Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vi är glada över att få samarbeta med Gud

Vi är glada över att få samarbeta med Gud

”När vi nu samarbetar med Gud, bönfaller vi er också om att inte förfela syftet med att ni har tagit emot Guds oförtjänta omtanke.” (2 KOR. 6:1)

SÅNGER: 75, 74

1. Vad har Jehova kärleksfullt gjort, trots att han är den Högste?

JEHOVA är den Högste. Han har skapat allting och har obegränsad vishet och kraft. Job fick hjälp att förstå det när Jehova frågade ut honom om sitt skaparverk. Efteråt sa Job: ”Jag har kommit att inse att du förmår allt och att inget som du har i tankarna är ouppnåeligt för dig.” (Job 42:2) Jehova kan göra vad han än bestämmer sig för att göra, utan hjälp av någon annan. Men trots det har andra från allra första början fått samarbeta med honom för att genomföra hans avsikter.

2. Vilket viktigt arbete fick Jesus av Jehova?

2 Jehovas första skapelse var hans enfödde son, Jesus. Jehova lät honom sedan vara med och skapa allt annat, både i himlen och på jorden. (Joh. 1:1–3, 18) Aposteln Paulus skrev så här om Jesus: ”Med hjälp av honom skapades allt annat i himlarna och på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är fråga om troner eller herradömen eller regeringar  eller myndigheter. Allt annat har skapats genom honom och för honom.” (Kol. 1:15–17) Ja, Jehova gav Jesus ett betydelsefullt arbete, och han berättade också för andra om sin sons viktiga roll i samband med skaparverket. Vilken ära!

3. Vad lät Jehova Adam göra, och varför det?

3 Jehova har också gett människor viktiga arbetsuppgifter. Han lät till exempel Adam ge namn åt djuren. (1 Mos. 2:19, 20) Det måste ha varit väldigt roligt för Adam att få studera djuren och deras egenskaper och att sedan ge vart och ett av dem ett passande namn. Jehova hade själv kunnat ge djuren namn – det var ju han som hade skapat dem. Men han lät kärleksfullt Adam få den här uppgiften. Jehova gav också Adam uppdraget att göra hela jorden till ett paradis. (1 Mos. 1:27, 28) Men senare valde Adam tyvärr att inte längre samarbeta med Jehova, och det ledde till katastrof för både honom själv och alla hans avkomlingar. (1 Mos. 3:17–19, 23)

4. Hur fick andra samarbeta med Jehova?

4 Längre fram fick andra samarbeta med Jehova. Noa byggde en ark som bevarade honom och hans familj genom den stora översvämningen. Mose befriade israeliterna ur Egypten, och Josua fick leda dem in i det utlovade landet. Salomo byggde templet i Jerusalem. Maria blev mor till Jesus. De här trogna individerna och även många andra samarbetade med Jehova i att genomföra hans vilja.

5. Vilket arbete kan vi ta del i, men varför är Jehova inte beroende av vår insats? (Se den inledande bilden.)

5 Nu i vår tid uppmuntrar Jehova oss att göra vårt bästa för att understödja hans rike, och det kan vi göra på flera olika sätt. Även om dörren till vissa former av tjänst inte står öppen för alla vittnen, kan vi alla vara med och predika de goda nyheterna om riket. Jehova är naturligtvis inte beroende av oss för att få det här arbetet utfört. Han kunde ha valt att tala till människor direkt från himlen. Jesus sa att Jehova till och med kunde ha fått stenarna att berätta om den messianske kungen. (Luk. 19:37–40) Men vi får ändå vara Jehovas ”medarbetare”. (1 Kor. 3:9) Paulus skrev: ”När vi nu samarbetar med Gud, bönfaller vi er också om att inte förfela syftet med att ni har tagit emot Guds oförtjänta omtanke.” (2 Kor. 6:1) Det är en stor ära att få samarbeta med Jehova. Vi ska nu se närmare på varför det ger oss så stor glädje.

VI BLIR GLADA AV ATT SAMARBETA MED JEHOVA

6. Hur kände Guds förstfödde son när han arbetade sida vid sida med sin Far?

6 Jehovas tjänare har i alla tider varit glada över att få samarbeta med honom. Hans förstfödde son framställs i Ordspråksboken som visheten personifierad. Han säger där: ”Jehova frambringade mig som begynnelsen av sin väg ... Jag [var] vid hans sida som en mästerlig arbetare; jag var den som han höll särskilt kär dag efter dag. Hela tiden gladdes jag inför honom.” (Ords. 8:22, 30) Jesus var glad över att få arbeta sida vid sida med sin Far. Han var glad för det arbete han fick utföra, men också för att han visste att Jehova älskade honom. Hur är det då med oss?

Vilket arbete skulle kunna vara mer givande än att få undervisa någon om sanningen? (Se paragraf 7.)

