Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Låt inte andras misstag försvaga din tro

Låt inte andras misstag försvaga din tro

”Fortsätt att ... villigt förlåta varandra.” (KOL. 3:13)

SÅNGER: 121, 75

1, 2. Vilken profetia i Bibeln visar att Jehovas folk skulle växa i antal?

JEHOVAS organisation på jorden är verkligen unik. Vi älskar Jehova och vill tjäna honom som hans vittnen. Trots att vi har våra fel och brister leder Jehova oss med sin heliga ande. Hur har han välsignat sitt folk?

2 När slutet för den här världsordningen började år 1914 var det inte många som tjänade Jehova. Men Jehova välsignade predikoarbetet. Och under årtiondena som följde ledde det till att miljontals människor lärde känna sanningen och blev hans vittnen. Den här otroliga ökningen var faktiskt förutsagd i Bibeln. Det sägs: ”Den minste skall bli till en skara på tusen, och den ringaste till en mäktig nation. Jag, Jehova, skall påskynda det när tiden är inne.” (Jes. 60:22) Den profetian har verkligen uppfyllts nu under de sista dagarna. I dag är antalet som tjänar Jehova fler än invånarantalen i många länder.

3. Hur har Guds tjänare visat att de älskar varandra?

3 Jehova har under de sista dagarna hjälpt sina tjänare att älska varandra. I Bibeln sägs det att ”Gud är kärlek”,  och det är en egenskap de försöker ta efter. (1 Joh. 4:8) Jesus sa till sina efterföljare: ”Jag ger er nu ett nytt bud, att ni skall älska varandra ... Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Joh. 13:34, 35) Även i tider när länder har gått ut i krig har Jehovas tjänare visat att de älskar varandra. Under andra världskriget dog 55 miljoner människor, men Jehovas vittnen deltog inte i det här grymma dödandet. (Läs Mika 4:1, 3.) Jehovas organisation har hållit sig ”ren från allas blod”. (Apg. 20:26)

4. Vad gör det extra anmärkningsvärt att Jehovas folk ökar i antal?

4 Guds folk fortsätter att öka i antal trots att de har en mäktig fiende, Satan. Han är ”denna tingens ordnings gud”. (2 Kor. 4:4) Satan kontrollerar massmedierna och de politiska organisationerna i den här världen, men han kan ändå inte stoppa predikoarbetet. Däremot vet han att han bara har en kort tid kvar, och därför skyr han inga medel för att få oss att sluta tillbe Jehova. (Upp. 12:12)

ÄR DU LOJAL NÄR ANDRA GÖR MISSTAG?

5. Varför händer det då och då att andra sårar oss? (Se den inledande bilden.)

5 Guds tjänare får lära sig hur viktigt det är att älska Gud och sina medmänniskor. Jesus sa: ”’Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.’ Detta är det största och första budet. Det andra, som är likt det, är detta: ’Du skall älska din nästa som dig själv.’” (Matt. 22:35–39) Men vi är alla ofullkomliga på grund av Adams synd, vilket Bibeln tydligt visar. (Läs Romarna 5:12, 19.) Så ibland kan det hända att någon i församlingen säger eller gör något som sårar oss. Det kan sätta vår kärlek till Jehova och hans folk på prov. Hur reagerar vi i det läget? Bibeln berättar om några av Guds tjänare som sa och gjorde sådant som sårade andra. Vi ska se vad vi kan lära oss av dessa skildringar.

Hur skulle du ha reagerat om du hade sett vad Eli och hans söner gjorde? (Se paragraf 6.)

6. Vad borde Eli ha gjort?

6 Översteprästen Eli hade två söner som inte höll Jehovas lagar. Bibeln säger: ”Elis söner var oduglingar; de erkände inte Jehova.” (1 Sam. 2:12) Som överstepräst skulle Eli ta ledningen i sann tillbedjan. Men han såg genom fingrarna med sina söners allvarliga synder. Han borde ha tillrättavisat dem men var alldeles för släpphänt. Det ledde till att Gud fördömde Eli och hans hushåll, och med tiden förlorade hans släkt privilegiet att tjäna som överstepräster. (1 Sam. 3:10–14) Hur skulle du ha reagerat om du hade levt då? Vad skulle du ha tyckt om Elis slappa inställning till sina söner? Skulle du ha tagit anstöt och slutat tjäna Gud?

