Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vad försvinner när Guds rike kommer?

Vad försvinner när Guds rike kommer?

”Världen försvinner, och även dess begär, men den som gör Guds vilja består för evigt.” (1 JOH. 2:17)

SÅNGER: 139, 144

1, 2. a) Hur kan den här världsordningen jämföras med en dödsdömd brottsling? (Se den inledande bilden.) b) Hur kommer alla i himlen och på jorden att känna det när den här onda världsordningen har tagits bort?

TÄNK dig in i situationen. En farlig brottsling förs ut ur sin cell och metalldörrarna slår igen bakom honom. Vakterna ropar ut: ”Dead man walking!” Varför säger de att han är en död man? Han ser relativt frisk ut och har ingen livshotande sjukdom. Men han är dömd till döden och är på väg till sin avrättning. Ja, han är redan så gott som död. *

2 På sätt och vis påminner situationen för den onda världsordning vi lever i om situationen för mannen i dödscellen. Den här världen fick sin dödsdom för länge sedan, och mycket snart ska domen verkställas. Bibeln säger: ”Världen försvinner.” (1 Joh. 2:17) Det råder inget tvivel om att den här världsordningen ska få ett slut. Men det finns en viktig skillnad mellan slutet för den här världen och slutet för brottslingen. När han ska avrättas kan en del protestera mot straffet, ifrågasätta om det är rättvist eller kanske hoppas på att  avrättningen ska bli uppskjuten i sista stund. Domen för den här världen däremot är fastställd av den högste i hela universum, och han är alltid fullkomligt rättvis. (5 Mos. 32:4) Verkställandet av domen kommer inte att skjutas upp, och ingen kommer att fundera på om straffet var rättvist eller inte. Efteråt kommer alla tänkande skapelser i universum att hålla med om att rättvisa har skipats. Vilken lättnad vi kommer att känna!

3. Vilka fyra problem ska försvinna när Guds rike kommer?

3 Vad inbegrips i ”världen” som ”försvinner”? Mycket som människor i dag tycker är helt naturligt kommer att tas bort. Behöver vi sörja över det? Nej, inte alls! Det är faktiskt en viktig del av de goda nyheterna om riket. (Matt. 24:14) Nu ska vi ta en närmare titt på vad som ska försvinna när Guds rike kommer. Vi ska gå igenom fyra omfattande problem: onda människor, korrupta organisationer, orätta handlingar och svåra förhållanden. Vi ska se 1) hur de här problemen påverkar oss nu, 2) vad Jehova kommer att göra åt dem och 3) hur han kommer att ersätta dem med något bra.

ONDA MÄNNISKOR

4. Hur påverkas vi i dag av onda människor?

4 Hur påverkas vi i dag av onda människor? Aposteln Paulus förutsade att vi i våra dagar skulle uppleva ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”. Han sa också: ”Onda människor och bedragare skall gå längre och längre i ondska.” (2 Tim. 3:1–5, 13) Har du sett de här orden uppfyllas? Många av oss har råkat ut för hatiska och aggressiva människor, till exempel mobbare, rasister och brottslingar. En del av dem är helt öppna med vad de står för. Andra är mer bedrägliga och döljer sina onda avsikter bakom en fasad av godhet. Och även om vi inte själva har fallit offer för sådana människor, så mår vi dåligt över alla grymheter de ligger bakom. Vi tycker att det är fruktansvärt när vi hör om hur de utnyttjar barn, äldre och andra utsatta personer. Sådana onda människor beter sig på ett vilddjurslikt, till och med demoniskt, sätt. (Jak. 3:15) Vi är så tacksamma för det hopp vi får i Guds ord.

5. a) Vilken möjlighet står fortfarande öppen för onda människor? b) Vad kommer till slut att hända med dem som vägrar att ändra sig?

5 Vad kommer Jehova att göra? Just nu ger Jehova onda människor en möjlighet att ändra sig. (Jes. 55:7) Som individer har de ännu inte fått sin dom. Det är den här världsordningen som har blivit domfälld. Men vad händer med dem som vägrar att ändra sig och fortsätter att ge sitt stöd åt den här världen ända fram till den stora vedermödan? Jehova har lovat att ta bort de onda från jorden för evigt. (Läs Psalm 37:10.) Många har lärt sig att dölja det orätta de håller på med och lyckas kanske komma undan rättvisan i den här världen. Därför kanske de tror att de ska komma undan Jehovas dom också. (Job 21:7, 9) Men Bibeln säger: ”Hans [Guds] ögon vakar över människans vägar, han ser alla hennes steg. Det finns inget mörker och ingen djup skugga där de som gör det onda kan gömma sig.” (Job 34:21, 22) Det går inte att gömma sig för Jehova. Ingen kan lura honom, och inget ställe är så mörkt att han inte kan se vad onda människor gör. Så när Harmageddon har dragit förbi kanske vi undrar vart de onda har tagit vägen, men vi kommer inte att hitta dem. De kommer att vara borta, för alltid! (Ps. 37:12–15)

