Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 3

Hur kan du skydda ditt hjärta?

Hur kan du skydda ditt hjärta?

”Skydda ditt hjärta mer än något annat.” (ORDS. 4:23)

SÅNG 36 Vi skyddar vårt hjärta

ÖVERSIKT *

1–3. a) Varför älskade Jehova Salomo, och vilka välsignelser fick Salomo? b) Vilka frågor ska vi få svar på i den här artikeln?

SALOMO var ung när han blev kung i Israel. Tidigt under hans regeringstid visade sig Jehova för honom i en dröm och sa: ”Berätta vad du vill att jag ska ge dig.” Salomo svarade: ”Jag är ung och oerfaren. ... Ge mig ett lydigt hjärta, så att jag kan döma ditt folk.” (1 Kung. 3:5–10) Tänk att han bad om ett lydigt hjärta – vilken blygsam begäran! Det är inte konstigt att Jehova älskade Salomo. (2 Sam. 12:24) Jehova blev verkligen glad över den unge kungens svar och gav honom ”ett vist och förståndigt hjärta”. (1 Kung. 3:12)

2 Så länge Salomo var trogen fick han många välsignelser. Han fick till exempel den stora förmånen att bygga ett tempel ”till ära för Jehovas, Israels Guds, namn”. (1 Kung. 8:20) Han blev till och med känd för sin gudagivna vishet. Dessutom inspirerade Jehova honom att skriva ner sådant som vi kan läsa i tre av Bibelns böcker. En av dem är Ordspråksboken.

3 Hjärtat omnämns ungefär 75 gånger i Ordspråksboken. Exempelvis står det i Ordspråksboken 4:23: ”Skydda ditt hjärta mer än något annat.” Vad betyder ordet ”hjärta” i den här versen? Det ska vi se i den här artikeln. Vi ska också få svar på två andra frågor: Hur försöker Satan skada vårt hjärta? Och hur kan vi skydda det? Svaren på de frågorna kommer att hjälpa oss att fortsätta vara lojala mot Jehova.

 VAD BETYDER UTTRYCKET ”DITT HJÄRTA”?

4, 5. a) Hur hjälper Psalm 51:6 oss att förstå vad ordet ”hjärta” syftar på? b) Vilka likheter finns det mellan den fysiska och andliga hälsan?

4 Ordspråksboken 4:23 syftar ordet ”hjärta” på ”människans inre” eller ”dolda jag”. (Läs Psalm 51:6 och fotnoten.) Med andra ord är hjärtat våra innersta tankar, känslor, motiv och önskningar. Hjärtat är alltså den man är på insidan, inte bara den man verkar vara utåt sett.

5 För att förstå hur viktigt det är att vi tar hand om vår inre människa kan vi tänka på hur det fungerar med den fysiska hälsan. För det första: För att man ska må bra fysiskt behöver man äta bra mat och vara fysiskt aktiv. På liknande sätt måste vi äta bra andlig mat och hålla vår tro aktiv för att må bra andligen. Om vi har en aktiv tro tillämpar vi det vi får lära oss och delar med oss av vår tro till andra. (Rom. 10:8–10; Jak. 2:26) För det andra: Man kan tro att man är fysiskt frisk men ändå ha en dold sjukdom. Det är på samma sätt med vår andlighet. Vi kan tro att vi är andligt starka för att vi har bra andliga rutiner, men orätta önskningar kan ändå växa inom oss. (1 Kor. 10:12; Jak. 1:14, 15) Vi måste komma ihåg att Satan försöker smitta oss med sitt tänkesätt. Men hur gör han det rent konkret? Och hur kan vi skydda oss?

HUR FÖRSÖKER SATAN SMITTA NER VÅRT HJÄRTA?

6. Vad är Satans mål, och hur försöker han nå det?

6 Satan vill att vi ska bli som han: upproriska personer som ignorerar Jehovas normer och bara tänker på sig själva. Han kan inte tvinga oss att tänka eller agera som han, men han har andra metoder för att försöka nå sitt mål. Han omger oss till exempel med människor som han redan lyckats manipulera. (1 Joh. 5:19) Hans förhoppning är att vi  ska välja att umgås med dem trots att vi vet att dåligt sällskap har en negativ inverkan på vårt sätt att tänka och handla. (1 Kor. 15:33) Den taktiken fungerade på Salomo. Han gifte sig med många kvinnor som inte tjänade Jehova. ”De hade stort inflytande över honom”, och ”med tiden böjde de hans hjärta” bort från Jehova. (1 Kung. 11:3; noten)

Hur kan vi skydda hjärtat från att påverkas av Satans tankar? (Se paragraf 7.) *

7. Vad mer använder Satan för att sprida sina tankar, och varför måste vi vara försiktiga?

7 Satan använder filmer och tv-program för att sprida sitt tänkesätt. Han vet att fängslande berättelser inte bara underhåller oss. De påverkar hur vi tänker, känner och agerar. Jesus använde skickligt den här metoden i sin undervisning. Han berättade till exempel liknelsen om den medmänsklige samariern och liknelsen om den förlorade sonen. (Matt. 13:34; Luk. 10:29–37; 15:11–32) De som har påverkats av Satans sätt att tänka kan använda berättelser för att påverka oss negativt. Men det betyder inte att vi behöver döma ut allt. Det finns ju filmer och tv-program som underhåller och informerar utan att förgifta våra tankar. Men vi måste vara försiktiga. När vi väljer underhållning är det bra att vi frågar oss: Förmedlar det här tv-programmet eller den här filmen budskapet att det är okej att ge efter för orätta begär? (Gal. 5:19–21; Ef. 2:1–3) Vad ska du göra om du upptäcker att ett program får Satans tankar att verka bra? Sky det som pesten!

