Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Ser du behovet av att göra andliga framsteg?

Ser du behovet av att göra andliga framsteg?

”Fortsätt ... att ivrigt ägna dig åt högläsning, åt förmaning, åt undervisning.” (1 TIM. 4:13)

SÅNGER: 45, 70

1, 2. a) Hur uppfylls profetian i Jesaja 60:22 nu i ändens tid? b) Vilka behov finns i den jordiska delen av Jehovas organisation?

”DEN minste skall bli till en skara på tusen, och den ringaste till en mäktig nation.” (Jes. 60:22) Den här profetian uppfylls nu i de sista dagarna. Under tjänsteåret 2015 var det 8 220 105 förkunnare världen över som predikade de goda nyheterna! I den sista delen av profetian säger vår himmelske Far: ”Jag, Jehova, skall påskynda det när tiden är inne.” De här orden bör påverka oss alla personligen. Precis som passagerare känner av fartökningen i ett fordon som accelererar, så känner vi tydligt att predikoarbetet går framåt allt snabbare. Hur reagerar vi på den här fartökningen? Gör vi allt vi kan i tjänsten? Många börjar som hjälppionjärer och reguljära pionjärer. Andra flyttar för att hjälpa till där det behövs fler förkunnare, medan ytterligare andra hjälper till i byggverksamheten.

2 Varje år bildas omkring 2 000 nya församlingar, så vi förstår att det finns behov av fler arbetare. Om varje ny församling skulle få fem äldste, skulle 10 000 församlingstjänare behöva förordnas som äldste varje år. Det innebär att ytterligare tusentals bröder skulle behöva fylla kraven för att  bli församlingstjänare. Dessutom har vi alla, både bröder och systrar, ”rikligt att göra i Herrens verk”. (1 Kor. 15:58)

VAD INNEBÄR DET ATT GÖRA ANDLIGA FRAMSTEG?

3, 4. Vilka andliga mål skulle du kunna sätta upp?

3 (Läs 1 Timoteus 3:1.) Uttrycket ”eftersträva” i Bibeln kommer från ett grekiskt verb som innehåller tanken på att sträcka sig efter något, att göra en extra ansträngning för att nå en sak. Paulus använde det här ordet för att visa att man måste anstränga sig om man vill göra andliga framsteg. Tänk dig en broder som funderar över hur han ska kunna hjälpa till i församlingen. Han kanske inte är församlingstjänare än, men han förstår att han behöver arbeta på sin andlighet. Hans första mål är att bli församlingstjänare, men med tiden hoppas han också kunna fylla de krav som gäller för de äldste. I båda fallen gör han sitt bästa för att nå de bibliska kvalifikationerna för att bli förordnad i församlingen.

4 Bröder och systrar som vill bli pionjärer eller beteliter eller som vill hjälpa till med att bygga Rikets salar kan behöva göra vissa förändringar för att nå sina mål. Vi ska nu se hur Bibeln kan hjälpa oss alla att göra andliga framsteg.

FORTSÄTT ATT GÖRA ANDLIGA FRAMSTEG

5. Hur kan de som är unga använda sina krafter i tjänsten för Jehova?

5 De som är unga har i regel kraft och energi och kan göra mycket i tjänsten för Jehova. (Läs Ordspråksboken 20:29.) En del unga vänner på Betel hjälper till med att trycka och binda in biblar och biblisk litteratur. Och många unga bröder och systrar är med och bygger och renoverar Rikets salar. När det inträffar naturkatastrofer tar många unga vittnen del i hjälpinsatserna. Dessutom är det många unga pionjärer som lär sig ett nytt språk eller som flyttar till ett annat område för att predika de goda nyheterna.

6–8. a) Hur kunde en ung broder ändra sin inställning till tjänsten, och vad fick det för resultat? b) Hur kan vi ”smaka och se att Jehova är god”?

6 Vi förstår säkert alla hur viktigt det är att vi är helhjärtade i vår tjänst för Jehova. Men hur är det då om vi känner det som en broder som heter Aaron gjorde? Han är uppvuxen i sanningen, men han säger: ”Jag tyckte att det var tråkigt att gå på mötena och i tjänsten.” Han ville tycka om tjänsten men undrade varför han inte gjorde det. Hur tog han itu med problemet?

7 Aaron gick in för att läsa Bibeln regelbundet och att förbereda sig för mötena och delta i dem. En annan viktig sak var att han bad till Jehova oftare. Allt det här hjälpte honom att dras närmare Jehova och att göra fina andliga framsteg. Sedan dess har han provat på pionjärtjänst och hjälpt till i samband med naturkatastrofer. Han har också åkt utomlands för att gå i tjänsten. Nu är han på Betel och tjänar som äldste. Vad tycker han om sitt liv? Han säger: ”Jag har smakat och sett att Jehova är god. Jag är så tacksam för alla välsignelser han har gett mig, och det får mig att vilja göra mer i tjänsten för honom. Det i sin tur leder till ännu fler välsignelser.”

