Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 7

Var ödmjuk och gläd Jehova

Var ödmjuk och gläd Jehova

”Sök Jehova, alla ni ödmjuka på jorden ... Sök ödmjukhet.” (SEF. 2:3)

SÅNG 80 ”Smaka och se att Jehova är god”

ÖVERSIKT *

1, 2. a) Hur beskrivs Mose i Bibeln, och vad gjorde han? b) Vilket löfte motiverar oss att utveckla ödmjukhet?

I BIBELN står det att Mose var ”ödmjukast av alla på jorden”. (4 Mos. 12:3) Betyder det att han var svag, obeslutsam och konflikträdd? Så skulle kanske en del beskriva en ödmjuk person. Men det är långt ifrån sanningen. Mose var stark, beslutsam och modig. Med Jehovas hjälp ställde han sig ansikte mot ansikte med Egyptens mäktige härskare. Dessutom ledde han israeliterna, kanske tre miljoner människor, genom en öken och hjälpte dem att besegra sina fiender.

2 Vi ställs inte inför samma utmaningar som Mose, men varje dag möter vi människor eller situationer som kan göra det svårt för oss att vara ödmjuka. Men vi har verkligen anledning att utveckla den här egenskapen. Jehova lovar att ”de ödmjuka ska ärva jorden”. (Ps. 37:11) Skulle du beskriva dig själv som ödmjuk? Skulle andra göra det? För att kunna besvara de här viktiga frågorna behöver vi först slå fast vad det innebär att vara ödmjuk.

VAD ÄR ÖDMJUKHET?

3, 4. a) Vad kan man likna ödmjukhet vid? b) Vilka egenskaper behöver vi för att kunna vara ödmjuka, och varför det?

3 Ödmjukhet * är som en vacker tavla. På vilket sätt? Precis som en konstnär kombinerar flera fina färger för  att framställa en tavla, behöver vi kombinera flera fina egenskaper för att vara ödmjuka. Några av de viktigaste är foglighet, mildhet och inre styrka. Varför behöver vi de här egenskaperna för att kunna glädja Jehova?

4 Bara ödmjuka människor är villiga att foga sig efter Guds vilja. Och i hans vilja ingår att vi ska vara milda. (Matt. 5:5; Gal. 5:23) När vi gör Guds vilja blir Satan ursinnig. Så även om vi är ödmjuka och milda blir vi hatade av många som är en del av Satans värld. (Joh. 15:18, 19) Därför behöver vi inre styrka för att kunna stå emot Satan.

5, 6. a) Varför hatar Satan ödmjuka människor? b) Vilka frågor ska vi besvara?

5 Motsatsen till en ödmjuk person är någon som är stolt, som inte kan kontrollera sin vrede och som vägrar lyda Jehova. Den beskrivningen stämmer verkligen in på Satan. Inte konstigt att han hatar ödmjuka människor! De synliggör bristerna i hans egen personlighet. Dessutom bevisar de att han är en lögnare. Hur då? Vad han än säger eller gör kan han inte hindra ödmjuka människor från att tjäna Jehova. (Job 2:3–5)

6 I vilka lägen kan det vara svårt att vara ödmjuk? Och varför behöver vi fortsätta arbeta på den här egenskapen? För att besvara de frågorna ska vi titta närmare på vad vi kan lära oss av Mose, tre hebreiska fångar i Babylon och Jesus.

NÄR KAN DET VARA SVÅRT ATT VARA ÖDMJUK?

7, 8. Hur reagerade Mose när han behandlades respektlöst?

7 När man får ansvar. Det kan vara en utmaning att bevara ödmjukheten om man har en ansvarsposition, i synnerhet om man blir respektlöst behandlad eller ifrågasatt. Har det hänt dig? Hur skulle du reagera om någon i din familj behandlade dig så? Tänk på hur Mose hanterade en sådan situation.

