Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 22

Bli bättre på att studera

Bli bättre på att studera

Avgör ”vad som är verkligt viktigt”. (FIL. 1:10)

SÅNG 35 Avgör vad som är verkligt viktigt

ÖVERSIKT *

1. Varför kan det ibland ta emot att studera?

NU FÖR TIDEN är det många som verkligen sliter hårt för att försörja sig. Många av våra bröder och systrar måste jobba mycket bara för att få ihop till det allra nödvändigaste. Andra pendlar flera timmar om dagen för att ta sig till och från jobbet. Och många har fysiskt tunga jobb. När våra hårt arbetande bröder och systrar äntligen kommer hem efter en lång dag är de ofta helt slut. Det sista många känner för är att studera.

2. När studerar du?

2 Men faktum är att vi måste ta oss tid att studera Bibeln och våra publikationer. Och inte bara läsa, utan verkligen studera. Det är absolut nödvändigt för att vi ska kunna ha ett bra förhållande till Jehova och få leva för evigt. (1 Tim. 4:15, 16) En del går upp tidigt på morgonen och studerar när hemmet är lugnt och stilla och tankarna klara efter nattens vila. Andra avsätter några minuter i lugn och ro på kvällen för att studera och begrunda.

3, 4. Vilka justeringar har gjorts av mängden material som ges ut, och varför det?

3 Du håller säkert med om att det är viktigt att hinna studera. Men vad ska vi studera? ”Det är så mycket att läsa”, kanske du säger. ”Jag hinner inte med!” En del hinner läsa och titta på allt som kommer från organisationen, men många av våra bröder och systrar tycker att det är svårt att hinna. Den styrande kretsen inser att det är så. Och därför har mängden material som ges ut nyligen minskats, både i tryckt och elektroniskt format.

 4 Jehovas vittnens årsbok, till exempel, är nedlagd eftersom vi får så många trevliga erfarenheter på jw.org® och i månadsprogrammen på JW Broadcasting®. Och Vakna! och den allmänna upplagan av Vakttornet ges bara ut tre gånger om året. De här justeringarna gjordes inte för att vi skulle få mer tid över till annat. De gjordes för att vi skulle kunna vara mer fokuserade på det ”som är verkligt viktigt”. (Fil. 1:10) Nu ska vi se hur du kan prioritera rätt och få ut så mycket som möjligt av ditt personliga studium.

PRIORITERA

5, 6. Vad måste vi studera?

5 Vad är viktigast att studera? Vi vill absolut lägga tid på Guds ord, Bibeln, varje dag. Antalet verser som ingår i församlingens bibelläsning varje vecka har minskats för att vi ska få mer tid att begrunda det vi läser och hinna kolla upp olika detaljer. Vårt mål ska inte vara att bara hinna igenom ett visst material, utan att låta Bibelns budskap nå hjärtat och dra oss närmare Jehova. (Ps. 19:14)

6 Vad mer måste vi se till att studera? Det är viktigt att förbereda vakttornsstudiet, församlingens bibelstudium och resten av veckomötet. Det är också viktigt att läsa varje nummer av Vakttornet och Vakna!

7. Behöver vi må dåligt om vi inte hinner se och läsa allt som kommer ut på våra webbplatser?

7 ”Okej”, kanske du säger, ”men hur ska jag göra med allt som finns på jw.org och på JW Broadcasting? Det är ju så mycket!” Tänk så här: På en stor buffé kan det finnas massvis av olika goda rätter. Det är helt omöjligt för restauranggästerna att äta av allt, så de väljer några rätter. Du behöver alltså inte må dåligt om du inte hinner med allt som kommer ut digitalt. Läs och titta på det du kan. Nu ska vi se vad det innebär att studera och hur du kan få ut så mycket som möjligt av det.

STUDIUM KRÄVER ANSTRÄNGNING

8. Vad kan ingå i att förbereda vakttornsstudiet, och vad tycker du är fördelarna med att göra så?

8 När man studerar läser man fokuserat för att få ut något av det. Det handlar alltså inte om att skumma igenom en text och stryka under svaren. Så hur kan man till exempel förbereda vakttornsstudiet? Börja med att läsa översikten som finns innan artikeln. Fundera sedan över rubriken, underrubrikerna och repetitionsfrågorna. Läs sedan artikeln långsamt och noggrant. Lägg märke till kärnmeningen, som brukar vara den första meningen i varje paragraf. Kärnmeningen visar ofta vad som är huvudtanken i paragrafen. Medan du läser artikeln kan du fundera på hur varje paragraf hänger ihop med underrubriken och det övergripande temat. Skriv upp ord och begrepp du inte riktigt förstår och andra tankar som du skulle vilja läsa mer om.

9. a) Varför ska vi fokusera på bibelställena när vi studerar Vakttornet, och hur gör vi det? b) Vad ska vi göra när vi har läst en bibelvers enligt Josua 1:8?