7. Varför blir vi glada av att gå i tjänsten?

7 Jesus sa att vi blir lyckliga både av att ge och av att få. (Apg. 20:35) Vi blev mycket glada när vi fick sanningen, och  vi blir glada när vi får dela med oss av den till andra. När vi hjälper människor att förstå vad Bibeln lär får vi se hur glada de blir när de börjar förstå sanningen och får ett eget förhållande till Jehova. Vi blir varma i hjärtat när vi ser att de inte bara förändrar sitt sätt att tänka, utan också sitt sätt att leva. Och vi inser att predikoarbetet är oerhört viktigt. Det gör det möjligt för dem som blir ”försonade med Gud” att få evigt liv. (2 Kor. 5:20) Vilket arbete skulle kunna vara mer uppmuntrande och givande än att hjälpa människor att slå in på vägen som leder till evigt liv?

8. Hur har några uttryckt sin glädje över att få samarbeta med Jehova?

8 Vi blir självklart glada när andra reagerar positivt på vårt budskap. Men det känns också bra att veta att vi gör Jehova glad och att han uppskattar våra ansträngningar att tjäna honom. (Läs 1 Korinthierna 15:58.) Marco, som bor i Italien, säger: ”Jag är så otroligt glad över att veta att det är åt Jehova som jag ger mitt bästa, inte åt någon som snart kommer att glömma bort det jag har gjort.” Och Franco, som också bor i Italien, säger: ”Genom Bibeln och allt andligt material vi får påminner Jehova oss varje dag om att han älskar oss och att allt vi gör för honom betyder något, även om vi själva inte tycker att vi kan göra så mycket. Så att få samarbeta med Gud ger mig glädje och mening i livet.”

NÄR VI SAMARBETAR MED GUD DRAS VI NÄRMARE HONOM OCH ANDRA

9. Hur var förhållandet mellan Jehova och Jesus, och varför det?

9 När vi arbetar tillsammans med dem vi älskar dras vi närmare dem. Vi lär känna deras personlighet och deras egenskaper. Vi får också veta vilka mål de har och hur de har tänkt nå dem. Jesus och Jehova samarbetade kanske i miljarder år, och under den här tiden skapades ett starkt och obrytbart band av kärlek mellan dem. Jesus beskrev deras nära relation med orden: ”Jag och Fadern är ett.” (Joh. 10:30) De hade verkligen ett fantastiskt samarbete och var alltid eniga.

10. Varför dras vi närmare Gud och andra genom predikoarbetet?

10 Jesus bad att Jehova skulle beskydda hans lärjungar. Varför det? Han sa i bön: ”För att de skall vara ett alldeles som vi är.” (Joh. 17:11) När vi lever efter Jehovas normer och tar del i predikoarbetet lär vi känna hans fina egenskaper. Vi förstår varför det är förståndigt att lita på Jehova och följa hans vägledning. Och när vi närmar oss honom, närmar han sig oss. (Läs Jakob 4:8.) Vi kommer också närmare våra bröder och systrar i församlingen. Vi upplever liknande med- och motgångar, och vi strävar mot samma mål. Ja, vi arbetar tillsammans, gläds tillsammans och håller ut tillsammans. Octavia, som bor i Storbritannien,  säger: ”Att få samarbeta med Jehova drar mig närmare andra eftersom mina vänrelationer inte längre bygger på ytliga saker utan på gemensamma mål och en gemensam inriktning i livet.” Visst är det så vi känner det? Vi dras närmare våra bröder och systrar när vi ser hur de verkligen anstränger sig för att göra Jehova glad.

11. Varför kommer vi att dras ännu närmare Jehova och våra bröder och systrar i den nya världen?

11 Vår kärlek till Jehova och till våra vänner i församlingen kanske är stark redan nu, men den kommer att bli ännu starkare i den nya världen. Tänk på allt spännande arbete som ligger framför oss! Vi ska få välkomna dem som får uppstå och undervisa dem om Jehova. Vi kommer också att få hjälpa till med att göra jorden till ett paradis. Det är inga små arbetsuppgifter som väntar! Men tänk vad vi ska njuta när vi får arbeta tillsammans under Kristus styre och när vi så småningom blir fullkomliga. Alla kommer att dras närmare varandra och Jehova, som verkligen ska mätta ”allt levande med vad de önskar”. (Ps. 145:16)

VI SKYDDAS AV ATT SAMARBETA MED JEHOVA

12. Hur är tjänsten ett skydd för oss?

12 Vi behöver skydda vårt förhållande till Jehova. Vi lever i Satans värld och är ofullkomliga, och därför är det så lätt att vi börjar tänka och uppföra oss som människor i den här världen. Man skulle kunna likna världens ande vid en vattenström som drar oss åt fel håll. För att inte dras med måste vi hela tiden anstränga oss och simma mot strömmen. Vi måste alltså kämpa hårt för att inte påverkas av inställningen i Satans värld. När vi tar del i predikoarbetet tänker vi på sådant som är viktigt och uppbyggande, inte på sådant som undergräver vår tro. (Fil. 4:8) Tjänsten stärker oss i vår övertygelse och påminner oss om Jehovas löften och kärleksfulla normer. Den hjälper oss också att hålla vår andliga vapenrustning intakt. (Läs Efesierna 6:14–17.)