8 Jehova insatte Mose som ledare för Israel och lät honom skriva ner nationens lagar. Det var ingen tvekan om att Mose hade Jehovas stöd. Trots det började hans egna syskon, Mirjam och  Aron, kritisera honom och ifrågasätta hans val av hustru. Många hade nog blivit väldigt arga och hämndlystna i det läget. Men Mose var verkligen inte lättstött. Han vädjade till och med om att Jehova skulle avbryta sin bestraffning av Mirjam. (4 Mos. 12:1–13) Hur kunde Mose reagera så?

Mose vädjade till Jehova om att han inte skulle fortsätta straffa Mirjam. (Se paragraf 8.)

9, 10. a) Vad hjälpte Jehova Mose att förstå? b) Vad kan familjeöverhuvuden och äldste lära sig av Mose?

9 Mose hade låtit sig formas av Jehova. Omkring 40 år tidigare, när han tillhörde den kungliga familjen i Egypten, var han inte ödmjuk. Faktum är att han hade ett så hett temperament att han slog ihjäl en man som han tyckte handlade fel, och han tog för givet att Jehova skulle godkänna hans agerande. Under 40 år hjälpte Jehova Mose att förstå att det inte bara krävdes mod för att leda israeliterna; det krävdes också ödmjukhet. Och för att kunna vara ödmjuk behövde han också vara foglig och mild. Han tog verkligen till sig den lärdomen och blev en utmärkt ledare. (2 Mos. 2:11, 12; Apg. 7:21–30, 36)

10 Familjeöverhuvuden och äldstebröder i dag gör väl i att efterlikna Mose. Var inte lättstött om någon skulle behandla dig respektlöst. Erkänn ödmjukt dina egna brister. (Pred. 7:9, 20) Följ fogligt Jehovas anvisningar för hur problem ska hanteras. Och svara alltid på ett milt sätt. (Ords. 15:1) Familjeöverhuvuden och tillsyningsmän som reagerar på det sättet gör Jehova glad, bidrar till friden och är fina föredömen för andra.

11–13. Varför är de tre hebréerna fina föredömen för oss?

11 När man blir förföljd. Historien igenom har många härskare förföljt Jehovas folk. De kanske anklagar oss för det ena och det andra, men egentligen handlar allt om att vi väljer att ”lyda Gud mer än människor”. (Apg. 5:29) Vi kan bli hånade, fängslade eller till och med misshandlade. Men med Jehovas hjälp håller vi oss lugna och milda och ger inte igen.

12 Tänk till exempel på Hananja, Misael och Asarja. * De här tre hebréerna hade förts till Babylon, och kungen befallde dem att falla ner och tillbe en stor guldstaty. Men de vägrade göra det, och på ett milt och vänligt sätt förklarade de  sin ståndpunkt för kungen. De var lydiga mot Gud, trots att kungen hotade med att kasta dem i en brinnande ugn. Jehova valde att omedelbart ingripa och rädda dem, men det var inget som de tog för givet. De var beredda att acceptera vilken utgång Jehova än skulle tillåta. (Dan. 3:1, 8–28) De visade att ödmjuka människor verkligen är modiga. Ingen kung, inget hot och inget straff kan rubba vårt beslut att vara fullständigt lojala mot Jehova. (2 Mos. 20:4, 5)

13 Hur kan vi efterlikna de tre hebréerna när vår lojalitet prövas? Genom att ödmjukt lita på att Jehova kommer att ta hand om oss. (Ps. 118:6, 7) När andra anklagar oss för något orätt svarar vi dem med mildhet och respekt. (1 Petr. 3:15) Och vi vägrar att på något sätt skada vår vänskap med vår kärleksfulle Far.

När andra är oförskämda mot oss svarar vi på ett respektfullt sätt. (Se paragraf 13.)

14, 15. a) Vad kan hända när vi känner oss pressade? b) Varför kan vi med tanke på orden i Jesaja 53:7, 10 säga att Jesus är det främsta exemplet i att visa ödmjukhet under press?

