Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 6

Förbli lojal!

Förbli lojal!

”Till mitt sista andetag ska jag förbli lojal!” (JOB 27:5)

SÅNG 34 Jag är lojal mot dig, Jehova

ÖVERSIKT *

1. Hur visar vittnena i de här tänkta situationerna att de står upp för Jehova?

FÖRESTÄLL dig följande tre situationer där olika Jehovas vittnen är inblandade. 1) En ung tjej som är i skolan får en dag höra läraren säga att alla elever i klassen ska vara med och fira en viss högtid. Hon vet att Jehova inte vill att man ska fira den högtiden, så hon förklarar respektfullt att hon inte kan delta. 2) En blyg ung broder är ute i tjänsten. Han inser plötsligt att det i nästa hus bor en kille som går i hans skola och som brukar komma med sarkastiska kommentarer om Jehovas vittnen. Men brodern går ändå fram till dörren och ringer på. 3) En man arbetar hårt för att försörja sin familj, och en dag ber hans chef honom göra något som är oärligt eller olagligt. Trots att han riskerar att förlora jobbet förklarar han att han måste vara ärlig och laglydig, eftersom Gud förväntar det av sina tjänare. (Rom. 13:1–4; Hebr. 13:18)

2. Vilka frågor ska vi gå igenom, och varför det?

2 Vilken egenskap ser du hos de här tre personerna? Du kanske tänker på flera egenskaper, till exempel mod och ärlighet. Men det finns en egenskap hos dem som är särskilt värdefull – lojalitet. Alla tre håller fast vid det som är rätt och vägrar gå emot Jehovas normer. Det är lojalitet som får dem att handla som de gör. Vi förstår att Jehova säkert skulle vara väldigt stolt över dem. Och på liknande sätt vill ju vi göra vår himmelske Far stolt och glad. Därför ska vi se på tre frågor: Vad innebär det att vara lojal? Varför är det så viktigt att vi är lojala? Och hur kan vi stärka vår beslutsamhet att hålla fast vid det som är rätt i den här svåra tiden?

 VAD INNEBÄR DET ATT VARA LOJAL?

3. a) Vad innebär det att vara lojal mot Jehova? b) Vilka exempel hjälper oss att förstå varför det är så viktigt att vi är fullständigt lojala?

3 Om man är lojal mot Jehova älskar man honom av hela sitt hjärta och är fullständigt hängiven honom, och därför låter man hans vilja komma först i alla ens beslut. Vi ska se på lite bakgrundsinformation. Grundbetydelsen av ett hebreiskt ord som betecknar orubblig hängivenhet för det som är rätt är ”hel”, ”fullständig” eller ”felfri”. Vi kan ta ett exempel från Moses lag. De djur som israeliterna skulle frambära som offer åt Jehova skulle vara felfria. * (3 Mos. 22:21, 22) Guds folk fick inte offra djur som var sjuka eller saknade ett ben, ett öra eller ett öga. För Jehova var det viktigt att djuren var friska och felfria. (Mal. 1:6–9) Det är lätt att förstå varför. När vi köper en sak, till exempel en bok eller ett verktyg, vill vi inte att några sidor eller delar ska saknas. Vi vill att varan ska vara hel och felfri. Jehova känner likadant när det gäller vår lojalitet mot honom. Den måste vara hel, det vill säga fullständig.

4. a) Varför behöver man inte vara fullkomlig för att vara lojal? b) Vad förväntar Jehova av oss enligt Psalm 103:12–14?

4 Ska vi dra slutsatsen att man måste vara fullkomlig för att kunna vara lojal? Ibland när ofullkomligheten gör sig extra påmind kanske man känner sig allt annat än felfri. Vi ska se på två skäl till att man inte behöver tänka så. För det första fokuserar inte Jehova på våra fel och brister. Bibeln säger: ”Om det var synder du letade efter, Jah, vem skulle då klara sig?” (Ps. 130:3) Han vet att vi människor är syndfulla och ofullkomliga, och han förlåter oss villigt. (Ps. 86:5) För det andra känner han mycket väl till våra begränsningar, och han förväntar inte mer av oss än vad vi klarar av. (Läs Psalm 103:12–14.) Så i vilken bemärkelse kan vi vara felfria i hans ögon?

