Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 24

Riv ner tankebyggnader som går emot kunskapen om Gud!

Riv ner tankebyggnader som går emot kunskapen om Gud!

”Vi river ... ner tankebyggnader och allt som stolt reser sig upp mot kunskapen om Gud.” (2 KOR. 10:5)

SÅNG 124 Helt lojala

ÖVERSIKT *

1. Vilka varnande ord skrev Paulus till smorda kristna?

”LÅT er inte längre formas av den här världen”, skrev aposteln Paulus till de första kristna. (Rom. 12:2) Varför uttryckte han sig så när han skrev till män och kvinnor som var överlämnade åt Gud och smorda med helig ande? (Rom. 1:7)

2, 3. a) Hur försöker Satan dra oss bort från Jehova? b) Hur kan vi ”riva ner” felaktiga tankar?

2 Paulus var orolig eftersom en del kristna tydligen hade påverkats av skadliga tankar och idéer som är vanliga i Satans värld. (Ef. 4:17–19) Detsamma kan hända oss. Satan, den här världens gud, använder olika metoder i sina desperata försök att dra oss bort från Jehova. Om han till exempel ser att vi har en önskan att bli framgångsrika eller göra oss ett namn i den här världen kan han utnyttja det. Han kan också använda vår bakgrund, vår kultur eller vår utbildning för att få oss att tänka som han vill.

3 Är det möjligt för oss att riva ner tankar som är som ”starka befästningar” i vårt sinne? (2 Kor. 10:4) Lägg märke till vad Paulus säger: ”Vi river ... ner tankebyggnader och allt som stolt reser sig upp mot kunskapen om Gud, och vi tar varje tanke till fånga och gör den lydig mot Kristus.” (2 Kor. 10:5) Ja, med Jehovas hjälp kan vi  faktiskt få kontroll över felaktiga tankar. Precis som ett motgift kan minska de skadliga effekterna av ett gift, så kan Bibeln hjälpa oss att motverka de skadliga effekterna av Satans värld.

”FÖRNYA ERT SINNE”

4. Vilka förändringar har många av oss behövt göra för att kunna tjäna Jehova?

4 Tänk tillbaka på de förändringar du behövde göra när du lärde känna sanningen i Bibeln och bestämde dig för att tjäna Jehova. För många av oss innebar det att vi var tvungna att sluta göra sådant som Jehova inte godkänner. (1 Kor. 6:9–11) Vi är verkligen tacksamma för att Jehova hjälpte oss att lämna de här orätta handlingarna bakom oss!

5. Vilka två saker behöver vi göra enligt Romarna 12:2?

5 Men vi får inte bli självsäkra. Även om vi slutade med allvarliga synder innan vi blev döpta behöver vi fortfarande vara noga med att undvika allt som skulle kunna fresta oss att göra sådant igen. Så hur kan vi lyckas med det? Paulus svarar: ”Låt er inte längre formas av den här världen, utan låt er förvandlas genom att förnya ert sinne.” (Rom. 12:2) Det krävs alltså två saker: För det första måste vi sluta låta oss formas av den här världen. Och för det andra behöver vi förvandlas genom att förnya vårt sinne.

6. Vad lär vi oss av Jesus ord i Matteus 12:43–45?

6 Den förvandling som Paulus hade i tankarna handlar inte bara om en ytlig förändring. Nej, den handlar om hela vårt väsen. (Se rutan ” Förvandling eller fasad?”) Vi måste förnya vårt sinne – vad vi tycker, tänker och känner innerst inne. Så vi behöver alla ställa oss  en viktig fråga om vår kristna utveckling: Gör jag bara synliga förändringar, eller gör jag förändringar som verkligen går på djupet och som påverkar min inre människa? Jesus ger oss en viktig lärdom i Matteus 12:43–45. (Läs.) Hans ord antyder att det inte räcker med att vi gör oss av med felaktiga tankar. Det är också viktigt att vi ersätter dem med tankar som är godtagbara i Guds ögon.

