Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Låt inte kärleken svalna

Låt inte kärleken svalna

”På grund av den tilltagande laglösheten skall kärleken hos flertalet svalna.” (MATT. 24:12)

SÅNGER: 38, 128

1, 2. a) På vilka uppfylldes Jesus ord i Matteus 24:12 till en början? b) Hur visar Apostlagärningarna att de flesta av de första kristna fortsatte att visa kärlek? (Se den inledande bilden.)

JESUS förklarade för sina lärjungar hur man skulle känna igen ”avslutningen på tingens ordning”. Han sa bland annat att ”kärleken hos flertalet [skulle] svalna”. (Matt. 24:3, 12) De här orden stämde till att börja med in på judarna under det första århundradet. De menade att de var Guds folk, men de hade låtit kärleken till Gud svalna.

2 De flesta kristna på den tiden hade en helt annan inställning. De gick in för att ”förkunna de goda nyheterna om Messias” och visade att de älskade Gud och sina medmänniskor, både i och utanför församlingen. (Apg. 2:44–47; 5:42) Men några kristna hade tyvärr inte lika stark kärlek som tidigare.

3. Vad kan ha fått kärleken att svalna hos en del kristna?

3 Den uppståndne Jesus riktade sig till de första kristna i Efesos och sa: ”Jag [har] detta emot dig, att du har övergett den kärlek du först hade.” (Upp. 2:4) Vad hade hänt?  De kristna i Efesos kan ha påverkats av sin självcentrerade omgivning. (Ef. 2:2, 3) Precis som i många städer i dag så var moralen i Efesos mycket låg. Det var en välmående stad där många fokuserade på lyx, nöjen och ett bekvämt liv. Man lät själviska önskningar tränga undan den osjälviska kärleken, och skamlöshet och grov sexuell omoral hörde till vardagen.

4. a) På vilka sätt kan vi märka att kärleken har svalnat? b) På vilka tre områden måste vi hålla kärleken stark?

4 Vi kan se hur Jesus profetia uppfylls även i dag. Det är färre och färre som älskar Gud. Miljontals människor har vänt honom ryggen och hoppas i stället på att olika organisationer i världen ska lösa mänsklighetens problem. Så bland dem som inte tillber Jehova fortsätter kärleken att svalna. Och samma sak skulle faktiskt kunna hända Jehovas tjänare. Det var ju det som hände i församlingen i Efesos. Vi ska nu se på tre områden där vi måste hålla kärleken stark: 1) Vår kärlek till Jehova, 2) vår kärlek till sanningen i Bibeln och 3) vår kärlek till våra bröder och systrar.

KÄRLEKEN TILL JEHOVA

5. Varför måste vi älska Jehova?

5 Samma dag som Jesus varnade för att kärleken skulle svalna nämnde han vilken kärlek som är allra viktigast. Han sa: ”’Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.’ Detta är det största och första budet.” (Matt. 22:37, 38) Ja, att vi älskar Jehova hjälper oss att följa hans bud, vara uthålliga och hata det onda. (Läs Psalm 97:10.) Men Satan och hans värld försöker försvaga vår kärlek till Jehova.

6. Vad händer när människor förlorar kärleken till Gud?

6 Många i dag har en förvrängd syn på kärlek och älskar sig själva i stället för Gud. (2 Tim. 3:2) I Satans värld ligger fokus på ”köttets begär och ögonens begär och det högfärdiga skrytet med ens resurser i livet”. (1 Joh. 2:16) Paulus varnade för vad som kan hända om man i första hand försöker tillfredsställa sina egna begär. Han sa: ”Att man håller sinnet inriktat på köttet betyder nämligen död, ... för detta att man håller sinnet inriktat på köttet betyder fiendskap med Gud.” (Rom. 8:6, 7) De som låter livet kretsa kring pengar eller sex blir i slutändan bara besvikna och olyckliga. (1 Kor. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10)

7. Vilken fara ställs vi som kristna inför?

7 Många ateister, agnostiker och evolutionister för fram olika tankar och idéer som får människor att sluta älska Gud och tro på honom. De har övertygat många om att den som tror på en skapare måste vara naiv eller obildad. Samtidigt hyllas olika forskare, vilket drar bort människors uppmärksamhet från Skaparen. (Rom. 1:25) Sådana idéer skulle kunna påverka oss och försvaga vår relation till Jehova och vår kärlek till honom. (Hebr. 3:12)

8. a) Vad skulle kunna slå ner modet på oss? b) Vilken försäkran får vi i Psalm 136?

