Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 1

Gå och gör människor till lärjungar

Gå och gör människor till lärjungar

ÅRSTEXTEN FÖR 2020: Gå och gör människor till lärjungar, och döp dem. (MATT. 28:19)

SÅNG 79 Lär dem att stå fasta

ÖVERSIKT *

1, 2. Vad säger ängeln till kvinnorna vid Jesus grav, och vad säger Jesus själv till dem?

DET är tidigt på morgonen den 16 nisan år 33 v.t. Några kvinnor som är Jesus lärjungar går med tunga steg mot graven där man två dagar tidigare har begravt Jesus. De har tagit med sig väldoftande kryddor och oljor till hans kropp. Men när de kommer fram till graven upptäcker de att den är tom! En ängel visar sig och berättar för kvinnorna att Jesus har blivit uppväckt och säger: ”Han går före er till Galileen. Där kommer ni att träffa honom.” (Matt. 28:1–7; Luk. 23:56; 24:10)

2 När kvinnorna går därifrån kommer Jesus själv fram till dem och säger: ”Gå och berätta det här för mina bröder så att de går till Galileen. Där kommer de att få träffa mig.” (Matt. 28:10) Det första Jesus gör när han har uppstått är alltså att ordna ett möte med sina lärjungar, så han måste ha något viktigt att säga.

VILKA FICK BEFALLNINGEN?

När Jesus träffade apostlarna och andra i Galileen efter sin uppståndelse sa han att de skulle göra människor till lärjungar. (Se paragraf 3, 4.)

3, 4. Hur vet vi att befallningen i Matteus 28:19, 20 inte bara gavs till apostlarna? (Se bilden på framsidan.)

3 Läs Matteus 28:16–20. Vid det här mötet drog Jesus upp riktlinjerna för det viktiga arbete som hans lärjungar skulle utföra på den tiden, och vi utför samma arbete i vår tid. Jesus sa: ”Gå därför och gör människor från alla nationer till mina lärjungar, ... och lär dem att hålla allt som jag har befallt er.”

4 Jesus ville att alla hans efterföljare skulle förkunna,  inte bara de elva trogna apostlarna. Hur vet vi det? Apostlarna var inte de enda som var med när Jesus gav befallningen där på berget i Galileen. Kom ihåg vad ängeln sa till kvinnorna vid graven: ”Där kommer ni att träffa honom.” Så de här lojala kvinnorna måste också ha varit med på mötet. Men det finns fler argument.

5. Vad hjälper 1 Korinthierna 15:6 oss att förstå?

5 Paulus skrev att Jesus visade sig ”för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle”. (1 Kor. 15:6) Var var det någonstans? Vi har goda skäl att tro att Paulus tänkte på mötet i Galileen som beskrivs i Matteus, kapitel 28. För det första var de flesta av Jesus lärjungar från Galileen. Så det var lättare att ha ett möte med så många galiléer på ett berg i deras hemtrakt än hemma hos någon i Jerusalem. För det andra hade Jesus redan träffat sina elva apostlar i ett privat hem i Jerusalem efter sin uppståndelse. Om Jesus hade velat ge befallningen att predika och göra lärjungar bara till apostlarna, så hade han kunnat göra det då i stället för att be dem, kvinnorna och andra att ta sig ända till Galileen. (Luk. 24:33, 36)

6. Hur visar Matteus 28:20 att befallningen att göra lärjungar gäller i vår tid, och vad får det arbetet för resultat?

6 Det finns ytterligare ett skäl att anta att Jesus befallning inte bara gällde de elva trogna apostlarna eller de kristna på den tiden. När Jesus hade gett befallningen sa han: ”Jag är med er alla dagar ända till slutet för världsordningen.” (Matt. 28:20) Och arbetet som Jesus pratade om pågår nu för fullt. Tänk att det varje år är närmare 300 000 människor som döper sig och blir Jesus efterföljare!

