Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 STUDIEARTIKEL 16

Försvara sanningen om döden

Försvara sanningen om döden

”Vi kan skilja sanna inspirerade uttalanden från falska inspirerade uttalanden.” (1 JOH. 4:6)

SÅNG 73 Ge oss mod

ÖVERSIKT *

Även om vi inte tar del i obibliska sedvänjor tröstar vi gärna våra släktingar som förlorat någon. (Se paragraf 1, 2.) *

1, 2. a) Hur har Satan vilselett människor? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

SATAN, som är ”far till all lögn”, har bedragit människor ända sedan början av mänsklighetens historia. (Joh. 8:44) Bland hans lögner finns falska läror om döden och om livet efter döden. De här lärorna utgör grunden för många vidskepliga seder och bruk som är vanliga i dag. Många av våra bröder och systrar har därför behövt ”kämpa hårt för ... [sin] tro” när någon närstående har dött. (Jud. 3)

2 Är du i den situationen? Hur kan du klara av att stå upp för det Bibeln lär om döden? (Ef. 6:11) Eller känner du någon broder eller syster som blir pressad att delta i seder som Gud inte godkänner? Hur kan du trösta och uppmuntra honom eller henne? I den här artikeln ska vi se vilken vägledning Jehova har gett oss. Men vi börjar med att gå igenom vad Bibeln lär om döden.

SANNINGEN OM DÖDEN

3. Vad ledde den första lögnen till?

3 Döden fanns inte med i Guds avsikt för mänskligheten. Adam och Eva skulle få leva för evigt om de bara lydde Jehova. Han gav en enkel befallning: ”Du får äta fritt av alla träd i trädgården utom av kunskapens träd, kunskapen om gott och ont. För den dag du äter av det ska du dö.” (1 Mos. 2:16, 17) Men sedan kom Satan in i bilden. Han använde sig av en orm och riktade sig till Eva med orden: ”Ni kommer inte alls att dö.” Tragiskt nog trodde hon på lögnen och åt av frukten, och längre fram åt även Adam. (1 Mos. 3:4, 6) Det var så synden och döden kom in i världen. (Rom. 5:12)

4, 5. Hur har Satan fortsatt vilseleda människor?

4 Adam och Eva dog, precis som Gud hade sagt att de  skulle göra. Men Satan slutade inte ljuga om döden. Vid någon tidpunkt började han smyga in andra lögner. En av dem går ut på att det bara är den fysiska kroppen som dör och att någon del lever vidare någon annanstans, till exempel i en andevärld. Variationer på det temat har vilselett massvis med människor ända fram till vår tid. (1 Tim. 4:1)

5 Varför blir så många lurade? Satan utnyttjar hur vi känner inför döden. Eftersom vi är skapade för att leva för evigt vill vi inte dö. (Pred. 3:11) Vi ser döden som en fiende. (1 Kor. 15:26)

6, 7. a) Har Satan lyckats dölja sanningen om döden? b) Vilken nytta har vi av att känna till vad som händer när man dör?

6 Trots Satans ansträngningar har han inte helt lyckats dölja sanningen om döden. Det är nu fler än någonsin som känner till och sprider vad Bibeln lär om vad som händer när man dör och vilket hopp det finns för dem som dött. (Pred. 9:5, 10; Apg. 24:15) De här sanningarna tröstar oss och gör att vi slipper onödig fruktan och osäkerhet. Vi är inte rädda för dem som har dött, och vi är inte heller rädda för att något hemskt ska drabba dem. Vi vet att de inte är vid liv och inte kan göra någon illa. Det är som om de sover djupt. (Joh. 11:11–14) Vi vet också att de inte är medvetna om tiden. När de får uppstå kommer till och med de som varit döda i flera hundra år att uppleva det som bara en kort stund, som ett ögonblick.

7 Håller du inte med om att sanningen om döden är klar, enkel och logisk? Vilken kontrast till Satans härva av lögner! Dessa lögner för människor bakom ljuset, och de ger också fel bild av vår skapare. För att förstå vidden av den skada Satan har orsakat ska vi gå igenom de här frågorna: Hur har Satans lögner svartmålat Jehova? Hur har de undergrävt tron på Kristus lösenoffer? Hur har de förvärrat mänsklighetens sorg och smärta?

SATANS LÖGNER HAR ORSAKAT STOR SKADA

8. På vilket sätt är Satans lögner om de döda en skymf mot Jehova, enligt Jeremia 19:5?

8 Satans lögner om de döda svartmålar Jehova. En av de här lögnerna är den falska läran att de döda plågas i eld. Det är  verkligen en skymf mot Jehova! Hur då? Den lögnen tillskriver honom, kärlekens Gud, samma ondskefulla personlighet som djävulen har. (1 Joh. 4:8) Hur känner du för det? Och ännu viktigare, hur känner Jehova för det? Han hatar ju alla former av grymhet. (Läs Jeremia 19:5.)

