Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 21

Låt dig inte luras av ”den här världens vishet”

Låt dig inte luras av ”den här världens vishet”

”Den här världens vishet är ... dårskap i Guds ögon.” (1 KOR. 3:19)

SÅNG 98 Skriften – inspirerad av Gud

ÖVERSIKT *

1. Hur hjälper Bibeln oss?

JEHOVA är vår store Undervisare, och därför kan vi ta oss igenom vilka problem vi än ställs inför. (Jes. 30:20, 21) Han har gett oss Bibeln så att vi ”inte behöver sakna något”, utan kan vara ”fullständigt ... [rustade] för alla slags goda gärningar”. (2 Tim. 3:17) När vi lever efter Bibeln blir vi visare än de som föredrar ”den här världens vishet”. (1 Kor. 3:19; Ps. 119:97–100)

2. Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

2 Som vi ska se kan världens vishet ofta tala till våra själviska önskningar. Så ibland kan det vara svårt att inte tänka och agera som människor i världen gör. Det är av goda skäl som Bibeln säger: ”Se upp så att ingen fångar er med hjälp av den filosofi och det tomma bedrägeri som bygger på mänsklig tradition.” (Kol. 2:8) I den här artikeln ska vi se närmare på två tomma bedrägerier som fått allt större fäste i den här världen. I båda fallen ska vi se varför ”världens vishet är ... dårskap” och varför visheten i Guds ord är vida överlägsen allt som världen har att erbjuda.

EN FÖRÄNDRAD SYN PÅ MORAL

3, 4. Hur förändrades synen på moral i början av 1900-talet?

3 I början av 1900-talet började det blåsa nya vindar på moralens område. Tidigare hade många menat att sex enbart hörde hemma inom äktenskapet och inte var något man pratade öppet om. Men de här normerna började vittra sönder, och en mer tillåtande, frigjord syn på sexualmoral tog över.

 4 Under det ”glada tjugotalet” skedde stora sociala förändringar. ”Filmer, teaterpjäser, sånger, böcker och reklam speglade intresset för sexinriktad underhållning”, skriver forskaren Shellie Clark. Under det årtiondet blev dansstilarna mer utmanande och klädstilarna mindre blygsamma. Som Bibeln hade förutsagt skulle människor i de sista dagarna ”älska njutningar”. (2 Tim. 3:4)

Jehovas folk tar inte efter världens låga moral. (Se paragraf 5.) *

5. Vad har hänt med världens syn på moralnormer sedan 60-talet?

5 På 60-talet blev det allt vanligare med samboförhållanden, homosexuella handlingar och skilsmässor. Och många former av underhållning innehöll alltmer vågade sexscener. I dag ser vi tydligt effekterna av de här sjunkande moralnormerna. En författare skriver att splittrade familjer, enföräldersfamiljer, känslomässiga sår, pornografiberoende och liknande kan kopplas till ”den avsaknad av sexualnormer som nu formar samhället”. * En annan konsekvens är den stora spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar, till exempel aids. Allt detta visar tydligt att världens vishet är dårskap. (2 Petr. 2:19)

6. Hur kan man säga att världens syn på moral spelar Satan i händerna?

6 Världens syn på sex spelar Satan i händerna. Äktenskap, sex och barnafödande är gåvor från Jehova, och helt säkert njuter Satan när människor har en respektlös syn på detta. (Ef. 2:2) De som lever omoraliskt trampar på de här fina gåvorna och riskerar att gå miste om det eviga livet. (1 Kor. 6:9, 10)

BIBELNS SYN PÅ SEXUALMORAL

7, 8. Vilken hedrande och sund syn på sex kommer fram i Bibeln?

7 Många människor som lever efter den här världens vishet hånar Bibelns moralnormer och hävdar att de inte är realistiska. De kanske undrar varför Gud skulle skapa oss med sexuella begär och sedan säga åt oss att inte leva ut dem. Det här resonemanget bygger på det felaktiga antagandet att vi människor måste följa varenda impuls vi får. Men Bibeln säger något annat. Den hedrar oss genom att visa att vi kan välja att stå emot felaktiga impulser. (Kol. 3:5) Dessutom har Jehova gjort det möjligt för oss att tillfredsställa  de naturliga sexuella behoven inom äktenskapet. (1 Kor. 7:8, 9) Ett gift par kan ha sex och njuta av det utan att behöva känna den ånger och otrygghet som omoraliska handlingar ofta skapar.

