VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Augusti 2018

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 1–28 oktober 2018.

Är du riktigt säker?

Vilka tre principer i Bibeln kan hjälpa dig att bedöma information?

Döm inte efter det yttre

Läs mer om tre saker som inte får påverka hur vi ser på andra.

LEVNADSSKILDRING

Jag har aldrig låtit händerna sjunka

Maxim Danyleyko har upplevt mycket spännande under sina 68 år som missionär.

Generositet ger glädje

Hur hänger generositet och glädje ihop?

Samarbeta med Jehova varje dag

På vilka fem sätt kan vi samarbeta med Jehova?

Tålamod – Håll ut med en positiv inställning

Ta reda på vad tålamod egentligen innebär, hur du kan bli bättre på det och vilka belöningar man får om man är tålmodig.

UR VÅRT ARKIV

De första sanningsfröna gror i Portugal

Vilka utmaningar fick de första vittnena i Portugal kämpa med?