9. Hur påverkar Satans lögner tron på Kristus lösenoffer som beskrivs i Johannes 3:16 och 15:13?

9 Satans lögner om döden undergräver tron på Kristus lösenoffer. (Matt. 20:28) En annan av Satans lögner är att människan har en odödlig själ. Om det var sant skulle alla ha evigt liv. Då hade Kristus inte behövt ge sitt liv som en lösen för att vi skulle få leva för evigt. Kom ihåg att Kristus lösenoffer är det största uttrycket för kärlek som någonsin visats mänskligheten. (Läs Johannes 3:16; 15:13.) Föreställ dig hur Jehova och Jesus måste känna det för läror som förminskar den dyrbara gåvan!

10. Hur har Satans lögner om döden förvärrat människors sorg och smärta?

10 Satans lögner förvärrar människors sorg och smärta. Föräldrar som har förlorat ett barn kan ibland få höra att det är Gud som har tagit hem barnet för att han behövde en ängel i himlen. Gör det här deras sorg lättare att bära? Den falska läran om helveteselden har använts för att rättfärdiga tortyr, till exempel när de som motarbetade kyrkans läror brändes på bål. En del som var ansvariga för sådana grymheter under den spanska inkvisitionen * menade att de bara gav kättarna ”en försmak av hur den eviga helveteselden skulle vara”, så att de skulle kunna ångra sig innan de dog och räddas från helvetet. (Jean Plaidy, The Spanish Inquisition: Its Rise, Growth, and End) I en del länder känner sig många tvungna att vörda döda förfäder, hedra dem eller försöka få deras välsignelse. Andra försöker blidka sina döda släktingar för att undvika någon form av bestraffning. Trosuppfattningar som grundar sig på Satans lögner är verkligen ingen hjälp. De orsakar tvärtom onödig oro och rentav fruktan och skräck.

HUR VI KAN FÖRSVARA SANNINGEN I BIBELN

11. Hur kan välmenande släktingar och vänner försöka pressa oss att gå emot Guds ord?

11 När vi älskar Jehova och hans ord får vi kraft att göra hans vilja även när välmenande släktingar och vänner pressar oss att följa obibliska seder. De kanske försöker skapa skuldkänslor hos oss genom att säga att vi inte älskade eller respekterade den avlidne. Eller också kanske de säger att våra val kommer att leda till att den döde skadar de levande på något sätt. Hur kan vi försvara sanningen? Vi ska se på hur man kan tillämpa några principer från Bibeln.

12. Vilka sedvänjor strider helt klart mot Bibeln?

12 Bestäm dig för att ta avstånd från obibliska trosuppfattningar och seder. (2 Kor. 6:17) I ett land i Västindien tror många att när någon har dött så kan personens ”ande” dröja sig kvar och straffa dem som behandlat honom illa. Man menar att den här ”anden” rentav kan ”ställa till problem för ett helt samhälle”. * I Afrika finns en sedvänja att täcka över speglar i den avlidnes hem och vända fotografier  in mot väggen. Varför det? Man menar att den döde inte får se sig själv. Vi som tjänar Jehova tror verkligen inte på myter och tar inte heller del i sedvänjor som stöder Satans lögner! (1 Kor. 10:21, 22)

Noggrann efterforskning och god kommunikation med släktingar som inte är med i sanningen kan förebygga problem. (Se paragraf 13, 14.) *

13. Vad kan vi enligt Jakob 1:5 göra om vi känner oss osäkra på en sedvänja?

13 Känner du dig osäker på en viss sedvänja? Vänd dig då till Jehova i bön och be om vishet. (Läs Jakob 1:5.) Följ sedan upp din bön genom att göra efterforskningar i vår litteratur. Om det behövs kan du prata med de äldste i din församling. De kommer inte att tala om för dig vad du ska göra, men de kan visa dig några bibliska principer, till exempel dem vi går igenom här. På det här sättet övar du din ”tankeförmåga”, så att du kan ”skilja mellan rätt och fel”. (Hebr. 5:14)

14. Hur kan vi undvika att bli orsak till att andra snavar?

14 ”Gör allt till Guds ära. Se till att ni inte blir orsak till att andra snavar och faller.” (1 Kor. 10:31, 32) När vi överväger om vi ska ta del i en sedvänja eller följa en viss tradition behöver vi också tänka på hur vårt beslut påverkar andras samveten, särskilt våra bröders och systrars. Vi skulle aldrig vilja få dem att tappa tron! (Mark. 9:42) Och vi vill inte heller i onödan såra dem som inte är vittnen. Kärlek kommer att få oss att vara respektfulla, vilket blir till ära för Jehova. Vi vill verkligen inte börja gräla med människor eller håna deras traditioner. Kom ihåg att kärleken har stor kraft. När vi är kärleksfulla, omtänksamma och respektfulla kanske vi till och med kan få våra motståndare att mjukna.

15, 16. a) Varför är det klokt att låta andra veta vad du tror på? b) Hur kan vi tillämpa Paulus ord i Romarna 1:16?