8 Vår tro på Jehova och kärlek till honom kan också försvagas om vi blir missmodiga. Vi lever i Satans onda  värld, så alla möter vi situationer som kan göra oss nedstämda. (1 Joh. 5:19) Vi kanske kämpar med ålderskrämpor, hälsoproblem eller ekonomiska problem. Eller så kanske vi brottas med dålig självkänsla eller är besvikna över våra egna misstag eller att livet inte blivit som vi tänkt oss. Men sådana omständigheter eller känslor är inte bevis på att Jehova har övergett oss. Tänk på de tröstande orden i Psalm 136:23, där det står: ”Han ... kom ihåg oss i vår förnedring: ty hans kärleksfulla omtanke varar till oöverskådlig tid.” Jehova bryr sig om oss när vi känner oss nere, och han kommer alltid att älska oss. Därför kan vi vara säkra på att han hör våra böner om hjälp och kommer att besvara dem. (Ps. 116:1; 136:24–26)

9. Vad hjälpte Paulus att hålla kärleken till Jehova stark?

9 Precis som psalmisten tänkte Paulus ofta på att Jehova alltid fanns där för honom, och det gav honom styrka. Han skrev: ”Jehova är min hjälpare; jag skall inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig?” (Hebr. 13:6) Det här hjälpte honom att tackla livets utmaningar. Även om han hade det svårt fick inte problemen slå ner modet på honom. Faktum är att han skrev flera uppmuntrande brev när han satt fängslad. (Ef. 4:1; Fil. 1:7; Filem. 1) Han värnade om sin kärlek till Jehova oavsett vad som hände. Hur fick han kraft till det? Han fortsatte att lita på ”all trösts Gud, som tröstar oss i all vår vedermöda”. (2 Kor. 1:3, 4) Hur kan vi efterlikna Paulus?

Visa att du älskar Jehova. (Se paragraf 10.)

10. Vad kan hjälpa oss att hålla kärleken till Jehova stark?

10 Paulus nämnde något mycket viktigt som kan hjälpa oss att hålla kärleken till Jehova stark. Han skrev till sina medkristna: ”Be oupphörligt” och ”var ihärdiga i bönen”. (1 Thess. 5:17; Rom. 12:12) Man måste be till Jehova för att kunna ha en nära relation till honom. (Ps. 86:3) När vi tar oss tid att berätta för vår himmelske Far om våra innersta tankar och känslor kommer vi helt naturligt att dras närmare honom. (Ps. 65:2) Och vi kommer att älska honom ännu mer när vi märker att han besvarar våra böner. Det övertygar oss om att ”Jehova är nära alla som ropar till honom”. (Ps. 145:18) Att vi litar på hans kärleksfulla stöd kommer att hjälpa oss att hantera de problem vi får möta både nu och i framtiden.

KÄRLEK TILL SANNINGEN I BIBELN

11, 12. Hur kan vi fördjupa vår kärlek till Bibelns sanning?

11 Vi älskar verkligen det som är sant, och Guds ord är källan till absolut sanning. Jesus sa i bön till sin Far: ”Ditt ord är sanning.” (Joh. 17:17) För att kunna älska Guds ord måste vi ha ingående kunskap om det som står där. (Kol. 1:10) Men det krävs något mer. Lägg märke till hur den som skrev Psalm 119 hjälper oss att förstå vad det innebär att älska sanningen i Guds ord. (Läs Psalm 119:97–100.) Tar vi oss tid att stanna upp under dagen och fundera på olika bibeltexter? Vi kommer att älska Bibelns sanning ännu mer när vi mediterar över vilken nytta vi har av den i vårt liv.