7. Vilka allvarliga synder begick David, och hur hanterade Jehova det?

7 David hade många fina egenskaper, och Jehova älskade honom. (1 Sam. 13:13, 14; Apg. 13:22) Men David begick äktenskapsbrott med Batseba, och hon blev gravid. Det här hände medan hennes man, Uria, tjänstgjorde i armén. David ville sopa händelsen under mattan och kallade  därför hem Uria. Han hoppades på att Uria skulle ha sex med sin hustru så att det skulle se ut som att Uria var pappa till barnet. Men Davids förhoppningar grusades, och i stället såg han till att Uria blev dödad i kriget. David fick betala dyrt för det här, och hela hans familj drabbades av svårigheter. (2 Sam. 12:9–12) Men Jehova visade ändå barmhärtighet mot honom, eftersom han såg att David ville vandra ”med ostraffligt hjärta”. (1 Kung. 9:4) Hur skulle du ha reagerat om du hade varit en del av Guds folk på den tiden? Skulle Davids felsteg fått dig att ta anstöt?

8. a) Vilka misstag gjorde Petrus? b) Varför fortsatte Jehova att använda Petrus?

8 Ett annat exempel från Bibeln är Petrus. Jesus hade valt ut honom till att bli en apostel, men ändå sa och gjorde Petrus saker som han senare ångrade. I en situation där allting ställdes på sin spets övergav han Jesus. Petrus hade tidigare sagt att han aldrig skulle göra det, även om alla andra svek Jesus. (Mark. 14:27–31, 50) Men när Jesus blev arresterad övergavs han av alla sina apostlar – inklusive Petrus. Upprepade gånger förnekade han dessutom att han ens kände Jesus. (Mark. 14:53, 54, 66–72) Men Petrus ångrade sig djupt, och Jehova fortsatte att använda honom. Tänk om du hade varit en lärjunge vid den tiden. Skulle Petrus handlingssätt ha påverkat din lojalitet mot Jehova?

9. Varför är du övertygad om att Jehova alltid är rättvis?

9 Det här är bara några exempel på personer som gjorde saker som sårade andra. Men även i dag händer det att tjänare till Jehova gör misstag  och sårar människor i sin omgivning. Frågan är: Hur reagerar du när någon sårar dig? Blir du så stött att du slutar gå på mötena och till och med lämnar Jehova och hans folk? Eller inser du att Jehova är barmhärtig och kanske ger din broder tid att ångra sig? I slutändan kommer Jehova att se till att allt blir rätt. När någon inte ångrar sig kan det leda till att han eller hon inte längre får vara en del av församlingen.

VAR LOJAL

10. Vad insåg Jesus när det gällde Judas Iskariots och Petrus handlingssätt?

10 I Bibeln finns det många exempel på personer som var lojala mot Jehova och hans folk trots andras allvarliga felsteg. Vi kan tänka på Jesus. Han bad en hel natt till sin Far om hjälp innan han valde ut sina tolv apostlar. En av dem han valde ut var Judas Iskariot, som senare förrådde honom. Men Jesus lät varken Judas eller Petrus misstag skada hans förhållande till Jehova. (Luk. 6:12–16; 22:2–6, 31, 32) Han förstod att deras handlingssätt inte hade något att göra med Jehova och hans folk. Han blev kanske besviken på sina apostlar, men han höll sig ändå nära Jehova och fortsatte att tjäna honom lojalt, vilket han blev belönad för. Jehova uppväckte honom från döden och gjorde honom senare till kung i himmelriket. (Matt. 28:7, 18–20)

11. Vad har Bibeln förutsagt angående Jehovas tjänare i vår tid?

11 Jesus hade goda skäl att vara lojal mot Jehova och hans folk, och det har vi också. Tänk bara på allt som Jehova uträttar genom sitt sammansvetsade folk i de här sista dagarna. Inget annat folk predikar sanningen runt hela jorden, för det finns ingen annan organisation som har Jehovas stöd i dag. I Jesaja 65:14 beskrivs det andliga tillståndet bland Guds folk: ”Se! Mina tjänare skall ropa högt av fröjd på grund av hjärtats goda tillstånd.”

