Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 5

Vi vill följa med er

Vi vill följa med er

”Vi vill följa med er, för vi har hört att Gud är med er.” (SAK. 8:23)

SÅNG 26 Ni gjorde det för mig

ÖVERSIKT *

De andra fåren (de tio männen) känner sig hedrade över att få tjäna Jehova tillsammans med de smorda (den judiske mannen). (Se paragraf 1, 2.)

1. Vad har Jehova förutsagt om vår tid?

JEHOVA förutsade om vår tid: ”I de dagarna ska tio män från nationernas alla språkgrupper ta tag, ja ta ett fast tag, i manteln på en jude och säga: ’Vi vill följa med er, för vi har hört att Gud är med er.’” (Sak. 8:23) Den judiske mannen representerar dem som Gud har smort med helig ande. De kallas också ”Guds Israel”. (Gal. 6:16) De tio männen representerar dem som har hoppet att få leva för evigt på jorden. De inser att Jehova har utvalt de smorda och ser det som en ära att få tillbe Jehova tillsammans med dem.

2. Hur kan de tio männen ”följa med” de smorda?

2 Det är omöjligt för oss att känna till namnen på alla som är smorda på jorden i dag. * Men de som har hoppet om att leva för evigt på jorden kan ändå ”följa med” dem. Hur då? Det står i Bibeln att tio män skulle ta tag ”i manteln på en jude och säga: ’Vi vill följa med er, för vi har hört att Gud är med er.’” Bibeln nämner bara en judisk man, men ordet ”er” visar att det måste syfta på mer än en person. Juden representerar alltså de smorda som grupp betraktade. De som inte är smorda tjänar Jehova  tillsammans med de smorda. De ser dem däremot inte som sina ledare, eftersom den ende ledare de har är Jesus. (Matt. 23:10)

3. Vilka frågor ska vi få svar på i den här artikeln?

3 Det finns fortfarande smorda bland Guds folk i dag, och därför kan man fråga sig: 1) Vilken syn ska de smorda ha på sig själva? 2) Hur ska vi behandla dem som äter av brödet och dricker av vinet på minneshögtiden? 3) Behöver vi känna oss oroade om antalet som gör det ökar? Vi kommer att få svar på det i den här artikeln.

VILKEN SYN SKA DE SMORDA HA PÅ SIG SJÄLVA?

4. Vilken varning i 1 Korinthierna 11:27–29 måste de smorda ta på allvar, och varför?

4 De som är smorda måste ta allvarligt på varningen i 1 Korinthierna 11:27–29. (Läs.) Vad innebär det att äta av brödet och dricka av vinet på ”ett ovärdigt sätt”? Jo, det innebär att man äter av brödet och dricker av vinet trots att man inte lever upp till Jehovas normer. (Hebr. 6:4–6; 10:26–29) De som är smorda inser att de måste fortsätta vara trogna för att ”få segerpriset, det himmelska liv som  Gud har kallat ... [dem] till genom Kristus Jesus”. (Fil. 3:13–16)

5. Hur ska de smorda se på sig själva?

5 Jehova hjälper sina tjänare att vara ödmjuka med hjälp av sin heliga ande. (Ef. 4:1–3; Kol. 3:10, 12) Därför tycker inte de smorda att de är bättre än andra. De vet att Jehova inte nödvändigtvis ger dem mer helig ande än sina andra tjänare. De tycker inte att de har en djupare förståelse av Bibeln än andra. Och de skulle aldrig säga till någon annan att han eller hon blivit smord och borde äta av brödet och dricka av vinet. De inser ödmjukt att det bara är Jehova som väljer ut vilka som ska få det himmelska hoppet.

6. Hur ska de smorda tänka och handla enligt 1 Korinthierna 4:7, 8?

6 De smorda inser att det verkligen är en förmån att ha fått det himmelska hoppet, men de förväntar sig inte att bli behandlade på något särskilt sätt. (Fil. 2:2, 3) De vet också att när Jehova smorde dem var det inget han talade om för alla. Så de inser att det kan ta tid för andra i deras omgivning att acceptera att de har blivit smorda. De vet ju att Bibeln säger att man inte ska vara snabb att tro på någon som påstår sig ha fått ett särskilt uppdrag från Gud. (Upp. 2:2) En person som är smord vill inte dra uppmärksamheten till sig själv och skulle aldrig berätta att han är smord så fort han träffar nya människor. Och självklart skulle han aldrig skryta om det. (Läs 1 Korinthierna 4:7, 8.)

