Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Aposteln Paulus skrev om Jehova: ”Han skall inte låta er bli frestade utöver vad ni kan tåla.” (1 Kor. 10:13) Betyder det att Jehova redan i förväg gör en bedömning av vad vi klarar av och sedan bestämmer vilka prövningar vi ska utsättas för?

Tänk på vad det skulle innebära. En broder vars son begick självmord frågade: ”Var det så att Jehova i förväg såg att min hustru och jag skulle kunna hantera att vår son begick självmord? Hände allt det här för att Gud hade bedömt att vi skulle kunna uthärda det?” Finns det någon anledning att tro att Jehova på det här sättet styr våra liv in i minsta detalj?

En närmare granskning av Paulus ord i 1 Korinthierna 10:13 gör att vi kan dra följande slutsats: Det finns inget stöd i Bibeln för att tro att Jehova i förväg gör en bedömning av vad vi kan klara av och sedan, utifrån den bedömningen, väljer vilka prövningar vi ska utsättas för. Vi ska nu gå igenom fyra skäl till att vi kan dra den slutsatsen.

För det första har Jehova gett människor en fri vilja. Han vill att vi ska göra våra egna val i livet. (5 Mos. 30:19, 20; Jos. 24:15) Om vi fattar beslut som gläder Jehova kan vi lita på att han vägleder oss. (Ords. 16:9) Men om vi fattar dåliga beslut kommer vi att få leva med konsekvenserna av det. (Gal. 6:7) Så om Jehova bestämde vilka prövningar vi skulle utsättas för, skulle han då inte inkräkta på vår fria vilja?

För det andra skyddar inte Jehova oss mot ”tid och oförutsedd händelse”. (Pred. 9:11) Tragiska olyckor kan få ödesdigra följder, och de kan drabba oss för att vi helt enkelt befinner oss på fel plats vid fel tidpunkt. Jesus hänvisade till en tragisk händelse där 18 människor dödades när ett torn rasade ner över dem. Han slog fast att det inte var Gud som låg bakom deras död. (Luk. 13:1–5) Det är ologiskt att tänka att Gud, innan en olycka inträffar, skulle bestämma vem som ska överleva och vem som inte ska göra det.

För det tredje är vi alla personligen inbegripna i stridsfrågan om vår lojalitet mot Jehova. Satan har påstått att alla som tjänar Jehova gör det av själviska motiv, och han menar att vi inte kommer att förbli lojala mot Jehova om vi utsätts för prövningar. (Job 1:9–11; 2:4; Upp. 12:10) Om Jehova skyddade oss från vissa prövningar för att han  ansåg att vi inte skulle kunna hantera dem, skulle det då inte verka som att Satan har rätt?

För det fjärde väljer Jehova att inte förutse allt som kommer att hända oss. Om Jehova i förväg skulle välja vilka prövningar vi ska utsättas för betyder det att han måste känna till allt om vår framtid. Men den tanken har inget stöd i Bibeln. Jehova kan naturligtvis se in i framtiden. (Jes. 46:10) Men Bibeln visar att han använder sitt förutvetande på ett selektivt sätt. (1 Mos. 18:20, 21; 22:12) Så när han använder sin förmåga att förutse framtiden respekterar han samtidigt att vi har en fri vilja och inkräktar aldrig på den. Är inte det vad vi kan förvänta av Jehova, vars egenskaper alltid samverkar på ett fullkomligt sätt? (5 Mos. 32:4; 2 Kor. 3:17)

Så vad menade Paulus när han sa att Jehova inte ska låta oss bli frestade utöver vad vi kan tåla? Det han talade om här är inte vad Jehova gör innan, utan medan vi går igenom prövningar. * Apostelns ord försäkrar oss om att vilka prövningar vi än möter i livet, så kommer Jehova att uppehålla oss om vi förtröstar på honom. (Ps. 55:22) Paulus tröstande ord grundar sig på två fundamentala sanningar.

För det första är det vi utsätts för ”vanligt för människor”. I Satans värld drabbas vi alla av prövningar och svårigheter och kanske till och med tragedier. Men om vi förlitar oss på Jehova kan vi uthärda dem och förbli lojala mot honom. (1 Petr. 5:8, 9) Tidigare i 1 Korinthiernas tionde kapitel hänvisade Paulus till de prövningar israeliterna fick möta i vildmarken. (1 Kor. 10:6–11) Ingen av de här prövningarna var för svår för de trogna israeliterna att klara av. Paulus nämnde vid fyra tillfällen att ”några av dem” var olydiga mot Jehova. Tyvärr gav en del israeliter efter för orätta begär därför att de inte förlitade sig på Gud.

För det andra vet vi att ”Gud är trofast”. Vad betyder det? När vi läser om hur Jehova har tagit hand om sina tjänare historien igenom ser vi att han lojalt hjälper ”dem som älskar honom och håller hans bud”. (5 Mos. 7:9) Vi ser också att han alltid håller sina löften. (Jos. 23:14) Vi kan därför vara säkra på två saker: 1) Jehova kommer inte att låta någon prövning bli så svår att vi inte kan uthärda den. 2) Han kommer att ”bereda utvägen” för oss.

Jehova ”tröstar oss i all vår vedermöda”.

Hur bereder Jehova en utväg för dem som förlitar sig på honom under prövningar? Han skulle naturligtvis kunna ta bort en prövning. Men kom ihåg vad Paulus skrev: ”Han [skall] också bereda utvägen, så att ni kan uthärda den.” Så många gånger bereder Jehova utvägen genom att ge oss den styrka vi behöver för att förbli lojala mot honom. Här är några exempel på hur han kan göra det:

  • Han ”tröstar oss i all vår vedermöda”. (2 Kor. 1:3, 4) Jehova kan lugna vårt sinne och hjärta och våra känslor med hjälp av sitt ord, sin heliga ande och den andliga mat som den trogne slaven ger oss. (Matt. 24:45; Joh. 14:16, noten; Rom. 15:4)

  • Han kan ge oss vägledning genom sin heliga ande. (Joh. 14:26) När vi ställs inför prövningar kan den heliga anden hjälpa oss att komma ihåg bibliska skildringar och principer så att vi kan fatta bra beslut.

  • Han kan låta sina änglar hjälpa oss. (Hebr. 1:14)

  • Han kan använda våra bröder och systrar, så att de i ord och handling blir ”en styrkande hjälp” för oss. (Kol. 4:11)

Så vilken slutsats kan vi dra av Paulus ord i 1 Korinthierna 10:13? Jehova väljer inte vilka prövningar vi ska utsättas för. Men när det dyker upp svåra situationer är en sak säker: Om vi helt och hållet litar på Jehova kommer han aldrig att låta prövningarna bli så svåra att vi inte kan hålla ut; han kommer alltid att ge oss en utväg så att vi klarar av dem. Det är verkligen tröstande att veta det!

^ § 2 Det grekiska ord som översatts med ”frestelse” kan även avse ”provsättning” eller ”prövning”.