7. Vad ska vi ta upp, och varför det?

7 Många som studerar Bibeln går framåt och blir döpta. Men det verkar som att en del som vi studerar med drar sig för att bli lärjungar. De kanske tycker om att studera, men de gör inga framsteg. Om du studerar med någon vill du säkert hjälpa honom eller henne att göra förändringar och bli Jesus lärjunge. Den här artikeln handlar om hur vi kan hjälpa dem vi studerar med att börja älska Jehova och gå framåt. Varför är det bra att vi tar upp det här ämnet? Därför att det kan hjälpa oss att avgöra om vi ska avsluta ett studium eller inte.

HJÄLP ANDRA ATT ÄLSKA JEHOVA

8. Varför kan det vara svårt att hjälpa dem vi studerar med att börja älska Jehova?

8 Jehova vill att människor ska börja tjäna honom för att de älskar honom. Så vårt mål måste vara att hjälpa dem vi studerar med att förstå att Jehova verkligen bryr sig om dem och älskar dem. Vi vill att de ska förstå att Jehova är ”en far för de faderlösa och en beskyddare av änkorna”. (Ps. 68:5) När de vi studerar med förstår hur mycket Jehova älskar dem kan de börja älska honom tillbaka. Men en del har inte fått någon kärlek och omtanke från sin egen pappa, och de kan ha svårt att se Jehova som en kärleksfull pappa. (2 Tim. 3:1, 3) Så framhäv Jehovas fantastiska personlighet när du leder ett studium. Hjälp dem du studerar med att förstå att vår kärleksfulle Gud vill att de ska få evigt liv, och han vill hjälpa dem att nå det målet. Vad kan vi göra mer?

9, 10. Vilka böcker ska vi använda när vi leder bibelstudier, och varför det?

 9 Använd Vad lär Bibeln? och ”Stanna kvar i Guds kärlek. De här böckerna är gjorda för att hjälpa oss att nå hjärtat på dem vi studerar med. Kapitel ett i Vad lär Bibeln? svarar till exempel på frågorna: Bryr Gud sig om oss? Hur känner Gud när vi har det svårt? Och kan man bli vän med Jehova? ”Stanna kvar i Guds kärlek” hjälper dem vi studerar med att tillämpa principer från Bibeln, så att de kan få ett bättre liv och komma närmare Jehova. Förbered dig noga för varje studietillfälle även om du redan har gått igenom de här böckerna med andra, och tänk på vilka specifika behov den du studerar med har.

10 Men tänk om den du studerar med är intresserad av ett ämne som inte tas upp i Vad lär Bibeln? eller ”Stanna kvar i Guds kärlek”. Du kanske kan uppmuntra honom eller henne att läsa mer om det i vår litteratur på egen hand, så att ni kan  fortsätta studera i någon av de två studieböckerna.

Inled studiet med bön. (Se paragraf 11.)

11. När ska vi börja be före och efter studiet, och hur kan man ta upp ämnet?

11 Be före studiet. Det brukar vara bäst att så tidigt som möjligt börja be före och efter studiet, gärna under de första veckorna som man leder ett studium. Vi måste försöka hjälpa dem vi studerar med att förstå att vi behöver Jehovas ande för att kunna förstå Bibeln. En del vänner brukar läsa Jakob 1:5 för att förklara varför man behöver be. Där står det: ”Om någon av er behöver vishet ska han be till Gud om det.” Sedan frågar de: ”Vad behöver man göra för att få vishet så att man förstår det som står i Bibeln?” Den de studerar med kommer ofta fram till att man behöver be till Gud.

