Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 9

Kärlek och rättvisa i det forntida Israel

Kärlek och rättvisa i det forntida Israel

”Han älskar rättfärdighet och rättvisa. Jorden är full av Jehovas lojala kärlek.” (PS. 33:5)

SÅNG 3 Vår trygghet, vårt hopp, vår förtröstan

ÖVERSIKT *

1, 2. a) Vad vill alla människor? b) Vad kan vi vara övertygade om?

ALLA vill bli älskade. Och alla vill bli rättvist behandlade. Om man gång på gång nekas kärlek och rättvisa kan det sluta med att man känner sig värdelös och förtvivlad.

2 Jehova vet att vi behöver kärlek och att vi längtar efter rättvisa. (Ps. 33:5) Vi kan vara övertygade om att vår Gud älskar oss innerligt och vill att vi ska behandlas rättvist. Det blir tydligt när vi ser närmare på den lag som Jehova gav till nationen Israel genom Mose. Hungrar ditt hjärta efter kärlek? Känner du dig märkt av orättvisor som drabbat dig? Då kommer du att tycka om den här genomgången av hur man kan se Jehovas omtanke om sitt folk i lagen. *

3. a) Vad ser vi när vi studerar lagen, vilket också framgår av Romarna 13:8–10? b) Vilka frågor kommer den här artikeln att besvara?

3 När vi studerar Moses lag kan vi inte undgå att se vilka varma känslor vår kärleksfulle Gud, Jehova, har. (Läs Romarna 13:8–10.) I den här artikeln ska vi undersöka bara några få av de lagar som han gav till Israel och besvara de här frågorna: Varför kan vi säga att lagen var grundad på kärlek? Varför kan vi säga att lagen främjade rättvisa? Hur skulle de som hade ansvarspositioner tillämpa lagen? Och vilka skulle lagen i första hand skydda? Svaren på de frågorna ger oss tröst och hopp och drar oss  närmare vår älskade Far. (Apg. 17:27; Rom. 15:4)

EN LAGSAMLING GRUNDAD PÅ KÄRLEK

4. a) Varför kan man säga att lagen var grundad på kärlek? b) Vilka bud betonade Jesus enligt Matteus 22:36–40?

4 Varför kan man säga att lagen var grundad på kärlek? Därför att allt Jehova gör motiveras av kärlek. (1 Joh. 4:8) Jehova byggde hela lagen på två grundläggande bud – att man ska älska Gud och älska sin medmänniska. (3 Mos. 19:18; 5 Mos. 6:5; läs Matteus 22:36–40.) Så vi kan förvänta att vart och ett av de mer än 600 bud som utgör lagen framhäver en fasett av Jehovas kärlek. Vi ska se på några exempel.

5, 6. Vad vill Jehova att gifta par ska göra, och vad iakttar han noga? Ge ett exempel.

5 Var lojal mot din äktenskapspartner, och ta hand om dina barn. Jehova vill att gifta par ska utveckla en så stark kärlek att den varar livet ut. (1 Mos. 2:24; Matt. 19:3–6) Att vara otrogen mot sin man eller hustru är något av det mest kärlekslösa man kan göra. Så det var på goda grunder som det sjunde av de tio budorden förbjöd äktenskapsbrott. (5 Mos. 5:18) Det är en synd ”mot Gud” och ett grymt svek mot ens äktenskapspartner. (1 Mos. 39:7–9) Den som blir utsatt för ett sådant svek kan känna av smärtan i åratal.

6 Jehova iakttar noga hur män och hustrur behandlar varandra i äktenskapet. Han var särskilt noga med att de israelitiska hustrurna skulle bli bra behandlade. En man som respekterade lagen skulle älska sin hustru och inte skilja sig från henne på grund av småsaker. (5 Mos. 24:1–4; Matt. 19:3, 8) Men om det uppstod allvarliga problem i äktenskapet och han trots allt skilde sig från henne, var han tvungen att ge henne ett skilsmässointyg. Detta intyg skyddade henne mot falska anklagelser om otrohet. Men innan han kunde ge sin hustru det intyget behövde han tydligtvis vända sig till stadens äldste. På så sätt fick de äldste möjlighet att försöka hjälpa paret att rädda äktenskapet. När en israelitisk man skilde sig av själviska skäl var det inte alltid Jehova ingrep, till exempel genom de äldste eller profeterna. Men han lade märke till hustruns alla tårar och kände hennes smärta. (Mal. 2:13–16)

Jehova vill att föräldrar ska ge sina barn kärleksfull fostran och undervisning så att de känner sig trygga. (Se paragraf 7, 8) *

7, 8. a) Vad befallde Jehova föräldrar att göra? (Se bilden på framsidan.) b) Vilka lärdomar tar vi med oss?