9 Vakttornsstudiet är i själva verket ett bibelstudium. Lägg därför extra  energi på bibelställena, framför allt läsverserna. Tänk lite extra på nyckelord och nyckelfraser i verserna och hur de hänger ihop med poängen i paragrafen. Ta dig också tid att begrunda bibelverserna du läser och fundera på hur du kan tillämpa dem i ditt eget liv. (Läs Josua 1:8.)

Föräldrar, lär era barn att studera. (Se paragraf 10.) *

10. Varför är det viktigt att barnen får lära sig att studera, och vilken koppling har det till Hebréerna 5:14?

10 Föräldrar vill naturligtvis att familjestudiet ska vara en trevlig stund för barnen. Och föräldrarna ska alltid ha en plan för familjestudiet, men de behöver inte känna att de måste hitta på stora och spännande projekt varje vecka. Ibland kanske man kan titta på månadsprogrammet eller hålla på med något särskilt projekt, som att bygga en modell av arken. Men det är också viktigt att barnen får lära sig hur man studerar. De behöver till exempel lära sig hur man förbereder mötena och hur man tar reda på svaret på en fråga från en klasskompis. (Läs Hebréerna 5:14.) Om de får öva på att studera hemma, så blir det lättare för dem att vara koncentrerade under möten och sammankomster, även när det inte visas några filmer. Och man måste naturligtvis ta hänsyn till barnets ålder och personlighet när man avgör hur länge man ska studera.

11. Varför är det viktigt att vi lär dem vi studerar med att studera på egen hand?

11 Det är viktigt att de vi studerar Bibeln med lär sig att studera på egen hand. I början är vi nöjda om de har strukit under svaren till bibelkursen eller mötena. Men vi måste också lära dem att göra efterforskningar och gräva på djupet. Då kommer de att veta hur de ska göra för att hitta svar i vår litteratur när problem dyker upp i stället för att bara fråga någon i församlingen.

HA ETT TYDLIGT MÅL

12. Vilka mål kan man ha när man studerar?

12 Om du inte tycker om att läsa kanske det känns omöjligt att lära sig att tycka om att studera. Men det går! Börja med att studera korta stunder och öka tiden successivt. Ha ett tydligt mål när du studerar. Vårt huvudsakliga mål är såklart att fortsätta komma närmare Jehova.  Ett lite mer kortsiktigt mål kan vara att besvara en fråga någon har ställt eller att hitta material om ett specifikt problem du kämpar med.

13. a) Förklara hur en ung person skulle kunna göra för att försvara sin tro i skolan. b) Hur kan du tillämpa rådet i Kolosserna 4:6?

13 Går du i skolan? Då kanske de flesta i din klass tror på evolutionen. Du kanske skulle vilja försvara Bibelns syn men känner att du inte vet hur du ska göra. Då är det dags för ett studieprojekt! Du skulle kunna ha två mål med det projektet: 1) Bli mer övertygad om att Gud har skapat allt. 2) Bli bättre på att försvara sanningen. (Rom. 1:20; 1 Petr. 3:15) Börja med att fundera på vad dina klasskompisar använder som argument för att evolutionen stämmer. Använd sedan vår litteratur för att sätta dig in i ämnet ordentligt. Det kanske inte är så svårt som du tror att försvara din tro. Många tror på evolutionen bara för att någon de ser upp till gör det. Om du bara hittar en eller två saker som du kan berätta om, så kan det räcka för att ge ett bra svar till någon som verkligen undrar hur det ligger till. (Läs Kolosserna 4:6.)

HITTA STUDIEGLÄDJEN

14–16. a) Hur kan du få bättre grepp om en bibelbok som du inte vet så mycket om? b) Använd verserna som det hänvisas till för att förklara hur man kan få en mer komplett bild av bibelboken Amos. (Se rutan ” Gör Bibeln levande”.)

14 Tänk dig att vi ska läsa något från en av de så kallade småprofeterna på ett möte och att du inte har så bra koll på just den profeten. Det första steget skulle kunna vara att väcka nyfikenheten, så att du blir intresserad av att ta reda på mer om vad han skrev. Hur gör man det?

15 Börja med att fråga dig själv vad du vet om just den profeten. Vem var han? Var bodde han? Vad jobbade han med? Hans bakgrund skulle kunna förklara varför han valde vissa uttryck eller liknelser. Och när du sedan läser bibeltexten kan du försöka vara vaken för uttryck som avslöjar något om hans personlighet.

