Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Ser du Jehova som den store Krukmakaren?

Ser du Jehova som den store Krukmakaren?

”Jehova, ... du är Krukmakaren som formar oss; ja, vi är alla ett verk av din hand.” (JES. 64:8)

SÅNGER: 89, 26

1. Varför är Jehova den störste Krukmakaren?

VID en auktion i London i november 2010 lades ett bud på motsvarande nästan 500 miljoner kronor på en kinesisk vas från 1700-talet. Det är fantastiskt hur en krukmakare kan skapa ett vackert och dyrbart konstföremål av något så vanligt och billigt som lera. Ändå kan ingen mänsklig krukmakare mäta sig med Jehova. Mot slutet av den sjätte skapelsedagen formade han en människa ”av lera från marken”. (1 Mos. 2:7, noten) Den här fullkomliga människan, Adam, var ”son till Gud” och skapades med förmågan att efterlikna Guds egenskaper. (Luk. 3:38)

2, 3. Hur kan vi visa samma inställning som de ångerfulla israeliterna?

2 När Adam gjorde uppror mot sin Skapare förlorade han sitt sonförhållande till honom. Men under historiens gång har ”ett ... stort moln” av Adams avkomlingar valt att underordna sig Jehovas styre. (Hebr. 12:1) Genom att ödmjukt lyda Skaparen har de visat att de ser honom som sin Far och vill bli formade av honom, inte av Satan. (Joh. 8:44) Deras lojala inställning påminner oss om de ångerfulla israeliternas ord: ”Jehova, du är vår Fader. Vi är leran, och du är Krukmakaren som formar  oss; ja, vi är alla ett verk av din hand.” (Jes. 64:8)

3 I dag anstränger sig Jehovas sanna tillbedjare för att visa samma ödmjuka och fogliga inställning. De ser det som en ära att få kalla Jehova sin Far och vill gärna att han ska vara deras Krukmakare. Hur är det med oss personligen? Ser vi oss som mjuk lera i Guds händer? Är vi villiga att låta oss formas till kärl som är värdefulla i hans ögon? Och ser vi var och en av våra bröder och systrar som ett pågående projekt, som någon som håller på att formas av Gud? För att hjälpa oss att ha rätt inställning ska vi se hur den store Krukmakaren väljer ut vilka han ska forma, varför han formar dem och hur han gör det.

JEHOVA VÄLJER UT VILKA HAN FORMAR

4. Hur väljer Jehova ut vilka han drar till sig? Ge exempel.

4 När Jehova ser på oss människor fäster han sig inte vid hur vi är på utsidan. Han ser i stället hur vårt hjärta är, hur vi är på insidan. (Läs 1 Samuelsboken 16:7b.) Det märktes tydligt när Jehova grundade den kristna församlingen. Många av dem som han drog både till sig själv och till sin son var sådana som inte stod så högt i kurs i människors ögon. (Joh. 6:44) Tänk till exempel på en farisé som hette Saul – ”en hädare och en förföljare och en fräck människa”. (1 Tim. 1:13) Men ”den som prövar hjärtat” såg inte Saul som en värdelös lerklump. (Ords. 17:3) Han såg i stället att Saul kunde formas till ett värdefullt kärl, ”ett utvalt kärl” till att bära ut budskapet ”såväl till nationerna som till kungar och till Israels söner”. (Apg. 9:15) Jehova valde också ut andra som kunde bli kärl ”till ärofullt bruk”, däribland före detta drinkare, omoraliska människor och tjuvar. (Rom. 9:21; 1 Kor. 6:9–11) Allteftersom de fick mer kunskap i Skrifterna stärkte de sin tro på Jehova och lät sig formas av honom.

5, 6. Hur bör vetskapen om att Jehova är den store Krukmakaren påverka vår inställning till a) människorna på vårt distrikt? b) våra bröder och systrar?

5 Hur kan de här tankarna hjälpa oss? Eftersom vi är övertygade om att Jehova kan läsa hjärtan och att han drar till sig dem som han väljer ut bör vi inte döma andra, varken på vårt distrikt eller i församlingen. Tänk till exempel på en man som heter Michael. Han berättar: ”När jag fick besök av Jehovas vittnen brukade jag bara nonchalera dem, som om de var luft. Jag var verkligen otrevlig! Senare, i ett helt annat sammanhang, träffade jag en familj som jag tyckte väldigt bra om, eftersom de uppförde sig så fint. Men så en dag fick jag en riktig chock. De var Jehovas vittnen! Deras uppförande fick mig att vilja ta reda på vad mina fördomar egentligen grundade sig på. Jag upptäckte snart att de bara byggde på okunnighet och rykten, inte på fakta.” För att ta reda på hur det verkligen förhöll sig började han studera Bibeln. Så småningom kom han med i sanningen och började i heltidstjänsten.

