Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 14

Fullgör du din tjänst?

Fullgör du din tjänst?

”Förkunna de goda nyheterna och fullgör din tjänst.” (2 TIM. 4:5)

SÅNG 57 Vi vittnar för alla slags människor

ÖVERSIKT *

När Jesus träffade lärjungarna efter att han hade uppstått befallde han dem: ”Gå därför och gör människor ... till mina lärjungar.” (Se paragraf 1.)

1. Vad vill vi alla göra, och varför det? (Se bilden på framsidan.)

JESUS KRISTUS befallde sina efterföljare: ”Gå därför och gör människor från alla nationer till mina lärjungar.” (Matt. 28:19) Alla vi som tjänar Gud vill lära oss hur vi kan fullgöra det här uppdraget. (2 Tim. 4:5) Det finns ju ingen annan uppgift i livet som är lika viktig, meningsfull och angelägen. Men det kan vara svårt att få loss så mycket tid till tjänsten som vi skulle vilja.

2. Vad kan vi behöva kämpa med samtidigt som vi fullgör vår tjänst?

2 Det finns många andra viktiga saker som vi måste lägga tid och energi på. Du kanske måste arbeta långa dagar bara för att kunna försörja dig. Eller också kanske du eller någon i din familj är sjuk eller deprimerad eller har drabbats av ålderskrämpor. Hur kan vi fullgöra vår tjänst samtidigt som vi försöker hantera sådana situationer?

3. Vilken slutsats kan vi dra av Jesus ord i Matteus 13:23?

3 Om vi just nu inte kan lägga så mycket tid på tjänsten för Jehova finns det ingen anledning för oss att bli missmodiga. Jesus visste att inte alla kan göra lika mycket i tjänsten. (Läs Matteus 13:23.) Och Jehova sätter stort värde på våra ansträngningar när vi gör vårt bästa. (Hebr. 6:10–12) Men å andra sidan kanske vi känner att våra omständigheter gör att vi skulle kunna utöka vår tjänst. I den här artikeln ska vi se på hur vi kan sätta tjänsten främst i livet, leva ett enkelt och okomplicerat liv och bli bättre på att predika och undervisa. Men till att börja med ska vi se närmare på vad det innebär att fullgöra sin tjänst.

4. Vad innebär det att fullgöra sin tjänst?

 4 Att fullgöra sin tjänst innebär helt enkelt att man använder så mycket tid man kan i tjänsten. Men det handlar inte bara om tid. Motivet är viktigt för Jehova. Eftersom vi älskar Jehova och våra medmänniskor är vi helhjärtade i vår tjänst. * (Mark. 12:30, 31; Kol. 3:23) Det betyder att vi ger av oss själva och använder våra krafter efter bästa förmåga i tjänsten för Gud. När vi uppskattar vilken förmån vi har som får predika, gör vi vårt bästa för att försöka sprida de goda nyheterna till så många som möjligt.

5, 6. Illustrera hur man kan visa att man prioriterar tjänsten.

5 Tänk dig en kille som spelar gitarr. Han älskar verkligen att plocka fram gitarren och spelar gärna så fort han får en chans. Så småningom får han spelningar på en liten restaurang på helgerna. Men han tjänar inte tillräckligt på det för att klara sig ekonomiskt, så på vardagarna jobbar han i kassan i en mataffär. Och trots att han är i mataffären större delen av sin tid så har han hjärtat i musiken. Han vill bli bättre på gitarr och kanske kunna jobba heltid med musik. Han spelar så ofta han kan, även om det bara blir korta stunder.

6 På liknande sätt kanske du inte kan lägga så mycket tid som du skulle önska på tjänsten. Men det är ändå där du har hjärtat. Du försöker bli bättre på att lägga fram de goda nyheterna så att människor kan ta till sig dem. Men du kanske undrar hur du ska göra för att prioritera tjänsten med tanke på att tiden ska räcka till så mycket.

HUR MAN PRIORITERAR TJÄNSTEN

7, 8. Hur kan vi efterlikna Jesus inställning till tjänsten?

7 Jesus är ett fint exempel på att ha rätt inställning till tjänsten. Det viktigaste i  hans liv var att predika om Guds rike. (Joh. 4:34, 35) Han gick hundratals kilometer för att kunna predika för så många som möjligt. Han tog alla chanser att tala med människor på offentliga platser och i deras hem. Hela hans liv kretsade kring tjänsten.

