Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Förbli neutral i en splittrad värld

Förbli neutral i en splittrad värld

”Betala ... tillbaka ... till Gud det som är Guds.” (MATT. 22:21)

SÅNGER: 33, 137

1. Hur kan vi lyda både Gud och jordiska regeringar och myndigheter?

BIBELN säger att vi ska lyda jordiska ”regeringar och myndigheter”, men den säger också att vi måste lyda Gud mer än människor. (Tit. 3:1; Apg. 5:29) Är det här en motsägelse? Inte alls! Principen om relativt underordnande hjälper oss att förstå och följa dessa befallningar. Jesus sammanfattade den här principen med orden: ”Betala ... tillbaka till kejsaren det som är kejsarens, men till Gud det som är Guds.” [1] (Matt. 22:21) Vi följer den uppmaningen genom att lyda landets lagar, respektera myndighetspersoner och betala skatt. (Rom. 13:7) Men om myndigheterna kräver att vi gör något som går emot Guds lagar vägrar vi vänligt men bestämt att göra som de säger.

2. Hur visar vi att vi inte tar ställning i politiska frågor?

2 Vi betalar ”till Gud det som är Guds” bland annat genom att inte ta ställning i den här världens politik. Vi är helt neutrala. (Jes. 2:4) Med andra ord motarbetar vi inte regeringar och myndigheter som Jehova tillåter styra; inte heller engagerar vi oss i patriotiska eller nationalistiska aktiviteter. (Rom. 13:1, 2) Vi tar inte del i valrörelser, röstar inte i politiska val och kandiderar inte till politiska poster.

3. Varför måste vi vara neutrala?

3 Jehova uppmanar oss att vara neutrala av flera skäl. Ett av dem är att vi är Jesus efterföljare. Han var ”inte någon del av  världen” och tog aldrig ställning i politik och krig. (Joh. 6:15; 17:16) Ett annat skäl är att vi lojalt understöder Guds rike. Hur skulle vi annars med gott samvete kunna predika de goda nyheterna om att Guds rike är den enda lösningen på mänsklighetens problem? Den här världens falska religioner tar ställning i politiska frågor, och det gör att deras medlemmar blir splittrade. Men eftersom vi håller oss till den rena tillbedjan och är neutrala får vi tillhöra en internationell familj av bröder och systrar. (1 Petr. 2:17)

4. a) Hur vet vi att det kommer att bli svårare för oss att vara neutrala? b) Varför bör vi förbereda oss på att bevara vår neutralitet?

4 Vi kanske bor på en plats där det politiska läget är lugnt och vår neutrala hållning är allmänt accepterad. Men ju närmare slutet för Satans värld vi kommer, desto oftare kommer vi att behöva försvara vår neutrala hållning. Människor överallt är ”ovilliga till någon som helst överenskommelse” och ”egensinniga”, så världen kommer bara att bli mer och mer splittrad och polariserad. (2 Tim. 3:3, 4) I en del länder har våra vänner redan drabbats av oväntade svårigheter på grund av snabba svängningar i det politiska klimatet. Vi förstår varför vi nu måste stärka vårt beslut att hålla oss neutrala. Om vi inte gör det och sedan plötsligt hamnar i en svår situation skulle det kunna sluta med att vi kompromissar och går ifrån våra kristna principer. Så hur kan vi förbereda oss på att bevara vår neutralitet i den här splittrade världen? Vi ska se på fyra saker som kommer att hjälpa oss på det här området.

HA SAMMA SYN PÅ DEN HÄR VÄRLDENS REGERINGAR SOM JEHOVA HAR

5. Hur ser Jehova på människors styre?

5 Det första som kan hjälpa oss att vara neutrala är att vi har samma syn på de politiska systemen som Jehova har. En del styrelseformer kan verka rättvisa och bra, men det var aldrig Jehovas tanke att människor skulle styra över andra människor. (Jer. 10:23) Människors styre underblåser nationalism, vilket leder till splittring. Inte ens när de styrande har goda intentioner kan de lösa alla problem. Sedan 1914 har regeringarna här på jorden dessutom varit fiender till Guds rike, som snart ska verkställa dom över nationerna och tillintetgöra dem. (Läs Psalm 2:2, 7–9.)

