 16:5) Så till en början verkade det faktiskt som att Asas strategi fungerade.

4 Men hur såg Jehova på Asas handlingssätt? Han sände siaren Hanani och lät honom tillrättavisa Asa för att han inte hade förlitat sig på Jehova. (Läs 2 Krönikeboken 16:7–9.) Hanani sa: ”Från och med nu kommer det att vara krig mot dig.” Basa var inte längre något hot, men under resten av Asas liv fick han och hans folk utkämpa många krig.

5 Som vi såg i förra artikeln var Asa trogen mot Jehova av hela sitt hjärta. (1 Kung. 15:14) Jehova godkände Asa och såg att han i det stora hela var hängiven och gjorde hans vilja. Men samtidigt fick Asa skörda konsekvenserna av sitt oförståndiga beslut. Vad kan ha fått honom att lita mer på sig själv och Ben-Hadad än på Jehova? Trodde han kanske att diplomati eller militär taktik skulle ge bättre resultat än att be Gud om hjälp? Kan det ha varit dåliga rådgivare som fick honom på sådana tankar?

6. Vad kan vi lära oss av Asas misstag? Ge ett exempel.

6 Vad kan vi lära oss av Asas misstag? När vi ställs inför problem som känns övermäktiga kanske det är lätt att se att vi behöver förlita oss på Jehova. Men hur är det när vi brottas med mindre problem i vardagen? Fastnar vi ibland i ett mänskligt tänkesätt och försöker lösa dem på egen hand? Eller försöker vi hitta principer i Bibeln, tillämpa dem och på så sätt visa att vi litar på Jehovas sätt att lösa problem? Tänk dig till exempel att din familj ibland sätter sig på tvären när du ska gå på ett möte eller en sammankomst. Ber du då Jehova om hjälp att hantera den situationen? Eller tänk dig att du har sökt jobb en längre tid och till slut får komma på en anställningsintervju. Skulle du då berätta att du går på möten varje vecka och att du inte är beredd att missa dem? Vilket problem vi än ställs inför har vi nytta av att följa rådet i Psalm 37:5: ”Vältra över din väg på Jehova, ja, förlita dig på honom, och han skall handla.”

HUR KAN DÅLIGT UMGÄNGE PÅVERKA OSS?

7, 8. Vilka misstag gjorde Jehosafat, och vad ledde det till? (Se den inledande bilden.)

7 Hur var det då med Asas son Jehosafat? Han hade många fina egenskaper, och när han förlitade sig på Jehova gjorde han mycket som var bra. Men han fattade också en del dåliga beslut. Till exempel ingick han en allians med den onde kung Ahab i det norra riket och lät sin son gifta sig med Ahabs dotter. Och han gick ut i strid tillsammans med Ahab mot araméerna, trots att profeten Mikaja hade varnat honom för att göra det. Jehosafat var en hårsmån från att bli dödad i den striden. (2 Krön. 18:1–32) När han sedan återvände till Jerusalem frågade profeten Jehu: ”Är det den ondskefulle man skall hjälpa, och är det dem som hatar Jehova du skall älska?” (Läs 2 Krönikeboken 19:1–3.)

8 Lärde sig Jehosafat något av sina erfarenheter med Ahab och av profeten  Jehus varnande ord? Det verkar tyvärr inte så. Han älskade fortfarande Jehova och ville göra det som var rätt, men oförståndigt nog allierade han sig med ännu en fiende till Jehova, kung Ahasja, Ahabs son. Jehosafat och Ahasja byggde skepp tillsammans, men skeppen kom aldrig i väg som det var tänkt, utan slogs i spillror. (2 Krön. 20:35–37)

9. Hur kan vi påverkas av dåligt umgänge?

9 Vad kan vi lära oss av det som hände Jehosafat? På det hela taget var han en god kung. Han gjorde det som var rätt och ”sökte Jehova av hela sitt hjärta”. (2 Krön. 22:9) Men han var inte immun mot följderna av att umgås med fel personer. Tänk på det som står i Ordspråksboken 13:20: ”Den som vandrar med de visa blir vis, men den som umgås med de enfaldiga går det illa.” Å ena sidan vill vi ju hjälpa intresserade personer att lära känna sanningen. Men samtidigt utsätter vi oss för risker om vi i onödan umgås med sådana som inte tjänar Jehova. I fallet med Jehosafat höll hans samröre med Ahab på att kosta honom livet.