7 Lagen visar också att det är viktigt för Jehova att barn har det bra. Jehova sa att föräldrar inte bara skulle tänka på barnens fysiska behov, utan även på deras andliga. Föräldrar skulle ta vara på alla möjligheter att hjälpa dem att förstå och uppskatta Jehovas lag och att bygga upp en stark kärlek till honom. (5 Mos. 6:6–9; 7:13) Ett av skälen till att israeliterna straffades av Jehova var att de behandlade barn på ett horribelt sätt. (Jer. 7:31, 33) Barn fick inte betraktas som ägodelar som kunde hanteras hur som helst, utan föräldrarna skulle se dem som en gåva från Jehova och ta hand om dem på bästa sätt. (Ps. 127:3)

8 Lärdomar: Jehova lägger noga märke till hur män och hustrur är mot varandra i äktenskapet. Han vill att föräldrar ska älska sina barn, och han håller dem ansvariga för hur de behandlar barnen.

9–11. Varför gav Jehova en lag om att inte ha begär?

 9 Du ska inte ha begär. Det sista av de tio budorden handlade om att inte utveckla en osund längtan efter det som tillhör någon annan. (5 Mos. 5:21; Rom. 7:7) Jehova gav den här lagen för att betona något mycket viktigt: de som tillber honom måste skydda sitt hjärta, det vill säga sina tankar och känslor. Han vet att onda handlingar börjar som onda tankar och känslor. (Ords. 4:23) Om en israelit lät orätta begär växa i hjärtat var risken stor att han skulle behandla andra kärlekslöst. Kung David gjorde det misstaget. Han var i grund och botten en god människa. Men vid ett tillfälle fick han begär till en annan mans hustru, och hans begär ledde till synd. (Jak. 1:14, 15) David begick äktenskapsbrott, försökte föra kvinnans man bakom ljuset och såg sedan till att han blev dödad. (2 Sam. 11:2–4; 12:7–11)

10 När en israelit bröt mot budet om att inte ha begär så visste Jehova om det, för han kan läsa hjärtan. (1 Krön. 28:9) Budet om begär lärde folket att de måste undvika tankar som leder till ett orätt handlingssätt. Vilken klok och kärleksfull Far Jehova är!

11 Lärdomar: Jehova ser inte bara hur någon är utåt. Han vet hur vi är innerst inne, i hjärtat. (1 Sam. 16:7) Inga tankar, inga känslor och inga handlingar kan hållas hemliga för honom. Han letar efter det goda inom oss, men han vill samtidigt att vi ska upptäcka och ta kontrollen över orätta tankar innan de leder till orätta handlingar. (2 Krön. 16:9; Matt. 5:27–30)

EN LAGSAMLING SOM FRÄMJADE RÄTTVISA

12. Vad betonades i lagen?

12 Den mosaiska lagen betonade också att Jehova älskar rättvisa. (Ps. 37:28; Jes. 61:8) Han utgör själv ett fullkomligt exempel på hur man behandlar andra rättvist. När israeliterna följde Jehovas lagar välsignade han dem. Men när de inte brydde sig om hans rättvisa normer drabbades de av problem. Vi ska se på ytterligare två av de tio budorden.

13, 14. Vad krävdes enligt de två första budorden, och vilken nytta hade israeliterna av att följa dem?

13 Tillbe endast Jehova. De två första buden krävde att israeliterna bara tillbad Jehova och varnade dem för avgudadyrkan. (2 Mos. 20:3–6) De här buden fanns inte till för Jehovas skull, utan för folkets skull. När de var lojala mot Jehova gick det bra för dem. Men när de tillbad nationernas gudar for de illa.