8. Hur kan föräldrar hjälpa sina barn att skydda sitt hjärta?

8 Ni föräldrar har ett viktigt ansvar: att skydda era barn från Satans försök  att skada deras hjärtan. Ni gör säkert allt ni kan för att skydda era barn från bokstavliga sjukdomar. Ni håller hemmet rent och kastar sådant som skulle kunna göra er sjuka. På samma sätt måste ni skydda barnen från filmer, tv-program, spel och webbplatser som kan utsätta dem för Satans tankar. Ni har fått i uppdrag av Jehova att ta hand om era barns andliga hälsa. (Ords. 1:8; Ef. 6:1, 4) Så var inte rädda för att sätta upp regler som grundar sig på Bibelns principer. Så länge barnen är små behöver ni säga till dem vad de får och inte får titta på, och hjälp dem att förstå varför. (Matt. 5:37) När de har blivit lite äldre behöver ni öva dem så att de själva kan avgöra vad som är rätt och fel i Jehovas ögon. (Hebr. 5:14) Och kom ihåg att dina barn inte bara kommer att lära sig mycket av det du säger, utan också av det du gör. (5 Mos. 6:6, 7; Rom. 2:21)

9. Vilken idé för Satan fram, och varför är den farlig?

9 Satan försöker också skada vårt hjärta genom att få oss att lita på människors vishet i stället för på det Jehova säger. (Kol. 2:8) Ta till exempel Satans idé om att det viktigaste i livet är att få en hög levnadsstandard. De som satsar på det kan mycket väl lyckas, eller så gör de det inte. Oavsett hur det går lever de farligt. Varför det? För att de kan bli så upptagna av att tjäna pengar att de är villiga att offra hälsan, familjerelationer och till och med vänskapen med Gud för att nå sitt mål. (1 Tim. 6:10) Vi uppskattar verkligen att Jehova hjälper oss att ha en sund syn på pengar. (Pred. 7:12; Luk. 12:15)

HUR KAN VI SKYDDA VÅRT HJÄRTA?

Var uppmärksam som väktarna och portvaktarna på Bibelns tid, och se till att inte släppa in något skadligt i ditt hjärta. (Se paragraf 10, 11.) *

10, 11. a) Vad måste vi göra för att skydda oss? b) Vad gjorde väktare på Bibelns tid, och hur kan vårt samvete vara som en väktare?

10 För att vi ska lyckas med att skydda vårt hjärta måste vi kunna identifiera faror och reagera snabbt. Det ord som översatts med ”skydda” i Ordspråksboken 4:23 påminner om det arbete som en väktare gjorde på Bibelns tid. När Salomo var kung höll väktare utkik från stadsmurarna och larmade om de såg att en fara närmade sig. Det här hjälper oss att förstå vad vi måste göra för att hindra Satan från att påverka vårt tänkesätt.

11 Väktarna hade ett nära samarbete med portvaktarna. (2 Sam. 18:24–26) Tillsammans skyddade de staden genom att se till att portarna var stängda när fienden närmade sig. (Neh. 7:1–3) Ett samvete som är format av Bibeln * kan fungera som vår personliga väktare. Samvetet kan varna oss när Satan försöker inta vårt hjärta, det vill säga när han försöker påverka våra tankar, känslor, motiv eller önskningar. Vi måste lyssna på vårt samvete när det slår larm och ”stänga porten”.

12, 13. Vad kan vi frestas att göra, men hur ska vi reagera?

12 Vi ska se ett exempel på hur vi kan skydda oss från att påverkas av Satans sätt att tänka. Jehova har sagt att ”sexuell omoral och all slags orenhet ...  inte ens [får] nämnas bland [oss]”. (Ef. 5:3) Men hur reagerar vi om några börjar prata om sådana saker i skolan eller på jobbet? Vi vet att vi ska ”säga nej till världsliga begär och en gudlös livsstil”. (Tit. 2:12) Och vår väktare, samvetet, kanske slår larm. (Rom. 2:15) Men lyssnar vi på det? Vi kanske känner oss frestade att i stället stanna kvar och lyssna vidare på dem eller titta på olämpliga bilder som de vill visa. Men då är det dags att ”stänga porten” – byt samtalsämne eller gå därifrån.

13 Det krävs mod för att stå emot pressen att göra eller tänka på fel saker. Men vi kan vara säkra på att Jehova ser att vi anstränger oss, och han kommer att ge oss den styrka och vishet vi behöver för att inte formas av Satans tänkesätt. (2 Krön. 16:9; Jes. 40:29; Jak. 1:5) Vad mer kan vi göra för att skydda vårt hjärta?

