VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Februari 2016

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 4 april och 1 maj 2016.

LEVNADSSKILDRING

Jehova har välsignat min tjänst för honom

Corwin Robison tjänade Gud troget i 73 år, varav 60 år på Betel i USA.

Jehova kallade honom ”min vän”

Skulle du vilja vara Jehovas vän? Du kan lära dig mycket av Abrahams exempel.

Efterlikna Jehovas nära vänner

Hur byggde Rut, Hiskia och Maria upp sin vänskap med Gud?

Fortsätt tjäna Jehova med glädje

Meditera över tre viktiga principer som kan hjälpa dig att bevara glädjen.

Visa att du är lojal mot Jehova

I vilka fyra situationer kan Jonatans exempel hjälpa oss att vara lojala mot Jehova?

Lär av Jehovas lojala tjänare

Hur satte David, Jonatan, Natan och Husaj lojaliteten mot Gud främst?

UR VÅRT ARKIV

En högtalarbil som miljontals kände till

Mellan 1936 och 1941 använde ett fåtal vittnen i Brasilien ”Vakttornets högtalarbil” för att nå miljontals med budskapet om Guds rike.