6. Vilka kommer att finnas kvar när onda människor är borta, och varför är det goda nyheter?

 6 Vilka kommer att finnas kvar när de onda är borta? Jehova lovar: ”De ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” Senare i samma psalm står det: ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Ps. 37:11, 29) Vilka är ”de ödmjuka” och ”de rättfärdiga”? De ödmjuka är de som är mottagliga för Jehovas undervisning och vägledning, och de rättfärdiga är de som älskar att göra det som är rätt i Jehovas ögon. I dagens värld är sådana människor helt klart i minoritet jämfört med de onda. Men i den nya världen kommer de ödmjuka och rättfärdiga varken att vara i minoritet eller i majoritet; de kommer att vara de enda på jorden. När jorden befolkas av sådana människor kommer det verkligen att vara ett paradis!

KORRUPTA ORGANISATIONER

7. Hur påverkas vi i dag av korrupta organisationer?

7 Hur påverkas vi i dag av korrupta organisationer? Mycket av det onda som händer i världen beror inte på enskilda individer, utan på olika organisationer. Tänk till exempel på de religiösa organisationer som vilseleder miljontals människor. De lär ut lögner om Gud, om Bibelns tillförlitlighet och om jordens och människornas framtid, bara för att nämna några exempel. Eller vad ska man säga om regeringar som underblåser väpnade konflikter och etniskt våld, förtrycker fattiga och försvarslösa eller gör stora vinster på grund av svågerpolitik och mutor? Och tänk på giriga bolag som förorenar miljön, utarmar jordens resurser och utnyttjar konsumenter för att roffa åt sig storvinster medan miljoner lider av fattigdom. Korrupta organisationer ligger utan tvekan bakom mycket av det lidande som finns i världen i dag.

8. Vad säger Bibeln ska hända med organisationer som verkar vara stabila i dag?

8 Vad kommer Jehova att göra? Den stora vedermödan börjar när de politiska makterna vänder sig mot alla falska religiösa organisationer. De beskrivs i Bibeln som en prostituerad kvinna som kallas ”det stora Babylon”. (Upp. 17:1, 2, 16; 18:1–4) De här religiösa organisationerna kommer att utplånas totalt. Hur är det då med alla andra korrupta organisationer? Bibeln använder ett bildspråk med berg och öar för att beskriva många av de organisationer och institutioner som i dag verkar vara starka och stabila. (Läs Uppenbarelseboken 6:14.) Den förutsäger att den här världens regeringar och alla organisationer som tillsammans med dem motarbetar Guds rike ska skakas i sina grundvalar och tillintetgöras. Det här kommer att ske under den avslutande delen av den stora vedermödan. (Jer. 25:31–33) Efteråt kommer det inte att finnas några korrupta organisationer över huvud taget!

9. Varför kan vi vara säkra på att det nya jordiska samhället kommer att vara välorganiserat?

9 Vad ska ersätta alla korrupta organisationer? Kommer det att finnas någon organisation kvar på jorden efter Harmageddon? Bibeln säger: ”Enligt hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet skall bo.” (2 Petr. 3:13) De gamla himlarna och jorden, dvs. de korrupta regeringarna och människorna de har makt över, kommer att vara borta. Vad kommer att  finnas i stället? Uttrycket ”nya himlar och en ny jord” syftar på en ny regering och ett nytt samhälle av människor som den kommer att styra över. Och som kung i Guds rike kommer Jesus på ett fullkomligt sätt att efterlikna ordningens Gud, Jehova. (1 Kor. 14:33) Det nya jordiska samhället kommer därför att vara välorganiserat. Kvalificerade män kommer att se till att allt sköts på rätt sätt. (Ps. 45:16) De kommer att få vägledning av Kristus och hans 144 000 medregenter. Tänk dig en tid när alla korrupta organisationer ska ersättas av en enad organisation som aldrig blir korrupt.

ORÄTTA HANDLINGAR

10. Vilka orätta handlingar är vanliga där du bor, och hur påverkas du och din familj av det?

10 Hur påverkas vi i dag av orätta handlingar? Vi lever i en värld som är helt genomsyrad av omoral, oärlighet och brutalitet. Ofta blir det här extra påtagligt för föräldrar som dessutom måste kämpa för att skydda sina barn från sådant inflytande. Nöjesindustrin verkar nästan ha specialiserat sig på att glorifiera allt som är orätt och få Jehovas normer för vad som är rätt och fel att framstå som löjliga. (Jes. 5:20) Sanna kristna försöker stå emot sådan påverkan. De jobbar aktivt för att skydda sitt förhållande till Jehova mitt i en värld som undergräver respekten för hans normer.

