Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vem vill du ha bekräftelse från?

Vem vill du ha bekräftelse från?

”Gud är inte orättvis. Han glömmer inte det ni har gjort och den kärlek ni har visat mot hans namn.” (HEBR. 6:10)

SÅNGER: 39, 30

1. Vilket behov har alla människor?

HUR tycker du att det känns när någon du känner eller ser upp till glömmer vad du heter eller inte ens känner igen dig? Det kan vara ganska knäckande. Varför det? Det är för att alla behöver bli sedda. Och det handlar inte bara om att bli igenkänd, utan man behöver bli sedd för den man är och det man gör. (4 Mos. 11:16, noten; Job 31:6)

2, 3. Hur kan vårt bekräftelsebehov bli obalanserat? (Se den inledande bilden.)

2 Alla behöver som sagt bekräftelse, men eftersom vi är ofullkomliga kan det behovet bli obalanserat. Vi skulle kunna få ett bottenlöst bekräftelsebehov. Satans värld blåser upp vår längtan efter uppmärksamhet och erkännande, men den som verkligen förtjänar uppmärksamhet och ära, vår Far, Jehova, blir helt bortglömd. (Upp. 4:11)

3 På Jesus tid hade de religiösa ledarna en skev bild av uppmärksamhet och bekräftelse. Jesus sa: ”Akta er för de  skriftlärda. De tycker om att gå i långa dräkter och att människor visar dem vördnad på torgen, och de älskar att ha de främsta sittplatserna i synagogorna och de bästa platserna när det är fest.” Sedan fortsatte han: ”De ska få en hårdare dom.” (Luk. 20:46, 47) Jesus var helt annorlunda än de skriftlärda. Han uppmärksammade en fattig änka som lade ett litet bidrag som ingen annan verkade bry sig om. (Luk. 21:1–4) Jesus hade alltså en helt annan bild av vad som förtjänade uppmärksamhet och bekräftelse än många andra. I den här artikeln ska vi se hur vi kan få en balanserad syn på bekräftelse, det vill säga Jehovas syn.

DEN BÄSTA BEKRÄFTELSEN

4. Vad är den bästa bekräftelsen vi kan få, och varför det?

4 Vad är den bästa bekräftelsen vi kan få? Det är inte det erkännande man kan få i akademiska kretsar, affärsvärlden eller nöjesbranschen. Paulus förklarade vad som är bästa sortens bekräftelse: ”Nu när ni känner Gud, eller rättare sagt, nu när Gud känner er, hur kan ni då vända tillbaka till det som är tomt och torftigt, till världens elementära idéer, och vilja vara slavar åt det igen?” (Gal. 4:9) Vi kan alltså få ett nära förhållande till Gud, den störste i hela universum. Vilken mäktig tanke! Tänk att han vill vara vän med oss. En teolog uttryckte det som att vi kan bli ”föremål för hans ynnest”. Det är först när vi blir Jehovas vänner som vi uppnår själva syftet med att vi finns till. (Pred. 12:13, 14)

5. Vad måste vi göra för att bli Jehovas vänner?

5 Mose fick ett sådant erkännande. Han bad till Jehova om hjälp att förstå honom bättre, och då svarade Jehova: ”Även detta som du ber om ska jag göra, för jag har godkänt dig, och jag känner dig väl.” (2 Mos. 33:12–17) Vi kan också få fantastiska välsignelser när Jehova känner oss väl. Men vad måste vi göra för att kunna få en så nära relation till honom? Vi måste älska honom och överlämna oss åt honom. (Läs 1 Korinthierna 8:3.)

6, 7. Vad skulle kunna förstöra vår vänskap med Jehova?

6 Om vi redan är vänner med Jehova måste vi se till att värna om det förhållandet. Precis som de kristna i Galatien måste vi kämpa för att inte bli slavar åt ”det som är tomt och torftigt”. Och något som verkligen är tomt och torftigt är att söka bekräftelse från den här världen. (Gal. 4:9) Bröderna och systrarna i Galatien hade kommit långt, och de var redan vänner med Gud. Men de hade tydligen fallit tillbaka till sådant som var värdelöst. Så med andra ord sa Paulus: ”Ni har ju gjort det så bra. Varför skulle ni vända tillbaka till de meningslösa dumheter ni lagt bakom er?”