8 Psalmisten sjöng: ”De som söker Jehova skall inte sakna något gott.” (Läs Psalm 34:8–10.) De som gör sitt bästa i tjänsten för Jehova kommer  aldrig att bli besvikna på honom. När vi gör allt vi kan i tjänsten får vi själva ”smaka och se att Jehova är god”. Och när vi tjänar honom helhjärtat får vi uppleva en glädje som är helt unik.

GE INTE UPP

9, 10. Varför behöver vi ha tålamod?

9 När vi arbetar på att nå våra mål kan vi behöva tålamod. (Mik. 7:7) Låt säga att vi har väntat länge på att få en viss uppgift i församlingen eller att våra omständigheter ska förändras till det bättre. Även om Jehova tillåter att situationen får fortsätta kan vi vara övertygade om att han alltid stöder och hjälper oss. Tänk på Abraham. Jehova hade lovat honom en son, men han fick vänta många år innan Isak föddes. Trots det var han ett gott exempel på att visa tro och tålamod, och Jehova gjorde honom inte besviken. (1 Mos. 15:3, 4; 21:5; Hebr. 6:12–15)

10 Det kan vara jobbigt att vänta. (Ords. 13:12) Och om vi går och ältar sådant som gjort oss besvikna skulle det kunna göra oss väldigt missmodiga. Då är det bättre att vi använder tiden till att bättra på våra andliga kvalifikationer. Vi ska undersöka tre sätt att göra det på.

11. Vilka egenskaper kan vi arbeta på, och varför är de viktiga?

11 Utveckla kristna egenskaper. Om vi läser Bibeln och mediterar över det vi läser kommer det att hjälpa oss att få vishet, insikt, gott omdöme, kunskap, tankeförmåga och sundhet i sinnet. De bröder som tar ledningen i församlingen behöver sådana egenskaper och förmågor. (Ords. 1:1–4; Tit. 1:7–9) Och när  vi läser våra bibliska publikationer får vi hjälp att förstå hur Jehova tänker i många frågor. Vi måste dagligen fatta beslut som gäller underhållning, klädsel och yttre, ekonomi och våra relationer till andra. När vi tillämpar det vi lär oss i Bibeln kan vi fatta beslut som Jehova tycker om.

12. Hur kan vi visa att vi är pålitliga?

12 Visa att du är pålitlig. Oavsett om vi är bröder eller systrar vill vi alltid göra vårt bästa när vi får en uppgift i Jehovas organisation. Som ståthållare behövde Nehemja tillsätta personer i ansvarsställningar bland Guds folk. Vilka valde han ut? Han valde ut personer som fruktade Gud och som var pålitliga. (Neh. 7:2; 13:12, 13) Det är likadant i dag. De som arbetar hårt och är trogna får ett gott rykte, och de kan också få mer ansvar. (1 Kor. 4:2) Förträffliga gärningar går aldrig obemärkt förbi. (Läs 1 Timoteus 5:25.)

13. Hur kan vi följa Josefs exempel om vi blir orättvist behandlade?

13 Lita på Jehova. Vad kan du göra om du blir orättvist behandlad? Saken kanske snabbt kan redas ut. Men om du till varje pris försöker försvara dig och hävda att det är du som har rätt kanske det bara blir värre. Josef blev illa behandlad av sina bröder, men han blev ändå inte bitter. Senare blev han på orätta grunder anklagad och kastad i fängelse. Men han litade på att Jehova skulle hjälpa honom. Han tänkte på Jehovas löften och förblev trogen. (Ps. 105:19) Prövningarna hjälpte honom att utveckla många fina egenskaper som gjorde honom rustad att utföra ett viktigt arbete senare i livet. (1 Mos. 41:37–44; 45:4–8) Om du ber Jehova om vishet och styrka och om hjälp att vara mild och vänlig kommer han att hjälpa dig att klara av de prövningar du kan råka ut för. (Läs 1 Petrus 5:10.)

GÖR FRAMSTEG I TJÄNSTEN

14, 15. a) Varför behöver vi ”ständigt [ge] akt” på vårt sätt att predika? b) Hur kan vi anpassa oss när omständigheterna förändras? (Se den inledande bilden och rutan ” Kan du prova en annan metod?”)

