Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är din tjänst som dagg?

Är din tjänst som dagg?

VÅR tjänst är värdefull och viktig. Men alla som vi besöker inser inte det. Och även om en del är intresserade av Bibeln, kanske de inte tycker att de behöver studera den med oss.

Så var det för Gavin. Han började vara med vid våra möten, men han ville inte ha någon bibelkurs. Han säger: ”Jag visste nästan ingenting om Bibeln, och jag ville inte att någon annan skulle få reda på det. Jag var rädd för att bli lurad, och jag ville inte binda upp mig vid något.” Vad tror du? Var Gavin ett hopplöst fall? Nej! Tänk på vilken positiv inverkan Bibelns läror kan ha på människor. Jehova sa till sitt forntida folk: ”Mitt tal skall flöda som daggen, som milda regn på gräs.” (5 Mos. 31:19, 30; 32:2) När vi tänker på daggens egenskaper får vi hjälp att förstå hur vi kan bli bättre på att hjälpa människor av alla slag i tjänsten. (1 Tim. 2:3, 4)

 HUR KAN DIN TJÄNST VARA SOM DAGG?

Dagg är mild och behaglig. Dagg bildas gradvis, droppe för droppe, när fukten i luften kondenserar. Jehovas ord flödade som dagg eftersom han talade till sitt folk på ett milt, vänligt och hänsynsfullt sätt. Vi efterliknar honom när vi visar respekt för andra människors åsikter. Vi vill få dem att själva tänka efter och dra sina egna slutsatser. När vi visar hänsyn på det här sättet blir det vi säger lättare för andra att ta in, och vår tjänst blir mer verkningsfull.

Dagg är uppfriskande. Vår tjänst får en mer uppfriskande verkan när vi funderar på hur vi bäst ska kunna hjälpa andra att lära känna sanningen. Chris, som först erbjöd Gavin ett bibelstudium, pressade honom inte att börja studera. I stället försökte han hitta andra vägar för att komma in på sanningen på ett naturligt och avspänt sätt. Han berättade till exempel för Gavin att Bibeln har ett genomgående tema och att han skulle få ut mer av mötena om han visste vad det temat var. Sedan berättade Chris att det var Bibelns profetior som hade övertygat honom själv om att Bibeln är sann. Det här ledde i sin tur till flera samtal om hur olika profetior har uppfyllts. Gavin kände att de här samtalen gav honom väldigt mycket, och till slut tackade han ja till en bibelkurs.

Dagg är livsuppehållande. En av årstiderna i Israel är het och torr, och ibland regnar det inte på flera månader. Utan dagg skulle många växter vissna och dö under den här perioden. I dag råder det andlig torka, precis som Jehova förutsade. (Am. 8:11) Men han lovade att smorda vittnen skulle vara ”som daggen från Jehova” när de predikade de goda nyheterna om Guds rike tillsammans med de ”andra fåren”. (Mik. 5:7; Joh. 10:16) När vi sprider de goda nyheterna, inser vi då att det är ett sätt för Jehova att ge människor livsuppehållande andligt vatten?

Dagg är en välsignelse från Jehova. (5 Mos. 33:13) Vår tjänst kan betyda oerhört mycket för dem som lyssnar. Det var precis så Gavin kände det när han började studera Bibeln. Han fick svar på alla sina frågor, gjorde snabba framsteg och blev döpt. I dag är både han och hans fru Joyce mycket glada över att ha fullt upp i predikoarbetet.

Jehovas vittnen sprider det uppfriskande budskapet om Guds rike runt hela jorden.

SÄTT VÄRDE PÅ DIN TJÄNST

Om vi jämför vår tjänst med dagg kan det också hjälpa oss att förstå att vår personliga insats i tjänsten är mycket värdefull. Några få daggdroppar kanske inte gör så stor skillnad, men miljoner droppar genomfuktar jorden. På liknande sätt kan det vi personligen gör i tjänsten verka obetydligt. Men med gemensamma ansträngningar kan miljontals förkunnare avge ett vittnesbörd ”för alla nationerna”. (Matt. 24:14) Kommer din och min tjänst att bli en värdefull gåva från Jehova till andra? Ja absolut, om vi låter våra ord vara som daggdroppar – milda, uppfriskande och livsuppehållande!