6 Att vi ser Jehova som vår Krukmakare kan också påverka vår inställning till våra bröder och systrar. Ser vi dem som Jehova ser dem? Kommer vi ihåg att de inte är färdigformade än, utan att Jehova fortfarande bearbetar dem? Han kan se hur de är på insidan och vilka slags personer de kan bli med hans hjälp. Därför har han en positiv syn på människor. Han vet att deras ofullkomliga drag bara är tillfälliga. (Ps. 130:3) Vi kan efterlikna honom genom  att tänka positivt om våra bröder och systrar. Vi kan till och med samarbeta med Jehova genom att hjälpa dem att gå framåt i sanningen. (1 Thess. 5:14, 15) Som ”gåvor i form av människor” bör de äldste gå före med gott exempel på det här området. (Ef. 4:8, 11–13)

VARFÖR FORMAR JEHOVA OSS?

7. Varför uppskattar vi Jehovas fostran?

7 Du kanske har hört någon säga ungefär så här: ”Jag förstod aldrig vilken bra fostran jag fick av mina föräldrar förrän jag själv fick barn.” När vi blir lite äldre kan vi få en ny syn på fostran och börja se på den som Jehova gör – som ett uttryck för hans kärlek. (Läs Hebréerna 12:5, 6, 11.) Jehova älskar oss som sina barn. Det är därför han tålmodigt tillrättavisar och formar oss. Han vill att vi ska bli visa och lyckliga och att vi ska älska honom som vår Far. (Ords. 23:15) Han vill inte att vi ska lida; inte heller vill han att vi ska dö som ”vredens barn”, vilket är den framtid vi har ärvt av Adam. (Ef. 2:2, 3)

8, 9. Vilken undervisning får vi av Jehova i vår tid, och hur kommer han att fortsätta att undervisa oss i framtiden?

8 Innan vi lärde känna Jehova hade vi många dåliga, kanske rentav vilddjurslika, egenskaper! Men tack vare att Jehova har undervisat och format oss har vi kunnat göra förändringar och blivit mer lammlika. (Jes. 11:6–8; Kol. 3:9, 10) Vi lever nu i en unik miljö som Jehova skapar i vår tid, ett andligt paradis där vi kan bli formade av honom. Där kan vi känna oss trygga och säkra trots att världen omkring oss är så ond. En del av våra bröder och systrar har växt upp i kärlekslösa, trasiga familjer men får nu uppleva verklig kärlek. (Joh. 13:35) Vi har också lärt oss att vara kärleksfulla mot andra. Framför allt har vi fått lära känna Jehova och upplever nu hans faderliga kärlek. (Jak. 4:8)

9 I den nya världen kommer vi att kunna njuta fullt ut av det andliga paradiset. Vi kommer också att få leva i ett bokstavligt paradis under Guds rikes styre. Då kommer Jehova att fortsätta att forma oss och undervisa oss på ett sätt som vi nu kan ha svårt att föreställa oss. (Jes. 11:9) Dessutom kommer han att göra oss fullkomliga till kropp och sinne, så att vi lättare kan förstå hans undervisning och göra hans vilja helt och fullt. Vi vill därför fortsätta att låta Jehova forma oss och visa att vi ser det som ett tecken på att han älskar oss. (Ords. 3:11, 12)

HUR FORMAR JEHOVA OSS?

10. Hur visade Jesus skicklighet och tålamod, precis som den store Krukmakaren?

10 Precis som en skicklig krukmakare vet vilket slags lera han har framför sig, så känner Jehova oss mycket väl. Han ser oss som individer, så när han formar oss tar han hänsyn till våra svagheter och begränsningar och vår andliga mognad. (Läs Psalm 103:10–14.) Något som kan hjälpa oss att förstå hur Jehova ser på oss är att läsa om hur Jesus hanterade sina apostlars fel och brister. De grälade flera gånger om vem av dem som var störst. Vad skulle du ha tänkt om apostlarna om du hade varit där och sett dem? Hade du tänkt att de var ödmjuka och formbara som mjuk lera? Jesus började inte tänka negativt om dem. Han visste att hans trogna apostlar kunde formas med hjälp av vänliga, tålmodiga råd och hans eget ödmjuka exempel. (Mark. 9:33–37; 10:37, 41–45; Luk. 22:24–27) När Jesus hade blivit uppväckt och den heliga anden hade utgjutits fokuserade apostlarna inte  längre på ställning och prestige, utan i stället på det arbete Jesus hade gett dem att utföra. (Apg. 5:42)

11. Hur var David formbar, som mjuk lera, och hur kan vi efterlikna honom?

11 I dag använder Jehova främst sitt ord, sin heliga ande och församlingen för att forma oss. Bibeln kan forma oss om vi läser den uppmärksamt, mediterar över det vi läser och ber Jehova om hjälp att tillämpa det vi lär oss. David skrev: ”När jag kommer ihåg dig på mitt viloläger, mediterar jag över dig under nattväkterna.” (Ps. 63:6) Han skrev också: ”Jag välsignar Jehova, som har gett mig råd. Ja, om nätterna har mina innersta känslor visat mig till rätta.” (Ps. 16:7, noten) Ja, David lät Guds råd sjunka ner i hjärtat och forma hans tankar och känslor, även när råden var svåra att ta emot. (2 Sam. 12:1–13) David är verkligen ett fint exempel på ödmjukhet och foglighet! Vi kan fråga oss om vi på liknande sätt mediterar över det vi läser i Guds ord och låter det påverka oss på djupet. Är det rentav något vi skulle kunna bli bättre på? (Ps. 1:2, 3)

12, 13. Hur använder Jehova den heliga anden och församlingen för att forma oss?