16 Sedan kan det vara bra att ta reda på under vilken tidsperiod bibelboken skrevs. Det är lätt gjort om man bläddrar fram ”Tabell över Bibelns böcker”, som finns i slutet av Nya världens översättning av Bibeln. Sedan skulle du kunna titta på tabellen över kungar och profeter som finns i Tillägg A6. Om det finns profetior i bibelboken du studerar om, kan det vara bra att veta hur situationen var när den skrevs. Vad hade folket i allmänhet för inställning och hur levde de? Vad hoppades profeten kunna hjälpa dem att ändra på? Vilka levde samtidigt som han? Det kanske inte räcker att läsa på ett ställe för att få en bra överblick. Om du till exempel vill få en bra bild av hur det var när Amos levde, skulle det vara till hjälp att läsa de stycken i 2 Kungaboken och 2 Krönikeboken som finns i parallellhänvisningarna i Amos 1:1. Dessutom kanske du skulle vilja läsa en del från Hosea, som förmodligen levde samtidigt som Amos. Alla de här källorna innehåller pusselbitar som kan ge dig en tydligare  bild av den tid då Amos levde. (2 Kung. 14:25–28; 2 Krön. 26:1–15; Hos. 1:1–11; Am. 1:1)

MISSA INTE DETALJERNA

17, 18. Hur kan ditt bibelstudium bli mer intressant om du stannar upp vid detaljer som till en början verkar oviktiga? (Använd exempel från paragrafen eller från ditt eget studium.)

17 Det är bra att ha en rejäl dos nyfikenhet när man läser Bibeln. Tänk dig att du läser Sakarja, kapitel 12, där Messias död förutsägs. (Sak. 12:10) När du kommer till vers 12 ser du att Natans släkt skulle sörja djupt när Messias dog. Och i stället för att bara läsa förbi det stannar du upp och funderar: ”Vad finns det för koppling mellan Natans släkt och Messias? Hur hittar jag mer information?” Det här kräver lite detektivarbete. En parallellhänvisning leder dig till 2 Samuelsboken 5:13, 14, där du ser att Natan var en av kung Davids söner. En annan parallellhänvisning, till Lukas 3:23, 31, visar att Jesus var en avkomling till Natan genom Maria. (Se studienot till Lukas 3:23, ”Josef var son till Heli”.) Nu börjar det bli riktigt intressant! Du visste ju att det hade förutsagts att Jesus skulle vara en av Davids avkomlingar. (Matt. 22:42) Men David hade fler än 20 söner. Det är ju helt fantastiskt att Sakarja säger att just Natans släkt skulle ha extra stor anledning att sörja Jesus död.

18 Vi kan se på ett annat exempel. I Lukas, kapitel 1, läser vi att ängeln Gabriel kom till Maria och berättade om sonen hon skulle få. Gabriel sa: ”Han kommer  att vara stor och kallas den Högstes son. Jehova Gud ska ge honom hans förfader Davids tron, och han ska regera som kung över Jakobs avkomlingar för evigt.” (Luk. 1:32, 33) Vi kanske fastnar för den första delen av budskapet, alltså att Jesus skulle ”kallas den Högstes son”. Men Gabriel sa också att Jesus skulle regera som kung. Vad kan Maria ha tänkt på när hon hörde det? Uppfattade hon det som att Jesus skulle ersätta kung Herodes eller bli en av hans efterträdare? Och om Jesus blev kung i Israel skulle ju Maria bli drottningmoder och hela familjen skulle få bo i det kungliga palatset. Men det står ingenstans att Maria ens tog upp den frågan med Gabriel. Det står heller ingenstans att Maria bad att få någon särskild position i Guds rike, som två av Jesus lärjungar gjorde. (Matt. 20:20–23) Den här lilla detaljen förstärker bilden av Maria som en extremt ödmjuk människa.

19, 20. Vad är målet när vi studerar enligt Jakob 1:22–25 och 4:8?

19 Kom ihåg att vårt huvudsakliga mål när vi studerar Bibeln och vår litteratur är att komma närmare Jehova. Vi vill också kunna göra en ärlig självanalys och inse vad vi behöver förändra för att Gud ska godkänna oss. (Läs Jakob 1:22–25; 4:8.) Så be Jehova om helig ande innan du börjar studera. Det är viktigt att vi ber honom om hjälp att få ut så mycket som möjligt av materialet och att se oss själva som han gör.

20 Vi vill alla vara som den person som beskrivs i Psalm 1:2, 3: ”[Han] har sin glädje i Jehovas lag och läser och begrundar den dag och natt. ... Allt han gör lyckas han med.”

SÅNG 88 Visa mig dina vägar

^ § 5 Jehova ger oss ett överflöd av material som vi kan titta på, läsa och studera. Den här artikeln kan hjälpa dig att avgöra vad du ska studera. Du kommer också att få några konkreta tips på hur du kan få ut så mycket som möjligt av ditt studium.

^ § 61 BILDBESKRIVNING: Föräldrar visar sina barn hur man förbereder vakttornsstudiet.

^ § 63 BILDBESKRIVNING: En broder lär sig mer om bibelskribenten Amos. Bilderna i bakgrunden visar vad som rör sig i broderns tankar när han läser bibelskildringen och begrundar den.