12. Hur skulle du använda Psalm 139:2–4 för att hjälpa den du studerar med att vara öppen mot Jehova?

12 Lär dem du studerar med hur man ber. Förklara att Jehova vill höra deras uppriktiga böner. Berätta att man verkligen kan öppna sitt hjärta för Jehova när man ber enskilt. Till honom kan man säga sådant som man aldrig skulle säga till någon annan, för han vet ju redan hur vi känner innerst inne. (Läs Psalm 139:2–4.) Vi kan också uppmuntra dem vi studerar med att be Jehova om hjälp att förändra sitt tänkesätt och bryta dåliga vanor. Tänk till exempel om en man som har studerat ett tag fortfarande tycker om en högtid med hedniskt ursprung. Han vet att det är fel att fira den, men han gillar vissa delar av firandet. Uppmuntra honom att berätta för Jehova precis hur han känner och att be om hjälp att bara älska det Jehova älskar. (Ps. 97:10)

Bjud in den du studerar med till mötena. (Se paragraf 13.)

13. a) Varför ska vi bjuda in dem vi studerar med till mötena så fort som möjligt? b) Vad kan vi göra för att de ska känna sig mer bekväma på Rikets sal?

13 Bjud in dem du studerar med till mötena så fort som möjligt. Det de får se och höra på mötena kan påverka dem positivt och hjälpa dem att gå framåt. Visa filmen Vad händer på Rikets sal?, och säg att de är välkomna att följa med dit. Erbjud skjuts om du kan det. Det är också bra att ta med olika vänner på studiet. Då kan de du studerar med lära känna andra i församlingen, och de kommer att känna sig mer bekväma när de kommer till Rikets sal.

HJÄLP DEM DU STUDERAR MED ATT UTVECKLAS

14. Vad kan motivera dem som studerar att vilja utvecklas?

14 Vårt mål är att hjälpa dem vi studerar Bibeln med att bli andliga människor. (Ef. 4:13) I början kanske de som studerar mest tänker på vad de själva kan få ut av det. Men när deras kärlek till Jehova blir starkare kommer de säkert att börja tänka på hur de kan hjälpa andra, även dem som redan tillhör församlingen. (Matt. 22:37–39) Berätta gärna om möjligheten att bidra ekonomiskt till vår verksamhet, när det passar att nämna det.

Lär den du studerar med vad han kan göra när det dyker upp problem. (Se paragraf 15.)

15. Hur kan vi hjälpa dem vi studerar med att lösa problem?

15 Lär dem vad de kan göra när det dyker upp problem. Tänk till exempel att du studerar med en man som har blivit odöpt förkunnare. Han kommer och berättar att han har blivit sårad av någon i församlingen. Ta inte parti, utan förklara vad Bibeln säger att han ska göra.  Ett alternativ för honom är att helt enkelt släppa problemet om han känner att han kan göra det. Annars kan han prata med brodern på ett snällt och vänligt sätt och ha som mål att få en bra relation igen. (Jämför Matteus 18:15.) Hjälp honom att förbereda sig, så att han vet vad han ska säga. Visa hur man använder appen JW Library®, Ämnesguide för Jehovas vittnen och jw.org® för att få hjälp att lösa problemet. Om han får lära sig att lösa sådana här problem innan han blir döpt kommer det att bli lättare för honom att komma överens med andra i församlingen även längre fram.

16. Varför är det bra att ta med andra förkunnare på studiet?

16 Ta med andra från församlingen eller kretstillsyningsmannen på studiet. Varför är det bra? Förutom det som har nämnts tidigare i artikeln, kanske andra förkunnare kan hjälpa den du studerar med på ett sätt som du inte kan. Tänk till exempel att du studerar med en man som har försökt sluta röka men misslyckats flera gånger. Ta med en broder på studiet som har haft samma problem men lyckades sluta trots en del återfall. Han kanske kan ge några bra tips. Om du tycker att det känns obekvämt att leda studiet när en erfaren broder är med kanske du kan be honom göra det den gången. Försök hur som helst att utnyttja den erfarenhet som finns i församlingen. Kom ihåg att vårt mål är att hjälpa dem vi studerar med att utvecklas.

BORDE JAG AVSLUTA STUDIET?

17, 18. Vad behöver du tänka på när du ska bestämma om det är dags att avsluta ett studium?