8 I kontrast till den här världen har Bibeln en väldigt sund syn på sex. Bibeln visar att sex kan ge njutning. (Ords. 5:18, 19) Men den säger också: ”Var och en av er ska veta hur man får kontroll över sin egen kropp, så att den kan vara helig och värdig. Ni ska inte låta er styras av girig och okontrollerad sexuell lust, vilket är vanligt bland nationerna som inte känner Gud.” (1 Thess. 4:4, 5)

9. a) Hur uppmuntrades Jehovas folk att följa visheten i Bibeln i början av 1900-talet? b) Vilket vist råd hittar vi i 1 Johannes 2:15, 16? c) Vilka omoraliska handlingar måste vi undvika enligt Romarna 1:24–27?

9 Jehovas folk lät sig inte luras av dem som hade ”förlorat all moralisk känsla” i början av 1900-talet. (Ef. 4:19) De såg igenom världens ”tomma bedrägeri” och försökte hålla sig så nära Jehovas normer som möjligt. I Vakt-Tornet för 15 juli 1926 sades det att män och kvinnor ”skola vara kyska och rena i tanke och i handling, särskilt i förhållande till det motsatta könet”. Vad som än hände i världen omkring dem följde Jehovas folk den överlägsna visheten i Bibeln. (Läs 1 Johannes 2:15, 16.) Vi är verkligen tacksamma för att vi har Bibeln! Vi är också tacksamma för att Jehova genom sin organisation ger oss andlig mat som är helt rätt i tiden och som hjälper oss att inte ta efter den här världens syn på moral. * (Läs Romarna 1:24–27.)

EN FÖRÄNDRAD SYN PÅ JAGET

10, 11. Vad har Bibeln förutsagt om de sista dagarna?

10 Bibeln förutsade att människor i de sista dagarna skulle vara egoistiska. (2 Tim. 3:1, 2) Det är knappast förvånande att en självisk inställning uppmuntras i världen. I ett uppslagsverk sägs det att ”självhjälpsböcker fick ett uppsving” på 70-talet och att en del av dem ”uppmanade läsarna att lära känna, acceptera och hylla sig själva”. I en sådan bok sades det till exempel: ”Du ska lära dig älska den vackraste, värdefullaste och mest spännande människa som finns – dig själv.” Boken uppmuntrade till en ”’jag’-religion i vilken en individ fattar beslut om sitt eget beteende, beslut som grundar sig på att han låter sitt eget samvete och lagarna i hans kultur arbeta för honom”. *

11 Låter det här tänkesättet bekant? Satan uppmuntrade Eva att göra något liknande. Han sa att hon kunde ”bli som Gud och få kunskap om gott och ont”. (1 Mos. 3:5) I dag har många så höga tankar om sig själva att ingen – inte ens Gud – får säga åt dem vad som är rätt och fel. Den här inställningen har blivit särskilt tydlig i människors syn på äktenskapet.

En kristen sätter andras behov först, och i synnerhet sin äktenskapspartners. (Se paragraf 12.) *

12. Vilken syn på äktenskapet är vanlig i världen?

12 Bibeln uppmanar gifta par att visa varandra ära och att hålla sina äktenskapslöften. Den uppmuntrar mannen och hustrun att vara beslutna att hålla ihop och säger att mannen ska ”lämna sin far och sin mor och hålla sig till  sin hustru, och de ska bli ett”. (1 Mos. 2:24) De som har påverkats av världens vishet säger däremot att man ska fokusera på sina egna behov. I en bok om skilsmässor sägs det att man ”vid en del ceremonier har ersatt det traditionella löftet att hålla ihop ’så länge vi båda lever’ med det mer begränsade löftet ’så länge vi båda älskar varandra’”. * En sådan lättvindig syn på äktenskapet har splittrat miljontals familjer och orsakat enorm känslomässig skada. Världens respektlösa syn på äktenskapet är helt klart dåraktig.

