Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Ha samma syn på äktenskapet som Jehova

Ha samma syn på äktenskapet som Jehova

”Det Gud har fogat samman får ... ingen människa skilja åt.” (MARK. 10:9)

SÅNGER: 131, 132

1, 2. Vad motiverar Hebréerna 13:4 oss att göra?

TYCKER du att det känns bra att ära Jehova? Ja, naturligtvis! Han förtjänar att äras, och han lovar att ära oss också. (1 Sam. 2:30; Ords. 3:9; Upp. 4:11) Han vill även att vi ärar andra människor, bland annat myndighetspersoner. (Rom. 12:10; 13:7) Men vi ska också visa ära på ett mer personligt plan – i äktenskapet.

2 Paulus skrev: ”Äktenskapet ska hållas i ära av alla, och äktenskapet ska hållas rent.” (Hebr. 13:4) Det här är inte bara en reflektion, utan det är en allvarlig uppmaning till alla kristna att se äktenskapet som något fint och värdefullt. Ser du så på äktenskapet? Och om du är gift, ser du så på ditt eget äktenskap?

3. Vad sa Jesus om äktenskapet? (Se den inledande bilden.)

3 Om du ser äktenskapet som något fint och värdefullt, så är du i gott sällskap. Jesus tänker nämligen också så. När fariséerna ställde en fråga om skilsmässa hänvisade han till det Jehova hade sagt om det första äktenskapet: ”Från skapelsens början ’gjorde han dem till man och kvinna. Därför  ska en man lämna sin far och sin mor, och de två ska bli ett.’” Sedan tillade han: ”Det Gud har fogat samman får alltså ingen människa skilja åt.” (Läs Markus 10:2–12; 1 Mos. 2:24)

4. Vad var Jehovas tanke med äktenskapet?

4 Jesus bekräftade alltså att det var Gud som hade instiftat äktenskapet och att det skulle vara bestående. När Gud fastställde normen för äktenskapet i Eden sa han inget om skilsmässa. Två skulle bli ett, och de skulle vara det för evigt.

TILLFÄLLIGA FÖRÄNDRINGAR

5. Hur påverkades äktenskapet av att döden kom in i bilden?

5 Vi vet att många saker förändrades när Adam syndade. En sak var att människor började dö, och det skulle påverka äktenskapet. Paulus förklarade för de första kristna att döden avslutar ett äktenskap och att partnern då kan gifta om sig. (Rom. 7:1–3)

6. Vad visar den mosaiska lagen om Jehovas syn på äktenskapet?

6 I Guds lag till Israel fanns det lagar som gällde äktenskapet. Det fanns till exempel lagar som styrde månggifte. Polygami var vanligt redan innan israeliterna fick lagen, men i lagen reglerades förhållandena så att ingen skulle fara illa. En israelit som hade gift sig med en slav och sedan gifte sig med en kvinna till var fortfarande tvungen att se till att hans första fru fick allt hon behövde. Jehova förväntade att mannen skulle fortsätta att ta hand om henne. (2 Mos. 21:9, 10) Den lagen gäller inte oss, men vi kan ändå se att Jehova tyckte att äktenskapet var något värdefullt. Visst påverkar det vår syn på äktenskapet också?

7, 8. a) Vad sa lagen om skilsmässa enligt 5 Moseboken 24:1? b) Hur ser Jehova på skilsmässa?

7 Vad sa lagen om skilsmässa? Det har aldrig varit Jehovas tanke att gifta par ska skilja sig, men han gjorde en eftergift och tillät skilsmässa. (Läs 5 Moseboken 24:1 och fotnoten.) En israelitisk man kunde skilja sig från sin fru om han upptäckte ”något opassande [eller ”anstötligt”] hos henne”. Lagen går inte in på vad det skulle kunna vara för något, men det måste ha varit något allvarligt och motbjudande och inte bara någon petitess. (5 Mos. 23:14) Men på Jesus tid var det tyvärr många judar som skilde sig ”av vilken anledning som helst”. (Matt. 19:3) Vi skulle aldrig vilja ha en så lättvindig syn på skilsmässa.