8 Vi kan efterlikna Jesus genom att skapa möjligheter att vittna när och var som helst det passar. Vi är beredda att sätta vår egen bekvämlighet åt sidan för tjänstens skull. (Mark. 6:31–34; 1 Petr. 2:21) En del i församlingen kan vara specialpionjärer, reguljära pionjärer eller hjälppionjärer. Andra har lärt sig ett annat språk eller har flyttat till en plats där behovet är stort. Men mycket av predikoarbetet utförs av vanliga förkunnare, som gör sitt bästa. Oavsett om vi kan göra mycket eller lite så begär Jehova inte mer av oss än vi kan klara av. Han vill att vi ska tycka om vår tjänst för honom. Vi förkunnar ju ”de härliga goda nyheter som den lycklige Guden” har betrott oss med. (1 Tim. 1:11; 5 Mos. 30:11)

9. a) Hur prioriterade Paulus predikoarbetet? b) Vad visar Apostlagärningarna 28:16, 30, 31 om Paulus inställning till tjänsten?

9 Aposteln Paulus är ett fint exempel på hur man kan göra tjänsten till det viktigaste i livet. När han var i Korinth under den andra missionsresan behövde han arbeta ihop lite pengar. Han fick jobb som tältmakare, men han betraktade inte det jobbet som det viktigaste. Det var bara ett sätt för honom att försörja sig så att han kunde predika de goda nyheterna i Korinth ”utan ersättning”. (2 Kor. 11:7) Trots att han behövde förvärvsarbeta fortsatte han att prioritera tjänsten, och han predikade varje sabbat. När omständigheterna ändrades kunde han fokusera mer på tjänsten och ”lägga all sin tid på att sprida ordet och försöka bevisa för judarna att Jesus är Messias”. (Apg. 18:3–5; 2 Kor. 11:9) När han längre fram satt i husarrest i Rom i två år skrev han brev och vittnade för besökare. (Läs Apostlagärningarna 28:16, 30, 31.) Paulus tänkte inte låta någonting komma i vägen för tjänsten. Han skrev: ”Eftersom vi ... har denna tjänst, ger vi inte upp.” (2 Kor. 4:1) Vi känner precis som Paulus. Även om vi måste jobba för att försörja oss så är tjänsten fortfarande det viktigaste.

Vi kan fullgöra vår tjänst på många olika sätt. (Se paragraf 10, 11.)

10, 11. Hur kan vi fullgöra vår tjänst trots hälsoproblem?

10 Du kanske på grund av ålder eller hälsoproblem inte längre kan gå så mycket från dörr till dörr, men det finns andra trevliga tjänstegrenar. De första kristna vittnade var de än befann sig. De tog vara på alla möjligheter att sprida sanningen – från hus till hus, offentligt och informellt – var människor än råkade vara. (Apg. 17:17; 20:20) Om du inte kan gå så långa sträckor kanske du kan sätta dig på en bänk någonstans och vittna för dem som går förbi. Eller också kan du kanske vittna informellt, skriva brev eller pröva på telefonvittnande. Många förkunnare som är begränsade på grund av hälsoproblem eller annat tycker mycket om att kunna ta del i tjänsten på sådana sätt.

11 Du kan fullgöra din tjänst även om din hälsa inte är den bästa. Tänk igen på Paulus. Han sa: ”Allt har jag styrka till  tack vare honom som ger mig kraft.” (Fil. 4:13) Han behövde den styrkan när han blev sjuk på en av sina missionsresor. Han skrev till dem som bodde i Galatien: ”Det var på grund av min sjukdom som jag fick möjlighet att förkunna de goda nyheterna för er första gången.” (Gal. 4:13) På liknande sätt kanske dina hälsoproblem öppnar möjligheter för dig att vittna, till exempel för läkare, sköterskor och annan vårdpersonal. Många av dem är aldrig hemma när förkunnare ringer på.

HUR MAN HÅLLER LIVET OKOMPLICERAT

12. Vad betyder det att hålla sitt öga ”fokuserat”?

12 Jesus sa: ”Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är fokuserat på en sak [ordagrant ”är enkelt”] kommer hela din kropp att vara upplyst.” (Matt. 6:22, noten) Vad menade han med det? Han menade att vi behöver hålla livet enkelt och okomplicerat. Vi måste vara fokuserade på ett enda mål och inte bli distraherade. Jesus var ett bra föredöme när det gäller att fokusera på tjänsten, och han lärde sina efterföljare att hålla tjänsten för Jehova och hans rike i fokus. Vi efterliknar Jesus när vi lever för tjänsten och sätter ”Guds rike och hans rättfärdighet främst i livet”. (Matt. 6:33)

13. Vad kan hjälpa oss att fokusera på tjänsten?

13 Ett sätt att fokusera på tjänsten är att förenkla livet så att vi kan lägga mer  tid på att hjälpa andra att lära känna Jehova och älska honom. * Skulle vi kunna justera vårt arbetsschema så att vi kan gå mer i tjänsten under veckorna? Kan vi minska på tiden som vi lägger på tidskrävande intressen?