5. Varför måste vi älska Jehova för att kunna vara lojala mot honom?

5 Själva förutsättningen för att vi ska kunna vara lojala mot Jehova är att vi älskar honom. Vår kärlek till Gud och vår hängivenhet för honom som vår Far måste vara fullständig, även när vi drabbas av prövningar. På det sättet visar vi att vi är helt lojala mot honom. (1 Krön. 28:9; Matt. 22:37) Tänk igen på de tre vittnena som beskrevs i inledningen. Varför handlar de som de gör? Hatar den unga tjejen att göra roliga saker i skolan? Hoppas den unge brodern att det ska uppstå en pinsam situation vid dörren? Vill pappan inget hellre än att förlora jobbet? Naturligtvis inte. Däremot vet de att det alltid är rätt att följa Jehovas normer, och de tänker först och främst på vad som gläder hans hjärta. Eftersom de älskar honom sätter de honom främst när de ska fatta beslut. De visar sin lojalitet i handling.

VARFÖR VI BEHÖVER VARA LOJALA

6. a) Varför är det så viktigt att vi är lojala mot Jehova? b) Hur brast Adam och Eva i sin lojalitet mot Jehova?

6 Varför är frågan om lojalitet så viktig? Därför att Satan har ifrågasatt Jehova,  men också dig. Den här upproriske ängeln gjorde sig själv till Satan, som betyder ”motståndare”. Han smutskastade Jehova i Edens trädgård genom att få det att låta som att han är en dålig, självisk och oärlig härskare. Sorgligt nog ställde sig Adam och Eva på Satans sida och gjorde uppror mot Jehova. (1 Mos. 3:1–6) I Edens trädgård hade de haft alla möjligheter att stärka sin kärlek till Jehova. Men när Satan kom med sina lögner visade det sig att deras kärlek inte var fullständig. En annan viktig fråga väcktes: Skulle någon enda människa älska Jehova tillräckligt mycket för att förbli lojal mot honom? Med andra ord, är det möjligt för oss människor att hålla fast vid det som är rätt? Den frågan kom i fokus i fallet med Job.

7. Vad visar Job 1:8–11 om hur Jehova respektive Satan såg på Jobs lojalitet?

7 Job levde under den period då israeliterna befann sig i Egypten. Hans lojalitet mot Jehova var verkligen enastående. Han var ofullkomlig och gjorde misstag precis som vi, men han var ändå lojal mot Jehova, och Jehova älskade honom för det. Det verkar troligt att Satan redan hade konfronterat Jehova och ifrågasatt människors lojalitet. Så Jehova riktade hans uppmärksamhet på Job. Hela Jobs liv bevisade att Satan är en lögnare! Satan krävde då att Jobs lojalitet skulle sättas på prov. Jehova litade på sin vän Job och lät Satan pröva honom. (Läs Job 1:8–11.)

8. Hur angrep Satan Job?

8 Satan är en ond, känslokall mördare.  Han tog ifrån Job allt han hade, dödade hans tjänare och såg till att han förlorade sitt goda rykte. Han angrep också Jobs familj och dödade hans tio älskade barn. Sedan angrep han Job rent fysiskt med smärtsamma bölder över hela kroppen. Jobs hustru, som var helt utom sig av sorg, sa åt honom att ge upp, att förbanna Gud och dö. Job själv önskade att han skulle få dö, men han förblev ändå lojal. Sedan testade Satan en annan metod. Han använde tre bekanta till Job. De här männen besökte honom och stannade i flera dagar, men de gav honom ingen tröst. I stället var de hårda och kritiska. De sa att det var Gud som låg bakom hans motgångar och att Gud inte brydde sig det minsta om hans lojalitet. De hävdade att Job var en ond människa som förtjänade att drabbas av all denna olycka. (Job 1:13–22; 2:7–11; 15:4, 5; 22:3–6; 25:4–6)

9. Vad vägrade Job göra trots alla prövningar?

9 Hur hanterade Job alla svårigheter? Han var inte fullkomlig. Han blev arg och läxade upp sina falska tröstare, och han medgav senare att hans ord hade varit tanklösa. Han försvarade sin egen rättfärdighet mer än Guds. (Job 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5) Men inte ens i sina mörkaste stunder vände han sig emot Jehova. Han vägrade tro på de falska vännernas lögner och sa: ”Aldrig att jag skulle kalla er rättfärdiga! Till mitt sista andetag ska jag förbli lojal!” (Job 27:5) Vilken beslutsamhet! Job vägrade ge upp, och vi kan vara precis lika beslutsamma som han.