11. Vad lär vi oss av Jehovas dom över Sodom och Gomorra?

11 Vad kommer Jehova att göra? Tänk på hur han tog itu med allt det onda som pågick i Sodom och Gomorra. (Läs 2 Petrus 2:6–8.) Den rättfärdige mannen Lot och hans familj plågades av all ondska omkring dem. När Jehova ingrep och förstörde hela den regionen satte han inte bara stopp för de orätta handlingarna där. Han ställde också upp ”ett mönster för ogudaktiga med tanke på vad som skall komma”. Precis som Jehova satte stopp för alla omoraliska handlingar på den tiden, så kommer han att göra slut på alla sådana handlingar i vår tid när han verkställer domen över den nuvarande världsordningen.

12. Nämn något du ser fram emot att få göra när den här gamla världsordningen är borta.

12 Vad kommer att ersätta alla orätta handlingar? Alla i den nya ordningen kommer att vara fullt upptagna med sådant som är meningsfullt och positivt. Tänk bara hur det kommer att kännas att få vara med och göra jorden till ett paradis eller att få bygga hus till oss själva och dem vi älskar. Tänk att få välkomna de miljontals människor som får uppstå och undervisa dem om Jehova och om allt han har gjort för mänskligheten. (Jes. 65:21, 22; Apg. 24:15) Då kommer allt vi engagerar oss i att göra oss lyckliga och bli till ära för Jehova.

SVÅRA FÖRHÅLLANDEN

13. Vilka konsekvenser har upproret i Eden fått?

13 Hur påverkas vi i dag av svåra förhållanden? Världen är full av onda människor, korrupta organisationer och orätta handlingar, och allt det här bidrar till de svåra förhållandena på jorden. Vem av oss kan säga att vi inte berörs av krig, fattigdom, rasism, sjukdom och död? Vi påverkas alla av sådant. De här förhållandena är en direkt följd av att tre individer – Satan, Adam och Eva – gjorde uppror mot Jehova. Det finns ingen som kommer undan de hemska verkningarna av det upproret.

14. Vad ska Jehova göra åt alla svåra förhållanden i världen? Ge ett exempel.

 14 Vad ska Jehova göra? Vi kan ta några exempel. Jehova lovar att han ska göra slut på alla krig för all framtid. (Läs Psalm 46:8, 9.) Han ska ta bort alla sjukdomar. (Jes. 33:24) Och döden ska han uppsluka för alltid! (Jes. 25:8) All fattigdom kommer han att utplåna. (Ps. 72:12–16) Och samma sak gäller allt annat elände som gör livet svårt i vår tid. Han ska också en gång för alla befria oss från den här världens dåliga luft, eller ande, som Satan och hans demoner vill att vi ska andas in och påverkas av. (Ef. 2:2)

Tänk dig en värld utan krig, sjukdom och död! (Se paragraf 15.)

15. Nämn några saker som kommer att vara borta för alltid efter Harmageddon.

15 Kan du se framför dig en värld utan krig, sjukdom och död? Tänk bara, ingen armé, ingen flotta och inget flygvapen. Inga vapen eller krigsmonument. Inga sjukhus, läkare, sjuksköterskor eller sjukförsäkringar. Inga bårhus, begravningsbyråer, begravningsentreprenörer eller begravningsplatser. Och när all kriminalitet är borta kommer vi inte heller att behöva någon säkerhetsindustri, några larmsystem eller några poliser – kanske inte ens lås och nycklar! Tänk vilken lättnad när vi inte längre kommer att behöva oroa oss.

16, 17. a) Hur kommer det att kännas för dem som överlever Harmageddon? Illustrera. b) Hur kan vi vara säkra på att vi kommer att få leva vidare efter att den här gamla världen har försvunnit?

16 Hur kommer livet att bli utan alla svåra förhållanden? Det är svårt att föreställa sig. Vi har levt så länge i den här gamla världen att vi kanske har slutat reflektera över hur negativt vi påverkas av världsförhållandena. Det påminner om hur det kan vara för människor som bor nära en tågstation. Efter ett tag kanske de inte längre störs av oljudet. Och de som bor nära en soptipp kanske inte längre känner stanken. Men föreställ dig att de skulle slippa de här negativa faktorerna. Vilken befrielse!

17 Vad kommer vi att få uppleva i stället för alla påfrestningar vi utsätts för nu? Psalm 37:11 säger att alla i den nya världen ska ”få njuta av stor frid”. Visst värmer de orden vårt hjärta? Det är en sådan framtid Jehova vill ge oss. Därför vill vi göra allt vi kan för att hålla oss nära Jehova och hans organisation i de här sista dagarna. Vi vill meditera över vårt hopp och hålla det levande i vårt sinne och hjärta. Och vi vill gärna berätta om det för andra. (1 Tim. 4:15, 16; 1 Petr. 3:15) Då kan vi vara övertygade om att vi inte kommer att försvinna tillsammans med den här onda världen. Tvärtom kan vi se fram emot ett lyckligt liv som kommer att fortsätta i all evighet!

^ § 1 Det som beskrivs i paragrafen är något som förr i tiden var vanligt förekommande i fängelser i vissa delar av USA.