12 Den heliga anden kan forma oss på flera sätt. Den kan till exempel hjälpa oss att få en mer kristen personlighet och att visa de egenskaper som ingår i andens frukt. (Gal. 5:22, 23) En av dem är kärlek. Eftersom vi älskar Gud vill vi lyda hans befallningar och bli formade av honom, och vi inser att det är till vårt eget bästa. Den heliga anden kan dessutom hjälpa oss att stå emot den här världens dåliga anda, så att vi inte formas av den. (Ef. 2:2) Som ung var aposteln Paulus starkt påverkad av de stolta judiska religiösa ledarna. Men senare kunde han skriva: ”Allt har jag styrka till genom honom som ger mig kraft.” (Fil. 4:13) Så precis som Paulus kan vi fortsätta att be om helig ande. Jehova besvarar sådana uppriktiga, ödmjuka böner. (Ps. 10:17)

Jehova använder de äldste för att forma oss, men vi måste göra vår del. (Se paragraf 12, 13.)

 13 Jehova använder även församlingen och de äldste för att forma var och en av oss. Om de äldste till exempel märker att vi har ett andligt problem försöker de hjälpa oss, men de är noga med att inte förlita sig på mänsklig vishet. (Gal. 6:1) De söker i stället ödmjukt Jehovas vägledning och ber honom om insikt och vishet. Med vår situation i tankarna gör de sedan efterforskningar i Bibeln och i våra publikationer. Det gör att de kan skräddarsy hjälpen efter våra behov. Om de äldste skulle ge dig vänliga och kärleksfulla råd, till exempel om din klädstil, skulle du då se det som ett uttryck för Jehovas kärlek? När vi tar emot sådana råd visar vi att vi är som mjuk lera i Jehovas händer och att vi vill bli formade av honom. Det kommer vi att få stor nytta av.

14. Hur visar Jehova att han respekterar vår fria vilja, med tanke på att det är han som har myndighet över leran?

14 När vi förstår hur Gud formar oss får vi hjälp att komma närmare vännerna i församlingen. Vi får också en mer positiv syn på dem som bor på vårt distrikt och dem vi studerar Bibeln med. En krukmakare på Bibelns tid grävde inte bara upp lite lera som han genast började forma. Han började med att bereda leran, bland annat genom att rensa bort stenar och andra främmande partiklar. På motsvarande sätt hjälper Jehova uppriktiga människor och förbereder dem andligen för att bli formade av honom. Han tvingar dem inte att göra förändringar, utan undervisar dem om sina rättfärdiga normer. Sedan är det upp till var och en av dem att rensa upp i sitt liv och göra de förändringar som behövs.

15, 16. Hur kan de som studerar Bibeln visa att de vill bli formade av Jehova? Ge ett exempel.

15 Tänk på vad som hände Tessie, en syster i Australien. Systern som studerade med henne berättar: ”Tessie lärde sig sanningen från Bibeln relativt lätt. Men hon gjorde inga direkta andliga framsteg, och hon gick inte ens på mötena! Så efter att ha funderat fram och tillbaka och bett till Jehova om saken bestämde jag mig för att sluta studera med henne. Då hände något helt fantastiskt. Vid det som jag trodde skulle bli vår sista studiestund öppnade hon sitt hjärta. Hon berättade att hon kände sig som en hycklare eftersom hon höll på med hasardspel. Men nu hade hon bestämt sig för att sluta spela.”

16 Kort därefter började Tessie vara med vid mötena och visa kristna egenskaper, trots att några av hennes vänner gjorde sig lustiga på hennes bekostnad. Systern tillägger: ”Med tiden blev Tessie döpt, och så småningom blev hon reguljär pionjär fastän hennes barn fortfarande var små.” Ja, när de vi studerar Bibeln med gör förändringar för att glädja Jehova kommer han att närma sig dem och forma dem till verkligt dyrbara kärl.

17. a) Varför uppskattar vi Jehova som den store Krukmakaren? b) Vilka frågor som gäller vår formningsprocess som kristna ska vi ta upp i nästa artikel?

17 Än i dag skapar en del krukmakare vackra keramikföremål för hand. På liknande sätt formar vår store Krukmakare tålmodigt oss med sina råd och ger noga akt på hur vi reagerar. (Läs Psalm 32:8.) Känner du att Jehova är intresserad av dig personligen? Märker du att han kärleksfullt formar dig? Vilka ytterligare egenskaper behöver du i så fall arbeta på för att förbli mjuk och formbar i hans händer? Vilka egenskaper behöver du undvika för att inte stelna och bli hård? Och hur kan föräldrar samarbeta med Jehova när de formar sina barn? De här frågorna ska vi behandla i nästa artikel.