VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Juni 2018

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 6 augusti och 2 september 2018.

”Mitt rike är ingen del av den här världen”

Vilken syn hade Jesus på de politiska och sociala frågor som engagerade människor på hans tid? Och hur bör hans inställning påverka oss?

Förenade i en splittrad värld

Vad kan du göra för att bidra till enheten bland Guds folk?

Han kunde ha fått Guds godkännande

Exemplet med kung Rehabeam, Judas kung, hjälper oss att förstå vad som avgör om man får Guds godkännande eller inte.

Låt Guds lagar och principer forma ditt samvete

Gud har gett oss en moralisk kompass, men det är vårt ansvar att se till att den leder oss rätt.

Låt ditt ljus lysa och ära Jehova

Det innebär mer än att gå i tjänsten.

LEVNADSSKILDRING

Tröstad genom alla sorger

Edward Bazely har ställts inför familjeproblem, religiöst motstånd, personliga besvikelser och depression.

Värdet av en hälsning

Även en enkel hälsning kan göra mycket gott.

Minns du?

Har du läst igenom de senaste numren av Vakttornet? Pröva ditt minne med hjälp av de här frågorna