Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 30

Hur kan vi nå fram till människor som inte är religiösa?

Hur kan vi nå fram till människor som inte är religiösa?

”Jag har blivit allt för alla slags människor, jag vill ju göra allt för att åtminstone kunna rädda några.” (1 KOR. 9:22)

SÅNG 82 ”Låt ert ljus lysa”

ÖVERSIKT *

1. Vad har skett under de senaste årtiondena på många platser?

UNDER flera tusen år har de flesta människor varit religiösa på något sätt. Men de senaste årtiondena har det skett en stor förändring. Antalet som menar att de inte är religiösa ökar hela tiden. I vissa länder är majoriteten av invånarna inte religiösa. * (Matt. 24:12)

2. Varför är det många som inte är religiösa?

2 Vad är anledningen till att fler och fler inte är religiösa? En del är helt uppslukade av nöjen eller av bekymmer. (Luk. 8:14) Andra har varit religiösa men har blivit ateister. En del tror visserligen på Gud men tycker att religionen har spelat ut sin roll och att den inte går ihop med vetenskap och logik. De kanske får höra från lärare, vänner och framträdande personer i media att livet har utvecklats, men de får sällan höra logiska argument för att tro på Gud. Ytterligare andra tar avstånd från religionen på grund av religiösa ledare som bara är ute efter pengar och makt. Och på en del platser har myndigheterna stiftat lagar som begränsar religiösa aktiviteter.

3. Vad är tanken med den här artikeln?

3 Jesus sa att vi skulle göra ”människor från alla nationer till ... lärjungar”. (Matt. 28:19) Så hur kan vi hjälpa  människor som inte är religiösa att börja älska Gud och bli lärjungar till Jesus? Vi måste komma ihåg att människors bakgrund påverkar hur de reagerar på Bibelns budskap. En person som växt upp i Europa kan till exempel reagera helt annorlunda än en person som växt upp i Asien. Varför är det så? Många i Europa kanske känner till lite om Bibeln och är bekanta med tanken på en Skapare. Men de flesta i Asien vet väldigt lite eller ingenting om Bibeln, och de tror kanske inte på en Skapare. Tanken med den här artikeln är att vi ska få hjälp att nå fram till alla i tjänsten, oavsett vilken bakgrund de har.

HA EN POSITIV INSTÄLLNING

4. Varför kan vi vara positiva?

4 Tänk positivt. Varje år blir icke-religiösa människor Jehovas vittnen. Många av dem hade redan höga moralnormer och avskydde religiöst hyckleri. Andra hade låga moralnormer, och de fick kämpa för att bryta dåliga vanor. Vi kan vara övertygade om att Jehova kommer att hjälpa oss att hitta dem som har ”rätt inställning för att få evigt liv”. (Apg. 13:48; 1 Tim. 2:3, 4)

Anpassa dig när du vittnar för någon som är skeptisk till Bibeln. (Se paragraf 5, 6.) *

5. Vad är det ofta som avgör hur människor reagerar i tjänsten?

5 Var omtänksam och smidig. Det som påverkar hur människor reagerar i tjänsten är ofta inte vad vi säger, utan hur vi säger det. Det viktigaste är att vi är omtänksamma och smidiga och att vi verkligen bryr oss om den vi träffar. Vi tvingar ingen att lyssna på oss. Vi vill förstå hur de ser på religion och varför de har den synen. En del vill till exempel inte prata religion med någon de inte känner. Andra tycker att det är oförskämt att ställa frågor om Gud. Sedan finns det de som tycker att det är pinsamt att andra ser dem läsa Bibeln, speciellt tillsammans med Jehovas vittnen. Oavsett varför de känner som de gör, så tar vi hänsyn till dem. (2 Tim. 2:24, noten)

6. Hur visade Paulus att han var anpassbar, och hur kan vi följa hans exempel?

6 Vad kan vi göra om vi märker att någon inte känner sig bekväm med att vi pratar om begrepp som Bibeln, skapelsen, Gud eller religion? Vi kan göra som Paulus och anpassa oss. När han pratade med judar utgick han från Skrifterna. Men när han pratade med grekiska filosofer på Areopagen gjorde han inga direkta hänvisningar till Skrifterna. (Apg. 17:2, 3, 22–31) Hur kan vi efterlikna Paulus? Om vi träffar en person som inte tror på Bibeln kanske vi inte behöver hänvisa direkt till den. Och om vi märker att någon tycker att det är jobbigt att andra ser att vi läser för dem från Bibeln, kanske vi kan vara diskreta och använda vår platta eller telefon i stället.