15 Var öppen med att du är ett Jehovas vittne. (Jes. 43:10) Det blir förmodligen lättare att hantera känslomässigt laddade situationer om dina grannar och släktingar vet att du är ett vittne. Francisco, som bor i Moçambique, skriver: ”När jag och min fru, Carolina, kom med i sanningen berättade vi för släkten att vi inte längre tillber de döda. Men det sattes på prov när  Carolinas syster dog. Här är det vanligt att den döda kroppen tvättas ceremoniellt, och sedan ska den närmaste släktingen sova i tre nätter på den plats där tvättvattnet hällts ut. Man menar att det blidkar den dödes ande. Carolinas familj förväntade sig att hon skulle ta på sig den uppgiften.”

16 Hur hanterade Francisco och Carolina den här situationen? Han berättar: ”Eftersom vi älskar Jehova och vill göra hans vilja, vägrade vi ställa upp på det här. Alla i Carolinas familj blev mycket upprörda. De anklagade oss för att inte visa de döda respekt, och de sa att de inte längre tänkte komma och hälsa på eller hjälpa oss. Vi hade ju förklarat vår syn på saken för länge sedan, och därför diskuterade vi det inte mer just då, när de var irriterade. En del släktingar försvarade oss faktiskt och påpekade att vi redan hade berättat om vår inställning. Med tiden lugnade Carolinas släktingar ner sig, och vi blev vänner igen. En del av dem har till och med kommit hem till oss och frågat efter biblisk litteratur.” Vi vill aldrig skämmas för att vi försvarar sanningen om döden. (Läs Romarna 1:16.)

TRÖST OCH STÖD FÖR DEM SOM SÖRJER

Sanna vänner tröstar och stöttar dem som har förlorat någon i döden. (Se paragraf 17–19.) *

17. Vad kan hjälpa oss att vara en sann vän för någon som sörjer?

17 När någon av våra bröder eller systrar förlorar en närstående i döden försöker vi verkligen vara ”en sann vän” och bli ”en bror i svåra tider”. (Ords. 17:17) Hur kan vi vara en sann vän, särskilt om den som sörjer pressas att ta del i obibliska sedvänjor? Vi ska se på två bibliska principer som kan hjälpa oss.

18. Varför grät Jesus, och vad kan vi lära av hans exempel?

18 ”Gråt med dem som gråter.” (Rom. 12:15) Det kan vara svårt att veta vad man ska säga till någon som sörjer. Ibland kan tårar säga mer än ord. När Jesus vän Lasarus hade dött grät Maria, Marta och andra för att de hade mist sin bror och vän. När Jesus kom dit fyra dagar senare sägs det att han också ”brast i gråt”, fastän han visste att han skulle uppväcka  Lasarus. (Joh. 11:17, 33–35) Att Jesus grät hjälper oss att förstå hur Jehova kände det. Och när familjen såg Jesus tårar kände de att Jesus verkligen älskade dem, och det tröstade dem verkligen. Det är på liknade sätt i vår tid. När våra bröder och systrar känner att vi älskar och bryr oss om dem vet de att de inte är ensamma, utan omgivna av omtänksamma vänner som ger stöd.

19. Hur kan vi tillämpa Predikaren 3:7 när vi tröstar någon som sörjer?

19 ”En tid att tiga och en tid att tala.” (Pred. 3:7) Ett annat sätt att ge tröst åt bröder och systrar som sörjer är att helt enkelt finnas där och lyssna när de behöver prata av sig. Och ta inte illa upp om en del ord är tanklösa. (Job 6:2, 3) Det kan vara så att släktingar som inte är med i sanningen pressar dem och skapar extra känslomässig stress. Så be tillsammans. Be att han ”som hör bön” ska ge dem styrka och förmåga att tänka klart. (Ps. 65:2) Läs Bibeln tillsammans, om det är läge för det. Eller läs någon passande artikel från vår litteratur, till exempel en uppmuntrande levnadsskildring.

20. Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

20 Tänk att vi har fått reda på sanningen om de döda och vilken underbar framtid som väntar dem som finns i minnesgravarna. (Joh. 5:28, 29) Vi vill verkligen stå upp för Bibelns sanning och försvara den, i både ord och handling, och berätta om den för andra vid alla lämpliga tillfällen. I nästa artikel ska vi se närmare på något annat som Satan har använt för att hålla människor i andligt mörker: ockultism. Vi ska se varför vi behöver hålla oss borta från sedvänjor och underhållning som har koppling till det ockulta.

SÅNG 24 Kom till Jehovas berg!

^ § 5 Satan och demonerna har vilselett människor med lögner om vad som händer när man dör, lögner som ligger till grund för många obibliska seder. Den här artikeln kommer att hjälpa dig att bevara dig trogen mot Jehova när andra försöker pressa dig att följa sådana seder.

^ § 10 Den spanska inkvisitionen var en kyrklig domstol som förföljde och torterade alla som hade en tro som stred mot kyrkans lära.

^ § 12 Enligt catholicsandcultures.org.

^ § 57 BILDBESKRIVNING: En kvinna som har mist någon i döden får tröst av släktingar som är Jehovas vittnen.

^ § 59 BILDBESKRIVNING: Ett Jehovas vittne gör noggranna efterforskningar kring begravningsseder och berättar sedan om sin tro för sina släktingar.

^ § 61 BILDBESKRIVNING: Två äldste i församlingen ger tröst och stöd åt en broder som har förlorat någon i döden.