17 Om det är så att någon vi studerar med inte gör några framsteg måste vi förr eller senare fundera på om vi ska avsluta studiet. Men tänk på vilka omständigheter och möjligheter han eller hon har. Alla måste naturligtvis få ta det i sin egen takt. Fråga dig: Går den jag studerar med framåt i en takt som är rimlig i hans eller hennes situation? Har personen börjat ”hålla”, eller tillämpa, det han eller hon får lära sig? (Matt. 28:20) Det kan ta lång tid för en del att bli lärjungar, men det måste ändå märkas att studiet efter hand påverkar deras liv.

18 Men hur ska man göra om någon har studerat ganska länge utan att visa att studiet är särskilt viktigt för honom eller henne? Tänk dig att du har studerat med en man ett tag. Ni har hunnit igenom Vad lär Bibeln? och kanske också börjat i ”Stanna kvar i Guds kärlek”, men han har inte kommit på ett enda möte, inte ens på minneshögtiden. Och han avbokar ofta studiet för småsaker. I så fall kanske du behöver ha ett rakt och ärligt samtal med honom. *

19. Vad kan du fråga någon som inte verkar uppskatta bibelstudiet, och hur kan deras svar hjälpa dig?

 19 Du kanske kan börja med att fråga: ”Vad skulle vara svårast med att bli ett Jehovas vittne? Hur känner du?” Han kanske svarar: ”Jag tycker om att studera, men jag kommer aldrig att bli ett vittne.” Om det är så han känner efter att ha studerat ett tag, finns det verkligen någon anledning att fortsätta studera då? Å andra sidan kan det vara så att han för första gången berättar vad det är som hindrar honom. Han kanske till exempel känner att han aldrig kommer att klara av att gå i tjänsten från hus till hus. Om du får reda på hur han känner, så kommer det att bli lättare för dig att förstå hur du kan hjälpa honom.

Lägg inte tid på att studera med någon som inte gör framsteg. (Se paragraf 20.)

20. Hur kan Apostlagärningarna 13:48 hjälpa oss att avgöra om vi ska fortsätta studera med någon eller inte?

20 Tyvärr är vissa av dem vi studerar med som israeliterna på Hesekiels tid. Jehova sa till Hesekiel: ”För dem är du som en som sjunger en kärlekssång, en med fin röst som spelar vackert på stränginstrument. De hör vad du säger men rättar sig inte efter det.” (Hes. 33:32) Det kan ta emot att tala om för någon att vi ska sluta studera med honom eller henne. Men ”tiden som återstår är kort”. (1 Kor. 7:29) Så om han eller hon inte gör några framsteg är det bättre att avsluta studiet. Vi försöker i stället hitta dem som visar att de har ”rätt inställning för att få evigt liv”. (Läs Apostlagärningarna 13:48.)

Det kan finnas andra i ditt område som ber till Gud om hjälp. (Se paragraf 20.)

21. Vad är årstexten för 2020, och varför passar den så bra?

21 Årstexten för 2020 hjälper oss att fundera på hur vi kan bli bättre på att göra lärjungar. Den innehåller en del av det Jesus sa vid det viktiga mötet på ett berg i Galileen: Gå och gör människor till lärjungar, och döp dem. (Matt. 28:19)

Vi vill försöka bli bättre på att göra lärjungar och hjälpa dem vi studerar med att bli döpta. (Se paragraf 21.)

SÅNG 70 Leta efter dem som vill lyssna

^ § 5 Årstexten för 2020 uppmanar oss att göra människor till lärjungar. Den här uppmaningen gäller alla som tjänar Jehova. Hur kan vi motivera dem vi studerar Bibeln med att bli Jesus lärjungar? Och hur kan vi hjälpa dem att komma närmare Jehova? Vi ska få svar på de här frågorna och ta upp hur man kan avgöra om man ska avsluta ett studium eller inte.