14 När man känner sig pressad. Vi kan alla känna oss pressade av olika anledningar. Ibland kanske man blir stressad inför ett prov i skolan eller en särskild uppgift på jobbet. Eller så kanske man oroar sig för en medicinsk behandling som man behöver gå igenom. I påfrestande situationer kan det vara svårt att vara ödmjuk. Sådant som vi vanligtvis knappt noterar börjar plötsligt irritera oss, och vi blir kanske hårda och korta i tonen när vi pratar med andra. Kan du känna igen dig i det? Tänk då på Jesus exempel.

15 Under sina sista månader på jorden var Jesus under enorm press. Han visste att han skulle bli avrättad och att han skulle få lida fruktansvärt. (Joh. 3:14, 15; Gal. 3:13) Några månader före sin död sa han att han våndades. (Luk. 12:50) Och bara några dagar före sin död kände han sig väldigt orolig. Ändå var han ödmjuk och villig att foga sig efter Guds vilja, vilket märks tydligt i hans innerliga bön: ”Far, rädda mig från denna prövning. Men det är ändå därför jag har kommit. Far, förhärliga ditt namn.” (Joh. 12:27, 28) När tiden var inne överlämnade han sig modigt till Guds fiender, som avrättade honom på ett extremt smärtsamt och förödmjukande sätt. Trots pressen, trots lidandet, gjorde Jesus ödmjukt Guds vilja. Det är ingen tvekan om att Jesus är det främsta exemplet i att visa ödmjukhet under press. (Läs Jesaja 53:7, 10.)

Jesus är ett fantastiskt exempel i att visa ödmjukhet. (Se paragraf 16, 17.) *

16, 17. a) Hur prövade Jesus vänner hans ödmjukhet? b) Hur kan vi efterlikna Jesus?

16 Under Jesus sista kväll som människa här på jorden satte hans närmaste vänner hans ödmjukhet på prov. Tänk dig hur pressad han måste ha känt sig den kvällen. Skulle han bevara sig fullständigt trogen ända in i döden? Miljarder människors liv stod på spel. (Rom. 5:18, 19) Och ännu viktigare, hans Fars rykte skulle påverkas. (Job 2:4) Under Jesus sista måltid med sina närmaste vänner, apostlarna, började de ”gräla om vem av dem som kunde anses vara störst”. Jesus hade försökt hjälpa dem att tänka rätt i den här frågan många gånger förut, till och med tidigare samma kväll! Men anmärkningsvärt nog blev Jesus inte irriterad. I stället var han lugn, och på ett vänligt men bestämt sätt förklarade han – ännu en  gång – vilken inställning de skulle ha. Sedan berömde han sina vänner för att de lojalt hade stannat kvar hos honom. (Luk. 22:24–28; Joh. 13:1–5, 12–15)

17 Hur hade du reagerat i en liknande situation? Vi kan efterlikna Jesus genom att vara milda och vänliga även när vi känner oss pressade. Vi är fogliga och följer villigt Jehovas befallning att fortsätta ”ha överseende med varandra”. (Kol. 3:13) Det här blir lättare om vi kommer ihåg att vi alla säger och gör saker som irriterar andra. (Ords. 12:18; Jak. 3:2, 5) Och glöm inte att berömma andra för deras fina egenskaper. (Ef. 4:29)

VARFÖR SKA VI FORTSÄTTA VARA ÖDMJUKA?

18. Hur hjälper Jehova ödmjuka människor att fatta bra beslut, men vad behöver de själva göra?

18 Vi kommer att fatta bättre beslut. Jehova hjälper oss att fatta bra beslut i svåra frågor – men bara om vi är ödmjuka. Han hör ”de ödmjukas bön”. (Ps. 10:17) Men han gör mer än så. I Bibeln sägs det: ”Han vägleder de ödmjuka till att göra det som är rätt, han lär de ödmjuka sin väg.” (Ps. 25:9) Jehova ger oss den vägledningen genom Bibeln och genom litteratur, videor och möten som vi får genom ”den trogne och förståndige tjänaren”. * (Matt. 24:45–47) Vi behöver göra vår del och ödmjukt erkänna att vi behöver Jehovas hjälp, studera det material han ger oss och villigt tillämpa lärdomarna.