7 Skulle vi kunna hamna i en liknande situation? Absolut. När vi lärde känna Jehova kanske vi valde bort ett visst erkännande i Satans värld, precis som Paulus gjorde. (Läs Filipperna 3:7, 8.) Vi kanske avstod från möjligheter till en högre utbildning, en karriär eller en hög inkomst. Vi kanske hade  talang för musik eller idrott och hade möjlighet att lyckas inom de områdena, men vi valde att lämna allt sådant bakom oss. (Hebr. 11:24–27) Det vore väldigt dumt att börja se ett sådant klokt beslut som en missad chans! Det skulle kunna leda till att vi börjar dras till sådant som vi redan har avfärdat som ”tomt och torftigt”.

VAR BESLUTSAM

8. Vad kan göra oss mer beslutna att söka bekräftelse från Jehova?

8 Hur kan vi bli mer beslutna att söka bekräftelse från Jehova och inte från världen? Vi måste tänka på två viktiga saker. För det första: Jehova bekräftar alltid dem som tjänar honom troget. (Läs Hebréerna 6:10; 11:6) Han uppskattar alla sina tjänare, och han tycker att det skulle vara orättvist att inte uppmärksamma dem. Han känner och bekräftar ”dem som tillhör honom”. (2 Tim. 2:19) ”Jehova vet hur de rättfärdiga vandrar”, och han vet precis hur han ska rädda dem ur prövningar. (Ps. 1:6; 2 Petr. 2:9)

9. Hur har Jehova visat att han bryr sig om sitt folk?

9 Ibland har Jehova visat på spektakulära sätt att han bryr sig om sitt folk. (2 Krön. 20:20, 29) Tänk till exempel på när israeliterna förföljdes av faraos armé och stod hjälplösa vid Röda havets strand. (2 Mos. 14:21–30; Ps. 106:9–11) Fyrtio år senare pratade folk i området fortfarande om hur Jehova räddade sitt folk vid det tillfället. (Jos. 2:9–11) Det är bra för oss att tänka på hur Jehova har visat sin makt och hur mycket han alltid har älskat sitt folk, för snart kommer Gog i Magog att angripa oss. (Hes. 38:8–12) Den dagen kommer vi att vara tacksamma för att vi sökte bekräftelse från Jehova och inte från världen.

10. På vilket sätt kan Jehova ge bekräftelse?

10 För det andra: Jehova kan uppmärksamma och bekräfta oss på helt oväntade sätt. Men Jehova kommer inte att belöna dem som gör goda gärningar bara för att få kredd. Varför inte det? För att de redan har fått sin belöning: uppmärksamhet av andra. (Läs Matteus 6:1–5.) Men Jesus sa att hans Far ser allt, och han lägger märke till dem som inte får något beröm för att de gjort bra saker för andra. Han ser det och belönar dem. Men ibland kan Jehova uppmärksamma oss på helt oväntade sätt. Vi ska se några exempel på det.

EN UNG KVINNA FÅR OVÄNTAD UPPMÄRKSAMHET

11. Hur uppmärksammade Jehova Maria?

11 När Jehova skulle välja vem som skulle bli mamma till hans son, så valde han en enkel ung kvinna som hette Maria. Hon bodde i lilla Nasaret som låg långt från Jerusalem och det pampiga templet. (Läs Lukas 1:26–33.) Varför fick just Maria det här stora och ärofyllda uppdraget? Jehova hade iakttagit Maria och sett hennes tro. Ängeln Gabriel sa till henne: ”Gud är med dig.” Och när Maria senare pratade med sin släkting Elisabet märktes det vilken andlig människa hon var. (Luk. 1:46–55) Det är inte svårt att förstå varför Jehova gav henne det här fantastiska privilegiet.

12, 13. Hur uppmärksammades Jesus när han var nyfödd och när han var 40 dagar?

 12 När Jesus så småningom föddes informerade Jehova inga ”viktiga” personer i Betlehem eller Jerusalem om det som hade hänt. Däremot såg han till att änglar visade sig för några fåraherdar utanför Betlehem. (Luk. 2:8–14) Sedan besökte herdarna den nya lilla familjen. (Luk. 2:15–17) Maria och Josef måste ha blivit glatt överraskade över att Jesus blev ärad på det sättet. Tänk vilken skillnad det är på Jehovas sätt att göra saker och djävulens. När djävulen ledde astrologer till Jesus blev det uppståndelse i hela Jerusalem. (Matt. 2:3) Den här onödiga uppmärksamheten ledde faktiskt till att många oskyldiga små barn dödades. (Matt. 2:16)