7. Hur kan vi tillämpa 1 Korinthierna 9:20–23?

7 Lyssna och försök förstå. Vi måste försöka förstå varför människor tycker som de gör. (Ords. 20:5) Tänk på hur Paulus gjorde. Han hade judisk bakgrund. Han var alltså tvungen att anpassa sig när han vittnade för icke-judar, som visste lite eller ingenting om Jehova och Skrifterna. Och om vi ska kunna förstå hur människor på vårt distrikt tänker och känner kan vi behöva göra lite research eller prata med erfarna vänner i församlingen. (Läs 1 Korinthierna 9:20–23.)

8. Hur skulle man kunna sätta i gång ett samtal om Bibeln?

 8 Vårt mål när vi går i tjänsten är att hitta ”någon som är värdig att ta emot budskapet”. (Matt. 10:11) Om vi ska lyckas med det måste vi ställa frågor och sedan lyssna. En broder i England brukar fråga människor vad de tycker om olika ämnen, till exempel hur man kan få ett bra äktenskap, hur man ska fostra sina barn eller hur man kan hantera orättvisorna i samhället. När han lyssnat på vad de svarar säger han: ”Vad tycker du om det här rådet som skrevs för nästan 2 000 år sedan?” Sedan, utan att nämna Bibeln, visar han några bibelställen på sin telefon.

NÅ FRAM TILL ALLA SLAGS MÄNNISKOR

9. Hur kan vi nå fram till människor som helst inte vill prata om Gud?

9 Hur ska vi kunna nå fram till dem som inte vill prata om Gud? Vi kan prata om något som finns i deras närhet. Många fascineras av naturen. Vi skulle till exempel kunna säga: ”Många som utvecklar nya produkter hämtar inspiration från naturen. De som utvecklar mikrofoner studerar örat, och de som utvecklar kameror studerar ögat. Vad tror du? Var kommer den här kunskapen från som produktutvecklarna använder?” Lyssna på svaret, sedan kan du säga: ”Jag tycker något som en poet skrev en gång i tiden är väldigt intressant. ’Han som gjorde örat, kan han inte höra? Han som formade ögat, kan han inte se? ... Han är den som ger människor kunskap!’ Vissa forskare tycker att det ligger mycket i de här orden.” (Ps. 94:9, 10) Sedan kan du visa en film från jw.org® i serien ”Tankar om livets uppkomst” som finns under ”Intervjuer och erfarenheter”. (Se under PUBLIKATIONER > FILMER.) Ett annat alternativ är att lämna broschyren Hur har livet kommit till? eller Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar.

10. Hur kan vi sätta i gång ett samtal med någon som inte vill prata om Gud?

10 De flesta vill ha en bättre framtid. Men många är rädda att jorden ska förstöras eller bli obeboelig. En kretstillsyningsman i Norge säger att många som inte vill prata om Gud kan tänka sig att prata om situationen i världen. När han har hälsat brukar han säga: ”Hur ser du på framtiden? Tror du att politiker eller  forskare kan lösa de problem vi ser, eller kanske någon annan?” Han lyssnar noga på deras svar, sedan brukar han läsa eller citera en bibelvers som visar att vi kan tro på en bättre framtid. En del fastnar för att Bibeln lovar att jorden aldrig ska förstöras och att goda människor ska få leva på den för evigt. (Ps. 37:29; Pred. 1:4)

11. Varför är det bra att vi testar olika inledningar, och hur kan vi tillämpa Romarna 1:14–16?

11 Det är bra att vi har några olika inledningar på lager. Varför det? Alla människor är olika. Det som tilltalar en person passar inte en annan. En del har inget emot att prata om Gud eller Bibeln, men andra kanske hellre pratar om något annat först. Oavsett vem vi träffar så vill vi ta chansen att förkunna de goda nyheterna. (Läs Romarna 1:14–16.) Men vi måste komma ihåg att det är Jehova som får sanningen att växa i hjärtat hos dem som har rätt inställning. (1 Kor. 3:6, 7)

FÖRKUNNA FÖR PERSONER FRÅN ASIEN

Många förkunnare visar att de är genuint intresserade av dem som har en icke-religiös bakgrund och framhåller Bibelns praktiska värde för dem. (Se paragraf 12, 13.)

12. Hur kan vi nå fram till människor som aldrig har funderat över om det finns en skapare?

12 Världen över träffar förkunnare på människor från Asien, och en del av dem kommer från länder där religiös verksamhet är begränsad. Många asiater har aldrig funderat över om det finns en skapare eller inte. En del är nyfikna och vill gärna studera Bibeln. Andra är mer tveksamma till att undersöka nya tankegångar. Hur kan vi hjälpa dem? En del rutinerade vittnen har märkt att det bästa är att börja småprata med folk och intressera sig för dem. Sedan berättar de hur de själva har haft nytta av att leva efter Bibeln.