19–21. Vilket misstag begick Mose vid Kades, och vad kan vi lära oss av det?

19 Vi kommer att undvika många misstag. Tänk återigen på Mose. Under flera årtionden var han ödmjuk och gladde Jehova. Men mot slutet av den svåra 40-åriga vandringen i vildmarken brast han i ödmjukhet. Hans syster, sannolikt samma syster som varit med och räddat livet på honom i Egypten, hade nyligen dött och blivit begravd i Kades. Då började israeliterna än en gång hävda att de inte fick det de behövde. Den här gången ”klagade [de] på Mose” för att de inte hade något vatten. Trots alla underverk som Jehova hade utfört genom Mose,  och trots Moses osjälviska ledarskap under så lång tid, klagade folket. De klagade inte bara på att de saknade vatten, utan de klagade också på Mose, som om det var hans fel att de var törstiga. (4 Mos. 20:1–5, 9–11)

20 I samma stund som vreden bubblade upp i Mose var mildheten som bortblåst. I stället för att tala i tro till klippan, som Jehova hade befallt, talade han i vredesmod till folket och riktade uppmärksamheten på sig själv. Sedan slog han två gånger på klippan, och då vällde det fram vatten. Stolthet och vrede fick honom att begå ett allvarligt misstag. (Ps. 106:32, 33) Till följd av Moses tillfälliga brist på ödmjukhet fick han inte gå in i det utlovade landet. (4 Mos. 20:12)

21 Vi kan dra viktiga lärdomar av den här händelsen. För det första: Vi måste hela tiden arbeta på att vara ödmjuka. Om vi så bara för ett ögonblick slutar med det, kan stoltheten få grepp om oss igen och få oss att säga eller göra något dumt. För det andra: Stress kan försvaga oss, så vi måste tänka på att vara ödmjuka även när vi är pressade.

22, 23. a) Varför behöver vi fortsätta vara ödmjuka? b) Hur ska vi förstå det som står i Sefanja 2:3?

22 Vi kommer att bli beskyddade. Snart kommer Jehova att ta bort alla onda människor, och bara de ödmjuka kommer att finnas kvar. Då kommer det att vara frid på hela jorden. (Ps. 37:10, 11) Kommer du att vara bland dessa ödmjuka människor? Det kan du få vara, om du följer den varma uppmaning som Jehova gav genom profeten Sefanja. (Läs Sefanja 2:3.)

23 Varför står det i Sefanja 2:3: ”Sannolikt blir ni beskyddade”? Det handlar inte om att Jehova inte skulle vara kapabel att beskydda sina älskade tjänare. Det visar i stället att vi själva behöver göra något för att få hans beskydd. Vi har möjlighet att få överleva ”Jehovas vredes dag” och leva för evigt om vi nu gör vårt bästa för att vara ödmjuka och glädja Jehova.

SÅNG 120 Efterlikna Kristus mildhet

^ § 5 Ingen av oss föds ödmjuk, utan det är något vi måste arbeta på. Vi kanske inte har några problem med att vara ödmjuka när vi har med fridsamma människor att göra, men det kan vara desto svårare när vi möter stolta människor. Den här artikeln tar upp några situationer där det krävs en extra ansträngning att vara ödmjuk.

^ § 3 FÖRKLARING AV UTTRYCK: Ödmjukhet. En ödmjuk människa är inte stolt eller arrogant, utan sätter andra högre än sig själv. Hon behandlar andra vänligt och bevarar lugnet även om hon provoceras. Jehova visar ödmjukhet genom att behandla dem som står under honom på ett kärleksfullt och barmhärtigt sätt.

^ § 12 Babylonierna gav dem namnen Sadrak, Mesak och Abed-Nego. (Dan. 1:7)

^ § 18 Se till exempel artikeln ”Fatta beslut som ärar Gud” i Vakttornet för 15 april 2011.

^ § 59 BILDBESKRIVNING: Jesus bevarar lugnet och tillrättavisar vänligt sina lärjungar när de grälar om vem som är störst.