 12 Psalmisten sa också: ”Lent för min gom är det som du har sagt, mer än honung för min mun.” (Ps. 119:103) Vi kan på liknande sätt hitta små godbitar när vi tar till oss av den andliga mat vi får från Jehovas organisation. Och vi kan så att säga gå och suga på karamellen. Vi kan tänka på sådana ”välbehagliga ord” av sanning och använda dem för att hjälpa andra. (Pred. 12:10)

13. Vad hjälpte Jeremia att älska sanningen i Guds ord, och hur berörde den honom?

13 Profeten Jeremia älskade sanningen i Guds ord. Han sa: ”Dina ord blev funna, och så åt jag dem; och ditt ord blir till jubel för mig och till mitt hjärtas glädje; ty ditt namn har nämnts över mig, o Jehova, härarnas Gud.” (Jer. 15:16) Hur kunde Jeremia äta och smälta Guds ord? Han mediterade över de här dyrbara sanningarna, och det hjälpte honom att uppskatta att han fick bära Guds namn. Det är på samma sätt med oss. Om vi älskar sanningen i Bibeln kommer vi att förstå vilken ära det är att få vara Jehovas vittnen och förkunna om riket nu i de sista dagarna.

Visa att du älskar sanningen i Bibeln. (Se paragraf 14.)

14. Vad mer kan vi göra för att stärka vår kärlek till sanningen i Bibeln?

14 Vad mer kan vi göra för att stärka vår kärlek till sanningen i Bibeln? Vi behöver vara med på församlingens möten. Vakttornsstudiet varje vecka fördjupar vår kunskap i Bibeln och är en mycket viktig del av vår undervisning. Om vi vill få ut mesta möjliga av vakttornsstudiet och förstå det som kommer fram behöver vi vara väl förberedda. Vi kan till exempel slå upp alla bibelhänvisningar. Nu kan vi ladda ner Vakttornet elektroniskt, och tidskriften finns tillgänglig på många språk på jw.org och i appen JW Library. I vissa elektroniska format kan vi snabbt och lätt klicka fram bibelverserna. Men oavsett hur vi studerar  artiklarna är det först när vi läser och begrundar bibelställena som vår kärlek till sanningen i Guds ord växer. (Läs Psalm 1:2.)

KÄRLEKEN TILL VÅRA BRÖDER OCH SYSTRAR

15, 16. a) Vad måste vi göra enligt Johannes 13:34, 35? b) Vilket samband finns det mellan kärleken till våra vänner och kärleken till Gud och Bibeln?

15 Under sin sista kväll på jorden sa Jesus till sina lärjungar: ”Jag ger er nu ett nytt bud, att ni skall älska varandra – att alldeles som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Joh. 13:34, 35)

16 Det finns en koppling mellan vår kärlek till våra bröder och systrar och vår kärlek till Jehova. Om vi inte älskar Jehova kan vi inte älska våra bröder och systrar och vice versa. Aposteln Johannes skrev: ”Den som inte älskar sin broder, som han har sett, han kan inte älska Gud, som han inte har sett.” (1 Joh. 4:20) Att vi älskar Jehova och våra vänner har dessutom ett nära samband med att vi älskar Bibeln. Hur då? När vi älskar det vi får lära oss från Bibeln blir vi motiverade att följa buden att älska Gud och våra bröder och systrar. (1 Petr. 1:22; 1 Joh. 4:21)

Visa att du älskar dina bröder och systrar. (Se paragraf 17.)

17. Hur kan vi visa att vi älskar våra vänner?

17 (Läs 1 Thessalonikerna 4:9, 10.) Hur kan vi visa i praktiken att vi älskar vännerna i vår församling? En äldre broder eller syster kan behöva skjuts till mötena. Någon som blivit änka kanske behöver få något fixat i hemmet. (Jak. 1:27) Och både äldre och yngre bröder och systrar kan vara nedstämda eller deprimerade eller kämpa med andra saker. Kan vi ta oss tid till att trösta och uppmuntra dem? (Ords. 12:25; Kol. 4:11) Vi visar att vi verkligen älskar och bryr oss om ”dem som är besläktade med oss i tron” genom det vi säger och gör. (Gal. 6:10)

18. Vad kommer att hjälpa oss att reda ut mindre konflikter?

18 Bibeln förutsade att många människor skulle vara själviska och giriga i ”de sista dagarna”. (2 Tim. 3:1, 2) Vi måste därför anstränga oss för att fördjupa vår kärlek till Jehova, till sanningen i Bibeln och till varandra. Visst, ibland kan det bli en fnurra på tråden mellan oss och någon i församlingen. Men vi älskar varandra, och därför försöker vi reda ut sådant så snabbt och smidigt som möjligt! (Ef. 4:32; Kol. 3:14) Så låt aldrig din kärlek svalna! Gör i stället allt du kan för att visa att du älskar Jehova, hans ord och dina bröder och systrar.