10. a) Vad kan den som vill gifta sig lära av exemplet med Jehosafat? b) Vad måste vi komma ihåg?

10 Vilken praktisk lärdom kan vi ta med oss från exemplet med Jehosafat? Tänk dig att en broder eller syster börjar få känslor för någon som inte älskar Jehova. Han eller hon kanske tänker att det inte går att hitta någon lämplig partner bland Guds folk. Eller också kanske släktingar som inte är med i sanningen försöker pressa honom eller henne att gifta sig ”innan det är för sent”. En del kanske känner det som en syster som sa: ”Vi är förprogrammerade att vilja ha kärlek och kamratskap.” Hur ska en kristen hantera en sådan situation? Det kan vara till hjälp att tänka igenom hur det gick för kung Jehosafat. Han vände sig för det mesta till Gud för att få vägledning. (2 Krön. 18:4–6) Men vad hände när han umgicks med Ahab, som inte älskade Jehova? Jehosafat borde ha kommit ihåg att Jehova söker efter dem som tjänar honom helhjärtat. Även i vår tid ”sveper hans ögon över hela jorden, för att han  skall kunna visa sin styrka” till nytta för oss. (2 Krön. 16:9) Han förstår vår situation och älskar oss. Är du övertygad om att Gud kommer att fylla ditt behov av kärlek och kamratskap? Förr eller senare kommer han att göra det – var så säker!

Var medveten om faran med att bli ojämnt sammanokad med någon som inte tjänar Jehova. (Se paragraf 10.)

AKTA DIG FÖR ETT HÖGMODIGT HJÄRTA

11, 12. a) Hur visade Hiskia vad som fanns i hans hjärta? b) Varför förlät Jehova Hiskia?

11 Det vi kan lära oss av exemplet med Hiskia har med vårt hjärta att göra. Vid ett tillfälle hjälpte Jehova Hiskia att se vad som verkligen fanns i hans hjärta. (Läs 2 Krönikeboken 32:31.) När Hiskia blev svårt sjuk lät Jehova en skugga gå baklänges som ett tecken på att han skulle bli frisk. Senare verkar det som att Babylons furstar ville få veta mer om det här tecknet och därför skickade sändebud till Hiskia. (2 Kung. 20:8–13; 2 Krön. 32:24) Jehova gav honom inte några riktlinjer för hur han skulle ta emot dem. Bibeln säger att Jehova ”övergav honom” för att se vad han skulle göra. Hiskia visade männen från Babylon ”hela sin skattkammare”. Det här oförståndiga handlingssättet visade vad som fanns i hans hjärta.

12 Bibeln säger inte uttryckligen vad det var som gjorde att Hiskias hjärta blev högmodigt. Kan det ha varit att han segrade över assyrierna eller blev frisk genom ett underverk? Eller var det att han fick ”mycket stor rikedom och ära”? Hur som helst blev han stolt och visade ingen tacksamhet för den godhet som Jehova hade visat honom. Så tragiskt! Han hade tjänat Jehova av hela sitt hjärta, men under en tid handlade han på ett sätt som sårade Jehova. Längre fram sägs det dock att ”Hiskia ödmjukade sig” och att Gud förlät honom. (2 Krön. 32:25–27; Ps. 138:6)

13, 14. a) När skulle Jehova kunna låta oss klara oss på egen hand för att se vad som finns i vårt hjärta? b) Hur bör vi reagera när vi får beröm?

13 Vad har vi för nytta av att begrunda skildringen om Hiskia? Tänk på att Hiskias högmodiga inställning blev uppenbar strax efter att Jehova hade besegrat Sanherib och botat Hiskias livshotande sjukdom. Så om vi gör bra ifrån oss i något avseende, skulle det då kunna vara så att Jehova låter oss klara oss på egen hand, så att säga, för att det som finns i vårt hjärta ska komma fram? Tänk dig till exempel att en broder har lagt ner mycket tid och energi på att förbereda ett tal och sedan hållit det inför en stor åhörarskara. Efteråt får han massor av beröm för sin insats. Hur kommer han att reagera på det?