VAR PÅ ALERTEN

14, 15. a) Vad behöver vi släppa in i vårt hjärta, och hur gör vi det? b) Hur kan Ordspråksboken 4:20–22 hjälpa oss att få ut så mycket som möjligt av vår bibelläsning? (Se rutan ” Hur man begrundar”.)

14 Det räcker inte med att vi bara stänger ute negativa influenser för att skydda vårt hjärta. Vi måste även öppna upp hjärtat för positiv påverkan. Tänk på staden igen. Portvaktarna stängde portarna för att förhindra en invasion, men andra gånger öppnades portarna för att släppa in leveranser med mat och andra varor. Om portarna aldrig var öppna skulle invånarna svälta ihjäl. På liknande sätt måste vi regelbundet öppna upp vårt hjärta för Jehovas tankar och låta dem påverka oss.

15 Jehovas tankar finns i Bibeln, så varje gång vi läser i den låter vi hans tankar påverka våra tankar, känslor och handlingar. Hur kan vi se till att få ut så mycket som möjligt av vår bibelläsning? Bönen är helt nödvändig. En syster sa: ”Innan jag ska läsa Bibeln ber jag Jehova om hjälp så att jag ’tydligt ser det underbara’ i hans lag.” (Ps. 119:18) Vi behöver även tänka igenom det vi läser. Om vi ber, läser och begrundar kan Guds ord nå in i vårt hjärta, och vi börjar älska Jehovas sätt att tänka. (Ps. 119:97; läs Ordspråksboken 4:20–22.)

16. Vilken nytta har många haft av att titta på JW Broadcasting?

16 Ett annat sätt att låta Jehova påverka oss med sina tankar är genom att titta på JW Broadcasting®. Ett gift par sa: ”Månadsprogrammen har verkligen varit ett bönesvar för oss. När vi har känt oss ledsna eller ensamma har de uppmuntrat oss och gett oss kraft. Och specialsångerna spelas ofta hemma hos oss. Vi lyssnar på dem när vi lagar mat, städar eller tar en kopp te.” De här programmen hjälper oss att skydda vårt hjärta. De lär oss att tänka som Jehova och att stå emot pressen att ta till sig Satans idéer.

17, 18. a) Vad blir resultatet enligt 1 Kungaboken 8:61 när vi tillämpar det Jehova lär oss? b) Vad kan vi lära oss av Hiskia? c) Vad kan vi be om, med tanke på Davids bön i Psalm 139:23, 24?

17 Vår tro blir starkare när vi gör det som är rätt och märker hur bra det blir. (Jak. 1:2, 3) Dessutom kan Jehova känna sig stolt över att vara vår Far. Det här gör oss glada, och vår önskan att göra honom stolt och glad blir starkare.  (Ords. 27:11) Varje svårighet vi möter ger oss en chans att visa att vi inte är halvhjärtade i vår tjänst för Jehova. (Ps. 119:113) Vi vill visa att vi älskar honom av ett ”fullständigt hängivet” hjärta, det vill säga att vi är fast beslutna att följa hans normer och göra hans vilja. (Läs 1 Kungaboken 8:61.)

18 Kommer vi att göra misstag? Absolut, för vi är ofullkomliga. Men i sådana lägen kan vi försöka tänka på Hiskias exempel. Han gjorde misstag, men han ångrade sig och kunde fortsätta tjäna Jehova av hela sitt hjärta. (2 Krön. 29:1, 2; 32:25, 26; Jes. 38:3–6) Vi vill till varje pris stå emot Satans försök att påverka våra tankar. Och vi vill be Jehova om att få ett ”lydigt hjärta”. (1 Kung. 3:9; läs Psalm 139:23, 24.) Vi kan vara trogna mot Jehova om vi skyddar vårt hjärta mer än något annat.

SÅNG 54 ”Här är vägen”

^ § 5 Kommer vi att vara trogna mot Jehova, eller kommer vi att låta Satan locka oss bort från honom? Svaret beror inte på hur hårt vi blir prövade, utan på hur väl vi skyddar vårt hjärta. Vad kan ordet ”hjärta” syfta på i Bibeln? Hur försöker Satan skada vårt hjärta? Och hur kan vi skydda det? Den här artikeln kommer att ge oss svar på de här viktiga frågorna.

^ § 11 FÖRKLARING AV UTTRYCK: Jehova har gett oss förmågan att granska våra tankar, känslor och handlingar och sedan göra en bedömning av oss själva. I Bibeln kallas den här förmågan för samvetet. (Rom. 2:15; 9:1) Ett samvete som är format av Bibeln använder Jehovas normer, som finns i Bibeln, för att avgöra om det vi tänker, säger eller gör är rätt eller fel.

^ § 56 BILDBESKRIVNING: En broder tittar på tv när en olämplig scen visas. Han måste bestämma sig för vad han ska göra härnäst.

^ § 58 BILDBESKRIVNING: En väktare på Bibelns tid ser en fara utanför staden. Han ropar till portvaktarna nedanför, och omedelbart stänger de portarna och låser dem inifrån.