10. Hur är du inbegripen i den anklagelse som Satan riktade mot Job?

10 Hur är du inbegripen i den anklagelse som Satan riktade mot Job? Satan påstår i själva verket att du egentligen inte älskar Jehova och att du inte kommer att förbli lojal, utan att du när det väl gäller kommer att sluta tjäna honom för att rädda dig själv. (Job 2:4, 5; Upp. 12:10) Vilka känslor väcker det hos dig? Visst är det upprörande! Men tänk så här: Jehova litar på dig så mycket att han tillåter att Satan sätter din lojalitet på prov. Han ger dig en fantastisk möjlighet: att stå upp för honom och bevisa att Satan är en lögnare. Han är helt säker på att du kan förbli lojal, och han lovar att hjälpa dig. (Hebr. 13:6) Tänk vilket förtroende den Högste i universum har för dig! Det är alltså otroligt viktigt att vi är lojala. Vi kan då motbevisa Satans lögner, hjälpa till att rentvå Jehovas namn och understödja hans sätt att styra. Så hur kan vi stärka vår lojalitet?

HUR VI KAN VARA LOJALA I DEN HÄR TIDEN

11. Vilken hjälp kan vi få av skildringen om Job?

11 Satan har intensifierat sina angrepp i de här ”sista dagarna”. (2 Tim. 3:1) Hur kan vi i den här svåra tiden stärka vår beslutsamhet att vara lojala? Återigen kan vi lära oss mycket av Jobs exempel. Han hade redan innan han utsattes för sina prövningar varit lojal under lång tid. Vi ska se på tre lärdomar från skildringen om Job som hjälper oss att stärka vår lojalitet.

Vad kan man göra för att stärka sin beslutsamhet att förbli lojal? (Se paragraf 12.) *

12. a) Vad fick Job att känna vördnad och respekt för Jehova enligt Job 26:7, 8, 14? b) Hur kan vi efterlikna Job i det här avseendet?

12 Jobs vördnad för Gud gjorde att hans kärlek till honom fördjupades. Job tog sig tid att begrunda Jehovas  fantastiska skaparverk. (Läs Job 26:7, 8, 14.) Han fylldes av vördnad när han tänkte på jorden, himlen, molnen och åskdundren. Och han insåg att han visste väldigt lite om skapelsen. Han kände också stor uppskattning för Jehovas uttalanden. ”Jag har värdesatt hans ord”, sa han. (Job 23:12) Jobs vördnad och respekt för Jehova påverkade honom på djupet. Han älskade sin Far och ville glädja honom. Så hans beslutsamhet att vara lojal mot honom växte sig allt starkare. Vi behöver göra som Job. Vi vet långt mer om skapelsens under än vad människor på hans tid gjorde. Vi har dessutom tillgång till hela Bibeln, som hjälper oss att verkligen lära känna Jehova. Och ju mer vi lär oss, desto mer förundras vi, eller hur? Vår vördnad och respekt för Jehova får oss att älska och lyda honom och gör att vi verkligen vill vara lojala. (Job 28:28)

Vi stärker vår beslutsamhet att vara lojala genom att vägra titta på pornografi. (Se paragraf 13.) *

13, 14. a) Hur visade Job att han var lydig mot Jehova enligt Job 31:1? b) Hur kan vi följa Jobs exempel?