7. Vad gör de smorda inte, och varför inte det?

7 De smorda tycker inte att de bara kan umgås med andra smorda, som om de tillhörde en exklusiv klubb. De söker inte upp andra smorda för att prata om den himmelska kallelsen eller bilda privata bibelstudiegrupper. (Gal. 1:15–17) Om de gjorde så, skulle det skada sammanhållningen i församlingen. De skulle i själva verket motarbeta den heliga anden som hjälper Guds folk att vara enade och ha frid. (Rom. 16:17, 18)

HUR SKA VI BEHANDLA DE SMORDA?

Vi behandlar inte smorda eller bröder som har mycket ansvar som kändisar. (Se paragraf 8.) *

8. Varför måste vi vara noga med hur vi behandlar dem som är smorda? (Se också fotnoten.)

8 Hur ska vi behandla smorda bröder och systrar? Det är fel att upphöja en person för mycket, även om han eller hon är smord. (Matt. 23:8–12) Bibeln  visar att vi ska efterlikna de äldstes tro, men den säger inte att vi ska göra någon människa till vår ledare. (Hebr. 13:7) Bibeln säger visserligen att en del är värda ”dubbel ära”. Men det är för att de ”tar ledningen på ett föredömligt sätt” och ”arbetar hårt med tal och undervisning”, inte för att de är smorda. (1 Tim. 5:17) Om vi höjer de smorda till skyarna eller ger dem för mycket uppmärksamhet kan vi göra dem generade. * Och ännu värre: vi skulle kunna få dem att bli stolta. (Rom. 12:3) Vi skulle naturligtvis inte vilja göra något som får dem att begå ett så allvarligt misstag. (Luk. 17:2)

9. Hur kan vi visa respekt för de smorda?

9 Hur kan vi visa att vi respekterar dem som Jehova har smort? Vi frågar dem inte hur de blev smorda. Det är privat och inget vi har med att göra. (1 Thess. 4:11; 2 Thess. 3:11) Och vi antar inte att deras man eller fru, föräldrar eller andra släktingar också är smorda. Man kan inte ärva det himmelska hoppet från sin familj, utan man får det från Gud. (1 Thess. 2:12) Dessutom undviker vi att ställa frågor som kan vara känsliga. Vi skulle till exempel aldrig fråga någon som är gift med en smord hur han eller hon känner för att leva i paradiset utan sin partner. Vi vet ju att Jehova ska ge alla det de önskar sig i den nya världen. (Ps. 145:16)

10. Hur är det ett skydd att vi inte ”beundrar personligheter”?

10 Det är till skydd för oss själva att vi inte behandlar de smorda som viktigare än andra. Hur då? Det står i Bibeln att en del smorda kanske inte förblir lojala. (Matt. 25:10–12; 2 Petr. 2:20, 21) Den som ”beundrar personligheter” kan börja se andra människor som sina ledare. Det vill vi aldrig göra, inte ens om de är smorda eller välkända eller har tjänat Jehova länge. (Jud. 16, noten) För om vi gör det riskerar vi att tappa tron eller sluta tjäna Jehova om någon av dem är illojal eller lämnar församlingen.

BEHÖVER VI VARA OROADE ÖVER ATT ANTALET ÖKAR?

11. Vad har hänt med antalet som äter av brödet och dricker av vinet på minneshögtiden?

11 Under många år minskade antalet som åt av brödet och drack av vinet på minneshögtiden. Men på senare år har antalet ökat för varje år. Behöver vi känna oss oroade över det? Nej. Vi ska se på några anledningar till det.

12. Varför behöver vi inte oroa oss för hur många som äter av brödet och dricker av vinet på minneshögtiden?

12 ”Jehova känner dem som tillhör honom.” (2 Tim. 2:19) De som räknar hur många som äter av brödet och dricker av vinet på minneshögtiden kan inte bedöma vilka som är smorda på riktigt, till skillnad från Jehova. Så även de som tror att de är smorda men inte är det är inräknade i antalet. En del som förut åt av brödet och drack av vinet har slutat med det. Andra kanske har psykiska eller känslomässiga problem som får dem att tro att de ska regera tillsammans med Jesus i himlen. Vi kan alltså inte veta exakt hur många smorda som finns kvar på jorden.