14 Tänk på kanaanéerna. De tillbad livlösa avgudar i stället för den levande, sanne Guden. Det fick dem att sjunka väldigt lågt. (Ps. 115:4–8) I deras tillbedjan ingick förnedrande sexuella handlingar och något så chockerande som barnoffer. När israeliterna vände Jehova ryggen och valde att tillbe avgudar sjönk även de väldigt lågt, vilket drabbade deras familjer. (2 Krön. 28:1–4) De ledande i samhället övergav Jehovas normer för rättvisa. De missbrukade sin makt och förtryckte de svaga och sårbara. (Hes. 34:1–4) Jehova varnade israeliterna och sa att han skulle verkställa dom över dem som behandlade kvinnor och barn illa. (5 Mos. 10:17, 18; 27:19) Men han välsignade sitt folk när de var lojala mot  honom och behandlade varandra rättvist. (1 Kung. 10:4–9)

Jehova älskar oss och ser när vi utsätts för orättvisor. (Se paragraf 15.)

15. Vad lär vi oss om Jehova?

15 Lärdomar: Det är inte Jehovas fel om sådana som påstår sig tjäna honom ignorerar hans normer och behandlar hans folk illa. Jehova älskar oss och ser när vi utsätts för orättvisor. Han känner vår smärta ännu mer intensivt än en mamma känner sitt barns smärta. (Jes. 49:15) Även om han kanske inte ingriper direkt kommer han med tiden att ställa samvetslösa syndare till svars för hur de har behandlat andra.

HUR SKULLE LAGEN TILLÄMPAS?

16–18. Vilka sidor av livet täcktes in av lagen, och vilka lärdomar tar vi med oss?

16 Den mosaiska lagen täckte in många sidor av israeliternas liv. Det var därför viktigt att de äldre män som skulle tillämpa lagen var rättvisa när de dömde Jehovas folk. De hade inte bara ansvaret för andliga frågor, utan även för rättsfall som gällde tvister och brott. Vi kan ta några exempel.

17 Om en israelit dödade någon blev han inte avrättad utan vidare. Stadens äldste skulle undersöka omständigheterna i fallet innan de avgjorde om dödsstraffet var tillämpligt. (5 Mos. 19:2–7, 11–13) De äldste dömde även i frågor som rörde olika sidor av det dagliga livet – alltifrån egendomstvister till äktenskapstvister. (2 Mos. 21:35; 5 Mos. 22:13–19) När de äldste var rättvisa och israeliterna följde lagen var det till nytta för alla, och nationen var till ära för Jehova. (3 Mos. 20:7, 8; Jes. 48:17, 18)

18 Lärdomar: Alla sidor av vårt liv är viktiga för Jehova. Han vill att vi ska vara rättvisa och kärleksfulla mot varandra. Och han lägger märke till vad vi säger och gör, även när vi är i hemmets avskildhet. (Hebr. 4:13)

19–21. a) Hur skulle domarna och de äldste i Israel behandla Guds folk? b) Vilket rättsligt skydd ordnade Jehova med? c) Vilka lärdomar hittar vi i detta?

19 Jehova ville skydda sitt folk från de kringliggande nationernas dåliga inflytande. Så han krävde att domarna och de äldste tillämpade lagen opartiskt. Men de fick aldrig behandla folket hårt eller oresonligt, utan de skulle älska rättvisa. (5 Mos. 1:13–17; 16:18–20)

20 Jehova kände för sitt folk, så han gjorde anordningar för att förhindra att människor blev orättvist behandlade. Den mosaiska lagen minskade till exempel risken att någon blev oskyldigt anklagad för ett brott. Den som anklagades hade rätt att få veta vem som stod bakom anklagelsen. (5 Mos. 19:16–19; 25:1) Och för att någon skulle kunna dömas skyldig  krävdes minst två vittnesmål. (5 Mos. 17:6; 19:15) Men tänk om en israelit begick ett brott och det bara fanns en person som kunde vittna? Ingen skulle tro att man kunde komma undan med ett sådant brott, för Jehova ser allt. I familjen hade pappan ansvaret, men hans myndighet hade gränser. I vissa familjerelaterade situationer hade stadens äldste ansvaret att gå in och fälla det slutliga avgörandet. (5 Mos. 21:18–21)

21 Lärdomar: Jehova är själv det fullkomliga föredömet: han gör ingenting som är orättvist. (Ps. 9:7) Han belönar dem som lojalt följer hans normer men straffar dem som missbrukar sin makt. (2 Sam. 22:21–23; Hes. 9:9, 10) Ibland kan det verka som att en del kommer undan med sina onda handlingar, men i sin rätta tid kommer Jehova att ställa dem till svars för det de har gjort. (Ords. 28:13) Och om de inte ångrar sig kommer de snart att inse att ”det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer”. (Hebr. 10:30, 31)

I SYNNERHET VILKA SKYDDADES AV LAGEN?