14 När vi får beröm är det bra att tänka på Jesus ord: ”När ni har gjort allt som har anvisats er, säg då: ’Vi är odugliga slavar. Vad vi har gjort är bara vad vi borde göra.’” (Luk. 17:10) Vi kan dra ytterligare en lärdom av Hiskias erfarenhet. Hans högmodiga inställning blev tydlig när han inte visade uppskattning för att Jehova hade hjälpt honom. Om vi får beröm, vad kan då hjälpa oss att vara ödmjuka? Vi kan meditera över allt som Jehova har gjort för oss. Och vi kan berätta för andra om honom och hur han har hjälpt oss. Han stöder sitt folk genom både Bibeln och sin heliga ande.

TÄNK EFTER FÖRE

15, 16. Varför förlorade Josia Guds beskydd och sitt eget liv?

15 Vad kan vi slutligen lära oss av det som hände kung Josia? Han var en  god kung, men han gjorde ett misstag som ledde till att han förlorade livet. (Läs 2 Krönikeboken 35:20–22.) Josia ”drog ut för att möta” Neko, Egyptens kung, trots att Neko uttryckligen talade om för Josia att det inte var honom han var på väg att strida mot. Bibeln säger att Nekos ord kom ”från Guds mun”. Så varför drog Josia ut mot Neko? Bibeln säger inget om det.

16 Hur skulle Josia ha kunnat ta reda på om Nekos ord kom från Jehova? Han skulle till exempel ha kunnat fråga profeten Jeremia. (2 Krön. 35:23, 25) Men det står inget i Bibeln om att han gjorde det. Dessutom var ju Neko på väg mot Karkemish. Han var alltså inte på väg mot Jerusalem, utan skulle strida mot ”ett annat hus”. Inte heller var Jehovas namn inblandat, för Neko smädade varken Jehova eller hans folk. Så när Josia drog ut för att strida mot Neko visade han verkligen dåligt omdöme. Vad kan vi lära oss av det här? När vi ställs inför ett problem är det viktigt att vi tar reda på vad Jehova vill att vi ska göra.

17. Hur kan vi undvika att upprepa Josias misstag när vi ställs inför problem?

17 Om ett problem dyker upp behöver vi ta reda på vilka bibliska principer som kan vara till hjälp och hur vi ska tillämpa dem på ett balanserat sätt. I vissa fall kanske vi vill be de äldste om råd. Vi kanske har tänkt igenom vad vi redan känner till om ämnet, och vi kanske till och med har forskat i litteraturen. Men det kan finnas fler bibliska principer som är relevanta, och en äldste kanske kan hjälpa oss att hitta dem. Tänk till exempel att en syster har en man som inte är ett vittne. Hon vet att hon har ett ansvar att predika de goda nyheterna. (Apg. 4:20) Tänk nu att hon har planerat att gå ut i tjänsten en viss dag, men så vill hennes man att hon ska stanna hemma. Han tycker att de inte har haft så mycket tid för varandra på sistone, och nu vill han att de ska göra något tillsammans. Hon kanske tänker på olika bibelverser som kan hjälpa henne att fatta rätt beslut. Hon vet att hon måste lyda Gud och att Jesus har befallt oss att göra lärjungar. (Matt. 28:19, 20; Apg. 5:29) Men hon vet också att hon behöver underordna sig sin man och vara resonlig. (Ef. 5:22–24; Fil. 4:5) Vill hennes man att hon inte ska gå ut i tjänsten alls, eller är det bara just den här dagen han vill att hon ska göra något annat? Vi behöver ha balans när vi anstränger oss för att göra Guds vilja och ha ett gott samvete.

TJÄNA JEHOVA MED ODELAT OCH GLATT HJÄRTA

18. Vad har vi för nytta av att meditera över exemplen med de fyra kungarna?

18 Eftersom vi är ofullkomliga kanske vi ibland begår samma misstag som de fyra kungar vi nu har läst om. Vi kanske 1) förlitar oss på oss själva, 2) väljer fel umgänge, 3) utvecklar en högmodig inställning eller 4) fattar beslut utan att ta reda på vad Jehova vill att vi ska göra. Visst är vi glada över att Jehova ser det goda i oss, precis som han såg det goda i de fyra kungarna. Han ser också hur mycket vi älskar honom och hur gärna vi vill tjäna honom helt och fullt. Det är därför han har gett oss varnande exempel som hjälper oss att undvika allvarliga misstag. Så låt oss meditera över de här skildringarna och vara tacksamma över att Jehova har gjort dem tillgängliga för oss!