13. Hur känner en broder i Australien för predikoarbetet?

13 När vi håller oss upptagna med att gå i tjänsten, studera och stötta andra i församlingen har vi helt enkelt inte tid att oroa oss alltför mycket över våra egna problem, och det är också till skydd för oss. Joel, som bor i Australien, säger: ”Tjänsten hjälper mig att inte tappa kontakten med verkligheten. Den påminner mig om de problem människor kämpar med, men också om den nytta jag själv har haft av att leva efter Bibelns principer. Tjänsten hjälper mig att jobba på min ödmjukhet, eftersom jag får visa att jag litar på Jehova och på mina bröder och systrar.”

14. Varför är vår uthållighet i tjänsten ett bevis för att Jehova hjälper oss med sin ande?

14 När vi tar del i tjänsten stärks också vår övertygelse om att Jehova ger oss av sin ande. Vi kan illustrera det så här: Tänk dig att du får som jobb att dela ut bröd till människorna i området där du bor. Du får ingen lön, och du måste själv stå för alla omkostnader. Dessutom märker du snart att de flesta inte vill ha brödet och att en del till och med hatar dig för att du delar ut det. Hur länge skulle du behålla ett sådant jobb? Du skulle säkert tappa sugen och inte orka särskilt länge. Tänk nu på vår situation.  Trots att människor ser ner på oss eller blir arga för att vi predikar fortsätter vi år efter år, och vi står själva för alla omkostnader. Visar inte det att vi får hjälp av Guds ande?

NÄR VI SAMARBETAR MED GUD VISAR VI ATT VI ÄLSKAR HONOM OCH ANDRA

15. Hur hänger predikoarbetet samman med Jehovas avsikt med oss människor?

15 Hur hänger predikoarbetet samman med Jehovas avsikt med oss människor? Jehova ville att människor skulle få leva för evigt på jorden, och han ändrade inte sin avsikt när Adam syndade. (Jes. 55:11) Jehova såg i stället till att vi människor kunde bli befriade från synd och död. Hur då? I enlighet med Jehovas avsikt kom Jesus till jorden och offrade sitt liv. Men för att få nytta av det här offret behövde människor visa att de ville lyda Gud. När Jesus var här på jorden undervisade han om vad Jehova förväntar av oss människor, och han befallde också sina lärjungar att göra samma sak. Så när vi hjälper andra att komma närmare Jehova samarbetar vi direkt med honom, och vi medverkar till att hans kärleksfulla avsikt att rädda människor från synd och död blir genomförd.

16. På vilket sätt är predikoarbetet kopplat till de största buden i Guds lag?

16 När vi hjälper andra att hitta vägen till evigt liv visar vi att vi älskar både våra medmänniskor och Jehova, ”vars vilja är att alla slags människor skall bli räddade och komma till exakt kunskap om sanningen”. (1 Tim. 2:4) Jesus fick vid ett tillfälle frågan om vilket som var det största budet i Guds lag. Han svarade: ”’Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.’ Detta är det största och första budet. Det andra, som är likt det, är detta: ’Du skall älska din nästa som dig själv.’” (Matt. 22:37–39) Vi visar att vi följer de här buden genom att ta del i predikoarbetet. (Läs Apostlagärningarna 10:42.)

17. Hur känner du för äran att få predika de goda nyheterna?

17 Vi är verkligen välsignade av Jehova! Han har gett oss ett arbete som ger oss glädje, skyddar oss andligen och drar oss närmare både honom och våra vänner i församlingen. Det här arbetet ger oss också möjlighet att visa att vi älskar Gud och våra medmänniskor. Vi är utspridda över hela världen och har alla olika omständigheter. Men oavsett om vi är unga eller gamla, rika eller fattiga, starka eller svaga, så söker vi efter möjligheter att berätta om vår tro för andra. Du instämmer säkert med Chantel, som bor i Frankrike. Hon säger: ”Den mäktigaste i universum, Skaparen av allt, den lycklige Guden, säger till mig: ’Gå ut! Tala om mig, och tala från hjärtat. Jag ger dig min kraft, mitt ord Bibeln, stöd från änglarna, bröder och systrar att samarbeta med, den övning du behöver och tydliga anvisningar i precis rätt tid.’ Vilket obeskrivligt privilegium det är att få göra det Jehova ber oss att göra och att få samarbeta med honom!”