13. Vad kan få människor att bli intresserade av Bibeln? (Se bilden på framsidan.)

13 Det första många fastnar för är Bibelns praktiska råd. (Pred. 7:12) En syster i New York som brukar besöka människor som pratar mandarin säger: ”Jag försöker intressera mig för andra och lyssna på dem. Om de precis har kommit till USA brukar jag fråga om de trivs, om de har fått något jobb och om andra behandlar dem respektfullt.” Ibland gör det att hon kan få möjlighet att komma in på sanningen. Om det passar säger hon: ”Vad tror du är bästa sättet att komma överens med andra? Får jag visa ett ordspråk från Bibeln? Det står: ’Att starta ett gräl är som att öppna en fördämning, så dra dig undan innan striden bryter ut.’ Tror du att det här kan hjälpa oss att komma överens med andra?” (Ords. 17:14) Sådana här samtal kan hjälpa oss att hitta dem som är intresserade av att veta mer.

14. Hur gör en broder i Östasien när han träffar någon som inte tror på Gud?

14 Hur ska vi göra om vi träffar någon som inte tror på Gud? En broder i Östasien som är van att vittna för icke-religiösa säger: ”När en person här säger ’Jag tror inte på Gud’ menar han ofta att han inte tror på de traditionella gudarna. Jag brukar hålla med om att många gudar är skapade av människor och inte verkliga. Sedan läser jag ofta Jeremia 16:20: ’Kan en människa tillverka gudar åt sig? I så fall är det inga verkliga gudar.’ Sedan frågar jag: ’Hur vet man om en gud är verklig eller inte?’ Jag lyssnar noga på deras svar, och sedan läser jag Jesaja 41:23: ’Berätta vad som ska hända i framtiden, så att vi förstår att ni är gudar.’ Efter det  visar jag något som Jehova har förutsagt om framtiden.”

15. Vad kan vi lära oss av en annan broder i Östasien?

15 En annan broder i Östasien har hittat ett bra sätt att göra återbesök. Han berättar: ”Jag brukar ta upp exempel på Bibelns vishet, på profetior som uppfyllts och på naturlagar. Sedan förklarar jag hur det visar att det måste finnas en levande och intelligent Skapare. Om någon verkar positiv till tanken att det kan finnas en Gud, så visar jag något om vad Bibeln säger om Jehova.”

16. Varför måste de vi studerar med tro på Gud och Bibeln enligt Hebréerna 11:6, och hur kan vi hjälpa dem att bygga upp en sådan tro?

16 När vi studerar med personer som har en icke-religiös bakgrund måste vi hela tiden hjälpa dem att bygga upp tron på att Gud finns. (Läs Hebréerna 11:6.) Dessutom måste vi hjälpa dem att tro på Bibeln. Det kanske betyder att vi måste repetera vissa tankar flera gånger. Vi kanske måste ta upp bevis för att Bibeln är Guds ord vid varje studietillfälle. Vi skulle till exempel kunna nämna någon biblisk profetia som uppfyllts, att Bibeln stämmer med vetenskap och historia eller hur Bibeln kan hjälpa oss i vardagen.

17. Hur kan människor påverkas av att vi är kärleksfulla?

17 Vi kan hjälpa andra att bli Jesus lärjungar genom att visa att vi älskar dem, oavsett om de är religiösa eller inte. (1 Kor. 13:1) Målet med vår undervisning ska vara att visa att Gud älskar oss och vill att vi ska älska honom. Varje år är det tusentals som haft lite eller inget intresse av religion som blir döpta eftersom de börjat älska Gud. Så tänk positivt och visa att du bryr dig om alla slags människor. Lyssna på dem, och försök förstå hur de tänker. Lär dem att bli Jesus efterföljare genom ditt eget exempel.

SÅNG 76 Känslan är underbar

^ § 5 Det blir allt vanligare att de vi träffar i tjänsten inte är religiösa. I den här artikeln ska vi se hur vi kan nå dem med Bibelns budskap och hur vi kan hjälpa dem att börja lita på Bibeln och tro på Jehova.

^ § 1 Undersökningar visar att det gäller bland annat de här länderna: Albanien, Australien, Azerbajdzjan, Danmark, Frankrike, Hongkong, Irland, Israel, Japan, Kanada, Kina, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Vietnam och Österrike.

^ § 53 BILDBESKRIVNING: En broder vittnar på sjukhuset för en arbetskamrat, som senare går in på jw.org.