6. Hur ska vi vara mot myndighetspersoner?

6 Jehova låter mänskliga regeringar existera eftersom de bidrar till den allmänna ordningen. Det i sin tur hjälper oss att predika de goda nyheterna om Guds rike. (Rom. 13:3, 4) Jehova uppmanar oss till och med att be för ”personer i hög ställning”, i synnerhet när deras beslut kan påverka vår tillbedjan. (1 Tim. 2:1, 2) När vi blir orättvist behandlade vädjar vi till myndigheterna, precis som aposteln Paulus gjorde. (Apg. 25:11) Det är sant att Bibeln säger att Guds motståndare, Satan, har makten över de politiska systemen, men det står ingenstans att han kontrollerar enskilda ledare och myndighetspersoner. (Luk. 4:5, 6) Därför får vi aldrig antyda att någon viss myndighetsperson kontrolleras av Satan. När vi har med ”regeringar och myndigheter” att göra är vi noga med att ”inte smäda någon”. (Tit. 3:1, 2)

7. Vilket tänkesätt behöver vi vara på vår vakt mot?

7 Vi lyder Gud genom att inte känna starkare för vissa politiker eller partier än för andra, oavsett vilken inställning de kan ha till vår verksamhet. Hur kan vår  neutralitet prövas i det här sammanhanget? Tänk till exempel om folk gör uppror mot en regim som orsakat stort lidande, även för Jehovas vittnen. Vi skulle ju inte göra gemensam sak med dem, men skulle vi sympatisera med dem innerst inne? (Ef. 2:2) Det är viktigt att vi inte bara är neutrala i våra ord och handlingar, utan också i våra tankar.

VAR ”FÖRSIKTIGA ... OCH ÄNDÅ OSKYLDIGA”

8. Hur kan vi vara försiktiga och oskyldiga när vår neutralitet sätts på prov?

8 Det andra som kan hjälpa oss att vara neutrala är att vi är ”försiktiga som ormar och ändå oskyldiga som duvor”. (Läs Matteus 10:16, 17.) Vi är försiktiga genom att tidigt försöka förutse svårigheter, och vi förblir oskyldiga genom att inte låta svåra situationer få oss att bryta vår neutralitet. Vi ska nu se närmare på några sådana potentiella prövningar och hur vi kan hantera dem.

9. Vad måste vi tänka på när vi samtalar med andra?

9 Samtal. Vi måste vara mycket försiktiga när andra börjar prata politik. När vi till exempel samtalar med någon om Guds rike undviker vi att kommentera politiker eller politiska partier på vare sig ett positivt eller negativt sätt. Vi försöker skapa en gemensam grund genom att fokusera på det bakomliggande problemet i stället för att dras med i ett resonemang om olika politiska lösningar. Och med hjälp av Bibeln visar vi att Guds rike kommer att lösa mänsklighetens problem en gång för alla. Om laddade frågor kommer upp, till exempel hur vi ser på samkönade äktenskap eller aborter, försvarar vi Guds normer och förklarar hur vi följer dem i vårt eget liv. Under samtalet är vi strikt neutrala när det gäller de politiska aspekterna på sådana frågor. Vi tar inte ställning till huruvida olika lagar borde stiftas, avskaffas eller ändras, och vi försöker inte tvinga på andra våra egna uppfattningar.