13 Jobs lydnad i allt hjälpte honom att förbli lojal. Job visste att lojalitet och lydnad går hand i hand. Varje enskild lydnadshandling stärker vår beslutsamhet att vara lojala. Job ansträngde sig för att vara lydig mot Gud i sitt dagliga liv. Till exempel var han noga med hur han uppträdde mot kvinnor. (Läs Job 31:1.) Han visste att det var fel att som gift visa romantiskt intresse för någon annan än sin hustru. I dag lever vi i en värld som bombarderar oss med sexuella frestelser. Gör vi som Job och vägrar ge opassande uppmärksamhet åt någon som vi inte är gift med? Och vägrar vi titta på oanständiga eller pornografiska bilder i någon som helst form? (Matt. 5:28) Om vi visar självbehärskning i vardagen hjälper det oss att vara lojala.

Vi stärker vår beslutsamhet att vara lojala genom att ha en balanserad syn på materiella saker. (Se paragraf 14.) *

 14 Job var också lydig mot Jehova i sin syn på materiella saker. Han insåg att om han förlitade sig på sina ägodelar, skulle det vara en synd som förtjänade straff. (Job 31:24, 25, 28) I dag lever vi i en väldigt materialistisk värld. Om vi utvecklar en balanserad syn på pengar och ägodelar, som Bibeln uppmanar oss att göra, så kommer det att stärka vår beslutsamhet att förbli lojala. (Ords. 30:8, 9; Matt. 6:19–21)

Vi stärker vår beslutsamhet att vara lojala genom att hålla vårt hopp levande. (Se paragraf 15.) *

15. a) Vilken tanke hjälpte Job att vara lojal? b) Hur kan vi bli hjälpta av att fokusera på den framtid Jehova vill ge oss?

15 Job fick kraft att vara lojal genom att fokusera på Guds belöning. Job var övertygad om att Gud satte värde på hans lojalitet. (Job 31:6) Trots alla sina prövningar var han säker på att Jehova till slut skulle belöna honom, och den övertygelsen hjälpte honom att hålla fast vid det som var rätt. Jehova blev så glad över Jobs lojalitet att han belönade honom på ett fantastiskt sätt medan han ännu var ofullkomlig. (Job 42:12–17; Jak. 5:11) Och en ännu större belöning väntar honom i framtiden. Är du helt övertygad om att Jehova kommer att belöna dig för din lojalitet? Vår Gud har inte förändrats. (Mal. 3:6) Om vi kommer ihåg att han värdesätter vår lojalitet kan vi hålla framtidshoppet levande i vårt hjärta. (1 Thess. 5:8, 9)

16. Vad är vi beslutna att göra?

16 Så var helt besluten att hålla fast vid din lojalitet i alla lägen! Ibland kanske det kan kännas ensamt längs vägen, men du är aldrig ensam. Världen över har du miljoner trogna och lojala bröder och systrar. Du kan också tänka på alla män och kvinnor som bevarade sig trogna i det flydda, till och med under dödshot. (Hebr. 11:36–38; 12:1) Må vi alla vara beslutna att leva efter Jobs ord: ”Till mitt sista andetag ska jag förbli lojal!” Och må vår lojalitet bli till ära för Jehova evigheten igenom!

SÅNG 124 Helt lojala

^ § 5 Vad innebär det att vara lojal? Varför sätter Jehova värde på att hans tjänare är lojala? Varför är det så viktigt att vi som individer är det? Den här artikeln kommer att hjälpa oss att hitta Bibelns svar på de frågorna. Vi kommer också att se hur vi kan bygga upp oss själva så att vi kan bevara oss lojala dag för dag. Om vi förblir lojala kommer det att leda till stora välsignelser.

^ § 3 Det hebreiska ord som återgetts med ”felfri” när det gäller djur är besläktat med ett ord som beskriver moralisk felfrihet hos människor. Se uppslagsordet ”Klanderfri” i Ordförklaringar i Nya världens översättning, s. 1638.

^ § 50 BILDBESKRIVNING: Vi ser Job som ung pappa berätta för några av sina barn om Jehovas skaparverk.

^ § 52 BILDBESKRIVNING: En broder vägrar göra som sina arbetskamrater och titta på pornografi.

^ § 54 BILDBESKRIVNING: En broder motstår frestelsen att köpa en stor och dyr tv som han inte behöver och inte har råd med.

^ § 56 BILDBESKRIVNING: En broder tar sig tid att begrunda hoppet om ett framtida paradis.