13 Enligt Jehovas lag till Israel skulle en kvinna som fött en pojke frambära ett offer till Jehova efter 40 dagar. Så Maria, Josef och Jesus fick färdas ungefär nio kilometer från Betlehem till templet i Jerusalem. (Luk. 2:22–24) På vägen dit kanske Maria gick och funderade på om prästen skulle avslöja något särskilt om Jesus framtid. Jesus fick ett erkännande, men kanske inte på det sätt som Maria hade trott. Jehova använde Simeon, en ”rättfärdig man som ... tjänade Gud helhjärtat”, och profetissan Hanna, en 84-årig änka. De två berättade att Jesus skulle bli den utlovade Messias, eller Kristus. (Luk. 2:25–38)

14. Hur belönade Jehova Maria?

14 Hur gick det för Maria? Fick hon någon mer bekräftelse av Jehova? Gav han henne något erkännande för att hon så troget tog hand om Jesus? Ja, det gjorde han. Han såg till att sådant som Maria sa och gjorde skrevs ner i Bibeln. Det verkar som att Maria inte hade möjlighet att följa med Jesus under de år han reste runt och predikade. Hon var ju änka och var kanske tvungen att hålla sig i Nasaret. Även om hon gick miste om många upplevelser under den tiden, så kunde hon finnas vid hans sida under hans sista timmar i livet. (Joh. 19:26) Och hon var med lärjungarna i Jerusalem dagarna innan pingsten när de fick helig ande. (Apg. 1:13, 14) Hon blev förmodligen smord vid det tillfället, precis som de andra. Om det var så, så gav Jehova henne möjligheten att vara tillsammans med Jesus i himlen i all evighet. Vilken underbar belöning för att hon hade tjänat Jehova troget!

JEHOVA GAV SIN SON BEKRÄFTELSE

15. Hur gav Jehova Jesus bekräftelse?

15 Jesus sökte inte bekräftelse från religiösa eller politiska ledare. Men de tre tillfällen då Jehova talade till honom direkt från himlen måste ha varit stora ögonblick i hans liv. Första gången var när Jesus precis hade blivit döpt i Jordan. Då sa Jehova: ”Det här är min son, som jag älskar och har godkänt.” (Matt. 3:17) Det verkar som att det bara var Jesus och Johannes döparen som hörde när Jehova sa det här. Och ungefär ett år innan Jesus dog fick tre av hans apostlar höra Jehova säga: ”Det här är min son, som jag älskar och har godkänt. Lyssna på honom.” (Matt. 17:5) Och bara några dagar innan Jesus dog fick han höra  Jehova tala från himlen en tredje gång. (Joh. 12:28)

Vad kan vi lära oss av Jehovas sätt att bekräfta sin son? (Se paragraf 15–17.)

16, 17. Hur upphöjde Jehova Jesus på ett oväntat sätt?

16 Jesus visste att folk skulle se honom som en hädare och att han skulle dö på ett förnedrande sätt. Men han bad ändå att Jehovas vilja skulle ske och inte hans egen. (Matt. 26:39, 42) Han dog ”en smärtsam död på en tortyrpåle utan att bry sig om skammen”. (Hebr. 12:2) Jesus var inte intresserad av att bli populär eller folklig, utan det viktigaste för honom var att få Jehovas godkännande. Hur visade Jehova att han godkände honom?

17 När Jesus var på jorden bad han till Jehova om att få tillbaka den ställning han tidigare hade haft i himlen. (Joh. 17:5) Det finns inget som tyder på att Jesus förväntade sig mer än så. Han hoppades alltså inte på att stiga i graderna. Men vad gjorde Jehova? Han upphöjde Jesus till en högre ställning och gav honom en fantastisk, och förmodligen oväntad, gåva. Det var en gåva som ingen annan tidigare hade fått: odödligt liv. * (Fil. 2:9; 1 Tim. 6:16) Vilken enastående bekräftelse på att Jehova var nöjd med Jesus trogna tjänst.

18. Vad kan hjälpa oss att inte söka bekräftelse från världen?

18 Vad kan hjälpa oss att inte söka bekräftelse och uppmärksamhet från världen? Tänk på att Jehova alltid bekräftar dem som tjänar honom troget och att han ofta belönar dem på oväntade sätt. Vem vet vilka spännande belöningar vi kommer att få i framtiden? Just nu lever vi mitt i den här gamla världen och råkar ut för prövningar och problem, men glöm aldrig att världen ska försvinna. Så den bekräftelse världen skulle kunna erbjuda är bara tillfällig. (1 Joh. 2:17) ”Gud är inte orättvis”, och därför glömmer han aldrig det vi har gjort och den kärlek vi har visat mot honom. (Hebr. 6:10) Jehova kommer absolut att ge oss bekräftelse, kanske till och med på ett oväntat sätt.

^ § 17 Odödlighet nämns inte i de hebreiska skrifterna, så det var förmodligen en oväntad välsignelse.