”FÖRNYA ERT TÄNKESÄTT”

7. Hur kan man förändra den man är innerst inne?

7 Kan man verkligen förändra den man är innerst inne? Bibeln svarar: ”Ni ska fortsätta att förnya ert tänkesätt, och ni ska ta på er den nya personligheten som skapades enligt Guds vilja och som grundar sig på sann rättfärdighet och lojalitet.” (Ef. 4:23, 24) Ja, det går faktiskt att göra djupgående förändringar, men det är inte lätt. Vi måste göra mer än att bara stå emot felaktiga begär och undvika att göra det som är fel. Vi måste förändra hela vårt tänkesätt, inbegripet våra önskningar, vår inställning och vår motivation. Det här är något vi behöver arbeta på hela tiden.

8, 9. Hur visar exemplet i de här paragraferna att vi behöver göra djupgående förändringar i vår personlighet?

8 Vi ska se vad vi kan lära oss av en broder som brukade dricka för mycket och slåss innan han kom med i sanningen. När han lämnade det livet och blev döpt ledde det till ett fint vittnesbörd i det lilla samhälle där han bodde. Men så en kväll inte långt efter att han hade blivit döpt hamnade han i en oväntad situation. En berusad man kom hem till honom och ville slåss. Först lyckades vår broder stå emot impulsen att ge sig på honom. Men när mannen började skrika fula saker om Jehova blev det för mycket för vår nye broder. Han gick ut och slog ner mannen. Vad var problemet? Även om han hade studerat Bibeln och fått hjälp att hålla tillbaka sin önskan att slåss, hade han ännu inte lyckats förnya sitt tänkesätt. Han hade med andra ord inte förändrats på djupet.

9 Men brodern gav inte upp. (Ords. 24:16) Med de äldstes hjälp fortsatte han att göra fina framsteg, och till slut blev han själv förordnad som äldste. Och så en kväll, alldeles utanför Rikets sal, hamnade han plötsligt i nästan samma situation som flera år tidigare. En berusad man var på väg att ge sig på en av de andra äldstebröderna. Vad gjorde vår broder? På ett lugnt och milt sätt pratade han med mannen. Situationen lugnade ner sig, och brodern hjälpte den vinglande mannen att ta sig hem. Vad hade hänt? Vår broder hade förändrat sitt tänkesätt och förvandlats till en fridsam och ödmjuk person. Det här blev verkligen till ära för Jehova!

10. Vad kan krävas för att göra de här förändringarna?

10 Sådana här förändringar sker inte över en natt, och inte heller sker de automatiskt. Det kan krävas stora ansträngningar i flera år. Det räcker inte med att vi har varit med i sanningen en längre tid. Vi måste göra allt vi kan för att förändra vår inre människa. (2 Petr. 1:5) Det finns flera grundläggande steg vi kan ta för att lyckas med det. Vi ska se på några av dem.

 HUR MAN FÖRÄNDRAR SITT TÄNKESÄTT

11. Hur kan bön hjälpa oss att förändra vårt tänkesätt?

11 Bön är det första viktiga steget. Vi måste be som psalmisten: ”Skapa ett rent hjärta i mig, Gud, ge mig en ny och fast ande.” (Ps. 51:10) Vi måste erkänna att vi behöver förändra vårt tänkesätt och be Jehova om hjälp. Varför kan vi vara säkra på att Jehova kommer att hjälpa oss att göra den förändringen? Det är uppmuntrande att tänka på vad Jehova lovade att göra för de hårdhjärtade israeliterna på Hesekiels tid: ”Jag ska ge dem ett odelat hjärta och lägga en ny ande i deras inre ... och ge dem ett mjukt hjärta”, det vill säga ett hjärta som är ”mottagligt för Guds vägledning”. (Hes. 11:19; noten) Jehova ville gärna hjälpa de här israeliterna att ändra sig, och han vill hjälpa oss också.

12, 13. a) Vad behöver vi fundera på enligt Psalm 119:59? b) Vilka frågor bör vi ställa oss själva?

12 Begrundan är ett annat viktigt steg. När vi läser Guds ord varje dag behöver vi ta oss tid att begrunda vilka tankar och känslor vi behöver få bukt med. (Läs Psalm 119:59; Hebr. 4:12; Jak. 1:25) Finns det till exempel vissa världsliga tänkesätt vi kan ha påverkats av? Vi behöver vara ärliga mot oss själva och erkänna vilka svagheter vi har och sedan anstränga oss för att jobba bort dem.