12. Hur ska vi inte reagera när andra gör misstag?

12 Det vi kan utföra tack vare att Jehova leder oss gör oss verkligen lyckliga. Det står i skarp kontrast till Satans värld, där människor är helt utan hopp. Det skulle därför vara tragiskt om man lämnade Jehova och hans folk på grund av något som någon i församlingen säger eller gör. Vi måste i stället vara lojala mot Jehova och följa hans ledning, och därför behöver vi lära oss hur vi ska reagera på andras misstag.

HUR BÖR MAN HANTERA ANDRAS MISSTAG?

13, 14. a) Varför bör vi ha tålamod med andras felsteg? b) Vilket löfte kan vi tänka på?

13 Vad ska du göra om någon i församlingen säger eller gör något som sårar dig? Bibeln ger rådet: ”Var inte hastig i din ande till att känna dig kränkt, ty detta att känna sig kränkt vilar i de enfaldigas famn.” (Pred. 7:9, noterna) Ingen är perfekt, vi har alla våra fel och brister. Så förvänta inte för mycket av dina medtroende. Och tänk inte för mycket på andras misstag, för det kan kväva glädjen du känner över att få tillhöra Guds folk. Låt inte andras misstag försvaga din tro till den grad att du lämnar  Jehovas organisation. I så fall skulle du inte bara förlora privilegiet att tjäna Jehova, utan också hoppet om att få leva i hans nya värld.

14 Vad kan vi göra för att behålla vår glädje och vårt hopp? Vi kan tänka på följande löfte från Jehova: ”Se, jag skapar nya himlar och en ny jord; och det som varit skall man inte mer komma ihåg, inte heller skall tanken på det komma upp i hjärtat.” (Jes. 65:17; 2 Petr. 3:13) Om du är lojal mot Jehova kommer han att ge dig de här välsignelserna.

15. Vad sa Jesus att vi skulle göra när andra sårar oss?

15 Men vi är inte i den nya världen än, och därför är det bra att fundera på hur Gud vill att vi ska reagera när någon gör eller säger något som sårar oss. Jesus sa: ”Om ni förlåter människor deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er; men om ni inte förlåter människor deras överträdelser, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.” Kom också ihåg vad Jesus svarade när Petrus frågade om man skulle förlåta ”ända till sju gånger”. Jesus sa då: ”Jag säger dig: Inte ända till sju gånger, utan ända till sjuttiosju gånger.” Jesus menade alltså att vi alltid ska vara villiga att förlåta. (Matt. 6:14, 15; 18:21, 22)

16. Hur är Josef ett fint exempel?

16 Ett bra exempel på hur man ska hantera andras felsteg är Josef, den äldste av Jakobs och Rakels två söner. Han var Jakobs favoritson, och därför var hans tio halvbröder avundsjuka på honom. Och när tillfälle gavs sålde de honom som slav. Många år senare ledde Josefs hårda arbete till att han blev Egyptens näst mäktigaste man. När det blev hungersnöd reste Josefs bröder till Egypten för att köpa mat. Där träffade de Josef, men de kände inte igen honom. Josef kunde ha använt sin ställning för att hämnas för hur illa de hade behandlat honom. Men i stället prövade han dem för att se om de hade ändrat inställning. När han såg att de verkligen hade ändrat sig avslöjade han vem han var. Senare sa han: ”Var nu inte rädda. Jag skall själv fortsätta att förse er och era små barn med mat.” Bibeln tillägger: ”Så tröstade han dem och talade lugnande till dem.” (1 Mos. 50:21)

17. Vad är du besluten att göra om någon sårar dig?

17 Vi har alla våra fel och brister, och därför skulle andra kunna ta illa upp för något som vi har gjort. Om vi har sårat någon bör vi följa Bibelns råd och vända oss till den personen och ställa saker och ting till rätta. (Läs Matteus 5:23, 24.) Vi uppskattar när andra förlåter oss, och därför ska vi förlåta andra. I Kolosserna 3:13 står det: ”Fortsätt att ha fördrag med varandra och att villigt förlåta varandra, om någon har orsak till klagomål mot en annan. Så som Jehova villigt har förlåtit er, just så skall också ni göra.” Om vi verkligen älskar våra bröder och systrar ältar vi inte deras misstag. (1 Kor. 13:5) Jehova kommer att förlåta oss om vi förlåter andra. Så när andra gör fel vill vi vara lika barmhärtiga mot dem som Jehova är mot oss. (Läs Psalm 103:12–14.)