14 Paulus uppmanade Timoteus: ”Fortsätt ... att ivrigt ägna dig åt högläsning, åt förmaning, åt undervisning.” Han sa också: ”Ge ständigt akt på dig själv och på din undervisning.” (1 Tim. 4:13, 16) Timoteus var redan en erfaren förkunnare. Men ändå behövde han ”ständigt [ge] akt” på sin undervisning för att kunna nå människor på distriktet. Timoteus visste att människor och omständigheter förändras. Han ville att människor skulle fortsätta lyssna på honom, och därför behövde han anpassa sitt sätt att undervisa efter deras behov. Det behöver vi också göra när vi går i tjänsten.

15 Det kan ofta vara svårt att träffa människor hemma när vi går från dörr till dörr. Och på en del platser kanske folk är hemma, men vi kommer inte in i byggnaden eller området för att kontakta dem. Är det här utmaningar på ditt distrikt? Skulle du i så fall kunna prova en annan metod för att nå människor med de goda nyheterna?

16. Hur kan man gå till väga när man tar del i offentligt vittnande?

16 Många vittnen tycker om att ta del i offentligt vittnande. De tar kontakt med människor som rör sig vid buss- och tågstationer, på torg, i parker och på andra offentliga platser. På ett smidigt sätt kanske de inleder ett samtal genom att ta upp något som nämnts i nyheterna. Eller så berömmer de någons barn  eller säger något om en persons arbete. Under samtalets gång kanske de nämner en tanke från Bibeln och ser vad de får för respons. Det här leder ofta till att människor vill veta mer om Bibeln.

17, 18. a) Vad kan man göra för att känna sig säkrare i det offentliga vittnandet? b) Hur blir du motiverad i tjänsten av att tänka på Davids inställning?

17 Vad kan du göra om du tycker att det är svårt med offentligt vittnande? Eddie, som är pionjär i New York, tyckte det var jobbigt att ta kontakt med folk på offentliga platser. Men med tiden började han känna sig mer bekväm med den tjänstegrenen. Vad har hjälpt honom? Han berättar: ”Min hustru och jag brukar göra efterforskningar under familjekvällen för att se hur man kan bemöta olika invändningar och uppfattningar som människor kan ha. Vi ber också andra vittnen om tips och förslag.” Numera tycker Eddie om det offentliga vittnandet.

18 Ju mer erfaren du blir i tjänsten, desto tydligare kommer andra att kunna se dina andliga framsteg. (Läs 1 Timoteus 4:15.) Och du kommer säkert att känna det som David, som sjöng: ”Jag vill välsigna Jehova vid alla tider, ständigt skall hans lovprisning vara i min mun. Av Jehova skall min själ berömma sig, de ödmjuka skall höra det och glädja sig.” (Ps. 34:1, 2) Vem vet, du kanske till och med får hjälpa någon som har en ödmjuk inställning att börja tjäna Jehova!

ÄRA JEHOVA GENOM ATT GÖRA ANDLIGA FRAMSTEG

19. Varför kan vi vara lyckliga även om vi tjänar Jehova under svåra förhållanden?

19 David sjöng också: ”Alla dina verk skall prisa dig, Jehova, dina lojala skall välsigna dig. Om ditt kungaväldes härlighet skall de tala, och din väldighet skall de förkunna, för att göra hans väldiga gärningar kända för människosönerna och hans kungaväldes härliga prakt.” (Ps. 145:10–12) De här orden speglar verkligen hur de som älskar Jehova och är lojala mot honom känner. Men hur är det om hälsoproblem eller hög ålder begränsar dig i tjänsten? Tänk då på att du lovprisar Jehova varje gång du talar om honom med dem du kommer i kontakt med, till exempel läkare och annan vårdpersonal. Om du lever i ett religiöst delat hem kan du göra Jehova glad genom att hålla fast vid dina andliga rutiner. (1 Petr. 3:1–4) Och vänner som sitter i fängelse för sin tro kanske ändå i viss utsträckning kan berätta för andra om sanningen och på så sätt glädja Jehovas hjärta. (Ords. 27:11) Även under mycket svåra omständigheter kan vi lovprisa Jehova och göra andliga framsteg.

20, 21. Hur kan våra andliga framsteg bli till välsignelse för andra?

20 Jehova kommer verkligen att välsigna dig om du fortsätter att göra andliga framsteg. Genom att göra några få justeringar i ditt schema eller i din livsstil kanske du kan få större möjligheter att dela med dig av sanningens hoppfulla budskap till andra. Du kanske också får möjlighet att göra mer för dina bröder och systrar i församlingen. När de ser att du ödmjukt och osjälviskt ger av din tid och energi kommer de att uppskatta och älska dig ännu mer.

21 Oavsett hur länge vi har varit med i sanningen kan vi alla fortsätta att närma oss Jehova och göra andliga framsteg. Men hur kan mogna kristna hjälpa dem som är nyare att gå framåt i sanningen? Det ska vi ta upp i nästa artikel.