Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Använder du din fantasi på ett bra sätt?

Använder du din fantasi på ett bra sätt?

VAD är det som bara väger 1,4 kilo men som ändå har beskrivits som det mest komplexa vi hittills har upptäckt i universum? Det är vår hjärna. Den är verkligen fantastisk. Ju mer vi lär oss om den, desto mer ökar vår uppskattning av Jehovas underbara skaparverk. (Ps. 139:14) Tänk bara på vår otroliga förmåga att fantisera och föreställa oss saker.

Vad är fantasi? En ordbok definierar det som ”förmåga att föreställa sig saker som man inte upplevt”. Du kanske inte tänker på det, men du använder nog fantasin rätt ofta. Har du någon gång läst eller hört om en plats som du aldrig har varit på och gjort dig en inre bild av hur det ser ut där? När du tänker på något du inte kan se, höra, smaka, röra vid eller känna lukten av använder du faktiskt fantasin.

Bibeln säger att vi människor blev skapade till Guds avbild. (1 Mos. 1:26, 27) Visst tyder det på att Jehova också har fantasi? Och eftersom han skapade oss med den förmågan, är det logiskt att han förväntar att vi ska använda den för att förstå vad som är hans vilja. (Pred. 3:11) Hur kan vi använda fantasin på ett förståndigt sätt? Och hur kan vi undvika att använda den på ett oförståndigt sätt?

NÄR ANVÄNDER MAN FANTASIN PÅ ETT DÅLIGT SÄTT?

1) När man dagdrömmer vid fel tidpunkt eller om fel saker.

Att dagdrömma är inget fel i sig. Det finns belägg för att dagdrömmeri kan vara bra för oss. Men Predikaren 3:1 hjälper oss att ha balans. Där står det: ”Allt har sin tid.” (Bibel 2000) Av det förstår vi att det ibland också kan vara fel tid att göra vissa saker. Är det bra eller dåligt att låta tankarna vandra under ett möte på Rikets sal eller när vi studerar hemma? Jesus varnade för faran med att låta sinnet leka med fel slags tankar, till exempel orätta sexuella fantasier. (Matt. 5:28) Det finns tankar som Jehova inte alls tycker om. Omoraliska tankar kan bli en språngbräda till omoraliska handlingar. Bestäm dig för att aldrig låta fantasin dra dig bort från Jehova!

2) När man föreställer sig att pengar och prylar ger trygghet i livet.

Vi behöver vissa saker för att klara oss. Men vi kommer definitivt att bli besvikna om vi börjar föreställa oss att de ska ge oss bestående trygghet och lycka i livet. Den vise mannen Salomo skrev: ”Den rikes värdefulla ting är hans starka stad, och de är som en skyddande mur i hans inbillning.” (Ords. 18:11) Tänk på vad som hände i september  2009 när över 80 procent av huvudstaden Manila i Filippinerna blev översvämmad. Hur gick det för dem som hade många ägodelar? Kom de lindrigare undan? En rik man som förlorade mycket av det han ägde berättade: ”Översvämningen påverkade alla. Både rika och fattiga drabbades av problem och svårigheter.” Vi kanske lätt tänker att pengar ger trygghet och beskydd. Men verkligheten visar att det inte stämmer.

3) När man oroar sig för sådant som kanske aldrig händer.

Jesus sa att vi inte skulle oroa oss för morgondagen. (Matt. 6:34) Den som ständigt grubblar och oroar sig har visserligen livlig fantasi. Men att fantisera på det sättet tar bara en massa energi. Det är onödigt att älta problem som inte har uppstått än eller som aldrig kommer att göra det. Bibeln visar att sådan oro kan göra oss modfällda och till och med deprimerade. (Ords. 12:25) Så vi gör väl i att ta Jesus råd till hjärtat och inte bekymra oss i onödan. Det bästa är att ta en dag i taget och hantera problemen när de faktiskt dyker upp.

NÄR ANVÄNDER MAN FANTASIN PÅ ETT BRA SÄTT?

1) När man förutser farliga situationer och undviker dem.