13. Vad är en anledning till att Jehova avskyr stolta människor?

13 Bibeln säger att ”Jehova avskyr de stolta”. (Ords. 16:5) Varför gör han det? Bland annat därför att de som har för höga tankar om sig själva återspeglar Satans arroganta inställning. Tänk bara, Satan trodde att Jesus – den som Gud använde till att skapa allt – skulle böja sig ner och tillbe honom! (Matt. 4:8, 9; Kol. 1:15, 16) Stolta människor kanske ser sig själva som visa, men i Guds ögon är deras vishet dårskap.

EN BIBLISK SYN PÅ JAGET

14. Hur hjälper Romarna 12:3 oss att ha en balanserad syn på oss själva?

14 Bibeln hjälper oss att ha en balanserad syn på oss själva. Den visar att det är viktigt att man tycker om sig själv. Jesus sa: ”Älska din medmänniska som dig själv”, vilket visar att man måste ta hand om och bry sig om sig själv. (Matt. 19:19) Men däremot ska vi inte sätta oss själva högre än andra. Bibeln säger: ”Var inte omedgörliga eller självupptagna, utan var ödmjuka och tänk högre om andra än om er själva.” (Fil. 2:3; läs Romarna 12:3.)

15. Varför skulle du säga att Bibelns råd om hur vi ska se på oss själva fungerar i praktiken?

 15 Många tyckare i världen skulle avfärda Bibelns råd på det här området. De skulle säga att man bara blir sårbar och utnyttjad om man tänker att andra är bättre än en själv. Men frågan är: Vad har den egocentriska attityden i Satans värld lett till? Vad har du själv lagt märke till? Är själviska människor lyckliga? Har de lyckliga familjer? Har de riktiga vänner? Har de en nära vänskap med Gud? Med tanke på vad du själv har sett, vad får bäst resultat – att följa världens vishet eller visheten i Bibeln?

16, 17. Vad kan vi vara tacksamma för, och varför det?

16 Människor som följer råden från världens ”visa” är som en turist som frågar en annan turist om vägen när båda gått vilse. Jesus sa så här om dem som ansågs visa på hans tid: ”De är blinda ledare. Om en blind leder en blind faller båda i gropen.” (Matt. 15:14) Ja, världens vishet är verkligen dårskap i Guds ögon.

Trogna vittnen ser med glädje tillbaka på sitt liv i tjänsten för Jehova. (Se paragraf 17.) *

17 Bibelns råd har alltid visat sig vara ”till stort värde för undervisning, tillrättavisning, korrigering och övning enligt Guds rättfärdiga normer”. (2 Tim. 3:16) Vi kan verkligen vara tacksamma för att Jehova genom sin organisation har skyddat oss från den här världens vishet. (Ef. 4:14) Den andliga maten ger oss den styrka vi behöver för att kunna hålla fast vid normerna i hans ord. Vilken förmån vi har som får bli vägledda av Bibelns oslagbara vishet!

SÅNG 54 ”Här är vägen”

^ § 5 Den här artikeln kommer att göra oss ännu mer övertygade om att Jehova är den ende som kan ge oss pålitlig vägledning. Vi ska se vilka tragiska följder det får när man följer den här världens vishet och vilken nytta man har av att tillämpa visheten i Guds ord.

^ § 5 G. Kuby, The Global Sexual Revolution: Destruction of Freedom in the Name of Freedom.

^ § 9 Se till exempel Ungdomar frågar – svar som fungerar, band 1, kap. 24–26, och band 2, kap. 4, 5.

^ § 10 St. James Encyclopedia of Popular Culture; W.W. Dyer, Älska dig själv eller Inte sämre än man gör sig.

^ § 12 B.D. Whitehead, The Divorce Culture.

^ § 53 BILDBESKRIVNING: Vi ser ett gift par i olika situationer under deras liv tillsammans. De samarbetar i tjänsten i slutet av 60-talet.

^ § 55 BILDBESKRIVNING: På 80-talet tar mannen hand om sin fru under en sjukdomsperiod, och dottern är vid sin mammas sida.

^ § 57 BILDBESKRIVNING: I dag tänker de tillbaka på många fina minnen från sina år i tjänsten för Jehova. Deras vuxna dotter med familj delar deras glädje.