8 På Malakis tid hade det blivit vanligt att man skilde sig från sin ”ungdoms hustru”, kanske för att gifta sig med en yngre kvinna som inte tjänade Jehova. Men Jehova var väldigt tydlig med hur han kände för det. Han sa: ”Jag hatar skilsmässa.” (Mal. 2:14–16) Och det är ju helt i linje med det Bibeln säger om det allra första äktenskapet: ”En man [ska] ... hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett.” (1 Mos. 2:24) Jesus hade samma syn på äktenskapet som sin Far, för han sa: ”Det Gud har fogat samman får ... ingen människa skilja åt.” (Matt. 19:6)

DET ENDA SKÄLET TILL SKILSMÄSSA

9. Vad innebär det Jesus sa i Markus 10:11, 12?

9 Någon kanske undrar om det finns något godtagbart skäl för en kristen att skilja sig och gifta om sig. Jesus sa så här: ”Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott mot henne, och om en kvinna skiljer sig från sin man och gifter sig med  en annan begår hon äktenskapsbrott.” (Mark. 10:11, 12; Luk. 16:18) Jesus hade alltså stor respekt för äktenskapsanordningen och ville att andra skulle ha det också. Den som skilde sig från sin partner utan giltigt skäl och gifte om sig begick äktenskapsbrott. Och det beror på att ett äktenskap inte är avslutat bara för att man har tagit ut skilsmässa. I Guds ögon är paret fortfarande ett. Dessutom sa Jesus att en man som skiljer sig från sin oskyldiga hustru utsätter henne för risken att begå äktenskapsbrott. På vilket sätt? På den tiden kanske en skild kvinna kände sig tvungen att gifta om sig av ekonomiska skäl. Men då begick hon i själva verket äktenskapsbrott.

10. Vilket är det enda bibliska skälet till att man kan skilja sig och sedan gifta om sig?

10 Enligt Jesus finns det bara ett godtagbart skäl till att ta ut skilsmässa. Han sa: ”Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än sexuell omoral [grekiska: porneia] och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.” (Matt. 19:9) Och han sa samma sak i sin bergspredikan. (Matt. 5:31, 32) Vid båda de tillfällena nämnde Jesus sexuell omoral, och det begreppet innefattar allt otillåtet sex. Det inbegriper otrohet, prostitution, sex mellan ogifta personer, homosexuella handlingar och sex med djur. Om en gift man skulle vara otrogen är det upp till hans fru att bestämma om hon vill skilja sig eller inte. Och om hon väljer att skilja sig från honom, så är äktenskapet avslutat i Jehovas ögon.

11. Varför kan man välja att inte skilja sig trots att ens partner varit otrogen?

11 Lägg märke till att Jesus inte sa att otrohet (porneia) måste leda till skilsmässa. Till exempel kanske en kvinna väljer att fortsätta vara gift med sin man, även om han har varit otrogen. Hon kanske fortfarande älskar honom. Hon kanske är beredd att förlåta honom och att jobba på äktenskapet tillsammans med honom. Om hon skiljer sig men inte gifter om sig, så kommer det att  föra med sig vissa utmaningar. Blir det svårt för henne att klara sig ekonomiskt? Skulle hon sakna den sexuella närheten? Skulle hon känna sig ensam? Finns det barn med i bilden? Skulle en skilsmässa göra det svårare att fostra barnen i sanningen? (1 Kor. 7:14) Det blir absolut inte lätt för den oskyldiga parten efter en skilsmässa.

12, 13. a) Vad hände i Hoseas äktenskap? b) Varför tog Hosea tillbaka Gomer, och vad kan vi lära oss av det?

12 Det som hände Hosea är intressant. Jehova sa åt honom att gifta sig med en kvinna som hette Gomer. Hon skulle ”prostituera sig och få barn med andra män”. Hon ”blev gravid och födde en son åt [Hosea]”. (Hos. 1:2, 3) Längre fram fick hon en son och en dotter, och det var förmodligen inte Hosea som var pappa till dem. Trots att Gomer var otrogen gång på gång stannade Hosea kvar hos henne. Slutligen lämnade hon honom och blev slav. Men han köpte tillbaka henne. (Hos. 3:1, 2) Jehova använde Hosea för att visa hur han själv förlät Israel gång på gång trots att de var otrogna mot honom och tillbad andra gudar. Vad kan vi lära oss av det här?

13 Om någon har en partner som är otrogen måste han eller hon fatta ett beslut. Jesus visade att den oskyldiga partnern kan ta ut skilsmässa och gifta om sig. Men han eller hon skulle också kunna förlåta sin partner. Det skulle inte vara fel. Hosea tog tillbaka Gomer. När hon kom tillbaka till Hosea, krävde han att hon inte skulle ha något sexuellt förhållande med någon annan. Hosea låg inte med Gomer under en tid. (Hos. 3:3) Men längre fram måste Hosea börjat ha sex med henne igen, och det är en parallell till att Jehova tog tillbaka sitt folk. (Hos. 1:11; 3:3–5) Vad säger det oss om äktenskap i vår tid? Om den oskyldiga partnern börjar ha sex med sin partner igen, så visar det att han eller hon har förlåtit. (1 Kor. 7:3, 5) Då finns det inte längre något godtagbart skäl till skilsmässa. Efter det måste de tillsammans arbeta på att ha samma syn på äktenskapet som Jehova.