När de äldste avgjorde tvister skulle de vara kärleksfulla och rättvisa, precis som Jehova. (Se paragraf 22.) *

22–24. a) I synnerhet vilka skyddades av lagen, och vad lär det oss om Jehova? b) Vilken varning hittar vi i 2 Moseboken 22:22–24?

22 Lagen var särskilt till skydd för dem som annars skulle vara försvarslösa, till exempel föräldralösa, änkor och invandrare. Domarna i Israel fick uppmaningen: ”Du ska inte vara orättvis när du dömer en invandrare eller en som är  faderlös, och du ska inte ta en änkas kläder som säkerhet för ett lån.” (5 Mos. 24:17) Jehova hade särskild omtanke om de mest utsatta i samhället. Och han straffade sådana som behandlade dem illa. (Läs 2 Moseboken 22:22–24.)

23 Lagen skyddade också familjemedlemmar mot sexuella övergrepp genom att förbjuda alla former av incest. (3 Mos. 18:6–30) Till skillnad från folken i länderna runt omkring Israel, som såg genom fingrarna med eller rentav accepterade sådant, skulle israeliterna betrakta detta brott på samma sätt som Jehova – som något avskyvärt.

24 Lärdomar: Jehova vill att alla som har en ansvarsposition ska visa kärlek och omtanke mot dem som de har tillsyn över. Han hatar sexbrott och är noga med att alla, särskilt de mest sårbara, ska skyddas och bli rättvist behandlade.

LAGEN, ”EN SKUGGA AV DET GODA SOM SKULLE KOMMA”

25, 26. a) Varför kan man säga att kärleken och rättvisan är som andningen och livet? b) Vad ska vi gå igenom i nästa artikel i den här serien?

25 Kärleken och rättvisan är som andningen och livet – här på jorden kan det ena inte existera utan det andra. När vi känner oss säkra på att Jehova behandlar oss rättvist växer vår kärlek till honom. Och när vi älskar honom och hans rättvisa normer motiveras vi att älska andra och behandla dem rättvist.

26 Lagförbundet hjälpte israeliterna att få ett närmare förhållande till Jehova. Men efter att Jesus hade uppfyllt lagen upphörde den och ersattes av något ännu bättre. (Rom. 10:4) Paulus beskrev lagen som ”en skugga av det goda som skulle komma”. (Hebr. 10:1) I nästa artikel i den här serien ska vi se närmare på detta ”goda” och vilken roll kärlek och rättvisa spelar i den kristna församlingen.

SÅNG 109 Älska varandra innerligt

^ § 5 Det här är den första artikeln i en serie på fyra delar som kommer att behandla varför vi kan vara övertygade om att Jehova bryr sig om oss. De tre andra artiklarna kommer att publiceras i Vakttornet för maj 2019, och de heter: ”Kärlek och rättvisa i den kristna församlingen”, ”Kärlek och rättvisa i en ond värld” och ”Var ett stöd för dem som utsatts för övergrepp”.

^ § 2 FÖRKLARING AV UTTRYCK: De mer än 600 lagar som Jehova gav till israeliterna genom Mose kallas ”lagen”, ”Moses lag” och ”den mosaiska lagen”. Dessutom används uttrycket ”lagen” ofta om de fem första böckerna i Bibeln (Moseböckerna). Och ibland används det om hela Gamla testamentet, de hebreiska skrifterna.

^ § 60 BILDBESKRIVNING: En israelitisk mamma lagar mat tillsammans med sina döttrar samtidigt som de har ett trevligt samtal. Lite längre bort lär pappan sin son att ta hand om fåren.

^ § 64 BILDBESKRIVNING: De äldste i stadsporten hjälper kärleksfullt en änka och hennes barn som har blivit illa behandlade av en köpman.