10. Hur kan vi hålla oss neutrala när vi ser och hör saker i media?

10 Media. Information som presenteras som ”nyheter” i media kan ofta vara vinklad och vilseledande. Och ibland är media ett verktyg i händerna på det politiska systemet. Nyhetsinslag kan vara starkt vinklade i länder med statskontrollerad media, men även kristna som bor i så kallade fria länder måste vara försiktiga så att de inte påverkas av politiska kommentatorer som tar ställning i olika frågor. Fråga dig: Tycker jag om att lyssna på någon i media därför att jag tilltalas av hans eller hennes politiska uppfattningar? I så fall kanske du behöver vända dig till en mer objektiv informationskälla. I vilket fall som helst är det förståndigt att begränsa hur mycket man tittar eller lyssnar på program som har en viss politisk agenda. Man bör också jämföra det man hör med ”mönstret av sunda ord” som finns i Bibeln. (2 Tim. 1:13)

11. Varför kan det vara svårt att förbli neutral om man tycker att pengar och saker är väldigt viktiga?

11 Materialism. Om pengar och saker är väldigt viktiga för oss kan det bli svårt för oss att förbli neutrala under prövning. Ruth, en syster i Malawi, såg att flera vittnen hamnade i den situationen när de blev förföljda på 1970-talet. Hon berättar: ”De kunde inte ge upp sitt bekväma liv. En del flydde landet tillsammans med oss men gick senare med i det politiska partiet och återvände hem därför att de tyckte att livet i flyktinglägret var för obekvämt.” Men de flesta vittnen har hållit sig neutrala trots att de har drabbats av  ekonomiska svårigheter och kanske till och med förlorat allt de äger. (Hebr. 10:34)

12, 13. a) Hur ser Jehova på oss människor? b) Vad skulle kunna tyda på att man har börjat känna sig alltför stolt över sitt land?

12 Stolthet. Människor är ofta väldigt stolta över sin bakgrund, sin kultur, sin hemtrakt eller sitt land. Men om vi skulle vara överdrivet stolta över vår kultur, vårt land eller vår region skulle det rimma illa med hur Jehova ser på mänskligt styre och den mänskliga familjen. Självklart förväntar sig inte Jehova att vi ska ge upp vår kultur. De kulturella olikheterna kan till och med ge en extra krydda åt livet. Samtidigt måste vi komma ihåg att alla människor är lika mycket värda i Jehovas ögon. (Rom. 10:12)

13 Nationalism bottnar i en överdriven stolthet över den plats man kommer ifrån. Därför skulle en sådan känsla kunna bli ett första steg mot att vi bryter vår neutralitet. Som kristna är vi inte immuna mot sådan stolthet. Till och med i den första kristna församlingen fanns det några som behandlade sina medtroende orättvist på grund av deras nationalitet. (Apg. 6:1) Hur kan vi veta om sådan opassande stolthet har börjat slå rot i oss? Tänk dig att en broder eller syster från ett annat land kommer med ett förslag. Skulle du avfärda det direkt och tänka: ”Det där gör vi bättre på vårt sätt”? Vi bör alla tillämpa det här viktiga rådet: ”Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva.” (Fil. 2:3, Bibel 2000)

HÄMTA STYRKA HOS JEHOVA

14. Hur kan bönen hjälpa oss, och vilket exempel från Bibeln visar det?

14 Det tredje som kan hjälpa oss att vara neutrala är att vi förlitar oss på Jehova. Be om helig ande. Du kan då få tålamod och självbehärskning. De egenskaperna kan hjälpa dig om de styrande skulle agera korrupt eller orättvist. Be också Jehova om vishet, så att du kan se i vilka situationer det skulle vara svårt för dig att vara neutral, och be om hjälp att handla rätt i sådana situationer. (Jak. 1:5) Om du hamnar i fängelse eller blir straffad på något annat sätt därför att du håller fast vid den sanna tillbedjan, be då om styrka och mod att kunna försvara din tro och hålla ut vad som än händer. (Läs Apostlagärningarna 4:27–31.)