13. Säger Bibeln hur många smorda som kommer att finnas kvar på jorden när den stora prövningen börjar?

 13 Det ska finnas smorda på många platser jorden runt när Jesus kommer för att ta dem till himlen. (Matt. 24:31) Bibeln visar att det ska finnas ett litet antal smorda kvar på jorden under de sista dagarna. (Upp. 12:17) Men den säger inget om hur många av dem som kommer att finnas kvar när den stora prövningen börjar.

Hur ska vi reagera om någon äter av brödet och dricker av vinet på minneshögtiden? (Se paragraf 14.)

14. Vad måste vi förstå när det gäller utväljandet av de smorda enligt Romarna 9:11a, 16?

14 Jehova bestämmer när han väljer ut de smorda. (Rom. 8:28–30) Jehova började välja ut de smorda efter Jesus uppståndelse. Det verkar som att alla trogna kristna under det första århundradet var smorda. Under århundradena därefter påstod sig många vara kristna, men de flesta följde inte Jesus. De få som var trogna under den här perioden blev smorda av Jehova. De var som vetet som Jesus sa skulle växa tillsammans med ogräset. (Matt. 13:24–30) Under de sista dagarna har Jehova fortsatt välja ut dem som ska ingå i de 144 000. * Så om Jehova väljer ut en del smorda precis innan slutet har vi ingen anledning att ifrågasätta det. (Läs Romarna 9:11a, 16.) * Vi vill ju inte reagera som arbetarna som Jesus  beskriver i en av sina liknelser. De tyckte inte om att vingårdsägaren var så generös mot dem som började arbeta den sista timmen. (Matt. 20:8–15)

15. Är alla smorda en del av ”den trogne och förståndige tjänaren” som nämns i Matteus 24:45–47? Förklara.

15 Alla som har det himmelska hoppet är inte en del av ”den trogne och förståndige tjänaren”. (Läs Matteus 24:45–47.) Jehova och Jesus använder en liten grupp smorda bröder för att ge andlig mat till många, precis som under det första århundradet. Det var några få på den tiden som fick skriva de grekiska skrifterna. Och i dag är det några få smorda bröder som har fått ansvaret att ge Guds folk ”mat i rätt tid”.

16. Vad har vi lärt oss i den här artikeln?

16 Vad har vi lärt oss i den här artikeln? Jehova har gett flertalet av sina tjänare hoppet om att leva för evigt på jorden, men några kommer att få leva i himlen och styra tillsammans med Jesus. Jehova belönar alla sina tjänare – både den judiske mannen och de tio männen – och han förväntar att alla följer samma normer och är trogna. Alla måste vara ödmjuka. Alla måste tjäna honom tillsammans och hålla ihop. Och alla måste arbeta på friden i församlingen. Vi närmar oss slutet, och vi vill fortsätta tjäna Jehova och följa Jesus som ”en enda hjord”. (Joh. 10:16)

^ § 5 I år kommer vi att hedra minnet av Jesus död tisdagen den 7 april. Vilken syn ska vi ha på dem som äter av brödet och dricker av vinet den kvällen? Behöver vi känna oss oroade om antalet som gör det ökar? Vi kommer att få svar på de här frågorna i den här artikeln, som är grundad på en artikel från Vakttornet för januari 2016.

^ § 2 Enligt Psalm 87:5, 6 kommer Gud kanske i framtiden att tala om vilka som styr tillsammans med Jesus i himlen. (Rom. 8:19)

^ § 8 Se rutan ”Kärleken ’bär sig inte oanständigt åt’” i Vakttornet för januari 2016.

^ § 14 Apostlagärningarna 2:33 visar att det är Jesus som utgjuter helig ande, men det är ändå Jehova som kallar varje enskild person.

^ § 14 För mer information, se ”Frågor från läsekretsen” i Vakttornet för 1 maj 2007.

SÅNG 34 Jag är lojal mot dig, Jehova

^ § 56 BILDBESKRIVNING: Tänk om en representant för huvudkontoret och hans fru skulle bli helt omringade av bröder och systrar som vill ta kort på dem. Så respektlöst!