HA RÄTT SYN PÅ ÄKTENSKAPET ÄVEN VID PROBLEM

14. Vad skulle kunna hända i ett äktenskap enligt 1 Korinthierna 7:10, 11?

14 Alla kristna ska försöka se äktenskapet som något fint och värdefullt, precis som Jehova och Jesus gör. Men vi är ju alla ofullkomliga, så en del misslyckas med det. (Rom. 7:18–23) Därför borde det inte komma som någon överraskning att en del av de kristna under det första århundradet hade äktenskapsproblem. Paulus skrev: ”En hustru ska inte lämna sin man.” Men ibland hände det ändå. (Läs 1 Korinthierna 7:10, 11.)

Vad kan man göra för att rädda ett äktenskap? (Se paragraf 15.)

15, 16. a) Vad ska vara målet för ett par som har problem i äktenskapet, och varför det? b) Hur ska man se på situationen om inte båda tjänar Jehova?

15 Paulus gick inte in på varför olika par separerade. Men vi vet åtminstone att det inte handlade om sexuell omoral, för då skulle ju den oskyldiga partnern ha skäl att skilja sig och gifta om sig. Paulus skrev att en kvinna som hade lämnat sin man skulle ”fortsätta vara ensam eller också försonas med sin man”. Så de var fortfarande gifta i Jehovas ögon. Paulus råd är tydligt: Så länge det inte har förekommit sexuell omoral ska målet vara att försonas, oavsett vad som har hänt. Paret kanske kan be de äldste om  hjälp. De äldste tar naturligtvis inte parti, men de kan ge råd som är grundade på Bibeln.

16 Hur är det om bara den ena tjänar Jehova? Kan man då välja att separera om det uppstår problem? Bibeln visar som sagt att sexuell omoral är ett skäl för skilsmässa, men det anges inga skäl för separation. Paulus skrev: ”Om en kvinna har en man som inte är troende och han är villig att leva tillsammans med henne, så ska hon inte lämna honom.” (1 Kor. 7:12, 13) Det här gäller även i vår tid.

17, 18. Varför har en del vittnen stannat hos sin partner trots allvarliga problem i äktenskapet?

17 Det har hänt att ”en man som inte är troende” har visat genom sina handlingar att han inte ”är villig att leva tillsammans med” sin fru. Han kanske är så våldsam att hon känner att hennes liv eller hälsa är i fara. Han kanske vägrar att försörja henne och familjen, eller så utsätter han hennes andlighet för allvarlig fara. I sådana situationer har en del systrar bedömt att mannen inte ”är villig att leva tillsammans med henne”, även om han kanske säger något annat, och hon har ansett att det är nödvändigt att lämna honom. Men andra vittnen i liknande situationer har valt att stanna kvar hos sin partner och försöka arbeta på äktenskapet. Varför det?

18 Ett par som separerar under sådana omständigheter är fortfarande gifta med varandra, och de kommer att behöva hantera de utmaningar som nämnts tidigare i artikeln. Paulus gav ytterligare ett skäl till att hålla ihop. Han skrev: ”Mannen som inte är troende helgas nämligen genom sin hustru, och hustrun som inte är troende helgas genom sin man. Annars skulle ju deras barn vara orena, men nu är de heliga.” (1 Kor. 7:14) Många bröder och systrar som har hållit ihop med sin icke troende partner, även under svåra omständigheter, säger att det var värt det eftersom deras partner med tiden blev ett vittne. (Läs 1 Korinthierna 7:16; 1 Petr. 3:1, 2)

19. Varför finns det så många starka äktenskap i våra församlingar?

19 Jesus förklarade hur vi ska se på skilsmässa, och Paulus gav inspirerade råd om separation. De betonade båda två att Guds tjänare ska ha respekt för äktenskapet. Över hela jorden finns det många vittnen som är lyckligt gifta. Det finns säkert många lyckliga par i din församling. Det som är gemensamt för dem är att de älskar varandra och är lojala och respektfulla. De är levande bevis på att äktenskapet är något fint och värdefullt. Det finns alltså flera miljoner som lever upp till det Gud sa om äktenskapet: ”En man [ska] lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett.” (Ef. 5:31, 33)