15. Hur kan Bibeln hjälpa oss att vara neutrala? (Se också rutan ”Guds ord hjälpte dem att stå fasta”.)

15 Jehova kan ge dig styrka genom sitt ord, Bibeln. Meditera över verser som kan hjälpa dig att hålla dig neutral. Försök lära dig sådana verser utantill, så att de kan ge dig styrka om du längre fram inte skulle ha tillgång till en bibel. Guds ord kan också hjälpa dig att stärka ditt framtidshopp. Det här hoppet är helt nödvändigt för att vi ska kunna klara av förföljelse. (Rom. 8:25) Välj ut några avsnitt som handlar om sådant som du längtar särskilt mycket efter att få uppleva i den nya världen, och försök se dig själv där.

DRA NYTTA AV ANDRAS TROGNA EXEMPEL

16, 17. Vad kan vi lära oss av andra som bevarat sig neutrala? (Se den inledande bilden.)

16 Det fjärde som kan hjälpa oss att vara neutrala är att vi tänker på andra som bevarat sig trogna mot Jehova. Många på Bibelns tid var modiga och fattade förståndiga beslut som hjälpte dem att förbli neutrala. Tänk till exempel på Sadrak, Mesak och Abed-Nego. De vägrade att tillbe en bildstod som representerade det babyloniska riket. (Läs Daniel 3:16–18.)  Den här skildringen har hjälpt många vittnen att vara modiga och vägra ta del i flaggceremonier i det land där de bor. Jesus bevarade sig också helt neutral. Han engagerade sig inte i världens politiska och sociala konflikter. Han förstod att andra skulle få stor nytta av hans exempel, och därför sa han till sina lärjungar: ”Fatta mod! Jag har segrat över världen.” (Joh. 16:33)

17 Det finns många exempel på vittnen i modern tid som bevarat sig neutrala. En del har blivit torterade och fängslade och har till och med dött för sin tro. Vi kan verkligen ha stor nytta av deras exempel. Det hade Barış, en broder från Turkiet. Han sa: ”Franz Reiter var en ung broder som blev avrättad därför att han vägrade gå med i Hitlers armé. Det brev han skrev till sin mamma natten innan han dog visade vilken oerhört stark tro och förtröstan han hade på Jehova, och jag kände att jag ville följa hans exempel om jag ställdes inför en liknande prövning.” [2]

18, 19. a) Hur kan våra bröder och systrar i församlingen hjälpa oss att förbli neutrala? b) Vad är vi beslutna att göra?

18 Bröderna och systrarna i församlingen kan också ge hjälp och stöd. Om din neutralitet blir prövad, berätta då för de äldste om din situation. De kan ge dig fina råd från Bibeln. Vännerna i församlingen kan uppmuntra dig om de känner till vad du går igenom. Tala om för dem att du vill att de ska be för dig. Och naturligtvis vill vi visa uppskattning för vad andra gör för oss genom att göra samma sak för dem. (Matt. 7:12) Artikeln ”Länder där Jehovas vittnen sitter i fängelse på grund av sin tro”, som finns på jw.org under NYHETSRUM > RÄTTSFRÅGOR, kan hjälpa dig att vara specifik i dina böner. Den innehåller länkar till listor på vittnen som sitter fängslade för sin tro. Välj ut några av namnen, och be att Jehova ska hjälpa dem att fortsätta vara modiga och lojala mot honom. (Ef. 6:19, 20)

19 Allteftersom vi närmar oss slutet kan vi räkna med att den här världens regeringar och myndigheter kommer att bli mindre och mindre toleranta mot vår neutrala hållning. Därför är det viktigt att vi nu stärker vårt beslut att förbli neutrala i den här splittrade världen.

^ [1] (paragraf 1) Här använde Jesus kejsaren, den högste styresmannen på jorden vid den tiden, som en symbol för den offentliga myndigheten, staten.

^ [2] (paragraf 17) Se sidan 662 i boken Jehovas vittnen förkunnare av Guds kungarike och rutan ”Hans död blev till ära för Gud” i kapitel 14 i boken Guds rike regerar!