14. Vilka justeringar gjorde ett par för att få mer tid och kraft till tjänsten?

14 Tänk på vad en äldste som heter Elias och hans fru gjorde. Han berättar: ”Vi kunde inte vara pionjärer just då, men vi var tvungna att börja någonstans. Så vi tog ett litet steg i taget för att kunna lägga mer tid på tjänsten. Vi försökte till exempel hålla nere utgifterna, och vi drog in på nöjen och intressen som vi numera tycker är dyra och onödiga. Vi frågade också på jobbet om vi kunde få bättre arbetstider. Det ledde till att vi kunde gå i tjänsten på kvällar, leda fler bibelstudier och även gå i tjänsten två vardagar i månaden. Det var verkligen trevligt!”

HUR MAN BLIR SKICKLIGARE I TJÄNSTEN

När vi tillämpar det vi får lära oss på veckomötet blir vi bättre i tjänsten. (Se paragraf 15, 16.) *

15, 16. Hur kan vi fortsätta göra framsteg som förkunnare, i enlighet med 1 Timoteus 4:13, 15? (Se även rutan ” Mål som kan hjälpa mig att fullgöra min tjänst”.)

15 Ett annat sätt att fullgöra sin tjänst är att försöka bli skickligare i tjänsten. Inom många yrken krävs det att man utvecklas och går kurser för att bli bättre på det man gör. På liknande sätt behöver vi som förkunnare fortsätta lära oss hur vi kan bli skickligare i tjänsten. (Ords. 1:5; läs 1 Timoteus 4:13, 15.)

16 Så hur kan vi fortsätta att göra framsteg  som förkunnare? Genom att lyssna noga på den utbildning vi får på veckomötet. Det här mötet ger oss praktisk övning som steg för steg hjälper oss att bli bättre i tjänsten. När ordföranden ger råd till dem som haft elevuppgifter kan vi fånga upp idéer som vi kan tillämpa i tjänsten. Vi skulle också kunna be vår grupptillsyningsman om hjälp eller samarbeta med honom. Vi kan också vända oss till någon annan erfaren förkunnare, en pionjär eller kretstillsyningsmannen. Ju bättre vi blir på att använda våra tjänsteverktyg, desto roligare blir det att gå i tjänsten.

17. Vad kommer du att få uppleva när du fullgör din tjänst?

17 Tänk vad fantastiskt att Jehova låter oss vara hans ”medarbetare”! (1 Kor. 3:9) När du fortsätter att ”avgöra vad som är verkligt viktigt” och fokuserar på tjänsten, kommer du att kunna ”tjäna Jehova med glädje”. (Fil. 1:10; Ps. 100:2) Du kan vara säker på att han kommer att ge dig den kraft du behöver för att fullgöra din tjänst, vilka utmaningar och hinder du än ställs inför. (2 Kor. 4:1, 7; 6:4) Oavsett om du kan göra mycket eller lite i tjänsten just nu, kan du ”känna glädje över ... [din] egen insats” därför att du gör ditt bästa. (Gal. 6:4) När du fullgör din tjänst visar du att du älskar Jehova och dina medmänniskor. Och då ”kommer du att rädda både dig själv och dem som lyssnar till dig”. (1 Tim. 4:16)

SÅNG 58 Sök efter fridens vänner

^ § 5 Vi har fått i uppdrag att predika de goda nyheterna och att göra lärjungar. Den här artikeln kommer att ta upp hur vi kan fullgöra det uppdraget, oavsett vilken situation vi befinner oss i. Vi ska också se på hur vi kan bli bättre förkunnare och samtidigt öka glädjen i tjänsten.

^ § 4 FÖRKLARING AV UTTRYCK: I vår tjänst för Jehova ingår många olika uppgifter: predika och undervisa, arbeta vid teokratiska byggprojekt och underhålla sådana byggnader samt hjälpa till vid katastrofer. (2 Kor. 5:18, 19; 8:4)

^ § 13 Se de sju olika stegen i rutan ”Så här förenklar du ditt liv” i Vakttornet för juli 2016, sidan 10.

^ § 62 BILDBESKRIVNINGAR: En syster visar under veckomötet hur man gör ett återbesök. När hon får tips av ordföranden gör hon anteckningar i broschyren Bli bättre på att högläsa och undervisa. Och senare samma vecka prövar hon förslaget när hon är ute i tjänsten.