Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

En man och en kvinna som inte är gifta med varandra har sovit tillsammans utan särskild anledning. Är det en synd som bör hanteras av en kommitté?

Ja, omständigheterna utgör bevis för att sexuell omoral har begåtts. Om det inte finns några förmildrande omständigheter ska alltså en kommitté tillsättas. (1 Kor. 6:18)

Äldstekretsen gör en noggrann bedömning i varje enskild situation för att avgöra om det finns grund för att bilda en kommitté. De måste ta ställning till frågor som: Dejtar de? Har de tidigare fått råd om hur de uppför sig mot varandra? Varför sov de på samma ställe? Hade de planerat att göra det? Kunde de påverka situationen? Finns det förmildrande omständigheter? Hände det något oväntat, eller uppstod det en nödsituation? (Pred. 9:11) Var sov de? Det finns inte två situationer som är exakt lika, så det kan finnas andra faktorer som de äldste tar med i beräkningen.

När äldstebröderna har fått en klar bild av omständigheterna, tar de ställning till om en kommitté ska bildas eller inte.