Bibeln uppmanar oss att vara förutseende. (Ords. 22:3) Om du ska fatta ett beslut kan du försöka räkna ut vilka konsekvenser det skulle kunna få. Tänk dig att du är bjuden på fest. Hur kan din fantasi hjälpa dig att avgöra om det är förståndigt att gå eller inte? Du kan börja med att ta reda på vilka och hur många som är bjudna och var och när festen kommer att vara. Sedan kan du fråga dig: Vad kommer troligen att hända där? Blir det en trevlig fest där alla håller sig inom ramarna för Bibelns principer? Sådana frågor kan hjälpa dig att göra dig en inre bild av hur det kommer att bli på festen. Om du använder din fantasi till att fatta förståndiga beslut får du hjälp att undvika sådant som kan skada ditt förhållande till Jehova.

2) När man tänker igenom hur man ska hantera problem.

Föreställningsförmågan är nära kopplad till förmågan att lösa problem. Tänk dig att det har blivit en fnurra på tråden mellan dig och någon i församlingen. Hur ska du göra för att ni ska bli vänner igen? Det finns många faktorer att ta hänsyn till. När och var skulle det passa bäst att prata om problemet? Hur ska du säga det? Försök leva  dig in i situationen och tänk igenom olika sätt att hantera den. Välj sedan det sätt som du tror kommer att fungera bäst. (Ords. 15:28, noten) Om du noga tänker igenom hur du ska hantera ett svårt problem, kommer du att bidra till friden i församlingen. Och det är verkligen ett förståndigt sätt att använda fantasin på.

3) När man begrundar Bibeln.

Det är viktigt att vi läser Bibeln varje dag. Men vi ska inte se det som att vi bara samlar information. Vi måste urskilja lärdomarna och bli motiverade att tillämpa dem i vårt liv. Om vi kopplar på fantasin när vi läser Bibeln hjälper det oss att få en djupare förståelse av Jehovas vägar. Boken Efterlikna deras tro är ett fint hjälpmedel, eftersom den ger oss mycket bakgrundsinformation. Det kan sätta fart på fantasin och göra berättelserna mer levande. Orden får liv och vi känner dofterna, hör ljuden och upplever känslorna. Med hjälp av fantasin kan vi hitta underbara andliga skatter och bli uppmuntrade av bibliska skildringar som vi kanske trodde vi kunde utan och innan. Det är väldigt givande att läsa och studera Bibeln på det sättet.

4) När man arbetar på att visa empati.

Empati är en vacker egenskap. Den har beskrivits så här: ”Din smärta i mitt hjärta.” Både Jehova och Jesus visar empati, och vi vill efterlikna dem. (2 Mos. 3:7; Ps. 72:13) Hur kan vi göra det? Ett av de bästa sätten är att använda fantasin. Du kanske har en vän som har det svårt just nu, och du kanske aldrig har upplevt det han går igenom. Men du kan tänka dig in i hur du skulle känna det om du var i hans situation. Vad skulle du känna att du behövde? Om du använder fantasin för att besvara den frågan kommer det att hjälpa dig att visa empati. Och empati behöver vi i alla sidor av livet, både i vår tjänst och i vårt förhållande till vännerna i församlingen.

5) När man ser sig själv i den nya världen.

Bibeln innehåller mängder av detaljer om hur livet i Guds nya värld kommer att bli. (Jes. 35:5–7; 65:21–25; Upp. 21:3, 4) I vår litteratur finns många fina bilder som kompletterar de här beskrivningarna. Kan du se dig själv i de här bilderna? Jehova, som är fantasins upphovsman, vet bättre än någon annan vilken enorm kraft den har. Om vi använder den här förmågan till att begrunda hans löften stärker det vår tro på dem. Och det gör att vi kan hålla ut nu, trots olika prövningar.

Jehova älskar oss, och förmågan att fantisera är en gåva från honom. Den kan hjälpa oss att göra hans vilja i vardagen. Vi kan visa att vi är tacksamma för den här gåvan genom att alltid försöka använda den på bästa sätt.