13 Vi kan till exempel fråga oss: Finns det spår av avundsjuka eller missunnsamhet i mitt hjärta? (1 Petr. 2:1) Är jag stolt över min bakgrund, utbildning eller ekonomiska status? (Ords. 16:5) Ser jag ner på andra som inte har samma sociala status som jag eller som har en annan etnisk bakgrund? (Jak. 2:2–4) Dras jag till det som Satans värld har att erbjuda? (1 Joh. 2:15–17) Tycker jag om omoralisk och våldsam underhållning? (Ps. 97:10; 101:3; Am. 5:15) Våra svar på de här personliga frågorna kanske visar att det finns områden som vi behöver jobba på. Men när vi lyckas riva ner sådana här ”starka befästningar” i vårt inre gläder vi vår himmelske Far. (Ps. 19:14)

14. Varför är det så viktigt att vi väljer bra vänner?

14 Ett tredje viktigt steg är att välja bra vänner. Oavsett om vi inser det eller inte påverkas vi väldigt mycket av dem vi umgås med. (Ords. 13:20) På jobbet eller i skolan är vi förmodligen omgivna av människor som inte kommer att hjälpa oss att tänka som Jehova. Men på Rikets sal kan vi hitta bästa tänkbara vänner. På mötena kan vi motivera varandra ”till kärlek och goda gärningar”. (Hebr. 10:24, 25)

”BLI ... FASTA I TRON”

15, 16. Hur försöker Satan påverka våra tankar?

15 Kom ihåg att Satan är besluten att förändra vårt tänkesätt. Han använder alla möjliga tankar och idéer för att motverka det positiva inflytande som Guds ord har på oss.

16 Än i dag ställer Satan samma fråga som han ställde till Eva i Edens trädgård: ”Har Gud verkligen sagt att ...?” (1 Mos. 3:1) I den här världen, som Satan har kontroll över, hör vi ofta frågor som skulle kunna väcka tvivel, till exempel: Godkänner Gud verkligen inte  samkönade äktenskap? Har Gud verkligen något emot att man firar jul och födelsedagar? Menar han verkligen att ni ska vägra ta emot blodtransfusioner? Skulle en kärleksfull Gud verkligen uppmana er att inte umgås med uteslutna släktingar och vänner?

17. Vad bör vi göra om andra försöker väcka tvivel hos oss, och vad kan det få för resultat enligt Kolosserna 2:6, 7?

17 Vi måste vara helt övertygade om det vi tror på. Om vi lämnar frågor obesvarade i vårt sinne kan de utvecklas till allvarliga tvivel. Dessa tvivel skulle till slut kunna fördärva vårt tänkesätt och bryta ner vår tro. Så vad behöver vi göra? Bibeln uppmanar oss att ”avgöra vad som är Guds vilja, vad som är gott, godkänt och fullkomligt”. (Rom. 12:2) När vi studerar regelbundet kan vi bevisa för oss själva att det vi lärt oss från Bibeln verkligen är sant och att Jehovas normer är de allra bästa. På så sätt förnyar vi vårt sinne. Då blir vi som ett träd med starka, djupa rötter. Vi blir ”rotade ... och fasta i tron”. (Läs Kolosserna 2:6, 7.)

18. Hur kan vi skydda oss mot de skadliga effekterna av Satans värld?

18 Det är du själv som måste se till att din tro är stark, ingen annan kan göra det i ditt ställe. Så fortsätt förnya ditt tänkesätt genom att prioritera bön, begrundan och bra vänner. Be om Jehovas ande, granska dina tankar och känslor och umgås med vänner som hjälper dig att tänka i rätta banor. Det här kommer att motverka de skadliga effekterna av Satans värld och hjälpa dig att riva ner ”tankebyggnader och allt som stolt reser sig upp mot kunskapen om Gud”. (2 Kor. 10:5)

SÅNG 50 Mitt överlämnande åt Gud i bön

^ § 5 Våra tankar påverkas av vår bakgrund, vår kultur och vår utbildning – på gott och ont. Vi kanske märker att en del felaktiga attityder har smugit sig in i vår personlighet. Hur kan vi i så fall ta kontrollen över dem? Det ska vi se närmare på i den här artikeln.